Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.13 zo dňa 26.8.2011

SEKRETARIÁT Predvoláva na deň 31.8.2011 R: Hrinda, Havrila Ivan, Choma a DZ Sadiv o 16.30 hod. <!--pagebreak--> TRÉNERSKO-METODICkÁ KOMISIA

SEKRETARIÁT

Predvoláva na deň 31.8.2011 R: Hrinda, Havrila Ivan, Choma a DZ Sadiv o 16.30 hod.

TRÉNERSKO-METODICkÁ KOMISIA

TMK VsFZ vyzýva FK, ktoré si nesplnili povinnosť určenú rozpisom súťaží VsFZ (kapitola B, článok 13), aby fotokópiu preukazu a licencie trénera družstva zaslali na adresu TMK do 14.septembra 2011. Priebežná kontrola platnosti požadovaných dokumentov umožní trénerom, aby si do začiatku jarnej časti súťaže obnovili licenciu, prípadne sa rekvalifikovali. Rada a VV VsFZ vytvorili v našom regióne nadštardatné podmienky pre kvalifikačný rast trénerov, preto pri potvrdzovaní súpisiek pre jarnú časť súťažného ročníka 2011/2012 sa VsFZ bude prísne pridržiavať hore uvedeného článku súťažného poriadku.

ŠPOORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK VsFZ po prejednaní schvaľuje a nariaďuje tieto zmeny termínov, miesta stretnutí a ÚHČ :
- IV. Liga KG (dorast) 9. kolo Jasov – Krásna sa odohrá v jesennej časti ročníka 2011/2012 v obrátenom poradí t.j. dňa 1.10.2011 o 10.30 hod. na ihrisku v Krásnej a v jarnej časti v Jasove.
- IV. Liga KG (dorast) 5. kolo Jasov – Medzev sa odohrá v jesennej časti ročníka 2011/2012 v obrátenom poradí t.j. dňa 3.9.2011 v UHČ na ihrisku v Medzeve a v jarnej časti v Jasove
- IV. Liga KG (dorast) 5. kolo Poproč – Bidovce sa odohrá dňa 2.9.2011 o 16,00 hod. Vzájomná dohoda, doplatiť poplatok.
- IV. Liga VD (dorast) 3. kolo Belá n/C – Svidník neodohrané stretnutie pre poruchu dopravného prostriedku, sa odohrá dňa 1.9.2011 o 16.00 hod. - vzájomná dohoda.
- I. Liga U12, U13 (žiaci) 7. kolo Snina – Sp. N. Ves sa odohrajú dňa 15.9.2011 o 9.00 a o 10.45 hod. - vzájomná dohoda.
- II. LS/M/Ž Sever 9. kolo Giraltovce – Kračúnovce sa odohrajú dňa 2.10.2011 o 10.00 hod. a o 11.45 hod. - kolízia so stretnutiami II. LS/M/DV.
- II. LS//M/Ž Sever 11. kolo Giraltovce – St. Ľubovňa sa odohrajú dňa 16.10.2011 o 10.00 hod. a o 11.45 hod. - kolízia so stretnutiami II. LS/M/DV.
- II. LS/MŽ Juh 3. kolo V. Kapušany – Čaňa sa odohrajú dňa 1.9.2011 o 13.00 hod. a o 15.00 hod. - vzájomná dohoda.

2. ŠTK kontumuje stretnutie:

- IV. Liga VD (dorast) 2. kolo Dlhé n/C – Kamenica n/C z 3:0 na 0:3 kont. - neoprávnený štart hráča.
- IV. Liga Š (dorast) 2. kolo Marhaň – Fintice 0:3 kont. - nedohranné stretnutie pre pokles hráčov D pod 7,

3. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FK Čierna n/T zo súťaže IV. Liga Z (dorast) od 25.8.2011. Vylosovaní súperi majú voľno. ŠTK anuluje dosiahnuté výsledky.
4. ŠTK berie na vedomie oznámenie FA SAFI Prešov o organizovaní turnaja prípraviek U10, U11 dňa 1.9.2011 na ihrisku FK SAFI Prešov, ul. Mukačevská.
5. ŠTK berie na vedomie oznámenie FAMT Prešov o organizovaní turnaja prípraviek U10, U11 – VII. Skupina dňa 15.9.2011 na ihrisku v Kapušanoch. Začiatok 1. stretnutia je o 10.00 hod. Účastníci SAFI Prešov, Lipany, Sabinov, FAMT Prešov.
6. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 31.8.2011 - o 16.30 hod. predsedu TJ BANÍK Štítnik. - o 17.00 hod. štatutárneho zástupcu KAC JEDNOTA Košice.
7. do 25.8.2011 nezaslali súpisky: - V. Liga Š (dospelí): Pušovce, - III. LS/M/D: St. Ľubovňa, - III. LMD: Čaňa, - IV. Liga Š (dorast): Čirč, Pušovce, B. N. Ves, Dul. Ves, Kapušany, - II. LS/M/Ž Sever: St. Ľubovňa, - II. LS/M/Ž Juh: Šaca, Kr. Chlmec. ŠTK vyzýva uvedené FK na zaslanie súpisiek do 31.8.2011 pod ďalšími disciplinárnymi.
8. ŠTK berie na vedomie oznámenie od „Združenie miniliga talentov – Prešov“ avšak v predložených materiáloch chýba zoznam účastníkov a rozpis stretnutí. Z toho dôvodu nie je možné vykonávať zmeny v termínoch pravidelných stretnutí riadených ŠTK VsFZ Košice.
9. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že pri každej žiadosti o zmenu termínu stretnutí sú povinný uhradiť prejednávací poplatok v zmysle ROZPISU súťaží bod 7.g, str.12. Bez zaplatenia prejednávacieho poplatku ŠTK žiadosti neprejedná.
10. ŠTK prejednávala námietky FK Ubľa, na základe vykonanej konfrontácie dňa 18.8.2011 nebolo možné potvrdiť opodstatnenosť predmetu námietky. Z uvedeného dôvodu ŠTK ponecháva výsledok stretnutia Ubľa – Kalnište dosiahnutý na ihrisku v platnosti.
11. Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 31.08.2011 o 16.30 hod.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia:
Paulišin 3.9., Reňo 27.-28.8., 10.,11.,17.9., 2.,22.10., Farkaš 27.8., 17.9., Ulian 11.9., Zubka 24.9., Miklóš 12.-24.9., Nagy 24.-27.8., Babušík 3.-4.9., Škurla 7.-22.9., Kocur 4.9., Kurňava 10.-11.9., Slebodník 26.-31.8., Jančár 27.8., Hiľovský 10.9., Bali-Jenčík 27.-28.8., Firkaľ 9.-28.9., Škody 31.8., Sedlák 26.8.-5.9., Koščo 8.-11.9., Cehuľa 5.8., Filipák 27.8.-9.9., Polomský 27.8.,

Zmeny v obsadení

Dospelí:
Borša – Čičarovce (Hreško za Sedláka)
Čaňa – Rudňany (Vaško za Gnipa)
Snina – Humenné (Czeto za SFZ)
V. Kapušany – V. Revištia (Škody za SFZ)
Soľ – Belá (Korpa za SFZ)
Haniska – Bard. N. Ves (Novysedlák za SFZ)
Margecany – Hrabušice (Pavlík za Štofku)
Sobrance – V. Folkmar (Gnip za Vaška)
V. Tatry – Fintice (Marko za Sendeka)
Čaňa – Rudňany (Holp za Filipáka)
Poproč – Rožňava (Baksay za Židišina)
G. Poloma – Ťahanovce (Džubák za Slebodníka)
Dobšiná – G. Hôrka (Gyenes, Haviarik, Turcsányi)
Udavské – Vechec (Kovaľ za Bali-Jenčíka)
Beloveža – Gaboltov (Tomeček za Štefaniča)
Hranovnica – Helcmanovce (Štefanič za Tomečka)
Poprad–Veľká - Prakovce (Vyhonský za Počureka)
Margecany – Hrabušice (Juhászová za Nováka)
Ľubica – Štrba (Krejsa, Kocur, Pečarková)
Dorast:

Lipany – Podbrezová "B" (Knut za Sedláka)
Trebišov – Podbrezová "B" (31.8. o 13.00 hod. Čaga za Škodyho)
Š. Michaľany – Sobrance (Sadiv za Lacka)
S. Ľubovňa – Čaňa (Šivec za Polomského)
Pavlovce – Tušice (Žofčák za Bali-Jenčíka)
Gelnica – Prakovce (Šoltés za Slebodníka)
Nálepkovo – Smižany (Olejník za Jančára)
Košice – Ružomberok (o 11.00 a 13.15 hod. v Čermeli)
II.LS/M/DV 5. Kolo 28.8. o 11.00 a 13.15 hod.
- výnimky platia Belá n/C - Svidník 1.9.2011 o 16.00 hod. (Barát za Tkáča)
Snina - Koš. N. Ves (Paulišin za Vojtka)
St. Ľubovňa - Čaňa (M. Šivec za Polomského)
Sečovce - V. Kapušanz (Kavčák za Dušeka)
Medzilaborce - Belá (Barát za Metyľa)

Žiaci:

Sp. Podhradie – Prešov "C" (Olejník za Šoltésa)
Svidník – Medzilaborce (Bochnovič za Kovaľa)
Giraltovce – Ľubotice (29.8. Šivec za Brendzu)
Sabinov – Prešov "C" (31.8. Kunaj za Mikloškovú)
Kr. Chlmec – Buzica (Palinský za Nagya)
Košice – Vranov (Juhászová za Farkaša)
Michalovce – Sp. N. Ves (2. Kolo 31.8. o 14.00 a 16.00 hod. Stetavský, Ondič, Moroz) Marhaň - Raslavice (J. Feckanin - obe stretnutia)
V. Kapušany - Čaňa (Ondič za Bíra)


- KR dôrazne upozorňuje DZ Mikitu na správnosť zasielania správ DZ mailovou poštou. - KR žiada DZ Izraela o zaslanie zápisu zo stretnutia.
- KR berie na vedomie list: FK Sabinov, R Jelenekovej /SFZ/,
- KR predkladá VV VsFZ na zaradenie na nominačné listiny R, rozhodkyňu FIFA Macedónska – Vesna Spirkoska Tofiloska.
- KR žiada R o zaslanie zápisov zo stretnutí v utorok I.tr. doporučene do 15,00 hod.
- KR vykonala za účasti R Haviarika a DZ Sendeka rozbor stretnutí.
- na základe sťažnosti FK Jaklovce KR vzhliadla video zo stretnutia Teplička – Jaklovce. KR považuje sťažnosť za neopodstatnenú a poplatok nevracia.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti:
1 stretnutie:
M. Hriceňák (Š. Dravce) - 1/1/a od 14.8.2011, P. Kocurko (Š. Dravce) - 1/5/a od 14.8.2011, R. Jakubčo (Poprad) - 1/5/a, S. Patvarický (Koš. N. Ves) - 1/5/a, M. Kovalčín (Raslavice) - 1/5/a, M. Molnár (Haniska) - 1/5/a, T. Štafura (Pavlovce n/U) - 1/1/a, Z. Šandor (Borša) - 1/1/b, J. Bajtoš (Smižany) - 1/5/a, B. Mondry (Margecany) - 1/1/b, P. Krivjanský (Dlhé n/C) - 1/5/a.
2 stretnutia:
R. Novák (Kežmarok) - 1/3/a, P. Mudroň (Poproč) - 1/5/a.
3 stretnutia:
M. Mazurek (Ľubica/) - 1/6/b+9€ od 14.8.2011.  
4 stretnutia:
P. Augustin (Sp. N. Ves „B“) - 1/6/b+9€ 14.8.2011, M. Sagula (Hrabušice) - 1/6/b+9€ od 14.8.2011, M. Anderko (Pušovce) - 1/6/b+9€ od 14.8.20011, J. Juščík (Pakostov) - 1/6/b, B. Hencel (Borša) - 1/3/b, M. Háber (Lendak) - 1/6/1/b, R. Skokan (Smižany) - 1/6/1/b, R. Petro (Dlhé n/C) - 1/9/1/b+4€.
6 stretnutia:
V. Sabol (Jasov) - 1/3/b od 14.8.2011.

DK VsFZ uvoľňuje činnosť:

B. Hanzel (Moldava n/B), D. Čarný (Čaňa).

DK VsFZ zastavuje činnosť do prerokovania prípadu:

D. Mišo (Sobrance), Š. Obšitoš (Šaca), J. Jurčák (Beloveža), M. Sukovský (Bystré), S. Kiss (Myslava), L. Slipecký (Čierné n/T).

DK VsFZ trestá FK Župčany za nedostatočnú usp. službu v stretnutí dorastu (Župčany - Dulová Ves) podľa DP 2/1/b finančnou pokutou 50€+9€.
DK VsFZ zamieta žiadosť TJ Štítnik – Brdarský
DK VsFZ mení trest hráčovi D. Varga (Čaňa) s podmienečným odkladom na 3 mesiace v trvaní do 30.11.2011.
DK VsFZ trestá FK Štítnik za nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dospelých (Štítnk - Poproč) podľa DP 2/1/b finančnou pokutou 50€+9€ a zároveň dôrazne upozorňuje FK Štítnik na zabezpečenie odchodu z HP.
DK VsFZ trestá zákazom výkonu funkcie kapitána družstva FK Dlhé n/C J. Šedzmáka na 4 mesiace NEPODMINENČNE podľa DP 1/9/2/b+4€.
DK VsFZ trestá ved. družstva FK Jasov p. I. Novotného zastavením činností na 4 stretnutia NEPODMIENEČNE podľa DP 1/3/b + 4€.
DK VsFZ trestá FK Sp. N. Ves „B“ za porušenie RS v stretnutí dospelých (Sp. N. Ves „B“ - Štrba) finančnou pokutou 20€.
DK VsFZ trestá FK Helcmanovce za NS divákov podľa DP 2/1/a v stretnutí (Helcmanovce - Teplička) pokarhaním +9 €.
DK VsFZ trestá FK Teplička za NS divákov v stretnutí (Helcmanovce -Teplička) podľa DP 2/1/a pokarhaním + 9€. DK VsFZ FK Lipany za neúčasť na stretnutiach U12, U13 (Snina – Lipany) finančnou pokutou 100€ + 100€.
DK VsFZ trestá na základe návrhu ŠTK VsFZ za nezaslanie súpisiek družstiev finančnou pokutou tieto FK: Pušovce 20€, St. Ľubovňa 10€, Čaňa 10€, Čirč 10€, Pušovce 10€, Bard. N Ves 10€, Dulová Ves 10€, Kapušany 10€, St. Ľubovňa 10€, Šaca 10€, Kr. Chlmec 10€. DK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie konané dňa 31.8.2011 o 17.00 hod. R- Godžak M. ohľadom stretnutia (Dlhé n/C - Kamenica).

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní.

Záväzná ÚS odborných komisií za ktorú zodpovedá jej obsahu VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk

www.futbalvsfz.sk/files/uradna_sprava_13_11_12.pdf