Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.9 zo dňa 12.8.2011

SEKRETARIÁT Sekretariát dáva do pozornosti futbalovej verejnosti spustenie internetových novín VsFZ na stránke:

SEKRETARIÁT

Sekretariát dáva do pozornosti futbalovej verejnosti spustenie internetových novín VsFZ na stránke: http://gol.futbalvsfz.sk alebo odklik na stránke www.futbalvsfz.sk Sekretariát žiada sekretárov ObFZ, aby 15.8.2011 menovite nahlásili R a DZ, ktorí si nezakúpili rozpis súťaže 2011/2012. Menovaným KR pozastaví delegáciu.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK VsFZ po prejednaní schvaľuje a nariaďuje tieto zmeny termínov, miesta stretnutí a ÚHČ: - IV. Liga SEVER (dospelí) 6. kolo Breznica – Jasenov sa odohrá dňa 27.8.2011 o 13.00 hod. - V. Liga VD (dospelí) 3. kolo Radvaň n/L – Udavské sa odohrá dňa 21.8.2011 o 17.00 hod. - vzájomná dohoda. - V. Liga Š (dospelí) 3. kolo Gaboltov – Záhradné sa odohrá dňa 20.8.2011 (sobota) o 16.00 hod. - vzájomná dohoda (doplatiť poplatok). - III. LS/M/D 3. kolo Michalovce „B“ – Šar. Michaľany sa odohrajú dňa 23.8.2011 o 14.00 hod. (SD) a o 16.15. hod. (MD) - vzájomná dohoda. - IV. Liga KG (dorast) 2. kolo Kechnec – Svinica sa odohrá v jesennej časti ročníka 2011/2012 v obrátenom poradí, t.j. dňa 13.8.2011 vo Svinici o 16.30 hod. - vzájomná dohoda. - IV. Liga KG (dorast) 2. kolo Jasov – Poproč sa odohrá v jesennej časti ročníka 2011/2012 v obrátenom poradí, t.j. dňa 13.8.2011 v ÚHČ na ihrisku v Poproči - vzájomná dohoda. - IV. Liga KG (dorast) 15. kolo Poproč – Jasov sa odohrá v obrátenom poradí t.j. dňa 12.11.2011 na ihrisku v Jasove - vzájomná dohoda (doplatiť poplatok). - IV. Líga PT (dorast) 4. kolo V. Lomnica – Ľubica sa odohrá v jesennej časti ročníka 2011/2012 v obrátenom poradí, t.j. dňa 27.8.2011 o 14.00 hod. v Ľubici - vzájomná dohoda. - I. Liga U12, U13 (žiaci) 2. kolo Sp. N. Ves – Poprad sa odohrajú dňa 13.8.2011 o 10.00 a 11.45 hod. - vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž Sever 2. kolo St. Ľubovňa – Marhaň sa odohrajú dňa 1.9.2011 o 15.00 a 16.45 hod. - vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž Sever Sabinov – TATRAN Prešov „C“ sa odohrajú dňa 31.8.2011 o 15.00 hod. (SŽ) a o 16.45 hod. (MŽ) - vzájomná dohoda. - III. LS/M/Ž 1. kolo FAM Poprad – Sp. Belá sa odohrajú dňa 24.8.2011 o 15.45 hod. (SŽ) a o 17.30 hod. (MŽ) - vzájomná dohoda. - III. LS/M/D 11.kolo Michalovce "B" - Sp. Belá sa odohrá 17.8.2011 (streda) o 13.00 a 15.15 hod. 2. ŠTK VsFZ na základe žiadosti OŠFK Š. Michaľany nariaďuje odohrávanie domácich stretnutí ročníka 2011/2012 pre družstvá III. LS/M/D v nedeľu v ÚHČ počnúc 4. kolom. 3. ŠTK VsFZ na základe žiadosti MŠK TATRAN Sp. Vlachy nariaďuje odohrávanie domácich stretnutí ročníka 2011/2012 pre družstvo IV. L – PT, dorast v sobotu o 14,00 hod. počnúc 3. kolom 4. ŠTK VsFZ na základe žiadosti FK TATRAN Ľubica nariaďuje odohrávanie domácich ročníka 2011/2012 pre družstvo IV. Liga PT (dorast) v sobotu o 14.00 hod. počnúc 3. kolom. 5. ŠTK VsFZ na základe žiadosti FK obce Kochanovce nariaďuje odohrávanie domácich stretnutí ročníka 2011/2012 pre IV. Liga VD (dorast) na ihrisku v Lackovciach v sobotu o 14.00 hod. Upresnenie ÚS zo dňa 28.7.2011. 6. ŠTK VsFZ kontumuje stretnutie: - V. Liga PT (dospelí) 1. kolo Štrba – Sp. Bystré z 2:0 na 0:3 kont., štart hráča D (Garajček Michal) po 4. ŽK. - IV. Liga Z (dorast) 1. kolo Michaľany – Čierna n/T 3:0 kont. - neúčasť H. - IV. Liga Z (dorast) 1. kolo Kr. Chlmec – Slivník 5:2 nedohrané, pokles hráčov H pod 7, výsledok ostáva v platnosti. 7. ŠTK VsFZ berie na vedomie oznámenie FAMT Prešov o organizovaní turnaja prípraviek U9 – III. skupina dňa 28.8.2011 na futbalovom štadióne v Kapušanoch pri Prešove. Začiatok 1. stretnutia je o 10.00 hod. Účastníci: Humenné, LOKOMOTÍVA Košice, BENECOL Košice, FAMT Prešov. 8.ŠTK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.8.2011 o 16.30 hod. účastníkov stretnutia V. Liga VD (dospelí) 1. kolo Ubľa - Kalnište, z TJ ŠM Ubľa - kapitána a vedúceho mužstva, z TJ TOPĽAN Kalnište – kapitána Čipčovský Juraja RP č. 790808, vedúceho mužstva a trénera. 9. ŠTK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.8.2011 o 16.00 hod. DZ Nováka Petra. 10. ŠTK VsFZ upozorňuje FK Košarovce a Ruskov na povinné vypisovanie zápisu o stretnutí písacím strojom alebo na PC. 11. ŠTK VsFZ predvoláva na deň 18.8.2011 o 17.00 hod. predsedu FK OŠK Kľušov. 12. ŠTK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.8.2011 o 17.30 hod. štatutárneho zástupcu ŠSK KAC Jednota Košice (priniesť doklady o pasportizácii HP). 13. ŠTK VsFZ dôrazne upozorňuje nasledovné FK o predloženie súpisiek do 18.8.2011 pod disciplinárnymi dôsledkami: dospelí: – Lipovník, Dvorianky, Vechec, Štrba, dorast: Geča, Kr. Chlmec, Slivník, Kochanovce, Jasenov, Smižany.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Vyhonský od 6.8. do prihlásenia, Gazdová 15.9.-3.10., Pečarková 14.8., 20.8., 21.8., 27.8., Kulha 21.8., Sendek F. 27.8., Miklošková 10.-20.9., Dziak 13.-14.8., 20.-21.8., Leferovič 20.a27.8., Vasilenko v pracovné dni do konca ročníka, Goč 20.8., Gál 1.-4.9., Vaľko od 29.8., Polomský 3.9., Černica 20.-21.8., Mišenčík 15.-29.8., Koňar 29.8.-2.9., Drabant 13.-14.8., Ivanov 14.a 27..8., Vansa 27.-30.8., Kanuščák 21.8., Lipták 27.8., 24.9., Tabaka R. 7.-20.9., Firkaľ Miroslav 27.8., Firkaľ Marek 27.8., Fencík 30.8.-6.9., Gábor 27.-28.8., Zmeny v obsadení Dospelí: Bystré – Ľubotice (Bazár za Repovského) Pakostov – Jasenov (Repovský za Bazára) Kendice – Hanušovce (Píro za Djordjeviča) Geča – Ťahanovce (o 10.45 hod. Farkaš za Kavčáka) G. Poloma – Kr. Podhradie (Banyacski za Torkoša) Petrovce – Michaľany (Bíro za Kuľhu) V. Horeš – Palín (Reňo za Daňa) Stakčín – Ubľa (Š. Vasilenko za Firdu) V. Žipov – Vechec (Palinský za Rezanku) Záhradné – Raslavice (Baldovský za Želizňáka) Čirč – Šiba (Čonka za Fedeša) Župčany – Uzovce (Žulevič za Drabanta) Teplička – Jaklovce (Pristač za Gaľu) Štrba – Kluknava (P. Juhás, Kocur, Djordjevič) PP-Veľká - Ľubica (Jasečko za Pristača) Cejkov - V. Kapušany "B" (Somoši za Juhászovú) S. Polianka - Košarovce (Hrinda za Topoľančína) N. Ľubovňa - Pušovce (Maličký za L. Tótha) Soľ - Radvaň (Mišenčík za L. Tótha) Dorast: Michalovce "B" – Kežmarok (14.8. o 10.00 a 12.45 hod.) Medzilaborce – Kochanovce (Kuľha za Metyľa) Svit – Prakovce (Vaľko za Dziaka) Gelnica – Sp. Podhradie (Žiga za Slebodníka) Lok. Košice - Námestovo (Štofka za Ivanova) Žiaci: Prešov – Snina U13, U12 (Ištoňa) Trebišov – Vranov (Ondrášek za Kovalčina) - KR VsFZ upozorňuje R na povinnosť hlásiť výsledky mládežníckych stretnutí ihneď po stretnutí v tvare: súťaž, stretnutie, výsledok, strelci gólov domáci, strelci gólov hostia a to SMS na tel. číslo: 0918183477 alebo vysledky@futbalvsfz.sk . V prvom kole si to nesplnili: Kertes (Smižany – Gelnica), M. Firkaľ (V.Opátske – K. Bakša), Ruščanský (Snina – Humenné) - KR dôrazne upozorňuje DZ Izraela na používanie správneho operačného programu pri vypisovaní Správ zo stretnutí. - KR upozorňuje DZ Kostíka a Džubáka na správnosť a úplnosť vypisovania Správ zo stretnutí. - KR žiada FK Belá o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Belá – Zámutov. - na základe sťažnosti FK Sp. Bystré KR vzhliadla video zo stretnutia Štrba – Sp. Bystré. KR považuje sťažnosť za neopodstatnenú. KR odstupuje FK Štrba na riešenie DK z dôvodu nenatočenia videozáznamu v súlade s Rozpisom súťaží VsFZ. KR poplatok nevracia. - na základe sťažnosti FK Svidník KR vzhliadla video zo stretnutia Haniska – Svidník. KR považuje sťaž-nosť za neopodstatnenú. KR poplatok nevracia. - KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.8. o 17.30 hod. R Haviarika a DZ Pavlíka, okolnosti stretnutia Štrba – Sp. Bystré. - KR oznamuje, že fyzické previerky v predpokladanom termíne v II. polovici mesiaca september vykonajú R A a B skupiny, ako aj R programu TALENT (aj testy z PF a anglického jazyka): Šoltés, Jasečko, Tóth L., Gyenés, Havrila, Wurm, Lipták, Želizňák, Zajac, Korečko, Kmec P., Šivec M., Židišin, Kunst, Ivan, Laskovský, Tramita, Friga, Friga K., Gnip, Greško, Prokopovič, Nagy, Perexta, Moroz, Karafa, Ulian, Capík. - KR berie na vedomie listy : FK Breznica. – nezaplatený poplatok, FK Hanušovce n. T., - KR dôrazne žiada R o predloženie potvrdenia a vykonaní lekárskej prehliadky: Novotný, Želizňák, Dziak, Kavčák, Fedeš, Hiľovský, Maruščák. - KR žiada R o predloženie dokladu o zaplatení poplatku 10,- EUR za vykonanie opravných FP: Metyľ. - KR žiada R o predloženie dokladu o zaplatení poplatku za oneskorené ospravedlnenie: ročník 2010/2011 6,- EUR: Truchan, Tomáš, 3,- EUR: Jeleneková, Kováčová, Kuľha, Rezanka, Ružbaský. Ročník 2011/2012: 3,- EUR: Babušík, Moroz, Banyácski, Baldovský, Bajo, Godžák, Pekár, Barát, K. Friga, Treščák, Labaško, Kertés, Jeleneková, Kavčák, Metyľ, Kovalčin, Pečarková, Dziak, Mišenčík, Černica, Kuľha.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti nepodmienečne: 1 stretnutie: J. Brudňák (Michalovce „B“) - 1/1b od 4.8.2011, M. Ondrej (Ľubotice) - 1/1b, A. Guziar (Poprad) - 1/1b, J. Čop (Snina) - 1/5a, P. Holovka (Snina) - 1/1a, L. Hamrák (Margecany) - 1/5a, M. Belej (Margecany) - 1/5a, R. Lacko (Margecany) - 1/1b, M. Václav (Ľubica) - 1/5a, M. Demeter (Medzilaborce) - 1/1a, T. Pavlina (Snina) - 1/1b, J. Gorej (Haniska) - 1/5a, A. Petrovčík (Dulová Ves) - 1/1b, J. Jurčo (Sp. Bystré) - 1/5a, P. Šteiner (Rudňany) - 1/1a, I. Vinca (Poproč) - 1/1a, M. Sovič (V. Folkmar) - 1/5a, R. Kapusta (Smižany) - 1/5a. 2 stretnutia: J. Trebuňák (Soľ) - 1/6a, J. Molnár (Čaňa) - 1/5a. 3 stretnutia: T. Vajdanič (Stakčín) - 1/6b 4 stretnutia: M. Sabol (Rudňany) - 1/3b, D. Varga (Čaňa) - 1/6/1b. 5 stretnutí: M. Garajček (Štrba) - 1/9/1b, 1/13/5a, O. Pendrák (V. Šariš) + 7 € od 1.8.2011. 6 stretnutí: P. Kaľavský (Margecany) - 1/3c. Zastavenie činnosti do prerokovania: T. Poľanovský (Svit), T. Suslo (Pušovce), L. Turoczi (Moldava). DK VsFZ uvoľňuje činnosť: J. Vachaľ (Stropkov), A. Ceesay (Michalovce „B“), J. Jenča (Sp. Vlachy), FK Humenné, V. Tatry. DK VsFZ mení trest na podmienečný na 2 stretnutia na 3 mesiace podmienečne: E. Bodnár /Kr. Podhradie/ DK VsFZ pozýva na 18.8.2011 o 17.30 hod. R, AR1,AR2 a DZ zo stretnutia Naciná Ves - V. Horeš, ved. mužstva D a H mužstva a hl. usporiadateľa stretnutia. DK VsFZ pozýva na 18.8.2011 o 17.00 hod. R, AR1,AR2 a DZ zo stretnutia Uzovce - Čirč, ved. mužstva Čirč a hl. usporiadateľa stretnutia. DK VsFZ pozýva na 18.8.2011 o 18.00 hod. R, AR1,AR2 a DZ zo stretnutia Župčany - Dulová Ves a trénera hostí J. Repko. DK VsFZ pozýva na 18.8.2011 o 17.00 hod. R M. Bereš, A. Počurek, P. Jurov ohľadom stretnutí hraných 3.8.2011. DK VsFZ pozýva na 18.8.2011 o 18.30 hod. R, AR1, AR2 a DZ zo stretnutia Rudňany - V. Revištia a hl. usporiadateľa a ved. mužstva domacích. DK VsFZ upozorňuje FK Šaca na dodržiavanie RS – používanie reflexných viest v stretnutí. DK VsFZ trestá FK Kľušov pokarhaním + 9 € za nerešpektovanie RS podľa DP 2/6 – natačanie videa. DK VsFZ trestá FK Štrba finančnou pokutou 70 € za nerešpektovanie RS podľa DP 2/6 – natačanie videa. DK VsFZ trestá FK V. Folkmar finančnou pokutou 100+9 € za HNS funkcionárov počas stretnutia Rudňany – V. Folkmar podľa DP 2/1b. DK VsFZ trestá FK Čierna nad Tisou finančnou pokutou 100 € za neúčasť na stretnutí Michaľany – Čierna nad Tisou (dorast). DK VsFZ trestá zákazom výkonu funkcie ved. mužstva M. Giackom (Štrba) na 4 stretnutia 1/9/2b. DK VsFZ trestá zákazom výkonu funkcie kapitána M. Levocký (Štrba) na 4 stretnutia 1/9/2b. DK VsFZ trestá zákazom výkonu funkcie ved. mužstva F. Sabol (V. Šariš) na 4 stretnutia od 1.8.2011 1/9/2b DK VsFZ trestá zákazom výkonu funkcie kapitána V. Chovan (V. Šariš) na 4 stretnutia od 1.8.2011 1/9/2b. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní. Záväzná ÚS odborných komisií za ktorú zodpovedá jej obsahu VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk