Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.68 zo dňa 10.6.2011

SEKRETARIÁT Vyhlásenie 11-stky ročníka 2010/2011 III. ligy sa uskutoční 23.6.2011 na ihrisku Zemplín Michalovce so začiatkom o 16.00 hod.

SEKRETARIÁT

Vyhlásenie 11-stky ročníka 2010/2011 III. ligy sa uskutoční 23.6.2011 na ihrisku Zemplín Michalovce so začiatkom o 16.00 hod. Zasadnutie Rady VsFZ sa uskutoční 28.6.2011 (utorok) o 16.00 hod. v budove Dome Športu v Košiciach. Sekretariát VsFZ žiada kluby dospelých o zaslanie videozáznamov so stretnutí hraných v dňoch 4. - 5.6.2011. Zasadnutie odborných komisií po skončení posledného kola súťaží bude v stredu t.j. 22.6.2011. Preto sekretariát žiada delegované osoby o zaslanie úradných dokumentov (zápisov, správ, poplatkov) v pondelok 1. triedou doporučene.

ODVOLACIA KOMISIA

1. Odvolacia komisia VsFZ neprerokovala odvolanie FK Šarišské Dravce proti rozhodnutiu DK VsFZ z dôvodu nesplnenia náležitostí, neuhradenia poplatku. 2. Odvolacia komisia VsFZ zamieta odvolanie FK Ubľa proti rozhodnutiu ŠTK, týkajúceho sa kontumácie v stretnutí V. Liga SV (dospelí) Ubľa – Soľ 0:3 kont. a toto rozhodnutie ŠTK potvrdila v celom rozsahu. Toto rozhodnutie je konečné, poplatok sa nevracia.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK VsFZ žiada FK o urýchlené zaslanie prihlášok do súťaží pre súťažný ročník 2011/2012, ktoré sú umiestnené na web stránke VsFZ. 2. ŠTK VsFZ oznamuje FK, že aktív ŠTK pre vyhodnotenie uplynulého ročníka a vyžrebovanie súťažného ročníka 2011/2012 sa uskutoční dňa 1.7.2011 o 16.30 hod. v zasadačke budovy Spoločenského pavilónu, Košice na Triede SNP – Terasa. Prístup zo stanice je električkou č. 6. 3. ŠTK VsFZ po prejednaní schvaľuje a nariaďuje tieto zmeny termínov a ÚHČ: - IV. Liga JUH (dospelí) 30. kolo Hrabušice – Rožňava sa odohrá 19.6.2011 o 15.00 hod. - vzájomná dohoda - V. Liga SV (dospelí) 29. kolo Kamenica n/C – Belá n/C sa odohrá dňa 12.6.2011 (nedeľa) o 10.30 hod. - vzájomná dohoda. - III. LS/M/D 22. kolo Koš. N. Ves – Svidník sa odohrajú dňa 17.6.2011 (piatok) o 15.00 a o 17.15 hod. - vzájomná dohoda. - V. Liga SZ (dorast) 30. kolo Lendak – Bard. N. Ves sa odohrá dňa 19.6.2011 o 11.00 hod. - vzájomná dohoda. - V. Liga JZ (dorast) 22. kolo Valaliky – Domaňovce sa odohrá dňa 17.6.2011 (piatok) o 17.00 hod. - vzájomná dohoda. - I. Liga U12, U13 (žiaci) 25. kolo Trebišov – Snina sa odohrajú dňa 13.6.2011 (pondelok) o 11.00 a o 12.45 hod. - vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž Sever 26. kolo St. Ľubovňa – Kračúnovce sa odohrajú dňa 14.6.2011 (utorok) o 15.00 a o 16.45 hod. - vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž Sever 26. kolo Medzilaborce – Svidník sa odohrajú dňa 15.6.2011 (streda) o 16.00 a o 17.30 hod. - vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž Sever 26. kolo Giraltovce – Sp. Podhradie sa odohrajú dňa 15.6.2011 (streda) o 13.30 a o 15.15 hod. - vzájomná dohoda. 4. ŠTK VsFZ kontumuje: - V. Liga JZ (dospelí) 24. kolo Smižany – G. Hôrka z 3:0 na 0:3 kont. - štart hráča po 4. ŽK (Bajtoš Ján). - IV. Li JUH, dorast, 24. kolo Čierna n/T – Gelnica 3:0 kont. - neúčasť H. - V. Liga SZ (dorast) 28. kolo Bard. N. Ves – Plavnica 3:0 kont. - neúčasť H. - V. Liga JV (dorast) 24. kolo Tušice – Kalša nedohrané pre pokles hráčov H pod 7, výsledok 7:0 ostáva v platnosti. - V. Liga JZ (dorast) 20. kolo Jaklovce – Medzev nedohrané pre pokles hráčov H pod 7, výsledok 4:0 ostáva v platnosti. - II. LSŽ Juh 17. kolo Rožňava – V. Kapušany 3:0 kont. - oneskorený príchod H po čakacej dobe. 5. ŠTK VsFZ berie na vedomie oznámenie MŠK TESLA Stropkov o organizovaní turnaja prípraviek U11, U10 dňa 16.6.2011 o 8,30 hod. na UT. Účastníci Snina, Svidník, Medzilaborce, Stropkov. 6. ŠTK VsFZ žiada FK, ktoré nezaslali výsledky z odohratých turnajov prípraviek U10, U11, aby tak učinili do termínu 16.6.2011. 7. ŠTK VsFZ nariaďuje odohrať nedohrané stretnutie V. Liga JZ (dorast) 19. kolo Helcmanovce – Rudňany dňa 15.6.2011 o 17.00 hod. 8. ŠTK VsFZ dôrazne žiada rozhodcov a DZ o zasielanie zápisov o stretnutí okamžite v pondelok, kvôli ukončeniu a vyhodnoteniu súťažného ročníka.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Macko od 5.6. do prihlásenia, Počurek 28.5., Trembeckí 24.6., Kovaľ 11.6., Fabíny 18.6. - 3.7., Pečarková 18. - 19.6., Šivec 13.6., Gál 11.6., Píro 11. - 12.6., Kocur 19.6. a 23. - 24.6., Havrila 11.6., Novák D. 11. - 12.6., Pokrivčáková od 12.6. do konca ročníka, Pavlov 12.6. a 24.6., Lenková 24.6., Pekár 11.6., Cehuľa 18. - 30.6., Hegeduš T. 18. - 19.6., Drabant 4.6., Kostík 18. - 19.6., Knut 18. - 19.6., Prokopovič 11.6. Zmeny v obsadení Dospelí: Stropkov – V. Tatry (Benko, Prokopovič, Cuprák, Czeto) V. Opátske – Topoľany (Kakaščík za Ištoňu, Gavalier za SFZ) Lok. Košice – Sp. Podhradie (Kolesár, Mihálik, Palinský) V. Šariš – Svit (Špivák za SFZ) N. Hrušov – Svidník (Laskovský za SFZ) Medzilaborce – Hanušovce (Pekár za Pokrivčákovú) Bystré – Raslavice (Mriglot, Špivák, Ištoňa, Jurašek) Štítnik – V. Folkmar (Polomský za Pavlova) Haniska – Turňa (Ištoňa za Pekára) Gem. Hôrka – Margecany (Maček za Ružbaského) Soľ – Stakčín (Lang za P. Juhása) Vrbov – Štrba (Kandráč za Blichárovú, Sekereš za Gavaliera) Záborské – Miklušovce (Bochnovič za Nováka) Pušovce – Plavnica (Šivec za Homoľu) Dorast: Kračúnovce – Ptičie (E. Kočiš za Kovaľa, aj žiaci) Medzev – Drnava (Hiľovský za Havrilu) Z.Teplica - Michaľany ( Kovalčin za Hepku) Košice – Ružomberok (Zvolánek za Gála) Trebišov - Ružomberok B (Tabaka za Hepku) Žiaci: Lipany – Vranov (Cuprák za Blichárovú) Trebišov – Košice (Žofčák za Prokopiča) Poprad – Humenné (Bobko za Alexu) 26. kolo: 14.6. o 15.00 a 16.45 hod. St. Ľubovňa – Kračúnovce (Pristáš, I. Havrila) 15.6. o 16.00 a 17.30 hod. Medzilaborce – Svidník (Basoš, Hudák) 15.6. o 13.30 a 15.15 hod. Giraltovce – Sp. Podhradie (Vasilenko, Maruščák) - KR berie na vedomie listy: FK Geča, FK Jasenov, FK Raslavice, FK V. Opátske, FK Giraltovce, R - Tabiša, R - Pokrivčákovej. - Fyzické previerky 24.6. (piatok) o 13.00 hod zraz A, B skupiny, o 14,00 hod. zraz C skupiny, zraz D skupiny o 15.00 hod., Ženy a nováčikovia z ObFZ zraz o 16.00 hod. Miesto konania na atletickom štadióne na Wattsonovej ulici v Košiciach. KR pripomína povinnosť predloženia lekárskeho potvrdenia. Obsadenie rozhodcov a delegátov na 18. - 19.6.2011 bude uverejnené v denníku Korzár v utorok.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti: 1 stretnutie: D. Krištof (Pušovce) - 1/5/a+9€, L. Zumer (Levoča) - 1/5/a+9€, M. Jakubčo (Sp. Bystré) - 1/1/c, L. Jurč (Kračúnovce) - 1/1/a, P. Dorčák (Helcmanovce) - 1/1/b, D. Dlugoš (Smižany) - 1/1/b, L. Gatyaš (Cejkov) - DP 1/5/a. 2 stretnutia: D. Grác (Štítnik) - 1/5/a. 3 stretnutia: M. Rudý (Pakostov) - 1/6/b+5€, J. Repík (Koš. N. Ves) - 1/3/c, L. Maixner (Krompachy) - 1/6/1/a od 30.5.2011. 4 stretnutia: O. Bartoš (Kežmarok) - 1/6/b+9€, J. Bajtoš (Smižany) - DP 1/9/1/b po odstáti trestu za 4xŽK. Zastavenie činnosti na 1 stretnutie za 4ŽK: M. Mihalčík (Vrbov) + 9€, P. Botka (Župčany) + 9€, S. Ščešňák (Gaboltov) + 9€, F. Figeľ (Ľubotice), M. Žakarovský (V. Folkmar), P. Ličko (Sobrance), M. Bačo (Čičarovce). Zastavenie činnosti na 2 stretnutia za 8xŽK: J. Maník (Štrba), M. Vranko (Sabinov), P. Verčimák (Hanušovce) + 9€, M. Bajus (Sečovce), M. Behyňa (Borša) + 9€,M. Hajduch (Dl. Klčovo). DK VsFZ uvoľňuje činnosť: R. Kuzma (Rožňava), M. Kandra (Gelnica), M. Halkal (Michaľany). DK VsFZ zastavuje činnosť do prerokovania prípadu: J. Smoleňák (Lendak), D. Kyjak (Marhaň), Ľ. Benček (Michalovce), A. Cina (Svidník), R. Gonos (Stropkov), P. Korosi (KAC Košice). DK VsFZ trestá FK Krompachy za HNS divákov po stretnutí (Krompachy – V. Folkmar) a nedostatočnú usp. službu podľa DP 2/1/b finančnou pokutou 100€+9€, DK VsFZ trestá trénera FK Krompachy p. Košča na 3 stretnutia nepodmienečne podľa DP 1/3/b. DK VsFZ trestá trénera FK Sobrance na 3 stretnutia nepodmienečne podľa DP 1/3/b+ 4€. DK VsFZ trestá FK Teplička za HNS lavičky náhradníkov v stretnutí (Margecany – Teplička) podľa DP 2/1/a finančnou pokutou 109€. DK VsFZ trestá FK Margecany za nedostatočnú uspor. službu v stretnutí (Margecany – Teplička) finančnou pokutou 39€ podľa DP 2/1/a. DK VsFZ trestá FK Sp. Bystré za HNS ved. družstva v stretnutí (Sp. Bystré – V. Lomnica) finančnou pokutou 59€ podľa DP 2/1/a, DK VsFZ trestá trénera KAC Košice za HNS v stretnutí dorastu (KAC Košice - Giraltovce) podľa DP 1/3/b na 3 stretnutia nepodmienečne+4€. DK VsFZ trestá vedúceho družstva FK KAC Košice za HNS v stretnutí (KAC Košice - Giraltovce) na 3 stretnutia nepodmienečne podľa DP 1/3/b +4€. DK VsFZ trestá FK KAC Košice za oneskorené vypísanie zápisu o stretnutí finančnou pokutou 39€, DK VsFZ trestá ved. družstva FK Smižany zákazom výkonu funkcie na 4 stretnutia nepodmienečne podľa DP 1/9/2/b+4€. DK VsFZ trestá kapitána FK Smižany p. Kapustu zákazom funkcie na 4 stretnutia nepodmienečne podľa DP 1/9/2/b+4€. DK VsFZ trestá FK Gelnica za neúčasť na stretnutí dorastu (Čierna n/ T - Gelnica) finančnou pokutou 100€. DK VsFZ trestá FK Plavnica za neúčasť na stretnutí dorastu (Bard. N Ves - Plavnica) finančnou pokutou 100€. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.6.2011 o 16.30 hod „R“ Kavčáka. DK VsFZ nevyhovuje žiadosti p. Horodníka. DK VsFZ oznamuje FK Smižany, že hráč M. Zahuranec má 3 x ŽK. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní. Záväzná ÚS odborných komisií za ktorú zodpovedá jej obsahu VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk