Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.66 zo dňa 25.5.2012

...

Sekretariát
Žiada kluby MRV a  kluby postupujúce, resp. zostupujúce do MRV pre súťažný ročník 2012/2013, aby obratom vyplnili formulár klubového manažéra a obratom ho zaslali na SFZ (povinnosť funkcie klubového manažéra v MRV od ročníka 2012/2013 ).

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1. ŠTK vyzýva funkcionárov ObFZ a FK na návrhy a pripomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže. 
 
2. ŠTK na základe rozhodnutia VV VsFZ Košice nariaďuje DZ vykonať pasportizáciu ihrísk v stretnutiach dospelých podľa dotazníka pasportizácie, ktorý je umiestnený na web stránke VsFZ. DZ sú povinný uvedený dotazník vytlačiť, pred stretnutím vykonať pasportizáciu a po vyplnení zaslať na VsFZ Košice. 

3. ŠTK
po prejednaní schvaľuje a nariaďuje zmeny termínov, miesta stretnutí a UHČ:
- III. LS/M/D 25. kolo Snina – St. Ľubovňa sa odohrajú dňa 9.6.2012 o 14.00 a 16.15 hod. Kolízia so stretnutiami I. LSŽV U15, U14.
- III. LS/M/D 23. kolo Michalovce „B“ - Čaňa sa odohrajú dňa 6.6.2012 o 15.30 a 17.45 hod. Vzájomná dohoda.
- IV. Liga Z (dorast) 23. kolo Slivník – Z. Teplica sa odohrá dňa 26.5.2012 o 13.00 hod. Kolízia so stretnutím V. Liga KG (dospelí).
- IV. Liga Š (dorast) 23. kolo Marhaň – Župčany sa odohrá dňa 26.5.2012 o 14.00 hod. Vzájomná dohoda.
- IV. Liga Š (dorast) 26. kolo Bardejov „B“ - Raslavice sa odohrá dňa 15.6.2012 o 17.00 hod. Vzájomná dohoda.
- I. Liga U12, U13 23. kolo Humenné – Trebišov sa odohrajú dňa 26.5.2012 o 9.00 a 10.45 hod. Vzájomná dohoda.
- I. Liga U12, U13 24. kolo Poprad – Lipany sa odohrajú dňa 1.6.2012 o 13.00 a 14.45 hod. Vzájomná dohoda. Doplatiť poplatok.
- I. Liga U12, U13 23. kolo Stropkov – St. Ľubovňa sa odohrajú dňa 28.5.2012 (pondelok) o 13.00 a 14.45 hod.  Vzájomná dohoda.
- II. LS/M/Ž Sever 23. Kolo Svidník – St. Ľubovňa sa odohrajú dňa 30.5.2012 (streda) o 15.00 a 16.45 hod. Vzájomná dohoda.
- II. LS/M/Ž Sever 26. kolo St. Ľubovňa – Bystré sa odohrajú dňa 11.6.2012 o 16.00 a 17.45 hod.
Vzájomná dohoda.
- II. LS/M/Ž Juh 19. kolo Lokomotíva Košice – Šaca sa odohrajú dňa 31.5.23012 (štvrtok) o 16.00 a 17.45 hod. Kolízia so stretnutiami II. LSDV.
- II. LS/M/Ž Juh 18. Kolo Čaňa – BENECOL Košice (neodohrané pre MS) sa odohrajú dňa 31.5.2012 (štvrtok) o 16.00 a 17.45 hod. Vzájomná dohoda.
 
4. ŠTK kontumuje:
- V. Liga PT (dospelí) 22. kolo Ľubica – Prakovce 3:0 kont., neúčasť H.
- III. LS/M/D 22. kolo Poprad – Sobrance 3:0 a 3:0 kont., neúčasť H.
- IV. Liga PT (dorast) Smižany – Jaklovce nedohrané pre pokles hráčov H pod 7., výsledok 3:0 dosiahnutý na HP ostáva  v platnosti.
- IV. Liga Z (dorast) 22. kolo Tušice-Tuš. N. Ves – Michaľany nedohrané pre pokles hráčov H pod 7., výsledok 5:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
 
5. ŠTK na základe rozhodnutia DK VsFZ kontumuje stretnutie V. Liga PT (dospelí) 22. kolo Štrba – Teplička 0:3 kont. Dôvodom je inzultácia R hráčom D. Zároveň na základe zastavenia činnosti na 1 súťažné stretnutie, ŠTK odpočíta ŠK Štrba 3 body po skončení SR.   
 
