Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.73 zo dňa 12.6.2008

SEKRETARÁTSekretariát ďakuje MFK Zemplín Michalovce a.s. za spoluprácu pri organizácii finálového stretnutia Regionálnej časti Slovenského pohára.

SEKRETARÁT

Sekretariát ďakuje MFK Zemplín Michalovce a.s. za spoluprácu pri organizácii finálového stretnutia Regionálnej časti Slovenského pohára.
Sekretariát informuje FK, že na internetovej stránke www.futbalvsfz.sk sa nachádza na stiahnutie prihláška pre súťažný ročník 2009/2010. Posledný termín zaslania prihlášok je do 22.6.2009. ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 3. 7. 2008 /piatok/ o 16,00 hod. v malej zasadačke budovy Magistrátu
Košice /Biely dom/ na triede SNP – Terasa. Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého
vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2009/2010.

1. Na webovej stránka VsFZ je umiestnená Prihláška do súťaže na nový súťažný ročník. Túto žiadame vyplnenú zaslať na ŠTK VsFZ do 22.6.2009. Súčasťou vyplnenej prihlášky je aj ústrižok o zaplatení štartovného, ktoré na základe uznesenia Rady VsFZ pre nasledujúci súťažný ročník je:
- III. liga (dospelí) - 431€
- IV. liga (dospelí) - 232€
- V. liga (dospelí) - 166 €
Podmienkou zaradenia družstva dospelých je zaplatenie štartovného poplatku a predloženie ústrižku o jeho zaplatení do 22.6. 2009. V prípade nezaslania Prihlášky do súťaže a nezaplatenia štartovného nebude príslušné družstvo zaradené do súťaží VsFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží VsFZ je uhradenie všetkých disciplinárnych poplatkov udelených v priebehu uplynulého súť. ročníka do jeho skončenia. V prípade neuhradenia týchto poplatkov nebude družstvo zaradené do súťaží nového súť. ročníka.

2. V zmysle uznesenia Rady VsFZ z roku 1999 je u štartu družstva dospelých v súťažiach VsFZ povinnosť mať v riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 2 mládežnícke družstvá. Bez splnenia tejto podmienky nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. O štarte 2 mládežníckych družstiev FK predloží potvrdenie od príslušného ObFZ.

3. Pre stanovenie žrebovacieho čísla platia nasledovné kritéria:
- počet družstiev v súťažiach, nadväznosť možnosti predzápasov dospelí – dorast, dátum došlej prihlášky.
Pre informáciu uvádzame termíny jednotlivých kôl:
- súťaže so 16 účastníkmi – 2.8., 5.8., 9.8., 16.8., a ďalej víkendy,
- III.liga SD+MD odohrá 2.kolo dňa 12.8.2009
- jarná časť – 21.3.2010, ukončenie 13.6.2010
- súťaže so 14 účastníkmi – začiatok jesennej časti 9.8.2009 a ďalej víkendy.
- jarná časť - 4. 4. 2010 a ukončenie 13.6.20109

Mládežnícke súťaže (SŽ, MŽ) začnú svoje súťaže podľa počtu účastníkov zaradených v tej – ktorej skupine, pričom budú vytvorené dve druhé ligy SŽ+MŽ a následne 3.ligy podľa počtu účastníkov. Na základe rozhodnutia SFZ o zmene štruktúry mládežníckych súťaží bude vytvorená I. liga žiakov U13 a U12. V kategórií U12 štartujú hráči roč. nar. po 1.1.1998 a v kategórií U13 štartujú hráči roč. nar. po 1.1.1997. Táto súťaž je povinná pre FK so štatútom ÚTM, ŠT a družstvá ktoré štartujú v 1.lige SŽ - skupina Východ v súť. roč. 2009-2010.
Súťaže prípraviek budú od nového SR organizované turnajovým spôsobom.

Dôležité upozornenie: žiadame Vás o zodpovedné nahlasovanie žrebovacích čísel a termínov stretnutí do Rozpisu. Tak isto Vás žiadame o zodpovedné nahlasovanie údajov do adresára na 2. strane prihlášky ako aj čísla účtov z dôvodov písomného styku s FK ako aj spätných úhrad od futbalového zväzu. Zároveň žiadame všetky Oblastné futbalové zväzy, aby včas do uvedeného termínu zabezpečili nahlásenie postupujúcich do súťaží VsFZ a zároveň zabezpečili ich účasť na Aktíve ŠTK VsFZ. Taktiež žiadame nahlásiť údaje postupujúcich do adresára Rozpisu súťaží, ako aj zabezpečiť zaplatenie štartovného vo výške 166 € pre družstvo dospelých.

4. ŠTK ďakuje usporiadateľovi finálového stretnutia regionálnej časti SP FK Michalovce za vytvorenie podmienok pri organizácií a športovo-spoločenského priebehu tohto stretnutia.

5. ŠTK upozorňuje FK a oblastné futbalové zväzy, že prihláška do súťaží je umiestnená na webovej stránke VsFZ. Zároveň upozorňujeme na úradnú správu k novému SR tiež na webovej stránke VsFZ, v ktorej sú pokyny na prihlasovanie do SR 2009/2010. Prihlášky do jednotlivých súťaží žiadame predkladať urýchlene z dôvodu prípravy nového SR s požadovanými údajmi. Zároveň žiadame jednotlivé ObFZ o urýchlené nahlasovanie postupujúcich do súťaží VsFZ z dôvodu ich zaraďovania ako aj nutnosti vykonania pasportizácií ihrísk.

6. ŠTK upozorňuje jednotlivé FK na povinnosť uhradenia štartovných poplatkov spolu s prihláškami do súťaží za štart v jednotlivých súťažiach dospelých nasledovne: III. liga - 431 €, IV. liga - 232 €, V. liga - 166 €. Pre zaradenie družstva do súťaží musia byť uhradené všetky poplatky vyplývajúce z udelených disciplinárnych trestov, resp. z centrálneho odmeňovania rozhodcov.

7. Aktív ŠTK k vyžrebovaniu nového súťažného ročníka sa uskutoční dňa 3.7.2009 na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP (obvyklé miesto konania Aktívu).

8. ŠTK nariaďuje tieto zmeny termínov a UHČ:
- III. Liga (dospelí) 30. kolo Moldava – V. Šariš 10.6.2009 o 20.00 hod. – vz. dohoda
- III. LS/M/D 29. Kolo Rožňava – Ľubotice 13.6.2009 o 10.00 a 12.15 hod. – kolízia stretnutí
- III. LS/M/D 30. Kolo Giraltovce – Rožňava 20.6.2009 o 10.00 a 12.15 hod. – kolízia stretnutí
- V. Liga JV (dorast) 25. Kolo Parchovany – Lastomír 13.6.2009 o 16.30 hod. – vz. dohoda
- II. LS/M/Ž Juh 25. Kolo KAC Košice – Borša 13.6.2009 o 9.00 a 10.45 hod. – odohrá sa na ihrisku s umelým povrchom pri ZŠ Bruselská 18 v Košiciach.
- III. Liga (dospelí) 30. Kolo Stropkov – Barca 17.6.2009 o 17.00 hod – vz. dohoda
- II. LS/M/Ž Sever 26. Kolo Kežmarok – St. Ľubovňa 16.6.2009 o 14.00 a 15.45 hod. – vz. dohoda
- III. LS/M/Ž sk.A Dobšina – St. Ľubovňa 13.6.2009 o 9.00 a 10.45 hod. – vz. dohoda
- III. Liga (dospelí) 30. Kolo Giraltovce – Svidník 20.6.2009 o 17.00 hod. – vz. dohoda
- III. Liga (dospelí) 30. Kolo Bardejov – Topoľany 20.6.2009 o 16.00 hod. – vz. dohoda
- II. LS/M/Ž Juh 25. Kolo Trebišov „B“ – Michalovce „B“ 17.6.2009 o 14.00 a 15.45 hod. – vz. dohoda

9. ŠTK ruší stretnutie 25. Kola V. Ligy JV (dorast) Čierna n/T – Z. Zeplica.

10. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FK Bodva Moldava n/B ohľadom odohratia stretnutia 29. Kola stretnutia III. Ligy (dospelích).

