Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.11 zo dňa 19.8.2011

<H3>ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA 1. ŠTK VsFZ po prejednaní schvaľuje a nariaďuje tieto zmeny termínov, miesta stretnutí a ÚHČ:

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK VsFZ po prejednaní schvaľuje a nariaďuje tieto zmeny termínov, miesta stretnutí a ÚHČ:
- IV. Liga JUH (dospelí) 8. kolo Poproč – Rudňany sa odohrá dňa 8.9.2011 o 16.00 hod. - vzájomná dohoda (doplatiť poplatok).
- V. Liga PT (dospelí) 4. kolo Harichovce – Jaklovce sa odohrá dňa 29.8.2011 (pondelok) o 15.00 hod. - vzájomná dohoda.
- III. LS/M/D 3. kolo KAC Košice – St. Ľubovňa sa odohrajú dňa 19.8.2011 (piatok) o 10.00 hod. a o 12.15 hod. - vzájomná dohoda.
- III. LS/M/D 4. kolo Ľubotice – Kežmarok sa odohrajú dňa 29.8.2011 (pondelok) o 10.00 hod. a o 12.15 hod. - vzájomná dohoda.
- IV. Liga KG (dorast) 3.kolo Svinica – Bidovce sa odohrá dňa 29.8.2011 (pondelok) o 16.00 hod. - vzájomná dohoda
- IV. Liga KG (dorast) 3. kolo V. Ida – Kechnec sa odohrá dňa 23.8.2011 (utorok) o 16.00 hod. - vzájomná dohoda.
- IV. Liga Š (dorast) 4. kolo Bardejov „B“ - Čirč sa odohrá dňa 30.8.2011 (utorok) o 16.30 hod. - vzájomná dohoda.
- I. Liga U12, U13 (žiaci) 4. kolo St. Ľubovňa – TATRAN Prešov sa odohrajú dňa 23.8.2011 (utorok) o 10.00 hod. a o 11.30 hod. - vzájomná dohoda.
- I. Liga U12, U13 (žiaci) 4. kolo Vranov n/T – MFK Košice sa odohrajú dňa 31.8.2011 (streda) o 10.00 hod. a o 11.45 hod. - vzájomná dohoda (kolízia stretnutí).
- I. Liga U12, U13 (žiaci) 3. kolo Trebišov – Sp. Nová Ves sa odohrajú dňa 1.9.2011 (štvrtok) o 10.00 hod. a o 11.45 hod. - vzájomná dohoda (doplatiť poplatok).
- II. LS/M/Ž Sever 4 kolo Giraltovce – Ľubotice sa odohrajú dňa 29.8.2011 (pondelok) o 10,00 hod. a o 11,45 hod. - vzájomná dohoda.
- III. LS/M/Ž 2. kolo Plavnica – Sp. Vlachy sa odohrajú dňa 1.9.2011 (štvrtok) o 10.00 hod. (SŽ) a o 11.30 hod. (MŽ) - vzájomná dohoda.

2. ŠTK VsFZ na základe žiadosti FK Kamenica n/C nariaďuje odohrávanie domácich stretnutí ročníka 2011/2012 pre družstvo IV. Liga VD (dorast) v sobotu o 14.00 hod., počnúc 4. kolom.
3. ŠTK VsFZ na základe žiadosti TJ DRUŽSTEVNÍK Dlhé n/C nariaďuje odohrávanie domácich stretnutí ročníka 2011/2012 pre družstvo IV. Liga VD (dorast) v sobotu o 14.00 hod., počnúc 4. kolom.
4. ŠTK VsFZ kontumuje stretnutie:

- IV. Liga Z (dorast) 2. kolo Čierna n/T – V. Kapušany 0:3 kont., nenastúpenie domáceho družstva.
5. ŠTK VsFZ berie na vedomie oznámenie MFK Košice o organizovaní turnaja prípraviek U10, U11 dňa 8.9.2011 (štvrtok) na ihrisku ZŠ Užhorodská. Začiatok 1. stretnutia je o 9.00 hod. Účastníci Michalovce, Bardejov, TATRAN Prešov „A“, MFK Košice.
6. ŠTK VsFZ nariaďuje počnúc 5. kolom odohrávanie domácich stretnutí pre družstvo FK Prakovce, IV. Liga PT (dorast) v sobotu o 14.00 hod.
7. ŠTK VsFZ upozorňuje FK na zaslanie termínov prvých turnajov prípraviek U10, U11, okrem FAMT Prešov a MFK Košice.
8. ŠTK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.8.2011 o 16.00 hod. R - Godžak Mariána a predsedu FK Štrba.
9. ŠTK VsFZ žiada FK štartujúcich v súťažiach VsFZ, aby pri stretnutiach od najbližšieho kola používali najnovšiu verziu tlačiva „Zápis o stretnutí“, ktorý je umiestnený na web stránke VsFZ http://www.futbalvsfz.sk/linky-dokumenty/dokumenty

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia:
Jacečko 10.11.9., Kudelás 19.-22.8., Béreš D. 27.8., Godžák 10.9., Labaško 4.,17.,24.,25.9., Kačenga 27.8.,3.9., Friga P. 21.8., Firda 14.8., Barát od 22.8. k dispozícii, 4.9., Juhászová 14.-22.8., Homoľa 26.-29.8., Ruščanský 15.8.-21.10.Šivec od 1.9. do prihlásenia, Vass od 20.8. do prihlásenia, Maličký 27.-28.8., Jasečko pracovné dni do konca ročníka, Píro 20.,27.8., 3.9., Žulevič 3.9., 24.9., 15.10., 5.11., Kovalčík 3.9.-4.9., Štofka 27.8.-9.10., Džubák 3.-4.9., Ivanov 3.-4.9.,

Zmeny v obsadení

Dospelí:
Barca – N. Hrušov (Kovalčík za SFZ)
Ľubotice – Pakostov (Ferenc za Kovalčíka)

Vechec – Soľ (Barna za SFZ)
Smižany – Krompachy (Pečarka za Bednára)
Hanušovce – V. Tatry (Jancura za Ruščanského)
Plavnica – Breznica (Filipák za Šoltésa)
Smižany – Krompachy (Bíro za Frigu)
V. Folkmar – Turňa (Marcin za Bochnoviča)
Kr. Podhradie – Dobšiná (Filipák za Hiľovského)
Ruskov – Koš. Nová Ves (Bányiacski za Hiľovského)
Čičarovce – Petrovce (Štefek za Godžáka)
Košárovce – Stakčín (Kavčák za Homoľu)
Čierne – S. Polianka (Čech–Špirek za Kavčáka)
Radvaň – Udavské (Gnip za Štefeka)
Šiba – Župčany (Jančár za Jancuru)
Pušovce – Záborské (Zvolánek, Kohl, J. Mišenčík)
Sp. N. Ves "B" – Štrba (Uharček za Haviarika)
Jaklovce – Hranovnica (Kunaj za Vassa)
Dorast:
Sobrance – Kežmarok (Bali-jenčík za Kudelása)
KAC Košice – St. Ľubovňa (Novák za Zvoláneka)
Michalovce "B" - Š. Michaľany (Stretavský za Topoľančína)

Žiaci:

Ben. Košice – V. Kapušany (Pika za Píra)
Humenné – Bardejov (Metyľ za Ruščanského)

- KR berie na vedomie listy: R Torkoša, R Langa, FK Helcmanovce, FK Ľubica, Čierne n. T.,
- KR žiada R - Homoľu, AR - Bochnoviča a Sakalíka o písomné zdôvodnenie neskorého príchodu na stretnutie Haniska – Humenné a ostatných nedostatkov.
- KR žiada R - Tabaku, AR - Baksaya a Píra o písomné zdôvodnenie neskorého príchodu na stretnutie Breznica – Dl. Klčovo.
- KR žiada FK Teplička o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Teplička – Jaklovce. - KR dôrazne upozorňuje R na spoločenské oblečenie na stretnutia a na vhodné správanie pred, počas a po stretnutí.
- KR žiada R - Polomského o písomné stanovisko v súvislosti so spoločenským oblečením a iných okolností v stretnutí Krompachy – Kr. Chlmec.
- KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.8.2011 o 17.00 R - Cehuľu.
- KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.8. o 17.30 R - Haviarika a DZ - Sendeka.
- KR pozýva na pracovný seminár DZ z regiónu Prešov na deň 31.8. o 17.00 v zasadačke VsFZ, zúčastia sa ho aj DZ: Čabala, Kosturová, Lumtzer, Piruh, Koščo P.,

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti nepodmienečne:
1 stretnutie:
Suslo T. (Pušovce) - 1/5/a+9€, Poľanský T. (Svit) - 1/5/a, Šedzmák D. (Kamenica) - 1/5/a, Šimko T. (Prakovce) - 1/5/a od 7.8.2011, Behyňa M. (Borša) - 1/5/a, Kopas S. (Kr. Podhradie) - 1/1/b, Gažura M. (Štrba) - 1/1/b.
2 stretnutia:
Mathé M. (V. Šariš) - 1/4/a, Čarný D. (Čaňa) - 1/1/b.
3 stretnutia:
Turoczi L. (Moldava) - 1/6/b + 5€, Koleszar (Čaňa) - 1/3/b.
4 stretnutia:
Janoščík E. (Poprad-Veľká) - 1/6/b, Nemčko M. (Poprad-Veľká) - 1/6/b.
5 stretnutí:
Mazurek L. (Ľubica) 1/6/b.

DK VsFZ uvoľňuje činnosť:

FK Vrbov, Molnár J. (Čaňa), Koscelník M. (Streda n/B-Trebišov), Schwanczar (Koš. N Ves), Čarny (Soľ), Trebuňak (Soľ).

DK VsFZ zastavuje činnosť do prerokovania prípadu:

Anderko M. (Pušovce), Hriceňák M. (Š. Dravce), Kocurko P. (Š. Dravce), Mazurek M. (Ľubica), Sabol V. (Jasov), Sagula M. (Hrabušice), Augustin P. (Sp. Nová Ves „B“).

DK VsFZ zamieta žiadosť Pendrák O. (V. Šariš).
DK VsFZ trestá FK Bystré podľa DP 2/6 pokarhaním za nedostatky v stretnutí (Bystré - Ľubotice) a finančným poplatkom 9€.
DK VsFZ trestá FK Čirč za HNS funkcionára po stretnutí dospelých (Uzovce - Čirč) podľa DP 2/1/b finančnou pokutou 100€+9€.
DK VsFZ trestá FK Naciná Ves za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí dospelých (Naciná Ves - V. Horeš) podľa DP 2/1/b finančnou pokutou 100€+9€.
DK VsFZ trestá FK Čierna n/T za nenastúpenie na stretnutie dorastu (Čierna n/T - V. Kapušany) finančnou pokutou 100€.
DK VsFZ trestá asistenta trénera Begányiho V. /Čaňa/ zákaz výkonu akýchkoľvek funkcií na 2 mesiace NEPODMIENEČNE podľa DP 1/3/b + 4€.
DK VsFZ trestá FK Dulová ves za NS trénera v stretnutí dorastu (Župčany – Dulová Ves) + finančným poplatkom 9€.
DK VsFZ trestá FK Rudňany za HNS funkcionárov po stretnutí (Rudňany – V. Revištia) podľa DP 2/1/b finančnou pokutou 150€+9€.
DK VsFZ opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.8.2011 o 17:00 hod. FK Dulová Ves kap. Lelák, ved. J. Repko J., hl. usporiadateľa stretnutia dorastu (Župčany – Dulová Ves) p. Fatľa R., rozhodcu Bereš M.
DK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.8.2011 o 17.00 hod. rozhodcu Choma Ľ. DK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.8.2011 o 17.30 hod. FK Poproč: kap. Podprocký J., ved. Timko M., hl. usporiadateľ stretnutia dorastu (Poproč – Jasov) p. Timko M., FK Jasov: kap. Maurský J. ved. Novotný I., hráč Sabol V.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní.

Záväzná ÚS odborných komisií za ktorú zodpovedá jej obsahu VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk

www.futbalvsfz.sk/files/uradna_sprava_11_11_12.pdf