Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.70 zo dňa 17.6.2011

SEKRETARIÁT 1. Pozýva futbalovú verejnosť na vyhlásenie 11 - stky futbalistov ročníka 2010/2011 dňa 23.6.2011 o 16.00 na ihrisku Zemplín Michalovce.

SEKRETARIÁT

1. Pozýva futbalovú verejnosť na vyhlásenie 11 - stky futbalistov ročníka 2010/2011 dňa 23.6.2011 o 16.00 na ihrisku Zemplín Michalovce. 2. Upozorňuje kluby, R, DZ a futbalovú verejnosť, že odborné komisie budú zasadať po poslednom kole 22.6.2011 (streda). 3. Žiada ObFZ o nahlásenie víťazov, resp. postupujúcich do regionálnych súťaží v pondelok písomnou formou.

ODVOLACIA KOMISIA

1. Odvolacia komisia VsFZ neprerokovala odvolanie FK Teplička proti rozhodnutiu DK VsFZ z dôvodu nesplnenia náležitosti. Poplatok sa nevracia. 2. Odvolacia komisia VsFZ zamietla odvolanie FK Smižany proti rozhodnutiu ŠTK, týkajúceho sa kontumácie v stretnutí V. Liga SV (dospelí) Smižany – Gem. Hôrka 0:3 kont. a toto rozhodnutie ŠTK potvrdila v celom rozsahu. Toto rozhodnutie je konečné, poplatok sa nevracia. Oprava úradnej správy Odvolacej komisie: bod 2 : ..... v stretnutí V. ligy JZ (dospelí)...

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK VsFZ žiada FK o urýchlené zaslanie prihlášok do súťaží pre súťažný ročník 2011/2012, ktoré sú umiestnené na web stránke VsFZ. 2. ŠTK VsFZ oznamuje FK, že aktív ŠTK pre vyhodnotenie uplynulého ročníka a vyžrebovanie súťažného ročníka 2011/2012 sa uskutoční dňa 1.7.2011 o 16.30 hod. v zasadačke budovy Spoločenského pavilónu, Košice na triede SNP – Terasa. Prístup zo stanice je električkou č. 6. 3. ŠTK VsFZ po prejednaní schvaľuje a nariaďuje tieto zmeny termínov, miesta stretnutí a ÚHČ : - III. Liga (dospelí) 30. kolo Moldava „B“ - Barca sa odohrá dňa 19.6.2011 (nedeľa) o 10,30 hod. - vzájomná dohoda. - IV. Liga SEVER (dorast) 26. kolo N. Šebastová – Fintice sa odohrá dňa 18.6.2011 o 14.00 hod. na ihrisku vo Vyšnej Šebastovej. - III. Liga (dospelí) 30. kolo Giraltovce - Lok. Košice sa odohrá dňa 18.6.2011 (sobota) v UHČ. - vzájomná dohoda. - IV. Liga SEVER (dospelí) 30. kolo Bard. N. Ves – Breznica sa odohrá dňa 17.6.2011 o 17.30 hod. - vzájomná dohoda 4. ŠTK VsFZ kontumuje stretnutia: - III. LMD 21. kolo, Giraltovce – Čaňa nedohrané pre pokles hráčov H pod 7, 3:0 kont. - IV. Liga JUH (dorast) 25. kolo V. Opátske – Čierna n/T 3:0 kont. - neúčasť H. - IV. Liga JUH (dorast) 25. kolo Gelnica – Geča nedohrané pre pokles hráčov H pod 7, výsledok 6:0 ostáva v platnosti. - V. Liga SZ (dorast) 29. kolo Bard. N. Ves – Sp. Bystré 3:0 kont. - neúčasť H. - V. Liga JZ (dorast) 21. kolo Domaňovce – Helcmanovce nedohrané pre pokles hráčov H pod 7 - 3:0 kont. - V. Liga JZ (dorast) 21. kolo Jasov – V. Ida nedohrané pre pokles hráčov H pod 7 - výsledok 9:0 ostáva v platnosti. 5. ŠTK VsFZ berie na vedomie oznámenie FK PARTIZÁN Bardejov o organizovaní turnaja prípraviek U10, U11 dňa 18.6.2011 (sobota) na mestskom futbalovom štadióne. Zraz účastníkov Sabinov, Ľubotice, SAFI Prešov, Bardejov je o 9.30 hod. 6. ŠTK VsFZ žiada FK, ktoré nezaslali výsledky z odohratých turnajov prípraviek U10, U11, aby tak učinili do termínu 22.6.2011. 7. ŠTK VsFZ dôrazne žiada rozhodcov a DZ o zasielanie zápisov o stretnutí okamžite v pondelok z dôvodov ukončenia a vyhodnotenia súťažného ročníka 2010/2011. 8. ŠTK VsFZ oznamuje, že prípadné barážové stretnutia o postup sa odohrajú dňa 24.6.2011 na ihrisku Košice-Krásna. 9. STK VsFZ dôrazne žiada FK, R a DZ o dôsledné dodržiavanie začiatkov stretnutí stanovených UHČ.

KOMISIA ROZHODCA

Ospravedlnenia: Truchan 12.6., Chnupa 12.6., Drabant 18.6., Ondrášek 13.6., Guľko 18.6., Caprik 18.-19.6., Blichárová do prihlásenia, Gajdoš 24.6., Ružbaský 18.-19.6., Onofrej M. 11.6., Homoľa od 7.6. PNS, Švec 1.-26.7., Dankanin 19.6., Rezanka 19.6.., Čigaš 19.6., Zmeny v obsadení Dospelí: V. Tatry – Sabinov (Vlčej za Straku, Gál za Homoľu, Sekereš za Czetoho) Ľubica – Kežmarok (Christov za Sekereša) Sečovce – Palín (Zvolánek za Hiľovského) Michaľany – Slivník (Reňo za Truchana) Lastomír – Poproč (Jevin za Kovalčina) Ťahanovce – Gem. Hôrka (Godžák za Ruščanského) Stakčín – Kalnište (Žofčák za Dankanina) Čierne – Radvaň (Koňar za Rezanku) Zámutov – Soľ (Zajac za Drabanta) Maľcov – Záborské (Pristáč za Ružbaského) Štrba – Hranovnica (Ferenc za Macka) Seč. Polianka – Udavské (Koščo P. za Čigaša) Strážske – Čaňa (Gnip za Košča) Čičarovce – V. Horeš (Duška za Gonosa) Kendice - Kračúnovce Marko za M.Firkaľa) Šar. Dravce - Vrbov (Pongo za P.Juhasa) Dorast: Snina – Giraltovce (Gnip za Guľka) Ľubotice – Sp. Podhardie (Zubka za Ištoňu) Koš. N. Ves – Svidník (sa hrá 17.6. o 15.00 a 17.15 hod.) Prakovce – Krompachy (Jančár za Slebodníka) Čaňa - Michalovce B (Liptak za P.Juhasa) Koš.N.Ves - Svidník (Želizňák za Gaľu) Žiaci: St. Ľubovňa – Lipany (sa hrá 18.6.2011) Vranov – Trebišov (Jevin za Capíka) Bystré – Ľubotice (Ulian za Capíka) Obsadenie stretnutia: 11 I. triedy ObFZ Michalovce – 11 III. Ligy VsFZ, Michalovce 23.6.2011 16.30 hod. Palinský, Perexta, Moroz, Kolesár. - KR berie na vedomie listy: R - Palinský, R - Hegeduš, R - Marko, FK Valaliky - KR upozorňuje R a DZ na Zmeny a doplnky z Pravidiel futbalu platné od 1.7.2011, ktoré sú uverejnené na webovej stránke VsFZ. - KR dôrazne upozorňuje R a DZ na zaslanie zápisov zo stretnutí v pondelok. - KR berie na vedomie list FK Ulič, nakoľko nebol daný podnet z ObFZ Humenné, KR VsFZ na uvedenú sťažnosť nemá kompetencie reagovať. - KR žiada R o predloženie potvrdenia o zaplatení poplatkov za oneskorené ospravedlnenie. V prípade nepredloženia, R nebude pripustený na vykonanie fyzických previerok: 9,-. Eur: Topoľančin, 6,- EUR: Dziak, Dušek, Jurov, Tomáš, Truchan, Hrinda,Capík, Dankanin, 3,- EUR: Čandík, Polomský, Macko, Kováčová, Labaš, D. Bereš, Krejsa, Fabíny, Vaľko, Počurek, Miklošková, Marcin, Baldovský, Maruščák, Bajo, Mišenčík M., Palinský, P. Juhás, Novák, Pokrivčáková, Pekár, Cehuľa, Gál, Pečarková, Kovaľ, Rezanka, Ružbaský.