Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

15. 03. 2014 o 22:32

Nábor mladých rozhodcov

autor: Attila Mikloško
1907x čítanéVedenie a komisia rozhodcov Oblastného futbalového zväzu Prešov zvýšila aktivitu v oblasti systematického získavania nových rozhodcov.

Nedostatok rozhodcov v Oblastnom futbalovom zväze Prešov, je dlhodobou záležitosťou. Naplniť víkendovú úradnú správu pre všetky plánované stretnutia nomináciou troch mužov v čiernom, je trvalou snahou  zväzových funkcionárov.

Konvencia medzi Európskou futbalovou asociáciou UEFA a Slovenským futbalovým zväzom z roku 2009 o podpore rozhodovania dostáva aj v podmienkach Oblastného futbalového zväzu Prešov v posledných mesiacoch  jasnejšie kontúry.

Jedným zo základných bodov konvencie je aj nábor mladých adeptov rozhodcovského remesla. Cieľom v tejto oblasti je dosiahnuť, aby všetky súťaže rozhodovali kvalifikovaní rozhodcovia a aby nedochádzalo k ich markantnému úbytku. Dostatok kvalifikovaných nominovaných arbitrov má jednoznačne za následok aj skultúrňovanie futbalového prostredia.

Vedenie a komisia rozhodcov Oblastného futbalového zväzu Prešov zvýšila aktivitu v oblasti systematického získavania nových rozhodcov. Iniciatívy sa chopili traja mladí rozhodcovia, ktorí vyrástli v štruktúrach ObFZ Prešov, Peter Ziemba (rozhodca SFZ), Dávid Bereš a Denis Tirpák (rozhodcovia VsFZ). Menovaní oslovili kluby, školy, konkrétnych futbalistov aj futbalových priaznivcov.

Výsledkom ich pôsobenia bolo už tretie sedenie druhej skupiny mladých adeptov rozhodovania. Zasadačka Oblastného futbalového zväzu Prešov sa v piatok 14.3.2014 zaplnila do posledného miesta. Účastníkov náboru prišiel pozdraviť aj člen Výkonného výboru ObFZ Prešov Ján Onofrej. V úvode absolvovali adepti písomný test zo základných  futbalových pravidiel. Nasledovalo podrobné preberanie novej verzie pravidiel futbalu kompaktibilnej s pravidlami FIFA. Pekný počet zúčastnených školil Peter Ziemba, Dávid Bereš a Denis Tirpák vyhodnocovali úvodný písomný test.

Denis Tirpák: "Nábor mladých rozhodcov bude pokračovať do konca marca, pozostáva zo štyroch sedení. Tri z nich už absolvovala prvá aj druhá skupina. Nových záujemcov rozhodovania zahrnieme ešte do poslednej tretej skupiny. Po štyroch prednáškových sedeniach všetci absolvujú záverečný test z kompletných pravidiel futbalu. Úspešní adepti rozhodovania obdržia certifikát rozhodcu. Oblastný futbalový zväz nám poskytol priestory zasadačky, laptop a projektor. Po ukončení náboru mladých rozhodcov, chceme pokračovať aj v projekte Škola mladého rozhodcu".

Škola mladého rozhodcu bola už založená už Galante, Leviciach, Žiari nad Hronom. V najbližšom období sa očakáva jej vznik v Bratislave, Nových Zámkoch, Poprade, Trebišove a Trnave. Cieľom organizovania týchto škôl bude urýchliť presadenie mladých, začínajúcich rozhodcov do praxe a pomáhať im v ťažkých začiatkoch. Samozrejme vyhľadávať nové talenty, ktoré sa môžu uplatniť aj vo vyšších futbalových súťažiach. Okrem toho sústavne motivovať aj ďalších záujemcov z radov mladých futbalistov a študujúcej mládeže.

Program stretnutí

1. stretnutie:

Organizačné pokyny, vstupný písomný test z Pravidiel futbalu, futbal a jeho organizačná štruktúra, Oblastný futbalový zväz Prešov, Pravidlá futbalu 1- 5.

2. stretnutie:

Písomný test z Pravidiel futbalu 1 - 5, pravidlo 6,  praktické cvičenia pravidlo 3 - 7.

3. stretnutie:

Písomný test z Pravidiel futbalu, pravidlá 1 - 11, pravidlo 12 - 17, technická zóna.

4. stretnutie:

Výstupný písomný test z Pravidiel futbalu, praktické cvičenie administratíva na internetových stránkach, práca v ISSF systéme, monitoring úradných správ ObFZ Prešov, vyhľadávanie cez  futbalnet.sk, celkové vyhodnotenie Náboru nových rozhodcov a odovzdanie certifikátov rozhodcu.

Galéria
Nábor mladých rozhodcovNábor mladých rozhodcov