Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.66 zo dňa 22.5.2009

SEKRETARIÁTUpozorňuje futbalové kluby, že zálohové platby na COR je nutné uhrádzať najneskôr do 27. dňa v mesiaci. Pokiaľ platbu prevádzate poštovou poukážkou je potrebné tak...

SEKRETARIÁT

Upozorňuje futbalové kluby, že zálohové platby na COR je nutné uhrádzať najneskôr do 27. dňa v mesiaci. Pokiaľ platbu prevádzate poštovou poukážkou je potrebné tak urobiť najneskôr do 25. dňa v mesiaci (z dôsledku zdĺhavého prevodu na účet). Ako variabilný symbol uvádzať vaše IČO!!!! Zálohové platby uhrádzajte výhradne na účet: 2620167070 / 1100.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK na základe predloženia Komisie mládeže a schválenia Výkonného výboru oznamuje nasledovnú štruktúru žiakov pre nasledujúci SR:
- I. liga mladších žiakov U13
- I. liga mladších žiakov U12
- II. Liga SŽ+MŽ – sever a juh
- III. liga SŽ+MŽ – podľa počtu prihlásených
- súťaže prípraviek – turnajovým spôsobom
V súťažiach SŽ môžu štartovať hráči nar. po 1.1.1995 a MŽ môžu štartovať hráči nar. po 1.1.1997 a mladší. V súťažiach mladších žiakov U12 štartujú hráči nar. po 1.1.1998 a U13 hráči nar. po 1.1.1997.
Súťaž U12 a U13 je riadená regionálnym FZ (VsFZ), je povinná pre FK so štatútom ÚTM, ŠT a družstvá ktoré štartujú v 1.lige MŽ - skupina Východ v súť. roč. 2009/2010.

A) Všeobecné ustanovenia:
- dlhodobá súťaž U12 a U13 hraná systémom jeseň - jar podľa vyžrebovania
- štart hráčov na platné žiacke RP a potvrdenú súpisku FK a ŠTK VsFZ

B) Technické ustanovenia:
- hrá sa na skrátenom ihrisku podľa nákresu (viď ÚS SFZ č.37/2009), postranné čiary a čiary pok. územia sa vyznačia kúželmi
- počet hráčov v hre je 9 (1+8),minimálny počet hráčov je 6(1+5)
- hrací čas je 2x30 min. s 15 min. prestávkou
- rozmer bránok je 5x2 m (musia byť vybavené sieťami)
- zápasy MŽ sa hrávajú s loptami č.4
- značka pok. kopu sa vyznačí 8 m od bránkovej čiary, rohový kop sa vykonáva s rohov
- skráteného ihriska, pravidlo o postavení mimo hry neplatí
- všetky ostatné pravidlá futbalu platia (vhadzovanie, malá domov, napomínanie, vylúčenie)
- hráči môžu hrať v kopačkách s lisovanou podrážkou
- za víťazstvo a remízu sa neprideľujú žiadne body, v dlhodobej súťaží sa nevedie ani tabuľka
- zápasy rozhoduje iba 1 hl. rozhodca (nevyžaduje sa prítomnosť asistentov)
- rozmer ihriska pre MŽ 72x54 m

2. ŠTK oznamuje, že finále Regionálnej časti SP medzi družstvami Lok. Košice - Snina sa odohrá dňa 27.5.2009 o 16.30 hod. v Michalovciach.

3. ŠTK vyzýva funkcionárov klubov, funkcionárov futbalových zväzov a odbornej verejnosti na spoluprácu pri vydávaní Rozpisu súťaží pre nový SR podávaním podnetov a návrhov.

4. ŠTK nariaďuje tieto zmeny termínov UHČ:
- III. LS/M/D 23. kolo Rožňava – Čirč 17.6.2009 o 14.00 a 16.30 hod. – vzájomná dohoda
- II. LS/M/Ž 23. kolo Levoča- Lipany "B" 3.6.2009 o 14.00 a 15.45 hod. vzájomná dohoda
- III. LS/M/D 26. kolo Michalovce "B" – Rožňava 28.5.2009 o 14.00 a 16.15 hod. vzájomná dohoda
- V. Liga JV (dorast) 22. kolo Ruskov – Z. Hradište 23.5.2009 o 10.00 hod. vzájomná dohoda
- V. Liga SV (dorast) 19. kolo Belá n/C – Kamenica 13.6.2009 v UHČ vzájomná dohoda
- II. LS/M/Ž 23. kolo V. Kapušany – Benecol Košice 2.6.2009 o 15.00 hod. a 16.45 hod. vzájomná dohoda
- IV. Liga JUH (dorast) 23. kolo V. Kapušany – Bidovce 31.5.2009 o 11.00 hod. vzájomná dohoda
- III. Liga (dospelí) 26. kolo Moldava n/B – Barca 23.5.2009 o 20.00 hod. vzájomná dohoda

5. ŠTK kontumuje:
- V. Liga JV (dorast) Z. Teplica –Vinné 3:0 kont. – neúčasť hostí
- IV. Liga SEVER (dorast) Medzilaborce – Levoča 3:0 kont. – neúčasť hostí

KOMISIA ROZHODCOV

KR na základe sťažnosti FK Levoča 05 vzhliadla videozáznam zo stretnutia Bard. N. Ves – Levoča. KR považuje sťažnosť je v plnom rozsahu nedôvodná.
KR na základe sťažnosti FK Medzev vzhliadla videozáznam zo stretnutí Michaľany – Medzev. KR považuje sťažnosť za nedôvodnú.
KR na základe sťažnosti FK Jaklovce vzhliadla videozáznam zo stretnutia Helcmanovce – Jaklovce. KR považuje sťažnosť za dôvodnú a pristupuje k OOD k R a AR1.
KR na základe sťažnosti FK Buzica vzhliadla videozáznam zo stretnutia Krompachy – Buzica. KR považuje sťažnosť za čiastočne dôvodnú a pristupuje k OOD pre R a DZ.

KR berie na vedomie pochvaly na výkon R:
- od FC Lok. Košice R: Hepka, Homoľa, Pavlovský (stretnutie Lok. Košice – Moldava n/B)
- od FK Moldava n/B na R: Hepka, Homoľa, Pavlovský (stretnutie Lok. Košice – Moldava n/B)
- od MŠK Sp. Podhradie na R: Kuspan, Hegedüš, Somoši (stretnutie III. LS/M/D Moldava – Sp. Podhradie)

KR berie na vedomie list od:
- FK N. Hrušov

KR berie na vedomie ospravedlňuje R:
Dubinský M. – na deň 13.6.2009
Rumančík M. – na deň 6.6.2009
Kohl J. – na dni 23.5., 6. – 7.6., 20. – 21.6, 27. – 28.6.2009
Maliňák M. – na deň 6.6.2009
Vasilenko V. – na deň 6.6.2009
Tomáš M. – na deň 6.6.2009
Pika R. – na deň 30.5.2009
Hudák Miloš – na dni 23.5, 30.5., 6.6.2009
Hudák Marek – na deň 7.6.2009
Lenková E. – na deň 6.6.2009
Godžák M. – na deň 7.6.2009
Baksay T. – na dni 19.- 29.5.2009
Kozák I. – na deň 23.5.2009
Jancura M. – na dni 14.5., 15.5., 16.5., 23.5., 24.5., 28.5.2009
Poracký R. – na dni 6.6.2009, 20.- 21.6.2009
Pokrivčáková S. – na dni 30. – 31.5.2009
Vass R. – na deň 6.6.2009
Firkaľ M. - od 23.5. do 5.6.2009
Novotný R. – na dni 9.5., 16. – 17.5.2009
Vass P. – od 23.5.2009 do prihlásenia
Marcin R. – na dni 23.5.2009
Jurov P. – na dni 23. – 24.5.2009
KR žiada R, ktorí sa ospravedlnia z delegácie a v najbližšej ÚS nie sú uverejnený v rubrike Ospravedlnení R, aby sa informovali na sekretariáte VsFZ z dôvodu možného delegovania na
stretnutia.

Zmeny v obsadení
Dospelí:
Bardejov – Svidník (Fabíny za Palinského)
Sobrance – Lok. Košice (Fedeš za Jancuru)
Moldava – Barca (o 20.00 hod. Palinský za Fedeša)
V. Tatry – N. Hrušov (Čiták za Kozáka)
Sabinov – Topoľany (Kozák za Čitáka)
Snina – Bystré (Gazdová za Baksayho)
V. Kapušany – Moldava “B“ (Paulišin za Ondíka)
Sečovce – Rožňava (Mati za Pekára)
Pakostov – Ubľa (Bašar za Jurova)
Hencovce – Kalnište (Hepka za P. Vassa)
Soľ – Sačurov (Lenková za Piku)
Čičarovce – Budkovce (Voroňáková za Pustaiová)
Miklušovce – Šiba (Žiga za Martofa)
Uzovce – Sp. Bystré (Bochnovič, Ličko, Homoľa, Vavrek)
Levoča – V. Ružbachy (Tomáš za Jancuru)
Gem. Hôrka – Kr. Podhradie (Volčko za Farkaša)
Hrabušice – Margecany (Zvolánek za Langa)
Dorast:
Koš. N. Ves – Čaňa (Glova za Kozáka)
Michalovce „B“ – Rožňava (28.5.2009 o 14.00 a 16.15 hod. Topoľančín za Prokopoviča)
Poproč – V. Opátske (Lang za Kohla)
Smižany – Žakarovce (Novotný)
V. Liga JV dorast 22. Kolo 23.5.2009 o 14.00 hod. - výnimky platia ako v obsadení
Vojčice – Streda (Tomáš za Jurova)
Rudňany – V. Folkmar (Kunzo za Pekára)
Sp. Vlachy – Helcmanovce (Martof za Marcina)
Michalovce – Prešov (Paulišin za Firkaľa)
Prešov „B“ – Trebišov (Hiľovský za Firkaľa)
Žiaci:
Brezovica – Dobšina (Choma – obe stretnutia)
Strážske – Bystré (Bíro za Topoľančína)
Poprad – Prešov (Cehuľa za Kunza)
Lipany – Snina (Ličko za Kokavca)
Košice – Sp. N. Ves (Novák za Djordjeviča)
Žiačky:
Humenné – Žilina (o 13.00 hod. Ondík za Hudáka)

Úsek DZ:
Zmeny v obsadení DZ:
Plavnica – Poprad „B“ (Fencík za Gábora – dodatočne)
Čaňa – Štítnik (Dzido za Pečarku)
Topoľany – V. Šariš (Dub za Jancuru – dodatočne)
Moldava – Barca (Leško za Džubáka)
Uzovce – Sp. Bystré (Vavrek za Kunza)

Ospravedlnia DZ:
Josay J. – na dni 6. – 9.6.2009
Jancura M. – na dni 22.5. – 11.6.2009
Džubák J. – na dni 6. – 7.6.2009
Zvolánek K. – na dni 5. – 14.6.2009
Pečarka P. – na deň 24.5.2009
Čeľovský J. – na deň 7.6.2009
Poliak V. – na deň 7.6.2009

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

DK VsFZ mení trest na podmienečný na 2 stretnutia:
D. Diro (V. Folkmar) do 20.8.2009, T. Pončák (Rudňany) do 20.8.2009, D. Uram (Medzilaborce) do 20.8.2009, M. Baran (Uzovce) do 20.8.2009, M. Harbaľ (Bard. N. Ves) do 20.8.2009.

Nepodmieneční tresty
1 stretnutie: M. Šebák (Snina) - 1/4a od 10.5.2009 + doplatok 3.31€, M. Danko (Sečovce) 1/5a + doplatok 1.65€, I. Vanečko (Sp. Bystré) - 1/5a od 11.5.2009. T. Kuczik (MFK KOšice "B") - 1/5a, E. Patrik (Sečovce) - 1/5a, J. Pado (Lastomír) - 1/5a, M. Novotňák (Budkovce) - 1/5a, P. Hudaček (Jaklovce) - 1/1a, A. Bubnár (Hencovce) - 1/5a, Ľ Vereščák (Kuková) - 1/5a, I. Uhrinovský (Teplička) - 1/1b.
2 stretnutia: M. Potocký (Miklušovce) - 1/4a.
3 stretnutia: M. Koščo (Slivník) - 1/6b, M. Tóth (Čierna n/T) - 1/6b, M. Mochnák (Fintice) - 1/3b.
4 stretnutia: M. Matta (Hanušovce) - 1/6/1b od 10.5.2009, M. Pyda (Čirč) - 1/6b od 11.5.2009 + 4.90€, F. Olexa (Sp. Bystré) - 1/3b od 11.5.2009, T. Turek (St. Ľubovňa) - 1/6b, J. Trnka (Sp. Bystré) - 1/6/1b, J. sabol (Dvorianky) - 1/6/2a + 3.31€, T. Ignác (Ruskov) - 1/6/2a + 3.31€, M. Varga (Ruskov) - 1/6/2a + 3.31€.
5 stretnutí: R. Juhás (Dvorianky) - 1/6/2a + 3.31€.
8 stretnutí: M. Kolesár (Dvorianky) - 1/6/2a, D. Novotný (Ruskov) - 1/6/2a.

Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 stretnutie:
M. Šesták (Raslavice), M. Mochnák (Fintice), M. Krescanko (Fintice), Ľ. Estočin (KE - Barca) od 14.5.2009 - trest odstal, J. Tomošiak (V. Opátske), L. Krochta (Turňa n/B) + 8.20€, J. Suvák (Turňa n/B) + 8.20€, M. Tomašov (Krompachy) + 8.20€, M. Segeďa (Buzica) + 8.20€, M. Capko (Medzev), D. Sabo (Nacina Ves) + 8.20€, J. Betík (Gem. Hôrka), R. Adamišin (Jaklovce), M. Boňko (Zubné) + 8.20€, Š. Paulina (Ubľa) + 8.20€, P. Šandrej (Zámutov). F. Jakubko (Bystré), Š. Mihalčín (Bystré), M. Haburaj (Snina), P. Hatala (Hanušovce), P. Košuda (Dl. Klčovo), M. Bandžák (Kračúnovce), M. Semivan (Ľubica), M. Vesely (Stropkov), L. Surgent (Krásna), M. Kopka (Topoľany), J. Surmin (Topoľany), I. Rebej (Topoľany), M. Marhevský (V. šariš), A. Brunovský (KE - Barca), J. Giba (KE - Barca), J. Gajdoš (Miklušovce). M. Oravec (Poprad "B").

Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 stretnutia:
M. Svičin (radvaň n/Lab.), O. Krupa (N. Šebastová), D. Vida (Kežmarok), M. Seman (Moldava n/B) + 11.60€, V. Praščak (Sobrance), J. Kollár (KE - Barca).

Zamietnutie žiadosti o uvoľnenie činnosti:
S. Sokolský (Margecany), G. Kožlej (Kračúnovce), F. Ungvarský (Kračúnovce).

Uvoľnená činnosť:
P. Baláž (Bidovce), M. Lapšanský (Prakovce), T. Nagy (Borša), D. Hrušovský (Harichovce), F. Mackovjak (Margecany), P. Gombita (Pakostov), M. Jantek (Vechec), E. Tavrez (Slivník).

DK zastavuje činnosť do prerokovania prípadu:
J. Vrábeľ (Breznica), L. Sačko (Kr. Chlmec), M. Imričko (Slivník), M. Duleba (Kežmarok), M. Tabačko (Koš. N. Ves), M. Baloga (Župčany).

Kolektívne tresty:
- DK trestá FK Borša pokarhaním + 8.20€ za NS divákov v stretnutí Borša - Strážske.
- DK trestá FK vinné finančnou pokutou 99.60€ za neúčasť na stretnutí Z. Teplica - Vinné (dorast).
- DK trestá FK Levoča finančnou pokutou 99.60€ za neúčasť na stretnutí Medzilaborce - Levoča (dorast).
- DK trestá FK Strážske finančnou pokutpu 99.60€ za neúčasť na stretnutí Haniska - Strážske (SŽ + MŽ).
- DK trestá FK Čaňa pokarhaním + 8.20€ za NS ved. družstva v stretnutí V. Opátske - Čaňa.
- DK trestá FK Lastomír finančnou pokutou 30 + 8.20€ za HNS trénera v stretnutí KE-Krásna - Lastomír.
- DK ruší poplatok 4.90€ pre hráča P. Varady (Vranov n/T).
- DK trestá FK Kendice finančnou pokutou 40 + 4.90€ doplatok za HNS zdravotníka v stretnutí Zborov - Kendice.
- DK trestá vedúceho družstva Dvorianky J. Kolesák za HNS v stretnutí Dvorianky - Ruskov zákazom výkonu akýchkoľvek funkcií v majst. stretnutiach na 4 mesiace nepodmienečne - 1/6/2a.
- DK trestá FK Ruskov finančnou pokutou 300 + 8.20€ za spôsobenie predčasného ukobčenia stretnutia Dvorianky - Ruskov z dôvodu hromadnej bitky.
- DK trestá FK Dvorianky finančnou pokutou 600 + 8.20€ za spôsobenie predčasného ukobčenia stretnutia, neúplny videozáznam, nedostatočnú usporiadateľskú službu a HNS divákov v stretnutí Dvorianky - Ruskov.
- DK navrhuje ŠTK skontumovať stretnutie Dvorianky - Ruskov na 0:3 a 3:0 kont. v neprospech oboch.
- DK dáva do pozornosti KR R: Berecký, Počurek, Kucer.
- DK zastavuje činnosť od 25.5.2009 nasledujúcim FK: Dlhé n/C, Drnava, Haniska pri Košiciach, Hranovnica, Chrasť n/H, Kochanovce, Marhaň, Parchovany, Sečovce, Uzovce, Žakarovce všetci za COR, N. Šebastová, Kr. Chlmec, Vranov n/T, Lipany, Breznica všetci za pozdĺžnosti voči VsFZ (finančné pokuty). - DK trestá FK Jasov finančnou pokutou 25 + 8.20€ za HNS ved. mužstva v stretnutí Helcmanovce – Jasov(dorast). - DK uvoľňuje činnosť nasledujúcim FK: Jasov, Radvaň n/Lab., Šaca-Brekov, Moldava n/B.