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti: 1 stretnutie: R. Gonos (Stropkov) - 1/4/a od 6.6.2011 + 5€, P.Korosi (KAC Košice) od 6.6.2011, M. Dolutovský (Stropkov) - 1/4/a, A. Cina (Svidník) - 1/5/a + 1€, Ľ. Benček (Michalovce) - 1/5/a, D. Kyjak (Marhaň) - 1/5/a, J. Jurčo (Sp. Bystré), J. Jarkuliš (Svit) - 1/5/a, M. Horváth (Čaňa) - 1/5/a, P. Tomaško (Gelnica) - 1/1/a, M. Cibrík (Poproč) - 1/1/a stop v 26. kole, R. Horváth (Rožňava) - 1/5/a, M. Popália (Kr. Chlmec) - 1/5/a, M. Jančár (Sp. Vlachy) - 1/1/a, D. Širila (Sp. N Ves „B“). 2 stretnutia: R. Demko (Čaňa) - 1/3/a. 3 stretnutia: J. Smoleňak (Lendak) - 1/6/b, M. Krescanko (Záhradné) - 1/6/b, R. Majoroš (V. Kapušany) - 1/6/b. 4 stretnutia: J. Hudák (Lastomír) - 1/6/b. 7 stretnutí: M. Brdarský (Štítnik) - DP 1/3/b + 4€. 4 mesiace: Miloš Gallo (Štítnik) - DP 1/3/b + HNS na zasadnutí DK VsFZ + 4€ s prerušením. Maroš Gallo (Štítnik) - DP 1/3/b + 4€ po odstáti 4xŽK s prerušením. Zastavenie činnosti na 1 stretnutie za 4ŽK: M. Verešpej (Sabinov), M. Adam (Topoľany), B. Hanzeľ (Moldava „B“) + 12€, R. Hritz (Sp. Podhradie) + 12€, M. Duda (Vrbov) + 9€, D. Bednarčik (Štrba), J. Michna (Sp. Bystré), V. Sovič (Čirč) + 9€, V. Vavrek (Uzovce), M. Gombita (Pakostov) + 9€, M. Baran (Kendice) + 9€, D. Lukáč (Kračunovce) + 9€, M. Koscelník (Streda n/B) + 9€, E. Krokus (Cejkov), P. Spišák (Sokoľany), Maroš Gallo (Štítnik), E. Danko (V. Revištia), P. Kukura (Hrabušice), M. Barbarič (Sobrance), M. Dvoriak (Čierne n/T). Zastavenie činnosti na 2 stretnutia za 8xŽK: Ľ. Jankovič (Bystré) + 9€, I. Tabiš (Breznica), M. Hrobko (V. Folkmar). DK VsFZ uvoľňuje činnosť: B. Čišovský (Ťahanovce). DK VsFZ zastavuje činnosť do prerokovania prípadu: M. Varga (Safi Prešov), M. Koscelník (Streda n/B), E. Bodnár (Kr. Podhradie). DK VsFZ trestá FK Topoľany za HNS na lavičke náhradníkov v stretnutí (V. Opátske - Topoľany) podľa DP 2/1/b finančnou pokutou 300€+9€, DK VsFZ neuznáva inzultáciu hráča rozhodcu v stretnutí dospelých (Štítnik - V. Folkmar). DK VsFZ trestá FK Štítnik za HNS funkcionárov počas stretnutia a v kabíne rozhodcov, nedostatočnú uspor. službu počas stretnutia dospelých (Štítnik – V. Folkmar) podľa DP 2/1/b finančnou pokutou 1050€+9€. DK VsFZ trestá FK Čierna n/T za neúčasť na stretnutí dorastu (V. Opátske - Čierna n/T) finančnou pokutou 100€. DK VsFZ trestá FK Sp. Bystré za neúčasť na stretnutí dorastu (Bard. N. Ves – Sp. Bystré) finančnou pokutou 100€. DK VsFZ berie na vedomie list KAC Košice. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní. Záväzná ÚS odborných komisií za ktorú zodpovedá jej obsahu VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk