Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.3 zo dňa 29.7.2011

<H3>ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA</H3>1. ŠTK VsFZ žiada FK o zaslanie súpisiek mužstiev jednotlivých kategórií do 4.8.2011 pod disciplinárnymi dôsledkami.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK VsFZ žiada FK o zaslanie súpisiek mužstiev jednotlivých kategórií do 4.8.2011 pod disciplinárnymi dôsledkami.

2. ŠTK VsFZ po prejednaní schvaľuje a nariaďuje tieto zmeny termínov, miesta stretnutí a ÚHČ:

- IV. Liga JUH (dospelí) 3. kolo, Krompachy – V. Kapušany sa odohrá dňa 6.8.2011 o 17.00 hod. - vzájomná dohoda.
- V. Liga PT (dospelí) 1. kolo Hrabušice – Hranovnica sa odohrá dňa 7.8.2011 v ÚHČ - vzájomná dohoda.
- IV. Liga Š (dorast) 4. kolo Maľcov – Peč. Nová Ves sa odohrá v jesennej časti ročníka 2011/2012 v obrátenom poradí. t.j. dňa 27.8.2011 o 16.00 hod. na ihrisku v Peč. Novej Vsi. - vzájomná dohoda.
- IV. Liga KG (dorast) 1. kolo Svinica – Medzev sa odohrá dňa 17.8.2011 o 16.30 hod. - vzájomná dohoda.
- IV. Liga PT (dorast) 2. kolo Lendak – Nálepkovo sa odohrá dňa 1.9.2011 o 13.00 hod. - vzájomná dohoda.
- IV. Liga PT (dorast) 3. kolo Prakovce – Sp. Vlachy sa odohrá dňa 19.8.2011 (piatok) o 16.30 hod. - vzájomná dohoda.
- IV. Liga PT (dorast) 5. kolo Domaňovce – Sp. Vlachy sa odohrá dňa 2.9.2011 (piatok) o 17.00 hod. - vzájomná dohoda, doplatiť poplatok ( 2€ ).
- I. Liga U12, U13 (žiaci) 1. kolo Bardejov – Prešov sa odohrá dňa 3.8.2011 (streda) o 15.00 a 16.45 hod. - vzájomná dohoda.
- III. LS/M/Ž 4. kolo Lendak – Sp. Vlachy sa odohrá dňa 14.9.2011 (streda) o 15.30 hod. (SŽ) a o 17.15 hod. (MŽ) - vzájomná dohoda, doplatiť poplatok ( 2€ ).

3. ŠTK VsFZ žiada ŠK Štrba – FK o predloženie vzájomnej dohody s FK Ľubica o odohratí stretnutia V. Liga PT (dospelí) 4. kolo v obrátenom poradí dňa 28.8.2011 o 16.00 hod. na ihrisku v Ľubici a doplatiť poplatok ( 6€ ).

4. ŠTK VsFZ na základe žiadosti TJ PTAVA NV Ptičie o zmenu ÚHČ schvaľuje a nariaďuje odohrávanie domácich stretnutí IV. Liga VD (dorast) v sobotu o 14.00 hod.

5. ŠTK VsFZ na základe žiadosti FKO Kochanovce schvaľuje a nariaďuje odohrávanie domácich stretnutí v jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012 pre IV. Liga VD (dorast) na ihrisku v Lackovciach. Zraz v Lackovciach.

6. ŠTK VsFZ upravuje ROZPIS VsFZ nasledovne: - str. 58, III. LS/M/D medzi schválenými výnimkami z hracích dní a časov škrtnúť Moldava n/B domáce stretnutia v sobotu o 10.00 a 12.15 hod., ostáva v platnosti nedeľa o 10.00 a 12.15 hod. - str. 13, bod j/ - náhrady R a DZ u R IV. Liga cestovné náklady opraviť z 25,- na 22,- €, k výplate 53,- €.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia:
Čaga 1.-9.8., Labaš 6.-30.8., Pavlov 1.- 15.8., Bali – Jenčík 5.8., Kmec 9.8.-18.8., Kačenga 11.7.-10.8., Galík 22.7.-6.8., Hepka 6.,7.,13.8., Olejník, 3.8., 5.-19.8., Žofčák 4.-13.8., Korinko 10.-21.8., Sle-bodník 1.-12.8., Ziemba do 10.8., Turcsányi 8.-15.8., Juhás C. do konca jesennej časti, Novotný do 31.8., Perexta 18.-21.8., Hepka 20.-21.8., Škurla 9.-25.8., Čandík 15.-25.8., Miklóš 7.8., 10.8., 13.8.,16.8., 19.8., 22.8., 25.8., 28.8., 31.8., 3.9., 6.9., 9.9., 12.9., 15.9., 18.9., 21.9., 24.9., 27.9., 30.9., Džima 13.-14.8., Maček 13.-14.8., Kočiš P. 13.8., 20.-27.8., Marušin 13. a 20.8., Babušík 6.,7.,27.,28.8., Onofrej M. 9.-23.8., Gaľa 13.-14.8., Daňo 20.-22.8., Sedlák 20.8.-1.9., Dub 13.-21.8., Barvirčák 13.8.,

Zmeny v obsadení

Memoriál G. Princa:

Družstevná 29.7. - Želizňák za Šeršeňa
Valaliky 30.7. - Koňar za Matiho Perín
30.7. - Tabaka za Matiho
Dospelí:
1.kolo
Snina – Giraltovce (Kováčová za Novotného)
Rožňava – V. Revištia (Pika za M. Firkaľa)
Strážske – Medzev (Jančár za Goča)
Humenné – N. Hrušov (Ivanov za SFZ)
2.kolo:
Kľušov – Medzilaborce (Baldovský za Olejníka, E. Kočiš za Baldovského)
V. Šariš – Humenné (Vansa za SFZ)

- KR berie na vedomie list: R Jacečka,
- KR žiada R o zaslanie dokladov o zaplatení poplatku za oneskorené ospravedlnenie: 6,- EUR: Tomáš, Truchan, Hrinda, 3,- EUR: Džubák, - jeseň 2010, Jeleneková – jeseň 2010, Kuľha, Maruščák, Rezanka, Ružbaský,
- KR žiada o zaslanie lekárskeho potvrdenia schopnosti vykonania fyzických previerok R: Novotný, Dziak, Želizňák, Metyľ.
- KR žiada R o predloženie dokladu o zaplatení poplatku za opakované fyzické previerky ( 10€ ). Náhradné fyzické previerky sú bez poplatku. Nutnosť predložiť pri prezentácii lekárskeho potvrdenia sa týka len pre náhradné fyzické previerky. Opravných fyzických previerok sa zúčastnia: Gál, Metyľ, Reňo, Tomáš,

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

DK VsFZ oznamuje MFK V. Kapušany, že vynesenie trestu pre hráča J. Gyimesi spadá do kompetencie DK ObFZ Michalovce.

DK uvoľňuje činnosť:

R. Demko (Čaňa).

DK zamieta žiadosť o odpustenie trestu:

J. Bajtoš (Smižany).

DK uvoľňuje činnosť týmto klubom:

Sokoľany, Štítnik, Kračúnovce, Veľký Folkmar, SAFI, Hrabušice, Veľký Šariš, Turňa nad Bodvou, Pakostov.

DK upozorňuje kluby, že z dôvodu nepredloženia potvrdení o úhrade resp. neuhradenie finančných pozdĺžnosti majú zastavenú činnosť tieto kluby:

Čierna nad Tisou 100€, Čirč 186€, FK Humenné 9€, Jasov 168€ zaplatil len 68 € dlh 100€, Nižná Šebastová 100€, Palín 118€, Radvaň 9+27€, Slivník 123€, Slovinky 109€, Soľ 9€, Stakčín 18€, Šiba 31€, Teplička 48€, Vrbov 18€.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní.


Záväzná ÚS odborných komisií za ktorú zodpovedá jej obsahu VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk

www.futbalvsfz.sk/files/uradna_sprava_03_11_12.pdf