Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.60 zo dňa 13.5.2011

SEKRETARIÁT

SEKRETARIÁT

Na základe rozhodnutia VV VsFZ nariaďuje klubom III., IV. a V. ligy zaslať videozáznamy z posledných 3 kôl t.j. u 16 účastníkov z 28.,29. a 30. kola a u 14 účastníkov z 24.,25. a 26.kola ihneď do najbližšieho zasadnutia odborných komisií na sekretariát VsFZ. Na základe zmien zákonov v odvodovej oblasti a administratívnych nárokov podľa platných daňových zákonov VV VsFZ pripravil pracovný materiál na zmenu štartovného pre súťažný ročník 2011/2012. Uhradením štartovného odpadnú pre jednotlivé kluby administratívne a finančné nároky spojené s organizáciou domácich súťažných stretnutí v súvislosti s vyššie uvedenými zákonmi. Bližšie informácie sa nachádzajú na: http://www.futbalvsfz.sk/files/navrh_startovne.pdf

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK VsFZ po prejednaní schvaľuje a nariaďuje tieto zmeny termínov a ÚHČ: - III. LS/M/D 17. kolo Michalovce – Sp. Podhradie sa odohrajú dňa 17.5.2011 o 14.00 hod. a o 16.15 hod. - vzájomná dohoda. - III. LS/M/D 17. kolo Čaňa – KAC Košice sa odohrajú dňa 14.5.2011 o 11.00 hod a o 13.15 hod. - vzájomná dohoda. 2. ŠTK VsFZ kontumuje: - IV. Liga JUH (dorast) 20. kolo V. Kapušany – Gelnica 3:0 kont. - neúčasť H. - V. Liga JZ (dorast) 16. kolo Jaklovce – Domaňovce 3:0 kont. - pokles hráčov H pod 7. 3. ŠTK VsFZ berie na vedomie oznámenie FK Čaňa o organizovaní turnaja prípraviek U11, U10 dňa 21.5.2011 o 9.00 hod. Účastníci ZEMPLÍN Michalovce, MFK Košice, TATRAN Prešov biely, FK Čaňa. 4. ŠTK VsFZ berie na vedomie oznámenie MŠK Sp. Podhradie o organizovaní turnaja prípraviek U11, U10 dňa 16.5.2011 (pondelok) o 8.30 hod. na štadióne FK Sp. N. Ves. Zraz účastníkov TATRAN Prešov zelený, Sp. N. Ves, Kežmarok, Sp. Podhradie o 8.00 hod. 5. ŠTK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19.5.2011 o 16.30 hod. aktérov stretnutia V. Liga SV (dorast) 10. kolo Koškovce – Kochanovce: R - Gajdoš Petra, za TJ Koškovce - hráči Ficík Štefan (RP č. 930518), Lukáča Filipa (RP. č. 941123), Kram Petra (RP. č. 921218) - kapitán, Kuzmu Petra - vedúceho a trenéra mužstva p. Dušak Štefana (nar. 12.5.1962), za FK Obce Kochanovce - hráč Karabinčík Jána (RP č. 941220 - kapitán), Čerevka Petra (ved. mužstva), Harajbič Igora (tréner). ŠTK VsFZ žiada FK o zabezpečenie preukazov totožnosti zainteresovaných hráčov.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Počurek od 7.6. do konca jarnej časti, Kohl 5.6., 20.-24.6., Juhás C. 16.5., Fabíny od 24.5. do skončenia jarnej časti, Friga 20.4.-12.5., Olejník 12.5., 15.5., Kovalčin 15.5., Krejsa 14.-15.5., Labaš od 6.5.- 8.5., 22.5., Reňo 12.-26.5., Kočiš E. 21.-28.5., Béreš D. 14.-16.5., Kmec P. 14.5., Lacko 25.-29.5., Dub 11.-12.6., Štofka 28.5.