Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.6 zo dňa 5.8.2011

ODVOLACIA KOMISIA

ODVOLACIA KOMISIA

1. OK VsFZ zamieta odvolanie Maroša Galla – FK Štítnik proti rozhodnutiu DK VsFZ uverejnenému v Úradnej správe č.70 a uvedené rozhodnutie DK potvrdzuje v celom rozsahu. 2. OK VsFZ zamieta odvolanie Miloša Galla – FK Štítnik proti rozhodnutiu DK VsFZ uverejnenému v Úradnej správe č.70 a uvedené rozhodnutie DK potvrdzuje v celom rozsahu. 3. OK VsFZ zamieta odvolanie Milana Brdárskeho – FK Štítnik proti rozhodnutiu DK VsFZ uverejnenému v Úradnej správe č.70 a uvedené rozhodnutie DK potvrdzuje v celom rozsahu.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK VsFZ po prejednaní schvaľuje a nariaďuje tieto zmeny termínov, miesta stretnutí a ÚHČ: - IV. Liga JUH (dospelí) 1. kolo, Rudňany – V. Folkmar sa odohrá dňa 10.8.2011 o 16.30 hod. - V. Liga VD (dospelí) 2. kolo Seč. Polianka – Košarovce sa odohrá dňa 14.8.2011 o 17.00 hod. - vzájomná dohoda. - V. Liga PT (dospelí) 3. kolo Kluknava – Sp. Bystré sa odohrá v jesennej časti ročníka 2011/2012 v obrátenom poradí t.j. dňa 21.8.2011 o 16.00 hod. na ihrisku v Sp. Bystrom - vzájomná dohoda. - V. Liga PT (dospelí) 4. kolo Štrba – Ľubica sa odohrá v jesennej časti ročníka 2011/2012 v obrátenom poradí t.j. dňa 28.8.2011 o 16.00 hod. na ihrisku v Ľubici - vzájomná dohoda. - V. Liga Z (dospelí) 1. kolo Plechotice – Cejkov sa odohrá dňa 1.9.2011 v ÚHČ. Dôvodom je zmena účastníkov. - III. LS/M/D 5. kolo Michalovce "B" – Snina sa odohrajú dňa 1.9.2011 o 12.00 hod. a o 14.15. hod. - III. LS/M/D 7. kolo Michalovce "B" – St. Ľubovňa sa odohrajú dňa 18.9.2011 o 14.00 hod. a o 16.15 hod. - III. LS/M/D 9. kolo Michalovce "B" – KAC Košice sa odohrajú dňa 2.10.2011 o 14.00 hod. a o 16.15 hod. - III. LS/M/D 11. kolo Michalovce – Sp. Belá sa odohrajú dňa 18.10.2011 o 11.00 hod. a o 13,15 hod. - IV. Liga Š (dorast) 2.kolo Kapušany – Plavnica sa odohrá dňa 13.8.2011 o 13.00 hod. - kolízia stretnutí. - IV. Liga Š (dorast) 3. kolo Bardejov „B“ - Kapušany sa odohrá dňa 17.8.2011 (streda) o 16.00 hod. - vzájomná dohoda. - IV. Liga Š (dorast) 4. kolo Kapušany – Bard. N. Ves sa odohrá dňa 27.8.2011 o 11.30 hod. - vzájomná dohoda. - I. Liga U12, U13 (žiaci) 1. kolo Trebišov – Stropkov sa odohrajú dňa 8.8.2011 o 10.00 a 11.45 hod. - vzájomná dohoda. - I. Liga U12, U13 (žiaci) 9. kolo Michalovce – Stropkov sa odohrajú dňa 30.9.2011 o 10.00 hod. a o 11.45 hod. - I. Liga U12, U13 (žiaci) 11. kolo Michalovce – Sp. N. Ves sa odohrajú dňa 13.10.2011 o 11.00 hod. a o 12.45 hod. - II. LS/M/Ž Sever 1 kolo Marhaň -Bystré sa odohrajú dňa 24.8.2011 o 15.00 hod. a o 16.45 hod. - vzájomná dohoda, doplatiť poplatok ( 2€ ). - II. LS/M/Ž Sever 1. kolo Kežmarok – Giraltovce sa odohrajú dňa 24.8.2011 o 14.00 hod. (SŽ) a o 15.45 hod. (MŽ) - vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž Sever 1. kolo St. Ľubovňa – Sp. Podhradie sa odohrajú dňa 24.8.2011 (streda) o 10.00 hod. a o 11.45 hod. - vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž Juh 1. kolo Kr. Chlmec – Čaňa sa odohrajú v jesennej časti ročníka 2011/2012 v obrátenom poradí t.j. dňa 13.8.2011 o 13.00 hod. a o 15.00 hod. na ihrisku v Čani. - vzájomná dohoda. 2. ŠTK VsFZ na základe žiadosti FK Poprad, schvaľuje náhradnú hraciu plochu pre odohrávanie domácich stretnutí III. LS/M/D na ihrisku v Poprad–Veľká, doplatiť poplatok ( 2€ ). 3. ŠTK VsFZ na základe žiadosti FK Koš. Nová Ves nariaďuje odohrávanie domácich stretnutí ročníka 2011/2012 pre III. LS/M/D v sobotu o 10.00 hod. a o 12.15 hod. 4. ŠTK VsFZ na základe žiadosti FK Jasenov nariaďuje odohrávanie domácich stretnutí ročníka 2011/2012 pre IV. Liga VD (dorast) v sobotu o 14.00 hod. 5. ŠTK VsFZ berie na vedomie odhlásenie družstiev (dospelých) MŠK Čierna n/Tisou, TJ ŠM Streda n/Bodrogom a FK Slovan Brehov zo súťaže V. Liga Z (dospelí). 6. ŠTK VsFZ upravuje ROZPIS VsFZ nasledovne: - str. 31, MRV, dospelí - schválené výnimky z hracích dní a časov – doplniť údaj o hracích plochách pre MFK Zemplín Michalovce „B“ okrem ihriska v Topoľanoch o: 1. hlavnú hraciu plochu na futbalovom štadióne MFK ZEMPLÍN Michalovce, Hviezdoslavova ul. 5, Michalovce, 2. ihrisko s umelým trávnikom na štadióne MFK ZEMPLÍN Michalovce, Hviezdoslavová č.5, Michalovce. ŠTK VsFZ nariaďuje FK MFK ZEMPLÍN Michalovce najneskôr deň vopred pred stretnutím informovať R, DZ a hosťujúci FK na ktorej hracej ploche sa stretnutie odohrá. - str. 46, V. Liga Z (dospelí) účastníci: škrtá TJ ŠM Streda n/Bodrogom a zaraďuje TJ Plechotice, škrtá MŠK Čierna n/Tisou a zaraďuje TJ Poľnohospodár Dvorianky, škrtá FK Slovan Brehov a zaraďuje FK Vinné. Vylosovanie platí ako je uvedené v ROZPISE. 7. ŠTK VsFZ kontumuje stretnutie: - MRV, dospelí, 1. kolo, Krásna – V. Šariš 3:0 kont. - neoprávnený štart hráča H po. 4. ŽK. 8. ŠTK VsFZ žiada TJ AC Jasov o predloženie dohôd o odohratí stretnutí v opačnom poradí v jesennej časti ročníka 2011/2012 v zmysle žiadosti. 9. ŠTK VsFZ ruší stretnutia II. LS/M/Ž Sever 1. kolo Sabinov – Prešov „C“ vyžrebovaného na deň 6.8.2011 z dôvodu reprezentačných povinností hráčov MFK Slovan Sabinov za výber VsFZ. Zároveň žiada MFK Sabinov o predloženie dohody s 1. FC TATRAN Prešov o odohraní stretnutia v náhradnom termíne. 10. ŠTK VsFZ nesúhlasí so zmenou stretnutí III. LS/M/D 1. kolo Michalovce – Sobrance z pôvodného termínu 7.8.2011 na 9.8.2011. Chýba dohoda FK. Zároveň žiada MFK Michalovce o predloženie dohody na odohratie stretnutia so Š. Michaľanmi.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Dzido 2.-11.8., Lešková 16.-24.9., Moroz 1.-5.8., 8.-13.8., 15.-19.8., 22.-27.8., Tóth V. 20.a 21.8., Pekár 6.-7.8., 14.-15.8., Čech-Špirek 10.9., Godziak 6.,7.,a 27.8., Bajo 6.8., Zajac 20.8.-4.9., Baldovský 1.-7.8., Banyácski 6.-7.8., Berecký do konca roka 2011, Béreš M.20.8., Béreš D. 20.-21.8., Barát 6.8.-4.9., 17.9., Friga 16.-27.8., Capik 13.8., Šeršeň 20.a 27.8., Martinko 12.-28.8., Blichárová 5.8., Žiga 27.- 28.8., 3.- 4.9., Čiták 12.8.-16.9., Treščák 13.-14.8., 10.-11.9., Labaško 6., 7., 20.-21.,27.-28.8., Laskovský 22.8.-5.9., Kováčová 10.-17.8., 16.-23.9., Sakáč 20.-21., 27.-28.8., Kertes 13.-14.8., Repovský 26.8.-4.9., Zmeny v obsadení Dospelí: Sabinov – Giraltovce (Duška za Dzida) Kr. Chlmec – Poproč (Szabó za Čagu, Hudák za Baldovského) Smižany – Sp. Vlachy (Vansa za Szabóa) Štítnik – Čaňa (Ferenc za SFZ) Čičarovce – V. Kapušany "B" (Škody za SFZ, Basoš za Bogdana) Čierne – Soľ (Dub za SFZ, P. Kmec za Banyácskiho) Š. Dravce – Župčany (Pečarka za SFZ) Hrabušice – Hranovnica (Zuščin za SFZ) V. Folkmar – Medzev (Jurov za Godžáka) G. Hôrka – Geča (6.8. Žiga za Pekára) Plechotice – Cejkov (1.9. o 15.30 hod. Bogdan za Baráta) Sečovce – Petrovce (Lešková za Jelenekovú) Maľcov – N. Ľubovňa (Kunaj za Vyhonského) Chmińany – Záhradné (Džima za Pekára) Šiba - Beloveža (Gál za Daňa) Dorast: Kr. Chlmec – Slivník (Kavčák za Baja, Dušek za Kavčáka) Lipany – Prešov "B" (J. Mišenčík za Vyhonského) Sp. N. Ves – Humenné (Pavlovský za Baldovského) Žiaci: Snina - Humenné (Ruščanský za Metyľa) - KR žiada FK Haniska o zaslanie videozáznamu so stretnutia 2.kolo MRV Haniska – Svidník do 9.8.2011 na sekretariát VsFZ - KR berie na vedomie listy: FK V. Kapušany, FK Torysa, ObFZ Humenné. - KR upozorňuje R a DZ, že po vykonaní náhradných fyzických previerok bude na webovej stránke VsFZ uverejnený dodatok k Úradnej správe. - zmena tel. čísla Kolesár 0902499726.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti nepodmienečne: 1 stretnutie: Csákó J. (Barca) - 1/5a od 1.8.2011, Žakarovský M. (V. Folkmar) - 1/5a od 4.8.2011, Benko L. (Sp. Vlachy) - 1/5a od 4.8.2011, Pokrivčák P. (Sp. Podhradie) - 1/5a od 4.8.2011, Baluch M. (Rudňany) - 1/5a od 4.8.2011. DK VsFZ zamieta žiadosť: M. Križek (Prakovce). DK VsFZ uvoľňuje činnosť: Čierna nad Tisou, Jasov, Soľ, Stakčín, Slovinky, Slivník, Radvaň n/L., Palín, Šiba, Čirč, Teplička. DK VsFZ zastavuje činnosť FK V. Tatry od 8.8.2011 z dôvodu nevysporiadania finančných náležitosti voči ObFZ Poprad DK VsFZ žiada príslušné ObFZ o súčinnosť pri vysporiadaní finančných náležitosti voči týmto klubom: FK Humenné, N. Šebastová, Vrbov Oprava ÚS DK VsFZ zo dňa 2.8.2011: hráč J. Jenča (Sp. Vlachy) obdržal trest zastavenie činnosti na 3 stretnutia nepodmienečne od 1.8.2011. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní. Záväzná ÚS odborných komisií za ktorú zodpovedá jej obsahu VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk