Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

19. 08. 2013 o 19:02

Vďaka Tarcalovi je slovenský futbal bohatší

autor: Eugen Magda
1943x čítanéAj keď v poslednom čase slovenskej futbalovej literatúry predsa len trochu pribudlo, je jej veľmi málo. Najmä historickej, ktorá otvára vrátka do minulosti, lebo bez nej si nemôžeme vážiť ani prítomnosť, odhaliť tajomstvo neúnavných funkcionárov, hráčov a trénerov, ktorí sa stali nevšednými postavami. Preto každý takýto tvorivý prírastok je vzácny a veľmi vysoko vážený príspevok, lebo je to zrkadlo dlhého bádania, aký môže úspešne zúročiť iba uznávaný odborník. V tomto smere vykonal veľmi záslužnú prácu aj bývalý tréner, dnes už vyše 80-ročný Jozef Tarcala (na snímke), známy ako tréner Tatrana Prešov, Partizána Bardejov, ženskej reprezentácie Slovenska, Slavoja Trebišov a Starej Ľubovne, ktorý v spolupráci so známym svetovým odborníkom Jozefom Venglošom vydali vo svete uznávanú odbornú publikáciu Tajomstvá futbalu, a to dodajme, že vo finálnej časti pred ukončením je aj kniha Tajomstvá trénerskej stratégie.

Cenné a veľmi záslužné je, že takýto odborník vydáva teraz knihu so zaujímavým nádychom minulosti, ktorú možno označiť ako historický prehľad o vzniku a premenách bardejovských futbalových klubov v rokoch 1922 – 2012. Práve Jozef Tarcala približuje vývojovú cestu Partizán Bardejov, ale aj ďalších klubov na území Bardejova. Okrem odborných vedomosti z najpopulárnejšieho športu mohol v knihe „90 rokov bardejovského futbalu“ ako dlhoročný učiteľ grafických predmetov uplatniť aj ďalšie vzácne skúsenosti, ktoré jej dodávajú lesk navyše. Nehovoriac, že nezabudol pritom nielen na deväťdesiatiny miestneho futbalu, ale ani na 770. výročie vzniku kráľovského mesta, ktoré je dodnes ozdobou Bardejova.

Ako futbalový publicita, a predovšetkým historik si cením to, že autor knihy urobil nevšednú pitvu a spomienky na bardejovský futbal, ktorý spestril množstvom zaujímavých fotografii o aktéroch, na ktorých sa pomaly zabúda, hoci išlo o výnimočné postavy nielen bardejovského, ale aj slovenského a čs. futbalu. Napokon, rodák Jozef Bomba hral za výber UEFA - čiže Európu - v Kodani proti Škandinávii, a tak by sme mohli, aj keď v menšom vyratúvať ďalšie významné osobnosti zo zelených trávnikoch. Jednoducho, je to ďalšia kniha bohatstva, ktorej význam a hodnotu si možno mnohí Bardejovčania ani nedoceňujú, nuž oplatí sa si ju zadovážiť

Pochopiteľne, kniha je vždy na to, aby sa čítala. Mojou snahou nebolo, aby som sa nejako podobne zaoberal množstvom faktov, lebo tie sú napokon už pod spoločnou strechou, ale skôr by som chcel vyzdvihnúť autora, ktorý mimoriadnym mravčím úsilím vykonal aj to, čo by vlastne mali urobiť iní ľudia. A to už nehovorím o spracovaní prameňov, ktoré dnes na Slovensku o Bardejove nepozná nik lepšie, ako on. Preto môžem odvážne tvrdiť, že vďaka Jozefovi Tatrcalovi je celý náš futbal bohatší. Aj preto si zaslúži veľkú vďaku a uznanie.