Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.5 zo dňa 2.8.2011

DISCIPLINÁRNA KOMISIA Zastavenie činnosti nepodmienečne: 1 stretnutie: J. Jenča (Sp. Vlachy), J.Kuľanda (Plavnica).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti nepodmienečne: 1 stretnutie: J. Jenča (Sp. Vlachy), J.Kuľanda (Plavnica). 3 stretnutia: A. Ceesay (Michalovce B), J. Vachaľ (Stropkov). Zmena trestu na podmienečný na 2 stretnutia do 3.11.2011 J. Bajtoš (Smižany).

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní.


Záväzná ÚS odborných komisií za ktorú zodpovedá jej obsahu VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk

www.futbalvsfz.sk/files/uradna_sprava_05_11_12.pdf