Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.76 zo dňa 26.6.2009

SEKRETARIÁTZasadnutie VV sa uskutoční 30.6.2009 o 14.00 hod. v zariadení HUMMER.
Zasadnutie Rady VsFZ sa uskutoční 30.6.2009 o 16.30 hod. v zariadení HUMMER.


SEKRETARIÁT

Zasadnutie VV sa uskutoční 30.6.2009 o 14.00 hod. v zariadení HUMMER.
Zasadnutie Rady VsFZ sa uskutoční 30.6.2009 o 16.30 hod. v zariadení HUMMER.
Počas aktívu ŠTK VsFZ v piatok 3. júla v budove košického Mestského magistrátu bude v predaji kniha „Základný kameň slovenského futbalu“. Cena: 15 eur.

MATRIČNÁ KOMISIA

Oznamuje, že prvé zasadnutie Matriky VsFZ sa uskutoční 3.6.2009 (piatok) o 13.00 hod.
Úradné dni Matriky VsFZ od 7.7.2009: utorok a štvrtok od 9.00 do 12.00 hod.

ŠPORTOVO-TECHNOCKÁ KOMISIA

1. ŠTK opakovane upozorňuje FK a oblastné futbalové zväzy, že prihláška do súťaží je umiestnená na webovej stránke VsFZ. Zároveň upozorňujeme na úradnú správu k novému SR tiež na webovej stránke VsFZ, v ktorej sú pokyny na prihlasovanie do SR 2009/2010. Prihlášky do jednotlivých súťaží žiadame predkladať urýchlene z dôvodu prípravy nového SR s požadovanými údajmi. Zároveň žiadame jednotlivé ObFZ o urýchlené nahlasovanie postupujúcich do súťaží VsFZ z dôvodu ich zaraďovania ako aj nutnosti vykonania pasportizácií ihrísk. V prípade nenahlásenia víťazov z jednotlivých ObFZ nebudú tieto družstvá zaradené do súťaží VsFZ.

2. ŠTK upozorňuje jednotlivé FK na povinnosť uhradenia štartovných poplatkov spolu s prihláškami do súťaží za štart v jednotlivých súťažiach dospelých nasledovne: III. liga - 431 €, IV. liga - 232 €, V. liga - 166 €. Pre zaradenie družstva do súťaží musia byť uhradené všetky poplatky vyplývajúce z udelených disciplinárnych trestov, resp. z centrálneho odmeňovania rozhodcov. Bez uhradenia týchto poplatkov nebudú príslušné družstvá zaradené do súťaží VsFZ.

3. Aktív ŠTK k vyžrebovaniu nového súťažného ročníka sa uskutoční dňa 3.7.2009 na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP (obvyklé miesto konania Aktívu).

4. ŠTK kontumuje tieto výsledky:
- V. Liga JZ (dospelí) 26. Kolo Gem. Hôrka – Koš. N. Ves 3:0 kont. – neúčasť hostí
- V. Liga SZ (dorast) 26. Kolo PP-Stráže – Pušovce 3:0 kont. – neúčasť hostí
- IV. Liga SEVER (dorast) 26. Kolo Hanušovce – Levoča 3:0 kont. – neúčasť hostí
- V. Liga JZ (dorast) 26. Kolo Medzev – Drnava 3:0 kont. – neúčasť hostí
- IV. Liga SEVER (dorast) 26. Kolo Kapušany – Stakčín 3:0 kont. – pokles hráčov pod 7
- III. LS/M/Ž „B“ 18. Kolo Bystré – Haniska 3:0 kont. – neúčasť hostí

5. ŠTK na základe uznesenia DK odpočíta FK Goral St. Ľubovňa „B“ (MŽ) – 3 body za inzultáciu R trénerom.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia R z fyzických previerok:
Wurm V. – 27.6.2009 (PNS)
Šimková M. – 27.6.2009 (rodinné)
Drenko R. – 27.6.2009

Ospravedlnenia R:
Švec J. – na dni 1.7. – 31.7.2009
Macko M. – na deň 21.6.2009 (dodatočne)
Čiernik M. – do konca súťažného ročníka

KR žiada R – Ferenca o zaslanie fotokópie dokladu o zaslaní zápisu o stretnutia Sečovce – Rudňany.
KR žiada týchto R o zaslanie dokladu o zaplatení prejednávacieho poplatku za oneskorené ospravedlnenie: Topoľančín – 2x, Kokavec – 2x, Jurov – 3x, Gonos, Sendek, Mišenčík, Hrinda, Uharček, Chomčová, Pokrivčáková, Guľko, Bašár, Metyľ, E. Kočiš, M. Šivec, Kohl, Bakoš, Lang, Kozák, Čiernik, Macko, Trembeckí.

Úsek DZ:
KR oznamuje, že letný seminár DZ sa uskutoční dňa 16.7.2009 o 16.00 hod. v budove VsFZ na alejovej ul. V Košiciach.

Ospravedlnenia DZ:
Tkáčik J. – od 19.8.2009
Diószegi J. – na dni 10.7. – 3.8.2009

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Nepodmienečné tresty
1 stretnutie: J. Gočik (Slivník) – 1/5a + 4.90€, A. Szabó (Čierna n/T) + 4.90€, j. Vrabeľ (Breznica) – 1/5a po treste za 8ŽK, Ľ. Nagy (Plavnica) – 1/4a od 14.6.2009 + 4.90€, F, Grech (Plavnica) – 1/2a od 14.6.2009 + 4.90€, J. Kulich (Svit) – 1/4a od 14.6.2009 + 4.90€, T. Pyda (Čirč) – 1/1a + 4.90€, M. Naster (Humenné) + 4.90€, M. Horvath (Moldava), M. Lazor (Radvaň) – 1/4a, M. Marcinčák (Teplička) – 1/5a, B. Mondry (Margecany) – 1/5a, P. Vagaský (Kendice) – 1/5a.
2 stretnutia: O. Raymont (Šaca-Brekov) + 11.60€, M. Karčák (Helcmanovce) – 1/2b od 15.6.2009 + 1.65€.
4 stretnutia: D. Horvath (Prakovce) – 1/2b od 15.6.2009, M. Baran (V. Šeabstová) – 1/3b od 14.6.2009 + 4.90€, M. Staňo (Moldava) – 1/6b.

Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 stretnutie:
P. Andrejco ml. (V. Folkmar) + 8.20€, Š. Antoniak (Buzica) + 8.20€, E. Rybár (Turňa) + 8.20€, M. Šimai (Dvorianky), V. Keresteš (V. Šariš), J. Fedorko (Pakostov) + 8.20€, L. Oravec (Kuková), Ľ. Maliňák (Helcmanovce), M. Petrov (Margecany), M. Papcun (Margecany), J. Pamula (Štrba) + 8.20€, M. Murcko (Śtrba), P. Chovanec (Plavnica) + 8.20€, P. Blaščak (Š. Dravce) + 8.20€.

Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 stretnutie:
P. Konček (Štítnik) + 8.20€, P. Ličko (Sobrance). M. Kurila (Jasenov), J. Vrabeľ (Breznica), J. Šavec (Kežmarok) + 8.20€, A. Gajdoš (Zborov) + 8.20€.

Kolektívne tresty:
- DK trestá FK Slivník finančnou pokutou 130+8.20€ za nedostatočnú uspor. službu a HNS hráčov (vzájomne napadnutie súpera) po stretnutí Slivník – Čierna n/T (dorast) – 2/1d.
- DK trestá FK Čierna n/T finančnou pokutou 70+8.20€ za HNS hráčov a HNS ved. družstva (vzájomne napadnutie súpera) po stretnutí Slivník – Čierna n/T (dorast) – 2/1d.
- DK dáva do pozornosti KR R – Vassa ohľadom stretnutia Slivník – Čierna n/T (dorast).
- DK trestá FK Kračúnovce finančnou pokutou 25+8.20€ za HNS trénera v stretnutí Levoča – Kračúnovce (SŽ).
- DK trestá FK Vranov n/T finančnou pokutou 25+8.20€ za HNS trénera v stretnutí Tatran Prešov – Vranov n/T (SŽ).
- DK ruší poplatok 8.20€ pre hráča D. Slovinský (Prakovce).
- DK trestá MFK Goral St. Ľubovňa finančnou pokutou 200+8.20€ za inzultáciu R trénerom po stretnutí St. Ľubovňa „B“ – Krompachy (MŽ) a zastavením činnosti družstvu FK Goral St. Ľubovňa (MŽ) na 1 stretnutie nepodmienečne – 2/1d.
- DK trestá trénera MFK Goral St. Ľubovňa „B“ (MŽ) p. M. Furtkeviča zákazom výkonu akýchkoľvek funkcií v súvislosti so stretnutím na 12 mesiacov nepodmienečne.
- DK dáva do pozornosti KR R – Kandráča ohľadom stretnutia St. Ľubovňa – Krompachy (MŽ).
- DK trestá FK Koš. N. Ves finančnou pokutou 199.20€ za neúčasť na stretnutí Gem. Hôrka – Koš.N. Ves.
- DK trestá FK Pušovce finančnou pokutou 99.60€ za neúčasť na stretnutí PP-Stráže – Pušovce (dorast).
- DK trestá FK Levoča finančnou pokutou 99.60€ za neúčasť na stretnutí Hanušovce – Levoča (dorast).
- DK trestá FK Drnava finančnou pokutou 99.60€ za neúčasť na stretnutí Medzev –Drnava (dorast).
- DK trestá FK Haniska finančnou pokutou 99.60€ za neúčasť na stretnutí Bystré – Haniska (SŹ+MŽ).