Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.71 zo dňa 23.6.2011

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK VsFZ žiada FK o urýchlené zaslanie prihlášok do súťaží pre súťažný ročník 2011/2012, ktoré sú umiestnené na web stránke VsFZ. 2. ŠTK VsFZ oznamuje FK, že aktív ŠTK pre vyhodnotenie uplynulého ročníka a vyžrebovanie súťažného ročníka 2011/2012 sa uskutoční dňa 1.7.2011 o 16.30 hod. v zasadačke budovy Spoločenského pavilónu, Košice na triede SNP – Terasa. Prístup zo stanice je električkou č. 6. 3. ŠTK VsFZ kontumuje stretnutia: - III. Liga (dospelí) 30. kolo Moldava n/B „B“ – Barca z 3:1 na 0:3 kont. pre neoprávnený štart hráča po 4. ŽK (Hanzel). - III. LMD 22. kolo Snina – Giraltovce 3:0 kont. - nedohrané pre pokles hráčov H pod 7. - III. LMD 22. kolo Ľubotice – Sp. Podhradie 3:0. - nedohrané pre pokles hráčov H pod 7. - III. LMD 22. kolo Koš. N. Ves – Svidník 3:0 kont. - nedohrané pre pokles hráčov H pod 7. - IV. Liga JUH (dorast) 26. kolo Geča - V. Opátske nedohrané pre pokles hráčov D pod 7, výsledok 0:5 ostáva v platnosti. - IV. Liga JUH (dorast) 26. kolo Sobrance – Poproč 3:0 kont. - neúčasť H. - V. Liga JZ (dorast) 22. kolo Helcmanovce – Kechnec 3:0 kont. - neúčasť H. - V. L JZ 22. kolo Slovinky – Jasov 3:0 kont. - neúčasť H. 4. ŠTK VsFZ žiada FK, ktoré nezaslali výsledky z odohratých turnajov prípraviek U10, U11, aby tak učinili do termínu 28.6.2011. 5. ŠTK VsFZ oznamuje, že pridelenie žrebovacích čísel bude uvedené na web stránke VsFZ v pondelok vo večerných hodinách.

KOMISIA ROZHODCOV

- KR upozorňuje R a DZ na Zmeny a doplnky z Pravidiel futbalu platné od 1.7.2011, ktoré sú uverejnené na webovej stránke VsFZ. - Fyzické previerky 24.6. (piatok) o 13.00 hod zraz A, B skupiny, o 14,00 hod. zraz C skupiny, zraz D skupiny o 15.00 hod., Ženy a nováčikovia z ObFZ zraz o 16.00 hod. Miesto konania na atletickom štadióne na Wattsonovej ulici v Košiciach. KR pripomína povinnosť predloženia lekárskeho potvrdenia.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti nepodmienečne: 1 stretnutie: J. Bľanda (Malcov) - 1/5a po treste za 4 ŽK, M. Duleba (Kežmarok) - 1/5a + 9€, J. Sokol (Dulová Ves) - 1/5a + 9€, D. Červeňák (Rudňany) - 1/5a, J. Ihnat (Bystré) - 1/4a, Ľ. Varga (Bystré) - 1/4a, D. Dragašek (Ľubica) - 1/4a. 2 stretnutia: J. Fedorko (Pakostov) - 1/3a, M. Ondič (Bystré) - 1/3a. 3 stretnutia: M. Koscelník (Streda n/Bodrogom) - 1/3b od 13.6.2011 po treste za 4 ŽK, D. Swanczar (Koš. N. Ves) - 1/4a + 9€, P. Bora (Giraltovce) - 1/3b, M. Demeter (Zámutov) - 1/6b, D. Čarny (Soľ) - 1/6b + 9€. 4 stretnutia: E. Bodnár (Kr. Podhradie) -1/6b od 13.6.2011 + doplatok 5€, M. Varga (SAFI Prešov) - 1/3b od 12.6.2011 + 5€, B. Hanzeľ (Moldava n/B „B“) - 1/9/1b po treste za 4 ŽK. Zastavenie činnosti na 1 stretnutie za 4 ŽK: R. Tokoly (Barca) + 12€, P. Morjak (Svidník), M. Ambrozy (V. Šariš) + 12€, A. Tropp (Svit) + 12€, M. Regec (Sp. Vlachy), F. Varga (Margecany) + 9€, P. Olajoš (Sokoľany) + 9€, M. Prislubčák (Belá n/C.) + 9€, M. Garajček (Štrba), J. Bľanda (Malcov), J. Semančík (Záborské) + 9€, J. Bujnovský (Záhradné), M. Haborák (Š. Dravce) + 9€, S. Hovančík (Š. Dravce) + 9€, J. Pavúk (Strážske) + 9€, P. Pelech (Fintice) + 9€, F. Dzivák (Bystré), H. Broniš (Bystré), M. Harbaľ (Bard. N. Ves) + 9€, D. Dzurjov (Kračúnovce) + 9€, A. Pendrák (Kračúnovce) + 9€. Zastavenie činnosti na 2 stretnutia za 8 ŽK: P. Krakovský (V. Opátske) + 12€, M. Kopka (Topoľany), R. Jančík (Prakovce), M. Svičin (Radvaň n/L.) + 9€, P. Tresa (Ťahanovce). DK VsFZ ruší poplatok 9 € pre hráča M. Koscelník (Streda n/B) DK VsFZ oznamuje že hráč A. Pronyai (Kr. Podhradie) obdŕžal len 7 ŽK. DK VsFZ trestá FK Kežmarok finančnou pokutou 50+ 9€ za HNS asistenta trénera v stretnutí Kežmarok – Dulová Ves (dorast). DK VsFZ trestá zákazom výkonu funkcie kapitána Ľ. Maďaríka (Moldava n/B) - 1/9/2b na 4 stretnutia. DK VsFZ trestá zákazom výkonu funkcie vedúceho mužstva R. Hoďu (Moldava n/B) - 1/9/2b na 4 stretnutia. DK VsFZ trestá FK Poproč finančnou pokutou 100€ za neúčasť na stretnutí Sobrance - Poproč. DK VsFZ trestá FK Kechnec finančnou pokutou 100€ za neúčasť na stretnutí Helcmanovce -Kechnec. DK VsFZ trestá FK Jasov finančnou pokutou 100€ za neúčasť na stretnutí Slovinky - Jasov. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní. Záväzná ÚS odborných komisií za ktorú zodpovedá jej obsahu VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk