Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.70 zo dňa 5.7.2009

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIANominácia výberu VsFZ U13 na výberový zraz v Lipovciach 8. – 9. 6. 2009:

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

Nominácia výberu VsFZ U13 na výberový zraz v Lipovciach 8. – 9. 6. 2009:
Nominovaní hráči: RODÁK Marek (MFK Košice), KRYKA Róland (MFK Košice), POPOVIČ Samuel (MFK Košice), LESNIAK Filip (MFK Košice), HLAVÁČ Erik (MFK Košice), JONEC Michal (MFK Košice), SIVAČKO Štefan (MFK Košice), MANIK Filip (Prešov), LUKÁČ Dominik (Prešov), NOVOTNÝ Igor (Prešov), TKÁČ Adrián (Prešov), VAVREK Lukáš (Prešov), MAJERNÍK Pavol (Prešov), KOSTAR Patrik (Bardejov), GALIK Radovan (Bardejov), CIPĽAK (Bardejov), ĽALÍK Róbert (Bardejov), OLEJÁR Frederik (Bardejov), GRIČ Jakub (Lipany), MICHALEK Peter (Lipany), ROKOŠNÝ Jakub (Lipany), PRIBULA Dávid (Lipany), HOLIENČIN Vratko (Humenné), PORVAZNÍK Miroslav (Humenné), MICOVČÁK Erik (KAC Košice), HROMADA Jakub (KAC Košice), TÓTH Lukáš (MFK Vranov), VOŽNÝ Tomáš (MFK Vranov), PLACHETKA Martin (Sp. Nová Ves), BALDOVSKÝ Mário (Sp. Nová Ves), GAŽI Andrej (Michalovce), AĽUŠÍK Lukáš (MFK Snina), STACH Peter (Poprad).

Tréneri: SZÉNAY Peter, VANDRAŠKO Peter, PROCHÁZKA Marek
Technický vedúci: PERŽEĽ Peter

Nominovaní hráči sa dostavia na zraz dňa 8.6.2009 (pondelok):
o 7.45 hod. v Košiciach pred Domom športu, Alejová ul.,
o 8.00 hod. v Košiciach na železničnej stanici,
o 8.45 hod. v Prešove na parkovisku pred BAUMAX-om,
o 9.30 hod. vo Fričovciach na futbalovom ihrisku.
Ukončenie zrazu dňa 9.6.2009 (utorok):
o 13.00 hod. v Lipovciach,
o 13.45 hod. v Prešove na parkovisku pred BAUMAX-om,
o 14.30 hod. v Košiciach na železničnej stanici.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK na základe predloženia Komisie mládeže a schválenia Výkonného výboru oznamuje nasledovné zásady pre novovytvárané súťaže:
- v súťažiach SŽ môžu štartovať hráči nar. po 1.1.1995 a súťažiach MŽ môžu štartovať hráči nar. po 1.1.1997 a mladší
- v súťažiach mladších žiakov U12 štartujú hráči nar. po 1.1.1998 a U13 hráči nar. po 1.1.1997.
- súťaž U12 a U13 je riadená regionálnym FZ (VsFZ), je povinná pre FK so štatútom ÚTM, ŠT a družstvá ktoré štartujú v 1.lige SŽ - skupina Východ v súť. roč. 2009/2010.
- dlhodobá súťaž U12 a U13 hraná systémom jeseň - jar podľa vyžrebovania
- štart hráčov na platné žiacke RP a potvrdenú súpisku FK a ŠTK VsFZ

A) Technické ustanovenia:
- hrá sa na skrátenom ihrisku podľa nákresu (viď ÚS SFZ č.37/2009), postranné čiary a čiary pok. územia sa vyznačia kúželmi
- počet hráčov v hre je 9 (1+8), minimálny počet hráčov je 6 (1+5)
- hrací čas je 2x30 min. s 15 min. prestávkou
- rozmer bránok je 5x2m (musia byť vybavené sieťami)
- zápasy MŽ sa hrávajú s loptami č.4
- značka pok. kopu sa vyznačí 8 m od bránkovej čiary,rohový kop sa vykonáva s rohov
- skráteného ihriska, pravidlo o postavení mimo hry neplatí
- všetky ostatné pravidlá futbalu platia (vhadzovanie, malá domov, napomínanie, vylúčenie)
- hráči môžu hrať v kopačkách s lisovanou podrážkou
- za víťazstvo a remízu sa neprideľujú žiadne body, v dlhodobej súťaží sa nevedie ani tabuľka
- zápasy rozhoduje iba 1 hl. rozhodca (nevyžaduje sa prítomnosť asistentov)
- rozmer ihriska pre MŽ 72x54m

2. ŠTK vyzýva funkcionárov klubov, funkcionárov futbalových zväzov a odbornej verejnosti na spoluprácu pri vydávaní Rozpisu súťaží pre nový SR podávaním podnetov a návrhov.

3. ŠTK upozorňuje FK a oblastné futbalové zväzy na úradnú správu k novému SR, v ktorej sú pokyny na prihlasovanie do SR 2009/2010. Prihlášky do jednotlivých súťaží žiadame predkladať čo najskôr s požadovanými údajmi. Prihláška do súťaží je umiestnená na webovej stránke VsFZ.

4. Aktív ŠTK k vyžrebovaniu nového súťažného ročníka sa uskutoční dňa 3.7.2009 na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP (obvyklé miesto konania Aktívu).

5. ŠTK nariaďuje tieto zmeny termínov a UHČ:
- III. liga (dospelí) 28. kolo Krásna – Lok. Košice 7.6.2009 o 10.30 hod. – vz. dohoda
- III. liga (dospelí) 30. kolo Krásna – N. Hrušov 21.6.2009 o 10.30 hod. – nariadenie ŠTK
- V. liga JV (dorast) 24. kolo Krásna – Čierna n/T 7.6.2009 o 12.45 hod. – nariadenie ŠTK
- V. liga JV (dorast) 26. kolo Krásna – Parchovany 21.6.2009 o 12.45 hod. – nariadenie ŠTK
- III. LS/M/D 29. kolo Moldava – Michalovce „B“ 10.6.2009 o 15.00 a 17.15 hod. – vz. dohoda
- IV. Liga JUH (dospelí) 30. kolo Haniska – V. Folkmar 17.6.2009 o 17.00 hod. – vz. dohoda
- II. LS/M/Ž Sever 24. kolo Stropkov „B“ – Kračúnovce 5.6.2009 o 13.00 a 14.45 hod. – vz. dohoda
- II. LS/M/Ž Juh 24. kolo Ben. Košice – Čaňa 6.6.2009 o 13.30 a 15.15 hod. – vz. dohoda
- III. LS/M/Ž 16. kolo Bystré – Safi Prešov 15.6.2009 o 16.00 a 17.30 hod. – vz. dohoda
- III. liga (dospelí) 29. kolo Lok. Košice – Stropkov 13.6.2009 v UHČ – vz. dohoda

6. ŠTK žiada, kluby hrajúce súťaže 4-tých a 5-tých ročníkov prípraviek o zaslanie zápisov z odohraných zápisov z odohraných stretnutí.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenie R:
Kvašňák P. – na dni 13. – 14.6.2009
Jonáš P. – na dni 18. – 21.6.2009
Firkaľ M. – od 6.6.2009 do prihlásenia
Martof M. – od 1.6.2009 do konca súťažného ročníka
Olejník D. – na dni 12. – 16.6.2009
Galík P. – na deň 31.5.2009 (dodatočne)
Kocur M. – na deň 21.6.2009
Bindas M. – na deň 13.6.2009
Píro M. – na deň 6.6.2009 a 20. – 21.6.2009
Uhlár P. – na deň 6.6.2009
Guľko M. – na deň 7.6.2009
Počurek A. – na dni 13.6. a 25.6.2009
Pekár L. - na deň 13.6.2009
Michalík V. – na deň 31.5.2009 (dodatočne)
Ondrášek D. – na dni 20. – 21.6.2009
Bajo M. – na deň 20.6.2009
Počatko I. – na deň 31.5.2009

KR berie na vedomie pochvalu na výkon R a DZ:
- od MFK Sobrance na R: Bochnovič, Čech-Špirek, Jancura (stretnutie Barca – Sobrance)

KR žiada FK Šiba o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Šiba – Poprad „B“.
KR žiada FK Kalnište o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Kalnište – Pakostov.
KR na základe sťažnosti FK V. Revištia vzhliadla videozáznam zo stretnutia Štítnik – V. Revištia. KR považuje sťažnosť za čiastočne dôvodnú a pristupuje k OOD pre R a DZ.

Zmeny v obsadení
Dospelí:
Stropkov – Svidník (Schlesinger, Čiták, Mišková)
Sobrance – N. Hrušov (Gonos za Zvoláneka)
Fintice – Dl. Klčovo (O. Brendza za Porackého)
Ľubica – Breznica (Straka, Bobko, Hegedüš)
Hencovce – Sačurov (Kozák za Guľko)
Ruskov – Borša (Roka za Leferoviča)
Strážske – Čičarovce (Leško za Nováka)
Pušovce – Záborské (Leferovič za Brendzu)
Uzovce – Zborov (Novák za Hiľovského)
Štrba – V. Ružbachy (Tabaka za Babušíka)
Jaklovce – Kr. Podhradie (Gál za Čiernika)
Smižany – Margecany (Kriak, Klovanič, Mojsej)
Slivník - Dvorianky (Choma za Počatka)
Dorast:
Sp. Podhradie – Sabinov (Cehuľa, Pekár, Žiga)
Ľubica – Kračúnovce (Kočiš za Uhlára)
Kežmarok – Raslavice (Alexa)
Barca – V. Opátske (Slimák za Zvoláneka)
Poproč – Žakarovce (Baksay za Píra)
Krásna – Čierna (o 12.45 hod. Zvolánek – zrušená pôvodná delegácia)
Župčany – Pušovce (Marušin za Chomu)
Prešov „B“ – Poprad (Baksay, Michaliková, Choma)
Lastomír - Streda (Hepka za Počatka)
Žiaci:
Prešov „B“ – Levoča (Čiernik – obe stretnutia)
Svidník – Giraltovce (Vasilenko za Brendzu)
Košice „B“ – V. Kapušany (Glova za Torkoša)
Ben. Košice – Čaňa (o 13.30 a 15.15 hod. Djordjevič za Slimáka)
Lendak – Krompachy (Paciga - obe stretnutia)
Snina – Michalovce (Basoš za Guľka)
Brezovica - FAM Poprad (Marušin za Chomu)
Michalovce "B" - Borša (Dziad za Počatka)

Turnaj o pohár predsedu VsFZ ml. žiakov narodení po 1.1.1996 dňa 10.6.2009 od 9.00 – 16.30 hod. v Ličartovciach: Baksay, Mati, Glova.

Úsek DZ:
Zmeny v obsadení DZ:
Ľubica – Breznica (Knut za Ondíka)
Svit – Bystré (Kanuščák za Knuta)
Sabinov – V. Šariš (Kéda za Leška)
Pakostov – Kamenica (Fencík za Kédu)

Ospravedlnenia DZ:
Tornay od 19.- 28.6.2009 a 19.- 25.7.2009
Kanuščák 20.- 21.6.2009
Čigáš F. - na deň 14.6.2009

KR žiada o zaslanie dokladu o zaslaní zápisu R: Bochnoviča (II. LSD Vranov – Ružomberok "B"), Jancura (Svidník – St. Ľubovňa), Kováčovú (Čaňa – Ľubotice), Hepka (Michalovce "B" – Rožňava) a DZ Kalanin (Borša - Nacina Ves),

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

DK VsFZ mení trest na podmienečný na 3 stretnutia: V. Grundza (Stakčín) na 3 mesiace do 4.9.2009.
DK VsFZ mení trest na podmienečný na 2 stretnutia: J. Sabol (Dvorianky) do 4.9.2009, M. Varga (Ruskov) do 4.9.2009.
DK VsFZ trestá podmieneče na 1 stretnutie: P. Paľo (Hatalov) do 4.9.2009.

Nepodmienečné tresty:
1 stretnutie: M. Nemčík (V. Revištia) - 1/5a po treste za 8 ŽK, W. Vislay (Turňa n/B) - 1/5a, M. Pida (Sokoľany) - 1/4a, P. Janošík (Ruskov) - 1/5a, M. Božoň (Poprad "B") - 1/5a.
2 stretnutia: P. Šurín (Moldava n/B) - 1/2b od 25.05.2009 + 4.90€, S. Dorčák (Prakovce) - 1/4a.
3 stretnutia: Z. Jablonovský (Helcmanovce) - 1/3b od 24.5.2009 + 4.90€, J. Balušinský (V. Šariš) - 1/3b od 24.5.2009 + doplatok 1.65€, M. Bendík (Sp. Vlachy) - 1/6b, M. Derjan (Turňa n/B) 1/3 b po treste za 4 ŽK.
4 stretnutia: M. Guziar (Svit) 1/6 , J. Pisko (Helcmanovce) 1/2c, L. Palenčár (Čaňa) 1/6b.

Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 stretnutie:
L. Harčár (Fintice), R. Lumtzer (Koš. N. Ves) + 8.20€, Ľ. Hrušovcský (Harichovce), M. Derjan (Turňa n/B), E, Tavarez (Slivník) + 8.20€, F. Kotka (Čierna n/T), M. Dinič (Zubné), P. Sninčák (Kamenica), G. Horvath (Medziaborce), R. Pavlovič (Pušovce) + 8.20€, B. Stankovič (Pušovce) + 8.20€, P. Gutter (Zborov) + 8.20€, V. Vavrek (Uzovce), L. Ilčišák (Plavnica), Ľ. Estočin (Barca) + 11.60€, I. Klapáč (Sobrance).

Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 stretnutia:
V. Chudina (Stakčín), M. Nemčík (V. Revištia), L. Kulpa (Kuková) + 8.20€.

Uvoľnená činnosť:
M. Tóth (Čierna n/T), M. Koščo (Slivník).

DK zastavuje činnosť do prerokovania prípadu:
S. Hašul (Snina), V. Halagan (Snina), T. Diňa (Snina), P. Prokop (Žakarovce), R. Horvath (Žakarovce), R. Veliký (Hlinné), L. Haber (Lendak), P. Artim (Šiba), J. Kšenžakovič (Poprad „B“).

Kolektívne tresty:
- DK oznamuje SP MFK Rožňava, že hráč I. Lörinc obdŕžal v majstrovských stretnutiach iba 6 x ŽK
- DK uvoľňuje činnosť nasledujúcim FK: Barca, Ruskov.
- DK vyzýva k úhrade finančných pozdĺžnosti voči VsFZ nasledujúcim FK: Rudňany – 8.20€, Kuková – 8.20€, Safi Prešov – 38.20€, Hrabušice – 70€, doklad o úhrade predložiť na sekretariát VsFZ do 10.6.2009 do 14.00 hod.
- DK žiada FK Hlinné o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Hlinné – Zámutov do 11.6.2009.
- DK pozýva na svoje zasadnutie R Piku Rastislava ohľadom stretnutia Hlinné – Zámutov na 11.6.2009 o 16.30 hod.
- DK trestá FK Lendak finančnou pokutou 30 + 8.20 € za HNS trénera po stretnutí Lendak – Podolínec.
- DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.6.2009 o 16.45 hod. Sp. Bystré (p. Fris Ján, hl. usp. Jakubčo Ján) a PP-Stráže (p. Bendík Peter – ved. družstva).
- DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.6.2009 o 17.00 hod. R – Babušík, AR1 – Čierník, AR2 – Dziad, DZ – Lisák a trénera FK Poprad „B“ – J. Kšenžakovič st. ohľadom stretnutia Šiba – Poprad „B“.
- DK dáva do pozornosti KR R - Matiho ohľadom stretnutia dorastu Krásna – Lastomír.
- DK trestá FK V. Revištia pokarhaním + 8.20€, za NS ved. mužstva po stretnutí Štítnik – V. Revištia.
- DK trestá FK Kr. Podhradie za HNS ved. mužstva v stretnutí Kr. Podhradie – Smižany finančnou pokutou 50 + 8.20€. DK dáva do pozornosti KR R – Mišenčíka ohľadom stretnutia Kr. Podhradie – Smižany.
- DK trestá FK Strážske pokarhaním + 8.20€ za NS divákom v stretnutí Budkovce – Strážske. DK dáva do pozornosti KR R – Kohla a DZ – Hreška ohľadom stretnutia Budkovce – Strážske.