Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.70 zo dňa 8.6.2012

...

SEKRETARIÁT
Porada a školenie matrikárov ObFZ ohľadom ISSF sa uskutoční 28.6.2012/štvrtok/ o 11,00 hod. v budove VsFZ
Porada a školenie klubových manažérov MRV ohľadom ISSF systému sa uskutoční 28.6.2012 o 15,00 hod. v budove VsFZ
Žiada o okamžité predloženie potvrdenia o zaplatení 50 € za modré dresy týchto R : Vojtko, Bajo, Piro, Ivan, Firkaľ Marek, Korečko, Sendek František, Lenková, Mati , Novák Dominik, Chnupa, Biro, Ondič.
Z dôvodu straty systému žiada DZ Čabala (Giraltovce – Sp. Podhradie), DZ Kovalčík (Stropkov – Haniska), DZ Tabaka (Sečovce – Čičarovce), DZ Izrael (Lastomír – Petrovce), DZ Tarcala ( Š. Dravce – Záhradné) a DZ Michna (Ľubica – Helcmanovce) o zaslanie správy DZ z menovaných stretnutí. 
Žiada KR ObFZ o nahlásenie dvoch adeptov na fyzické previerky konané 22.6.2012 na tartanovej dráhe v Košiciach.
 
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1. ŠTK vyzýva funkcionárov ObFZ a FK na návrhy a pripomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže. 
 
2. ŠTK na základe rozhodnutia VV VsFZ Košice nariaďuje DZ vykonať pasportizáciu ihrísk v stretnutiach dospelých podľa dotazníka pasportizácie, ktorý je umiestnený na web stránke VsFZ. DZ sú povinný uvedený dotazník vytlačiť, pred stretnutím vykonať pasportizáciu a po vyplnení zaslať na VsFZ Košice.
 
3. ŠTK na základe žiadosti a zistení ďalších skutočností, ohľadom odhlásenia družstva OŠK Pavlovce n/U (dorast) zo súťaže IV. Liga Z, ruší svoje rozhodnutie zo zápisu ŠTK zo dňa 31.5.2012, bod 6. a nariaďuje odohratie súťažných stretnutí 25. kola Slivník – Pavlovce n/U a 26. kola Pavlovce n/U – Michalovce „C“ v pôvodných termínoch a ÚHČ v zmysle Rozpisu S.   
 
4. ŠTK po prejednaní schvaľuje a nariaďuje zmeny termínov, miesta stretnutí a UHČ:
- MRV (dospelí) 29. kolo Michalovce „B“ - Humenné sa odohrá dňa 10.06.2012 o 10.30 hod. Vzájomná dohoda.
- MRV (dospelí) 30. kolo Humenné - Barca sa odohrá dňa 16.6.2012 o 17.00 hod. Vzájomná dohoda.
- MRV (dospelí) 30. kolo Sp. Podhradie – Michalovce „B“ sa odohrá dňa 13.6.2012 (streda) o 17.00 hod.Vzájomná dohoda.
- MRV (dospelí) 30. kolo Košice – Krásna – N. Hrušov sa odohrá dňa 17.6.2012 o 10.30 hod. Vzájomná dohoda. Doplatiť poplatok. 
- MRV (dospelí) 30. kolo Svidník – V. Šariš sa odohrá dňa 16.6.2012 o 10.30 hod. Vzájomná dohoda.
- V. Liga KG (dospelí) 25. kolo Geča – Šaca sa odohrá dňa 10.6.2012 o 10.45 hod. Vzájomná dohoda.                       
- III. LS/M/D 25. kolo Michalovce „B“ - Koš. N. Ves sa odohrajú dňa 8.6.2012 (piatok) o 15.00 a o 17.15 hod. Vzájomná dohoda.
- III. LS/M/D 25. kolo Kežmarok – Čaňa sa odohrajú dňa 9.6.2012 v ÚHČ. Kolízia so stretnutím IV. Liga Sever (dospelí).
- III. LS/M/D 25. kolo Sobrance – Sp. Belá sa odohrajú dňa 9.6.2012 o 12.00 hod. (SD) a 14.15 hod. (MD). Kolízia so stretnutím IV. L–J, dospelí. Nariadenie ŠTK.
- III. LS/M/D 25. kolo Moldava n/B – Poprad sa odohrajú dňa 9.6.2012 o 14.45 a 17.00 hod. Nariadenie ŠTK.
- IV. Liga KG (dorast) 25. kolo Kechnec – V. Opátske sa odohrá dňa 9.6.2012 o 17.00 hod. Vzájomná dohoda.
- I. Liga U12, U13 25. kolo Michalovce – Poprad sa odohrajú dňa 12.6.2012 (utorok) o 10.00 a 11.45 hod. Vzájomná dohoda. Doplatiť poplatok.
- I. Liga U12, U13 26. kolo MFK Košice – Prešov sa odohrajú dňa 13.6.2012 (streda) o 10.00 a 11.45 hod. Vzájomná dohoda.
- I. Liga U12, U13 26. kolo St. Ľubovňa – Snina sa odohrajú dňa 13.6.2012 (streda) o 11.00 a 12.45 hod. Vzájomná dohoda.
- II. LS/M/Žiaci – SEVER, 25. kolo, Svidník - Raslavice sa odohrajú dňa 14.6.2012 (štvrtok) o 16.00 a 17.45 hod. Vzájomná dohoda.   
 
5. ŠTK kontumuje:
- V. Liga KG (dospelí) 24. kolo Šaca – Koš. N. Ves nedohrané stretnutie pre pokles hráčov H pod 7, výsledok 5:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
- IV. Liga Š (dorast) 24. kolo Bardejov „B“ - D. Ves nedohrané stretnutie pre pokles hráčov H pod 7, výsledok 8:1 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
- IV. Liga KG (dorast) 24. kolo Svinica – Poproč nedohrané stretnutie pre pokles hráčov H pod 7, výsledok 3:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
- IV. Liga KG (dorast) 24. kolo V. Opátske – Medzev nedohrané stretnutie pre pokles hráčov H pod 7, výsledok 6:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
- III. LMD 24. kolo KAC Košice – Kežmarok nedohrané stretnutie pre pokles hráčov H pod 7, výsledok 4:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
 
6. ŠTK berie na vedomie oznámenie FK o organizovaní turnajov prípraviek:
- MŠK Sp. Podhradie, kat. U10, U11, dňa 12.6.2012 (utorok) so začiatkom o 8.30 hod. v Sp. Podhradí. Účastníci: Kežmarok, Sp. N. Ves, Smižany, Sp. Podhradie.
 
7. ŠTK schvaľuje výsledky víkendových stretnutí. 
 
KOMISIA ROZHODCOV
Ospravedlnenia:
Lenková 22.-24.6., Choma 16.6., Reňo 16.-17.6., Goč 17.6.-11.7., Baloga 9.-10.6., 18.-28.6., Capik od 12.6. do prihlásenia, Dušek 19.-26.6., Ruščanský 22.6., Drabant 16.6., Ondrášek 2.6., Sakalík od 5.6. do odvolania, Somoši 16.-17.6., Tabaka Miroslav od 6.6. do prihlásenia, Blicháro-vá 9.6., Prokopovič 9.6., Martinko od 8.6. – 11.6., Pristáč 22.6., Jančár 7.6., 10.-17.6., Sendek F. v pracovné dni, 1.6.,
 
Zmeny v obsadení
Dospelí:
Kokšov-Bakša – Ťahanovce (Tkáčik za Tabaku)
Pakostov – V. Tatry (Dioszégi za SFZ)
Stropkov – Giraltovce (P. Kočiš za Michalíka)
Haniska – Snina (Fabíny za Čech – Špireka)
Michalovce "B" – Humenné (Miklóš za Sakalíka)
Bystré – Dl. Klčovo (Holp za Polomského)
Turňa – K. Chlmec (Michalík za Jančára)
V. Horeš – Plechotice (Krejsa za P. Juhasa)
Petrovce – N. Ves (E. Kočiš za Ponga)
V. Kapušany "B" – Sečovce (P. Juhas za Krejsu)
Pušovce – Chmiňany (Pristáč, Maček, Wurm)
Poprad Veľká – Štrba (Maliňák za Martinka)
Harichovce – Kluknava (Pečarková za Pristáča)
Župčany - N. Ľubovňa (Vojtko za Firdu)
Koš. N. Ves - Kr. Podhradie (Šipoš za Bajcuru)
Dorast:
Sabinov – Ľubotice (D. Béreš za Blichárovú)
Sobrance – Sp. Belá (9.6. o 12.00 a 14.15 hod. Mano za Reňa)
Michalovce "B" – Koš. N. Ves (8.6. o 15.00 a 17.15 hod. Ondič za Pavlova)
Slivník – Pavlovce (Hepka)
Hrabovčík – Jasenov (Vasilenko za Sakalíka)
Košice "B" – Námestovo (Juhás za Djordieviča, Tóth za Eliáša)
Košice – Bardejov (Lipták za Leškovú)
Prešov – Slovan (Cuprák za Ištoňu)
Moldava – Poprad (Tóth za Tabaku)
Žiaci:
Michalovce – Poprad (12.6. o 10.00 a 11.45 hod. Žofčák)
Svidník – Raslavice (14.6. o 16.00 a 17.45 hod. Čonka za Vasilenka)
Čaňa – Buzica (Djordievič za Juhása)
Sp. Vlachy – Ľubica (Šoltés, Klokočka)
Košice – Michalovce (Wurm za Bednára)
Trebišov – Prešov (Nagy, Kavčák, Kovalčin)
Prešov "C" - Kežmarok (Marušin - obe stretnutia)
 
- KR berie na vedomie listy: FK Kalnište, R Maček, FK Parchovany, FK Giraltovce,
- KR vykonala pohovor s R Kovačovou, DZ Petrom,
- KR žiada FK Chmiňany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Chmiňany – Gaboltov.
- KR dôrazne žiada DZ o zaslanie Zápisov zo stretnutí na mail p. Ádáma: Čabala, Kovalčik, Tarcala, Du-dáš, Tabaka, Izrael, Michna.
- KR na základe vlastného šetrenia vzhliadla videozáznam zo stretnutia Beloveža – Župčany, KR pristupuje k ďalšimu riešeniu. KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 14.6. o 17.00 hod. DZ Škodyho.
- KR za účasti kapitána FK Plavnica p. Pavlišina, R Gálika, AR Baja a Černického a DZ Duška vykonala šetrenie sťažnosti FK Plavnica v stretnutí Jasenov – Plavnica, zároveň pozrela videozáznam z uvede-ného stretnutia, KR odstúpila tento prípad na riešenie DK. KR vykonala pohovor s R, AR a DZ.
- KR za účasti R Goča, AR Čonku a DZ Čagu vykonala šetrenie sťažnosti FK Smižany v stretnutí V. Fol-kmar – Smižany. Prezidenta FK Smižany a sťažovateľ p. Marcel Špener sa napriek pozvaniu na šetre-nie sťažnosti nedostavil, ospravedlnil sa. Bez ďalších opatrení pre R, AR a DZ.
- KR opätovne žiada DZ o zaslanie spracovaných pasportov futbalových ihrísk podľa inštrukcii uvedených na webovej stránke VsFZ.
 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zastavenie činnosti:
1 stretnutie: K. Vudmaská (Dlhé n/C) - 1/1/b od 27.5.2012, P. Baraník (Nac. Ves) - 1/4/a od 27.5.2012, I. Liška (SNV „B“) - 1/5/a+9€ od 28.5.2012. K. Trenčanský (Ľubica) - 1/5/a+5€ od 27.5.2012, S. Šugarek (Kežmarok) 1/5/a+9€ od 28.5.2012, R. Brindzák (Seč. Polianka) - 1/3/a, M. Rudy (Pakostov) - 1/5/a, Š. Surovský (Dobšiná) - 1/5a od 9.4.2012.
2 stretnutia: A. Anderko (OŠK Kapušany) - 1/4/a od 27.5.2012, M. Matej (Sobrance) - 1/5/a, M. Šefc (V. Tatry) - 1/5/a po odstáti 4xŽK, R. Tomovčík (Lastomír) - 1/2/a. 
3 stretnutia: M. Suchý (Hanušovce) - 1/2/a+9€ od 28.5.2012, P. Miženko (Hrabovčík) - 1/6/1/a, P. Čuha (Kendice) - 1/6/a, J. Šima (St. Ľubovňa) - 1/3/a+5€ od 31.5.2012.
7 stretnutí: F. Rohály (Turňa n/B) - 1/5/a+1/6/3/a+9€ od 28.5.2012.
 
Zastavenie činností na jedno stretnutie za 4xŽK:
M. Mariančik (Plavnica), E. Vrabeľ (Breznica) + 9€, M. Šefc (V. Tatry), J. Harčár (V. Tatry), R. Kaščák (Kľušov), G. Škvarla (Kľušov), J. Harčár (Fintice) + 9€, L. Lukáč (Medzev), O. Koc (Strážske) + 9€, I. Hriš (Kalša), L. Varga (Gem. Hôrka), R. Medvec (Gem. Hôrka), S. Grančák (Kr. Podhradie), Š. Dunaj (Bela n/C), L. Nazad (Košarovce) + 9€, P. Šuľák (Humenné), V. Kostovčík (Michalovce „B“) + 12€, M. Lukáč (Snina), M. Ondo (Vinné), P. Lesník (Chmiňany) + 9€, S. Hovančík (Š. Dravce).    
 
Zastavenie činností na dve stretnutia za 8xŽK:
L. Lindvay (Poproč), M. Bľacha (Hrabovčík), P. Javorský (Gaboltov).
           
DK VsFZ zastavuje činnosť do prerokovania prípadu:
J. Mikuš (Rudňany), Jakub Tomáš (Košarovce), J. Tokoly (Peč. N. Ves), J. Tinath (Plavnica).
   
DK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 14.6.2012 o 17.00 hod. R, DZ – M. Fedák, M. Hrinda, M. Čandík, J. Gajdoš, kapitána, vedúceho FK Gaboltov – P. Javorský, V. Cipin, kapitána, trénera, vedúceho OFK Chmiňany – M. Lesník, P. Onderčo, J. Smolko, hlavného usporiadateľa stretnutia /Chmiňany - Gaboltov/ p. J. Miškuf. 
DK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 14.6.2012 o 16.30 hod. R – P. Juhása a prezidenta FK V. Horeš – p. Brezinu.
DK VsFZ na základe zápisu o stretnutí „R“, správy „DZ“, jednotlivých výpovedí a videozáznamu zo stretnutia dospelých (Jasenov – Plavnica) upúšťa od ďalších disciplinárnych trestov, zároveň dáva do pozornosti KR VsFZ - R, DZ stretnutia.
DK VsFZ berie na vedomie list p. D. Slovinského z Prakoviec.
DK VsFZ trestá FK Prakovce za HNS asistenta trénera a vedúceho mužstva po stretnutí dospelých (Prakovce – Hrabušice) podľa DP 2/1/b finančnou pokutou 250€+9€. 
DK VsFZ zamieta žiadosť hráča D. Kohúta (FK Helcmanovce).
 
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní.
 
Záväzná ÚS odborných komisií, za obsah ktorej zodpovedá VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk 

www.futbalvsfz.sk/files/uradna_sprava_70_11_12.pdf