11. ŠTK kontumuje:
- III. Liga (dospelí) V. Tatry – Šaca-Brekov 3:0 kont. – neúčasť hostí
- V. Liga (dorast) Ruskov – Streda n/B 3:0 kont. – neúčasť hostí
- IV. Liga SEVER (dorast) Kapušany – Bystré 5:0 kont. – pokles hráčov pod 7, výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia:
Kočiš E. – na deň 14.6.2009
Krejsa T. – na deň 13.6.2009
Ruščanský M. – na deň 13.6.2009
Kolesár R. – na deň 20.6.2009
Galík P. – na deň 21.6.2009
Šivec M. – od 20.6.2009 do prihlásenia
Topoľančín L. – na deň 28.5.2009 (dodatočne) a 23.5.2009 (dodatpočne).
Kohl J. – na dni 13. – 14.6.2009 a do 30.6.2009
Ondrášek D. – na deň 13.6.2009

KR berie na vedomie pochvaly na výkon R a DZ:
- od TJ Tatran L. Teplička na R: Čiernik (stretnutie V. Šebastová – L. Teplička)
- od TJ Poľnohospodár Dvorianky na R: Hrinda, Choma, Treščák a Dzido (stretnutie Slivník – Dvorianky)
- od FK Lokomotíva Margecany na R: Kriak, Klovanič, Mojsej a Kotrady (stretnutia Smižany – Margecany)
- od FK Košice-Barca na R: Zubka, Džima, Ištoňa a Mišenčík (stretnutie Bardejov – Barca)
- od FK Košice-Barca na R: Slimák (stretnutie dorastu Barca – V. Opátske)

KR berie na vedomie listy od:
MFK Giraltovce, FK Čičarovce, FK Čaňa

KR žiada týchto R a DZ o zaslanie dokladu o zaplatení prejednávacieho poplatku za oneskorenie ospravedlnenie: Pekár – 2x, Jurov – 2x, Topoľančín – 2x, Galík – 2x, Krejsa – 2x, Gonos, Sendek, Mišenčík, Hrinda, Uharček, Chomčová, Kačenga, Pokrivčáková, Baksay, Jonáš, Vojtko, Kokavec, Kvašňák, Guľko, Bašar, Metyľ, E. Kočiš, M. Šivec, Kohl a DZ - Pečarka. Neuhradenie poplatku bude mať za následok neumožnenie vykonanie fyzických previerok.
KR odstupuje FK Šiba na riešenie DK za nepredloženie kompletného videozáznamu zo stretnutia Šiba – Poprad „B“.
KR oznamuje, že letné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 27.6.2009. Časy budú upresnené v nasledujúcej ÚS.KR upozorňuje R, že v prípade nepredloženia lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti nebudú im umožnené vykonanie previerok.

Zmeny v obsadení
Dospelí:
Sabinov – Giraltovce (Pavlovský za Čitáka)
Kalnište – Zámutov (Čiták za Pavlovského)
Stropkov – Barca (30. Kolo 17.6.2009 o 17.00 hod. Hepka, Michalík, Firda, Zvolánek)
Bystré – Stakčín (Ádam za Kohla)
Dl. Klčovo – Raslavice (O. Brendza za E. Kočiša)
Čaňa – Haniska (Tabaka za Bančanského)
Štítnik – V. Kapušany (Bančanský za Tabaku)
Haniska – V. Folkmar (30. Kolo 17.6.2009 o 17.00 hod. Béreš, Michalíková, Bakoš, Pečarka)
Čičarovce – Medzev (Bindas za Voroňákovú)
Budkovce – Nacina Ves (Godžák za Metyľa)
Cejkov – Ruskov (Molitoris za Dziada)
Čierna – Dvorianky (Dankanin za Godžáka)
Radatice – Uzovce (Voroňáková za Bindasa)
Helcmanovce – Nálepkovo (Bucko za T. Čitáka, aj dorast)
Teplička - Gem. Hôrka (Klovanič za Čiernika)
Michaľany - Sokoľany (Štefek za Jurova)
V. Ružbachy - Š. Dravce (Dubovecký za Rumančíka)
Koš. N. Ves - Hrabušice (Anguš za Dankanina)

Dorast:
Snina – Sp. Bystré (Gajdoš za Metyľa)
Čirč – St. Ľubovňa (Čech-Špirek, M. Šivec)
Rožňava – Ľubotice (13.6.2009 o 10.00 a 12.15 hod. Jonáš, Lešková, Haviarik)
Rožňava – Čirč (Galík, Černický, Drenko)
Medzilaborce – Kapušany (Kucer za Rusčanského, aj žiaci)
Turňa – Strážske (E. Hegedüš za Krejsu)
Z. Hradište – Krásna (Vass za Ondrášeka)
Košice „B“ – Prešov „B“ (Juhás za Kohla)
Lipany – Vranov (Choma za M. Hudáka)
Drnava - Jasov (Haviarik za Bakoša)
Ptičie za Kochanovce (OFZ za Štefeka)

Žiaci:
Kežmarok – St. Ľubovňa (26. Kolo 16.6.2009 o 9.00 a 10.45 hod. Uhlár, Maličký)
V. Kapušany – Moldava (o 12.00 a 10.15 hod.)
Žakarovce – Sečovce (Pekár, Mihaliková)
Trebišov „B“ – Michalovce „B“ (17.6. o 14.00 a 15.45 hod. Ondrášek za Hepku)
Safi Prešov – Hanušovce (Tomeček za Čiernika)
Vranov - Levoča (14.6. Tomáš za Jurova)
Sp. N. Ves "B" - Koš. N. Ves (Žiga za Rumančíka)


Úsek DZ:
Ospravedlnenie DZ:
Gábor F. – na deň 13.6.2009

Zmeny v obsadení:
Čaňa – Sabinov (Fencík za Gábora, III. LSD)
Svidník – Sp. Podhradie (Vizvári za Čandu)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Nepodmienečne tresty:
1 stretnutie: P. Ziemba (Moldava n/B) – 1/1a, J. Kuľanda (V. Ružbachy) – 1/5a, L. Haber (Lendak) – 1/5a od 1.6.2009, V. Halagan (Snina) – 1/5a od 1.6.2009 + 1.65€ doplatok, T. Diňa (Snina) – 1/5a od 1.6.2009 + 1.65€ doplatok, S, Hašul (Snina) – 1/1a od 1.6.2009 + 1.65€ doplatok, P. Olajoš (Sokoľany) – 1/5a, P. Prokop (Žakarovce) – 1/5a od 1.6.2009 + 4.90€, R. Horvath (Žakarovce) – 1/5a od 1.6.2009 + 4.90€, M. Špernoga (Levoča) – 1/5a.
2 stretnutia: E. Špata (Kežmarok) – 1/6a, I. Fraštia (Kežmarok) – 1/4a, J. Kšenžakovič (Poprad „B“) – 1/3a od 1.6.2009 + 3.31€ poplatok.
4 stretnutia: M. Halčin (Lendak) – 1/4a, P. Petrek (Sabinov) – 1/3b, P. Artim (Šiba) – 1/6/1b od 1.6.2009 + 8.20€.
8 stretnutí: R. Veliký (Hlinné) – 1/5b, 1/3b, 1/6/1b od 1.6.2009.

Zastavenie činnosti na 4 ŽK na 1 stretnutie:
M. Dvorožňák (Rožňava) + 8.20€, M. Fečko (Štítnik), M. Hrobko (Žakarovce) + 8.20€, R. Jurko (Moldava n/B), L. Vojta (Giraltovce), J. Depta (Poprad „B“), J. Vitko (Sp. Bystré), Ľ. Zeleňák (Sokoľany) + 8.20€, L. Imričko (Slivník) + 8.20€, T. Tirpák (N. Šebastová) + 8.20€, E. Uličný (Ľubotice), J. Kapraľ (Stakčín), F. Dzivák (Hlinné) + 8.20€.

Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 stretnutia:
M. Sewczuk (Žakarovce) + 8.20€, M. Dolnačko (Teplička), P. Svoboda (Lastomír), M. Šuľák (Jasenov).

Uvoľnená činnosť:
R. Juhas (Dvorianky), M. Sabol (Budkovce), A. Hnatkovič (Smižany), S. Dorčák (Prakovce), M. Stanzel (PP-Stráže).

DK zastavuje činnosť do prerokovania prípadu:
T. Pastirák (Slivník), M. Sanči (Slivník), P. Čonka (Hranovnica), F. Mašlej (Kalnište).

Kolektívne tresty:
- DK trestá FK Hlinné finančnou pokutou 300+8.20€ za nedodanie videozáznamu zo stretnutia Hlinné - Zámutov (z toho dôvodu znemožnenia prešetrenia incidentu HNS hráča voči R). DK dáva do pozornosti KR R – Piku ohľadom stretnutia Hlinné – Zámutov.
- DK trestá FK Ruskov finančnou pokutou 25+8.20€ za HNS ved. mužstva v stretnutí Parchovany – Ruskov (dorast).
- DK trestá FK Ruskov finančnou pokutou 25+8.20€ za HNS ved. mužstva v stretnutí Parchovany – Ruskov (dorast).
- DK trestá FK Sp. Bystré finančnou pokutou 25+8.20€ za nedostatočnú uspor. službu v stretnutí Sp. Bystré – PP-Stráže (dorast).
- DK trestá FK Sp. Bystré za neúčasť na zasadnutí DK finančnou pokutou 16.50€.
- DK trestá FK V. Revištia za NS asistenta trénera p. Hudáka voči AR finančnou pokutou 70+8.20€ v stretnutí V. Revištia – Žakarovce.
- DK trestá FK Šiba finančnou pokutou 200€ za nedodanie videozáznamu zo stretnutia Šiba – Poprad „B“ v zmysle RS.
- DK dáva do pozornosti KR R- Babušika a DZ Lisáka ohľadom postupu pri HNS hráča a AR – Dziada ohľadom neúčasti na zasadnutí DK.
- DK trestá FK Radvaň n/Lab finančnou pokutou 50+8.20€ za HNS trénera v stretnutí Soľ – Radvaň n/Lab.
- DK nepodmienečne zastavuje činnosť od 15.6.2009 za pozdĺžnosti voči VsFZ nasledujúcim FK: Rudňany – 8.20€, Kuková – 8.20€, Safi Prešov – 38.20€, Hrabušice – 70€.
- DK vyzýva k uhradeniu finančných pozdĺžností voči VsFZ do 17.6.2009 nasledujúcim FK: Snina – 3.31€, Sečovce – 1.65€, Čirč – 4.90€, Ruskov – 9.93€, Dvorianky – 611.51€, Krompachy – 8.20€, Buzica – 8.20€, Moldava n/B – 11.60€, Borša – 8.20€, Vinné – 99.60€, Lastomír – 38.20€.
- DK trestá FK Šaca-Brekov finančnou pokutou 331.90€ za neúčasť na stretnutí V. Tatry – Šaca-Brekov.
- DK trestá FK Streda n/Bodrogom finančnou pokutou 99.60€ za neúčasť na stretnutí Ruskov – Streda n/Bodrogom (dorast).
- DK od 15.6.2009 zastavuje činnosť pre neuhradenie COR (centrálne odmeňovanie rozhodcov) týmto FK: Breznica – 660€, Brezovica – 20€, Čierna n/T – 420€, Dlhé n/C – 75€, HFC Humenné – 30€, Kochanovce – 25€, Košice-Barca – 293.06€, Koš. N. Ves – 880€, Šaca-Brekov – 920€, Košice-Krásna – 580€, Kr. Chlmec – 220€, Lipany – 100€, Ľubica – 490€, Marhaň – 100€, Medzev – 380€, Parchovany – 70€, PP-Stráže – 210€, Poprad – 540€, Poproč – 135€, Safi Prešov – 735€, Rožňava – 335€, Sečovce – 915€, Snina – 135€, Sp. Bystré – 20€, St. Ľubovňa – 90€, Svit – 40€, Šiba – 185€, Štítnik – 660€, Ubľa – 555€, V. Šariš – 20€, Vranov n/T – 20€, Žakarovce – 850€, Župčany – 25€. Pokiaľ ste stanovené poplatky uhradili ale tieto platby evidujeme ako nedefinované ako aj v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom COR kontaktujte spracovateľa J. Bodnára na adrese cor.vsfz@adminex.sk .