6. ŠTK na základe rozhodnutia DK VsFZ o uzavretí ihriska žiada FK Župčany o nahlásenie náhradnej HP pre najbližšie domáce stretnutie. 
 
7. ŠTK berie na vedomie oznámenie FK o organizovaní turnajov prípraviek :
- ŠK ODEVA Lipany, kat. U10, U11 dňa 29.5.2012 so začiatkom o 9.00 hod. na ihrisku s UT v Lipanoch. Účastníci : SAFI Prešov, FAMT Prešov, Sabinov, Lipany.
- TJ SOKOL Ľubotice, kat. U10, U11 dňa 02.06.2012 so začiatkom o 8.30 hod. na ŠA v Ľuboticiach. Účastníci : V. Opátske, JUNIOR Košice, Lokomotíva Košice, Ľubotice.
- FA Buzica, kat. U10, U11 dňa 30.5.2012 so zaťčiatkom o 9.00 hod. na ihrisku v Buzici. Účastníci : Myslava, Rožňava, Moldava, Buzica.

8. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FK PARTIZÁN Bardejov o zmenu termínu stretnutia IV. L – Š, dorast bez vzájomnej dohody FK.

9. ŠTK berie na vedomie list FK Prakovce.

10.
ŠTK prejednala so zástupcami FK Svidník sociálne podmienky v AB ihriska. Zástupcovia FK sa zaviazali upraviť tieto podmienky do zahájenia nového súťažného ročníka. V prípade, že tieto podmienky nebudú splnené, ŠTK VsFZ nepovolí odohrávať súťažné stretnutia v novom SR na ihrisku FK Svidník. 

11. ŠTK
schvaľuje výsledky víkendových stretnutí. 
 
KOMISIA ROZHODCOV
Ospravedlnenia:  
Ivanov 20.5., Kováčová 29.6.-15.7., Fedák 19.5., Capík od 25.5. k dispozícii, Tramita 9.6., Gál 9.6., Miklošková 26.-27.5., Dušek 19.5., Slebodník 9.6., Bereš D. 2.-3.6., Marko 7.-8.6., Kertes 26.-27.5., 2.6., Ištoňa 26.5., Pečarková 27.5., Turcsányi 17.6. 23.6.-1.7., Jonáš od 25.5. k dispozícii, Miklóš 2.6., 5.6., 8.6., 11.6., 14.6., 17.6., 20.6., 23.6., 26.6., 29.6., 29.6., Galík od 11.6. do konca ročníka, Guľko 26.5., Tóth 20.5., Novotný 9.-10.6., Pongo od 23.5. PNS do odvolania, Juhás C. k dispozícii od 1.6., Reňo 1.-9.6., Hrinda 24.5., Antl 9.-10.6., Gálik 24.5.,
 
Zmeny v obsadení
Dospelí:
Kežmarok – V. Tatry (Novysedlák za SFZ)
Hrabovčík – S. Polianka (Borufka za Sendeka)
Kalnište – Radva (Tarcala za SFZ)
Prakovce – Hrabušice (Sedlák za SFZ)
N. Hrušov – Sabinov (Alexa za Matiho)
Ľubotice – Fintice (M. Firkaľ za Bereša)
V. Folkmar – Smižany (Jančár za Olejníka)
Ruskov – G. Hôrka (Filipák za Chomu)
V. Žipov – Udavské (Homoľa za D. Mana, Hrida za Pavlova)
Hrabovčík – S. Polianka  (Béreš za Mikloškovú, Firkaľ za Kmeca)
Gaboltov – Šiba (Kandráč za Pečarkovú)
Teplička – Kluknava (Dolhý za Brenzu)
Jaklovce – Ľubica (Jonáš za Ponga)
Borša – Vinné (Ruščanský za Gnipa)
Kračúnovce - Dl. Klčovo (Michalík za Zajaca)
Dorast:
Košická N. Ves – Sp. Belá (Tabaka za Borufku)
Š. Michaľany – S. Ľubovňa (Michalík, Tomeček, Baloga)
Stakčín – Jasenov (K. Friga za Guľka)
Belá – Ptičie (Kuľha za K.Frigu)
Plavnica – Čirč (Karaffa za Pečarkovú)
Prakovce – Ľubica (Kunzová za Kertésa)
Prešov B – Trebišov (Filipák, Tomeček, Blichárová)
Humenné – Stropkov (Gajdoš za Bajcuru)
Žiaci:
Humenné – Trebišov (K. Friga za Frigu)
Svidník – S. Ľubovňa (30.5. Fedeš za Vasilenka)
Čaňa – Sečovce  (Koňar za Ponga)
Levoča – Sp. Vlachy (Klokočka za Olejníka)
FAM Poprad – Ľubica (Martinko za Kertésa)
KAC Košice - Vranov (Dubinský za Zajaca)

- KR vykonala pohovor s DZ Gavalierom a Koščom, R Kováčovou, Bindasom, Vojtkom, Alexom,
- KR berie na vedomie listy: R Uharčeka, FK Ľubotice,
- KR sa oboznámila s listom diváka Ing. Benca, zo stretnutia Štrba – Teplička.
- KR za účasti R Pečarkovej, AR Kandráča /AR Gálik ospravedlnený/ a DZ Kunza, prejednala okolnosti stretnutia Štrba – Teplička.
- KR žiada DZ o vykonanie pasportizácie ihrísk v rámci dotazníka, ktorý je zavesený na webovej strán-ke VsFZ., vyplnený dotazník DZ zašlú na ŠTK po skončení stretnutia doporučenou poštou, požiadavka platí do konca súťažného ročníka.
- KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 31.5. o 17.00 hod. R Klokočku, nezaslanie SMS.
- KR žiada ObFZ o zaslanie 1R + 1 náhradníka na fyzické previerky R VsFZ, ktoré sa uskutočnia 22.6. v Košiciach na Watsonovej ul.
- Fyzické previerky 22.6. Košice, Watsonova ul.:
Prezentácia Košický kraj – 15.30 hod. Začiatok FP o 16.00 hod. – Košický kraj. 
Prezentácia Prešovský kraj – 16.45 hod. Začiatok FP 17.00 hod.
KR upozorňuje na povinnosť predloženia lekárskych potvrdení pred začiatok FP. KR požaduje od R na FP predložiť vlastnú mailovú adresu, ktorú budú R používať od začiatku jesennej časti ročníka.
- KR žiada FK Radvaň o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Radvaň – Belá.
- KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 31.5. o 16,45 R Matiho, zaslanie originál zápisu zo stretnutia Šiba – Raslavice.
- KR za účasti R Gnipa, AR Pavlova a Kmeca, DZ Sendeka, prejednala okolnosti stretnutia Župčany – Pušovce, KR pristupuje k OOD pre R, AR1, AR2 a DZ.
- KR za účasti R Baksaya, AR Bochnoviča a Hiľovského, DZ Šafranka prejednala okolnosti stretnutia Župčany – Záhradné.
 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zastavenie činnosti:
1 stretnutie: L. Jančuš (OŠK Kapušany) - 1/5/a od 13.5.2012, L. Pivovarník (Bystré) - 1/2/a po odstáti 8xŽK, J. Halapin (Kalša) - 1/4/a, Ľ. Szabo (Myslava) - 1/4/a, Ľ. Rabajda (Radvaň) - 1/5/a, J. Pagáč (Bard. N. Ves) - 1/5/a.
2 stretnutia: S. Kišš (Župčany) - 1/1/b od 7.5.2012 + 4€, D. Očenáš (V. Kapušany) - 1/4/a, J. Čop (Snina) - 1/6/1/a.
4 stretnutia: D. Marťák (Valaliky) - 1/3/b.
5 stretnutí: J. Maník (Štrba) - DP 1/6/1/a + 4€.
6 stretnutí: J. Laško (Teplička) - DP 1/6/1/b + 4€.
8 stretnutí: J. Geršič (Štrba) - DP 1/6/1/b.
24 mesiacov: M. Lajčák (Štrba) - DP 1/6/3/b + 9€,

Zastavenie činností na jedno stretnutie za 4xŽK:
M. Ľorko (Margecany) + 9€, M. Kaľavský (Margecany) + 9€, T. Šproch (Sp. Bystré), F. Gutek (Kľušov
 + 9€, L. Kassay (Ľubotice), A. Dubas (Pakostov) + 9€, T. Kučeravý (Šiba), M. Surgent (Pušovce) + 9€, P. Zurinský (Ťahanovce), A. Spišák (KE-Šaca) + 9€, J. Janči (Michaľany), Š. Sabol (Sečovce), E. Rybár (Štítnik) + 9€, M. Ontko (Krompachy), E. Čierny (Medzev), R. Szalka (Medzev), R. Pikla (Sp. Vlachy), M. Derjan (Turňa), M. Vyravec (Svidník), P. Madar (KE – Krásna), M. Vagaský (V. Žipov),  J. Kudravý (Bela n/C) + 9€. 
 
Zastavenie činností na dve stretnutia za 8xŽK:
R. Gajan (Hranovnica), M. Valkučák (Kľušov) + 9€, P. Jaco (Fintice), L. Pivovarník (Bystré), J. Bajtoš (Smižany) + 9€, M. Capko (Medzev).
   
DK VsFZ zastavuje činnosť do prerokovania prípadu:
C. Terenyi (Borša), I. Stropko (Moldava).       

DK VsFZ uvoľňuje činnosť hráčovi:
P. Vasiľ (Jasenov), B. Firkaľ (Jasenov), J. Bača (Svidník), P. Baran (Záborské), klubu FK Plechotice.

DK VsFZ odpúšťa podmienečne na 2 stretnutia hráčovi Š. Holeva (Kračunovce).
DK VsFZ ruší trest uložený hráčovi M. Ondria (Župčany) na základe ďalšieho šetrenia DK a vzhliadnutia videozáznamu.
DK VsFZ trestá FK Jaklovce pokarhaním za oneskorené začatie stretnutia (Smižany – Jaklovce) + 9€ za prerokovanie prípadu.
DK VsFZ trestá FK Smižany za HNS divákov a funkcionárov počas stretnutia dospelých (Smižany – Rudňany) - podľa DP 2/1//b finančnou pokutou 90€+9€.
DK VsFZ trestá FK Štrba za uznanú inzultáciu R hráčom na HP v stretnutí dospelých (Štrba – Teplička) podľa DP 2/1/d finančnou pokutou 700€+9€, zároveň zastavením činností na 1 stretnutie NEPODMIENEČNE po skončení súť. roč. odráta ŠTK 3 body.
DK VsFZ trestá FK Župčany za uznanú inzultáciu divákmi po stretnutí (Župčany – Záborské) mimo hracej plochy podľa DP 2/1/c finančnou pokutou  300€+9€, zároveň uzavretím HP na 1 súťažné stretnutie NEPODMIENEČNE, najbližšie domáce stretnutie odohrať vo vzdialenosti 10 km podľa DP 2/1/b, s prijatím ďalších opatrení na zamedzenie styku R a divákov pri odchode z HP.
DK VsFZ trestá FK Svidník za NS vedúceho družstva a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí dospelých (Svidník – Bard. N. Ves) podľa DP  2/1/a finančnou pokutou 100€+9€.
DK VsFZ trestá trénera FK Bard. N. Ves za NS v stretnutí dospelých (Svidník - Bard. N. Ves) pokarhaním + 9€ za prerokovanie prípadu.
DK VsFZ trestá R J. Gnipa a DZ J. Sendek pokarhaním podľa DP 3/4/a zároveň dáva menovaných do pozorností KR VsFZ.
DK VsFZ trestá vedúceho mužstva FK Štrba p. Jána Kšenžakoviča zastavením činností na 4 mesiace NEPODMIENEČNE podľa DP 1/3/b+4€.
DK VsFZ trestá FK Prakovce za neúčasť na stretnutí dospelých (Ľubica – Prakovce) finančnou pokutou 300€.
DK VsFZ trestá FK Sobrance za neúčasť na stretnutiach dorastu (Poprad – Sobrance) finančnou pokutou 300€.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní.

Záväzná ÚS odborných komisií, za obsah ktorej zodpovedá VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk