Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.67 zo dňa 6.6.2011

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. termín Aktívu ŠTK bude navrhnutý v najbližšej úradnej správe v zasadačke budovy Spoločenského pavilónu Košice na triede SNP – Terasa. Prístup zo stanice električkou č.6. Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2011/2012. 2. Na webovej stránka VsFZ je umiestnená Prihláška do súťaže na nový súťažný ročník. Túto žiadame vyplnenú zaslať na ŠTK VsFZ do 22. 6. 2011. Výška štartovného bude uhrádzaná na základe prejednania a schválenia v Rade VsFZ. V prípade nezaslania Prihlášky do súťaže nebude príslušné družstvo zaradené do súťaží VsFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží VsFZ je uhradenie všetkých disciplinárnych poplatkov udelených v priebehu uplynulého súťažného ročníka do jeho skončenia. V prípade neuhradenia týchto poplatkov nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka. 3. V zmysle uznesenia Rady VsFZ z roku 1999 je u štartu družstva dospelých v súťažiach VsFZ povinnosť mať v riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 2 mládežnícke družstvá. Bez splnenia tejto podmienky nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. O štarte 2 mládežníckych družstiev FK predloží potvrdenie od príslušného ObFZ. 4. Na základe už avizovaného rozhodnutia Rady SFZ a následne Rady VsFZ bude VsFZ riadiť súťaže dospelých v poradí IV., V. a VI. liga 5. Pre stanovenie žrebovacieho čísla platia nasledovné kritéria: - počet družstiev v súťažiach, nadväznosť možnosti predzápasov dospelí – dorast, dátum došlej prihlášky. Pre informáciu uvádzame termíny jednotlivých kôl: - súťaže so 16 účastníkmi – 31.7., 3.8., 7.8., 14.8., a ďalej víkendy, - jarná časť – 25.3.2012, ukončenie 17.6.2012 - súťaže so 14 účastníkmi – začiatok jesennej časti 7.8.2011 a ďalej víkendy. - jarná časť - 8.4.2012 a ukončenie 17.6.2012 - mládežnícke súťaže s 12 účastníkmi začínajú dňom 14.8.2011 a s 10 účastníkmi 21.8.2011 Mládežnícke súťaže (SŽ, MŽ) začnú svoje súťaže podľa počtu účastníkov zaradených v tej – ktorej skupine, pričom budú vytvorené dve druhé ligy SŽ+MŽ a následne 3.ligy podľa počtu účastníkov. V kategórií U13 hráči narodení po 1.1.1999, u kategórie U12 hráči narodení po 1.1.2000. V kategórií U11 štartujú hráči nar. po 1.1.2001, u U10 hráči nar. po 1.1.2002 a u U9 hráči nar. po 1.1.2003. Súťaž U12 a U13 je povinná pre FK so štatútom ÚTM, ŠT a družstvá ktoré štartujú v 1.lige SŽ - skupina Východ v súť. roč. 2011-2012. Súťaže prípraviek budú organizované turnajovým spôsobom. Dôležité upozornenie: žiadame Vás o zodpovedné nahlasovanie žrebovacích čísel a termínov stretnutí do Rozpisu. Tak isto Vás žiadame o zodpovedné nahlasovanie údajov do adresára na 2. strane prihlášky ako aj čísla účtov z dôvodov písomného styku s FK ako aj spätných úhrad od futbalového zväzu. Zároveň žiadame všetky Oblastné futbalové zväzy, aby včas do uvedeného termínu zabezpečili nahlásenie postupujúcich do súťaží VsFZ a zároveň zabezpečili ich účasť na Aktíve ŠTK VsFZ. Taktiež žiadame nahlásiť údaje postupujúcich do adresára Rozpisu súťaží, ako aj zabezpečiť zaplatenie štartovného podľa pokynov zo schválenia Radou VsFZ.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie rozhodcov a delegátov zväzu III. Liga (dospelí) 29. kolo 12.6.2011 o 17.00 hod.: Sabinov – Giraltovce (Koňar, Maličký, Mišková, Duška), Stropkov - V. Tatry (Kolesár, Palinský, Cuprák, SFZ), V. Opátske - Topoľany (Ištoňa, Čech-Špirek, Mišenčík, SFZ), V. Šariš – Svit (Zvolánek, Gál, Žofčák, SFZ), N. Hrušov – Svidník (Bucko, Mati, Zubka, SFZ), Barca - Krásna (Biroš, Kohl. Lešková, Džubák), Snina – Moldava (Maliňák, Slebodník, Kočiš, Kovalčík), Lok. Košice - Sp. Podhradie (Mihalík, Perát, Prokopovič, Krajčík). IV. Liga SEVER (dospelí) 29. kolo 12.6.2011 o 17.00 hod.: Kračúnovce – Kľušov (Metyľ, Godžák, Hegedüš, Kanuščák), Breznica - Kendice (Kováčová, Kuspan, Lipták, Kačmar), Pakostov - Bard. N. Ves (Alexa, Čonka, Kunzo, Čabala), Kežmarok - Dl. Klčovo (Černický, Gonos, Drenko, Ondík), Ľubotice - Ľubica (Marko, Hudák, Kavčák, Dudáš), Levoča – Fintice (Slimák, M. Firkaľ, Gazdová, Sendek), Bystré – Raslavice (Polomský, Tabaka, Lang, Gnip), Medzilaborce – Hanušovce (Paciga, Vaľko, Pokrivčáková, Lisák). IV. Liga JUH (dospelí) 29. kolo 12.6.2011 o 17.00 hod.: Rudňany – Strážske (Bančanský, Leferovič, Tomáš, Minaroviech), V. Kapušany - Kr. Chlmec (Béreš, Korinko, Tabiš, Hreško), Štítnik - V. Folkmar (Pavlov, Goč, Jurov, Vansa), Rožňava - V. Revištia (Švec, Bogdan, Lajčak, P. Koščo), Krompachy - Hrabušice (Marcin, Pavlovský, Hudák-PO, Sadiv), 11.6. Haniska - Turňa n/B (Pekár, Basoš, Cehuľa, Gábor), 11.6. o 16.00 hod. Sobrance – Medzev (Sakalík, Sendek, Šivec, Voroňák). V. Liga JV (dospelí) 25. kolo 12.6.2011 o 17.00 hod.: Poproč - Cejkov (Jančár, Žiga, Šoltes, Sedlák), Geča - Lastomír (Kmec, Choma, Baldovský, Pavlík), Slivník - Streda (Trembeckí, E. Hegedüš, Ulian, Mikita), Palín - Michaľany (Ruščanský, Tkáč, Lenková, Izrael), Borša - Sečovce (Guľko, K. Friga, Havrila, Ivanov), V. Horeš - Sokoľany (Gajdoš, Kuľha, Barát, Maturkanič), Petrovce - Čičarovce (Žulevič, Firda, Štefek, Bazár). V. Liga JZ (dospelí) 25. kolo 12.6.2011 o 17.00 hod.: Kr. Podhradie – Harichovce (Miklóš, Dušek, P. Kmec, Leško), Sp. Vlachy - Sp. N. Ves "B" (Kocur, Černica, Haviarik, Gonos), Helcmanovce - Prakovce (Tramita, Roka, Bányácskí, Levický), Koš. N. Ves - Smižany (Filipák, Gálik, Kunaj, Eliáš), Gem. Hôrka - Margecany (Uhlár, Ružbaský, Dziak, Melicherčík), Teplička - Ťahanovce (Pristač, I. Havrila, Židišin, Kostík), Jaklovce - Gelnica (J. Mišenčík, D. Béreš, Martinko, Kotrady). V. Liga SV (dospelí) 29. kolo 12.6.2011 o 17.00 hod.: Soľ - Stakčín (Onofrej, Torkoš, P. Juhás, Škody), Udavské - Zámutov (Kovalčin, Nagy, Rezanka, Szabó), Holčíkovce - S. Polianka (Wurm, J. Somoši, Bindas, Repovský), Radvaň – Vechec (Bíro, Moroz, Ondrášek, A. Koščo), Ubľa – Čierne (Bali-Jenčík, Hrinda, Kovaľ, Piruch), Sačurov – Humenné (Drabant, Daňo, Krejsa, Mišenčík), Kamenica – Belá (Tomeček, Labaško, Perexta, Čaga), Kalnište - Jasenov (Stretavský, Topoľančín, Truchan, Barvirčák). V. Liga SZ (dospelí) 29. kolo 12.6.2011 o 17.00 hod.: Hranovnica - Sp. Bystré (Kurňava, Turcsanyi, Michalík, Lacko), Vrbov - Štrba (Blicharová, Firkaľ, Pongo, Gavalier), Župčany - Š. Dravce (Oravec, Jonáš, Gnip, Kalanin), Čirč - Uzovce (Vasilenko, Brendza, Feckanin, Knut), Záborské - Miklušovce (Novák, Korečko, Šeršeň, Čeľovský), Záhradné - Malcov (Kertes, Klokočka, Hiľovský, Tabaka), Pušovce - Plavnica (Homoľa, Berecký, M. Šivec, Tarcala), Šiba - Gaboltov (Tóth, Zajac, Kunst, Vaško). III. LS/M/D 21. Kolo 11.6.2011 o 14.45 a 17.00 hod.: Sp. Podhradie – Koš. N. Ves (Slebodník, Pavlovský, Labaš, Michna), o 10.00 a 12.15 hod. Giraltovce – Čaňa (Dolhý, Ivan, Jacečko, Šafranko), 10.6. o 15.30 a 17.30 hod. Sabinov – Ľubotice (Mihalík, Hudák-PO, D. Béreš, Kanuščák), 12.6. o 10.00 a 12.45 hod. Michalovce „B“ – KAC Košice (Reňo, Šipoš, Špivák, Čaga). IV. Liga SEVER (dorast) 25. Kolo 11.6.2011 o 14.00 hod.: Kračúnovce – Ptičie (Kovaľ, Goč), Raslavice – Š. Michaľany (Kunst), Fintice – Hanušovce (Labaško), Bystré – Belá (Lajčak), Sp. Belá – Čirč (Vaľko, Ružbaský), o 13.00 hod. Medzilaborce – Ľubica (Holp), o 15.00 hod. Kapušany – N. Šebastová (Kunaj). IV. Liga JUH (dorast) 25. Kolo 11.6.2011 o 14.00 hod.: V. Kapušany – Sobrance (Nagy, Bali-Jenčík), Sp. Vlachy – Prakovce (Rumančík, Baldovský), V. Opátske – Čierna (Lipták), Gelnica – Geča (Kunzo, Šoltés), Poproč – Bidovce (Lang), 15.6. o 17.00 hod. Smižany – Parchovany (Jančár). V. Liga JV (dorast) 25. Kolo 11.6.2011 o 14.00 hod.: Z. Teplica – Michaľany (Hepka), Topoľany – Krásna (Mano), Z. Hradište – Kalša (Bindas), o 11.00 hod. Čičarovce – Lastomír (Reňo), 12.6. Kr. Chlmec – Sečovce (Bajo). V. Liga JZ (dorast) 21. Kolo 11.6.2011 o 14.00 hod.: Jaklovce – Valaliky (Žiga), Jasov – V. Ida (Drabant), V. Folkmar – Slovinky (Džima), v Seni o 10.00 hod. Kechnec – Rudňany (Zajac), o 13.00 hod. Medzev – Drnava (Havrila), o 17.00 hod. Domaňovce – Helcmanovce (Martinko). V. Liga SZ (dorast) 29. Kolo 11.6.2011 o 14.00 hod.: Bard. N. Ves – Sp. Bystré (Židišin), Plavnica – Lendak (Pečarková, Karaffa), Župčany – Torysa(Onofrej), Marhaň – Kežmarok (M. Šivec, Končár), Pušovce – Svit (Marušin), o 11.00 hod. Podolínec – V. Lomnica (I. Havrila), 12.6. o 14.30 hod. Dulová Ves – V. Šariš (Miklošková). I. Liga U13, U12 (žiaci) 25. Kolo 12.5.2011 o 9.00 a 10.45 hod.: Stropkov – Humenné (Ivan), KAC Košice – Košice (Chnupa), o 10.00 a 11.45 hod. Trebišov – Snina (Ondrášek), 10.6. o 15.30 a 17.45 hod. Sp. N. Ves – Bardejov (Klokočka), 11.6. Lipany – Vranov (Blicharová), 11.6. o 14.00 a 15.45 hod. Prešov – St. Ľubovňa (D. Béreš), 15.6. o 12.00 a 13.45 hod. Michalovce – Poprad (Žofčák), 26. kolo 14.6. o 10.00 a 11.45 hod. Košice – Stropkov (J. Somoši). II. LS/M/Ž Sever 25. Kolo 11.6.2011 o 9.00 a 10.45 hod.: Brezovica – Kežmarok (Polomský, J. Mišenčik), Ľubotice – Medzilaborce (Hudák-PO, Filipák), Marhaň – Bystré (M. Šivec, Končár), o 10.00 a 11.45 hod. Kračúnovce – Girlatovce (Kovaľ, Goč), o 10.00 a 11.45 hod. Hanušovce – St. Ľubovňa (Tomáš, Ulian), 12.6. o 10.00 a 11.45 hod. Svidník – Raslavice (Bochnovič, Maruščák). II. LS/M/Ž Juh 18. Kolo 11.6.2011 o 9.00 a 10.45 hod.: Šaca – Sečovce (Tabaka, P. Kmec), o 10.00 a 11.45 hod. Gelnica – Kr. Chlmec (Kunzo, Šoltés), o 12.15 a 10.45 hod. V. Kapušany – Safi Prešov (Nagy, Bali-Jenčik). III. LS/M/Ž 18. Kolo 11.6.2011 o 9.00 a 10.45 hod.: Sp. Belá – Levoča (Vaľko, Ružbaský), o 10.00 a 11.45 hod. Plavnica – Krompachy (Pečarková, Karaffa), o 10.00 a 11.45 hod. Sp. Vlachy – Ľubica (Rumančík, Baldovský), 8.6. o 15.00 a 16.45 hod. Svit – Smižany (Maličký, Kočiš). I. LS/M/D 33. Kolo 11.6.2011 o 11.00 a 13.15 hod.: Michalovce – Dubnica (SFZ, Pavlov, Stretavský, Kolesár, SFZ), Bardejov – Prešov (SFZ, Marko, Čech-Špirek, Feckanin, SFZ), Košice – Ružomberok (SFZ, Mišková, Gál, Biroš, SFZ). I. LS/M/D 34. Kolo 14.6.2011 o 15.00 a 17.15 hod.: Sp. N. Ves – B. Bystrica (SFZ, Kunzo, Pavlovský, Marcin, SFZ), Prešov - Michalovce (SFZ, Mihalík, Korinko, Zubka, SFZ). II. LS/M/DV 30. Kolo 12.6.2011 o 10.00 a 12.15 hod.: Vranov – Poprad (Vojtko, Paulišin, Čandík, Ferenc), o 11.00 a 13.15 hod. Trebišov – Ružomberok „B“ (Hepka, Djordjevič, Želizňak, Hajdada), 11.6. Lipany - Košice „B“ (Mišenčík, Béreš, Tramita, Pečarka). I. LSŽ „A“ a „B“ 26. Kolo 11.6.2011 o 10.00 a 12.00 hod.: KAC Košice – Bardejov (Baksay, Hegedüš, Juhászová), Poprad – Humenné (Alexa, Paciga, Dziak), Trebišov – Košice (Prokopovič, Kavčák, Dušek), Stropkov – Vranov (Perát, Leferovič, Maruščák), 9.6. o 11.00 a 13.00 hod. Michalovce – Prešov (Žofčák, Mano, Perexta), 12.6. Lipany – Snina (Michalík, Dubovský, Kunaj), 12.6. Sp. N. Ves – Moldava (Džima, Rumančík, Labaš).