Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

06. 07. 2014 o 10:27

Futbal má čo ponúknuť, ale musí sa aj všeličomu vyvarovať

autor: Eugen Magda
2238x čítanéZačiatkom júla tradične hodnotíme uplynulú sezónu a zvyčajne povieme: všetko je pripravené, novú začiatkom augusta môžeme začať. A to platí aj po ročníku 2013/2014 v najvyšších regionálnych futbalových súťažiach. Nebola ľahká, pretože zo správy predsedu ŠTK VsFZ Ing. Štefana Olšavského (na snímke) vyplynulo, že do súťaži regiónu sa zapojilo 118 celkov dospelých, 32 družstiev do súťaže staršieho a mladšieho dorastu, 68 družstiev samostatného dorastu, 76 družstiev do súťaže mladších a starších žiakov, 22 družstiev U 9 a 68 družstiev U a U 11, takže región východu je veľkou fabrikou futbalu.

Predseda ŠTK v tejto súvislosti povedal i toto: „V súťažiach VsFZ sme mali spolu 384 družstiev. To je o 19 menej ako v ročníku 2012/2013. Tu by som sa však rád zastavil pri organizácii turnajov prípraviek. Nevidím dôvod nahlasovať do našich súťaži prípravky, keď klub neorganizuje ani jeden turnaj, a pritom sa nezúčastňuje ani na turnajoch vonku. Tak isto v žiackych súťažiach II. líg. Myslel som si, že po zavedenie systému ISSF postaviť hráča na cudzí preukaz je minulosťou. Ale na východe ešte aj to naďalej evidujeme, takže dúfam, že v nasledujúcom ročníku to bude minulosťou. Na druhej strane ma teší, že sme nemuseli vyvodzovať toľko hracích dôsledkov ako v minulosti. Napríklad v uplynulom ročníku sme skontumovali 46 zápasov, kým rok predtým 81. Tým sme dosiahli historicky jasne najnižšie číslo - až o 43 percent.

Aj v ďalšom období dochádza k rozširovaniu komuniké v systéme ISSF. Systém bude nastavený tak, že napríklad pri podaní sťažnosti klubu na rozhodcu v stretnutí sa objaví informácia aj u súpera. Preto bude súper povinný okamžite poslať video. Tiež sa skracuje čas splatnosti zbernej faktúry na 10 dní. Upozorňujem, že splatnosť faktúry znamená peniaze na účte a nie deň uskutočnenia platby. Takéto neuhradenie platby znamená v zmysle súťažného poriadku článku 99 okamžité zastavenie činnosti a stratu troch bodov.

Aspoň čo-to chcem povedať aj o sociálnych podmienkach a o ich zlepšovaní na štadiónoch, ktoré môžu aj mládež prilákať vo väčšom počte na ihriská. V záujme toho nováčik Toporec bude hrávať svoje zápasy v Spišskej Belej a dorast Roma Moldava dostal termín na odstránenie nedostatkov.

Vzhľadom na úplne zavedenie systému ISSF v našich súťažiach sa skracuje čas ich vyhodnotenia. Preto od nového ročníka zasadnutie komisii bude v stredu, čím ostane viac času na do obsadzovanie rozhodcov, ale aj včasné vydávanie úradných správ pre nahlásené zmeny termínov. Upozorňujem, že tu často dochádzalo ku všelijakým aj neopodstatneným zmenám v termíne kratšom ako 10 dní, s čím sú spojené riadiace problémy, takže výkonný výbor schváli pri takýchto žiadostiach dvojnásobné zvýšenie poplatkov. Do pozornosti tiež dávam zákon č. 1/2014 o usporiadaní športových podujatí. Sú tam isté povinnosti vyplývajúce aj pre organizovanie našich podujatí ako v I. a II. lige.“ Hovoril tiež o aktualizácii Rozpisu, ktorý sa uzavrie do polovice júla, čo je zásluhou moderny ďalší významný krok dopredu. Všetko čo sa robí je v záujme futbalu!

Pár slov hodno povedať aj o 22 seniorských kontumáciách v uplynulom ročníku. V jeseni boli 2 za inzultáciu rozhodcu hráčom, jedna za podobný priestupok diváka, 3 za neúčasť hráčov na stretnutí (na jar za 1), neúčasť domácich na zápase ( jar - 2), štart hráča po 4. alebo 8. žltej karte (jar 2), za neospravedlnené svojvoľné opustenie hracej plochy (jar - 1), pokles hráčov pod hranicu sedem (jeseň 3, jar - 3), neoprávnený štart hráča (jeseň - 1, jar - 1), odpočet bodov (po jeseni - 2). Na aktíve predseda VsFZ Ing. Richard Havrilla vyzdvihol úsilie funkcionárov za prácu, ktorú vykonali pre futbal. Pripomenul im skutočnosť, že zväz bude mať väčšiu vážnosť i postavenie tým, že od ročník 2014/2015 opäť začne riadiť aj seniorskú III. ligu, ktorá bude v regióne najvyššia, ako pred niekoľkými rokmi.