-4.6., Zmeny v obsadení Dospelí: Ubľa – Soľ (Korpa za Kosturovú) Gem. Hôrka – Kr. Podhradie (Džubák za Zvoláneka) V. Šariš – Stropkov (Glova, Mati, Baksay) Barca – V. Tatry (Kakaščík, Ferenc, Michalík) Moldava "B" – Krásna (Kolesár za Alexu) Levoča – Kendice (Homoľa za Basoša) Haniska – V. Folkmar (Palinský za Reňa) Jaklovce – Prakovce (Jančár za Kovalčina) Holčíkovce – Stakčín (Bochnovič za D. Béreša, Sakalík za Kovaľa) Kalnište – Vechec (M. Šivec za Wurma) Teplička – Sp. N. Ves "B" (Koščák za Hegeduša) Slivník – Cejkov (Godžák za Guľka) Palín – Geča (Ulian za Treščáka) Dorast: Slivník – Tušice (Bindas za Ondrášeka) Župčany – Sp. Bystré (Tomeček za D. Béreša) Michalovce – Sp. N. Ves (Bali–Jenčík za Reňa) Sp. Vlachy - Sobrance (Pavlovský za Slebodníka) Košice - Nitra (Mati za Kováčovú) Žiaci: KAC Košice – Vranov (Pongo za Krejsu) Košice – Humenné (na UT: Mati) Svidník – Hanušovce (Perát za Homoľu) Sečovce – SAFI Prešov (Ondrášek za Bindasa) KAC Košice – Poprad (P. Juhás za P. Kmeca) Štvrť finále Play OFF I. Liga (ženy) 14.5. o 15.00 hod.: Pakostov – Šaľa (Basoš, Friga, Gajdoš), pri Mlyne Humenné – Žilina (Holp, Bogdan, Kuľha) - KR berie na vedomie listy: FK Tušice, FK Kendice, FK Jasenov, FK Svit. - Predbežný termín fyzických previerok je 25.6. - 26.6.2011. - KR vykonala pohovor s R Guľkom – okolnosti stretnutia Dlhé – Pakostov, dorast. - KR vzhliadla video zo stretnutia V. Horeš – Geča na základe sťažnosti FK Geča. Uvedený moment sa nedá z predloženého videa objektívne posúdiť. KR odstupuje FK V. Horeš na riešenie DK. KR vracia poplatok FK Geča. - KR vzhliadla video zo stretnutia Kežmarok – Ľubotice na základe vlastného šetrenia. KR pristupuje k OOD pre R a DZ. - KR vykonala pohovor s R, AR a DZ stretnutia Š. Dravce – Plavnica.KR pristupuje k OOD pre R a DZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti: 1 stretnutie: M. Husťak (Snina) - 1/5/a, M. Počurek (Šiba) - 1/5/a, M. Porvaz (Lastomír) - 1/5/a, J. Kudrec (Sečovce) - 1/5/a, M. Momčilov (KE-Krásna) - 1/5a 2 stretnutie: M. Ujházi (V. Horeš) - 1/5/a. 3 stretnutie: P. Onderko (Sečovce) - 1/3/b. 4 stretnutia: M. Freňak (Vojčice) - 1/3/b. Zastavenie činnosti na 1 stretnutie za 4ŽK: P. Fedor (Miklušovce), T. Čižmár (V. Kapušany), J. Šmida (Krompachy), L. Surgent (KE- Krásna), E. Havrila (Sp. Podhradie), M. Jurek (Lok. Košice), E. Takáč (Lok. Košice), Ľ. Andraščík (Sabinov), M. Palko (N. Hrušov), Š. Bobík (Michaľany), M. Anderko (Michaľany), R. Slovjak (Cejkov). Zastavenie činnosti na 2 stretnutia za 8xŽK: G. Škvarla (Kľušov), T. Pončák (Kendice), C. Varga (V. Horeš), L. Gatyaš (Cejkov). DK VsFZ uvoľňuje činnosť: M. Lavko (Sp. Bystré). DK VsFZ uvoľňuje činnosť M. Kukulský (Bard. N. Ves) z PO na 3 mesiace do 12.8.2011. DK VsFZ zastavuje činnosť do prerokovania prípadu: J. Horváth (Slivník), P. Jakubec (Levoča). DK VsFZ trestá na základe návrhu KR VsFZ FK V. Horeš finančnou pokutou 135€ za nedostatočný videozáznam zo stretnutia (V. Horeš-Geča). DK VsFZ trestá FK Gelnica za neúčasť na stretnutí (V. Kapušany - Gelnica) finančnou pokutou 100€. DK VsFZ neuznáva inzultáciu AR družstva divákmi, DK VsFZ trestá FK Š. Dravce podľa DP 2/1/a finančnou pokutou 200€+9€, zároveň dáva DK VsFZ DZ a R do pozornosti KR VsFZ. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 19.5.2011 o 17.00 hod. R, AR, DZ: P. Gajdoš, J. Jevin, J. Dankanin, M. Čaga, hl. usporiadateľa stretnutia (Cejkov - Sečovce) Keresty P., vedúcich a kapitánov družstiev TJ Cejkov p. Slovjak L. a M. Hirko, FK Sečovce p. Halapin a M. Koreň. DK VsFZ zamieta žiadosť p. D. Horodníka. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní. Záväzná ÚS odborných komisií za ktorú zodpovedá jej obsahu VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk