Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.72 zo dňa 15.6.2012

....

SEKRETARIÁT
Oznamuje, že došlo k zmene plánovaného termínu zasadnutia Aktívu ŠTK VsFZ na 2.7.2012 (pondelok) o 16.30 hod. v Košiciach v budove magistrátu mesta Košice. 
Zasadnutie VV VsFZ sa uskutoční 23.6.2012 o 10.00 hod. v Lipanoch pri príležitosti Memoriálu A. Repeľa.
Školenie matrikárov ObFZ sa uskutoční 28.6.2012 o 11.00 hod. v Košiciach.
Školenie klubových manažérov povinne pre MRV (dobrovoľne pre ostatných) sa uskutoční 28.6.2012 o 15.00 hod. v Košiciach.
Zasadnutie Rady VsFZ Košice sa uskutoční 2.7.2012 o 14.00 hod. v Košiciach v budove magistrátu mesta Košice. 
 
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1. ŠTK vyzýva funkcionárov ObFZ a FK na návrhy a pripomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže. 
 
2. ŠTK na základe rozhodnutia VV VsFZ Košice nariaďuje DZ vykonať pasportizáciu ihrísk v stretnutiach dospelých podľa dotazníka pasportizácie, ktorý je umiestnený na web stránke VsFZ. DZ sú povinný uvedený dotazník vytlačiť, pred stretnutím vykonať pasportizáciu a po vyplnení zaslať na VsFZ Košice.
 
3. ŠTK po prejednaní schvaľuje a nariaďuje zmeny termínov, miesta stretnutí a UHČ :
- IV. Liga SEVER (dospelí) 30. kolo Jasenov – Medzilaborce sa odohrá dňa 17.6.2012 o 15.00 hod. Vzájomná dohoda.   
- V. Liga KG (dospelí) 26. kolo Kalša – Kokšov-Bakša sa odohrá dňa 16.6.2012 o 17.00 hod. Vzájomná dohoda. Doplatiť poplatok.
- V. Liga KG (dospelí) 26. kolo Kr. Podhradie – Geča sa odohrá dňa 16.6.2012 o 15.00 hod. Vzájomná dohoda.
- V. Liga Z (dospelí) 26. kolo Sečovce – Dvorianky sa odohrá dňa 17.6.2012 o 15.00 hod. Vzájomná dohoda.
- III. LS/M/D 26. kolo Čaňa – Šar. Michaľany sa odohrajú dňa 15.6.2012 o 14.00 a 16.15 hod. Vzájomná dohoda.
- I. Liga U12, U13 26. kolo Poprad – Stropkov sa odohrajú dňa 15.6.2012 o 13.00 a 14.45 hod. Vzájomná dohoda. Doplatiť poplatok.   
- II. LS/M/Ž Juh 22. kolo V. Kapušany – Lok. Košice sa odohrajú dňa 16.6.2012 o 10.00 hod. a 11.45 hod. v Čičarovciach. Vzájomná dohoda. 
- MR  východ (dospelí) 30. kolo Humenné - Barca sa odohrá 16.6.2012 o 16.00 hod. - vzájomna dohoda.
- IV. Liga PT (dorast) Sp. Bystré - Jaklovce sa odohrá 16.6.2012 o 13.30 hod. - vzájomná dohoda.
 
4. ŠTK kontumuje:
- IV. Liga JUH 29. kolo Medzev – Štítnik zo 4:1 na 0:3 kont., neoprávnený štart hráča po 4-tej ŽK.  
- II. LS/M/Ž Sever 25. kolo Bystré – Sp. Podhradie 3:0 a 3:0 kont., neúčasť H.
- II. LS/M/Ž Juh 21. kolo Moldava n/B – V. Kapušany 3:0 a 3:0 kont., neúčasť H.
 
5. ŠTK prešetrila námietku TJ JAVORINA Malcov na neoprávnený štart hráča TJ Čirč a na základe výsledku šetrenia kontumuje stretnutie V. Liga Š (dospelí) 25. kolo Čirč – Malcov z 5:0 na 0:3 kont. ŠTK odstupuje prípad na DK.
 
6. ŠTK berie na vedomie oznámenie FK o organizovaní turnajov prípraviek:
- MŠK TESLA Stropkov, kat. U9, dňa 18.6.2012 (pondelok) so začiatkom o 9.00 hod. Účastníci 1. FC TATRAN Prešov, MFK Košice, Michalovce, Bardejov, Stropkov.
- TJ SLOVAN Smižany, kat. U10, U11 dňa 19.6.2012 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. Účastníci Sp. N. Ves, Sp. Podhradie, Kežmarok, Smižany.   
 
7. ŠTK schvaľuje výsledky víkendových stretnutí. 
 
Trénersko – metodická komisia
oznamuje, že otvára:
v mesiaci jún 2012 školenie trénerov II. kvalifikačný stupeň – licencia UEFA B,
v mesiaci september a október 2012 školenie trénerov I. kvalifikačný stupeň – licencia C,
 
a organizuje:
4. 8. 2012 v objekte Škola v prírode v Kysaku seminár trénerov IV.tr./licencia C, III.tr./licencia B, I. kval. st./licencia C, II. kval. st./licencia UEFA B.
Bližšie informácie sú zverejnené http://www.futbalvsfz.sk/struktura-vsfz/vzdelavanie-trenerov/.
 
KOMISIA ROZHODCOV
Ospravedlnenia:
Borufka 15.-17.6., Štefek 9.6., Žulevič R. 28.6.-13.7., Galik 22.6., Jevín 17.6., Vaľko ml. 17.6., Bajo 16.6., Píro 15.-17.6., Havrila 16.-17.6.,
 
Zmeny v obsadení
Dospelí:
Sp. N. Ves "B" – Harichovce (Koščák za Petra)
Hrabušice – Teplička (Novák za Koščáka)
Naciná Ves – Borša (Korpa za Borufku)
Sečovce – Dvoriamky (Petro za Tótha)
Dobšiná – G. Poloma (Michna za Korpu)
V. Tatry – Levoča (Sedlák za SFZ, Ištoňa za Pavlovského)
Humenné – Barca (Jurašek za SFZ)
Poproč – Sp. Vlachy (Hajdada za SFZ)
Michaľany – V. Kapušany "B" (Škody za SFZ)
Šiba – Záhradné (Pečarka za SFZ)
Lastomír - V. Horeš (Barvirčák za SFZ)
Giraltovce – Bard. N. Ves (Novotný za Vaľka)
Sabinov – Haniska (Holp, Homoľa, Mano)
Fintice – Kežmarok (o 10.30 hod. Žiga za Vasilenka)
Kendice – Breznica (Tabaka za Havrilu)
Kr. Chlmec – Sobrance (Lang za Píra)
Kr. Podhradie – Geča (16.6. o 15.00 hod. Kunaj za Chomu)
Cejkov – Čičarovce (Daňo za Slimáka)
Plechotice – Vinné (Slimák za Daňa)
Stakčín – Kalnište (Ulian za Reňa)
N. Ľubovňa – Gaboltov (Vasilenko za Žigu)
Š. Dravce – Čirč (Pavlovský za Kuľhu)
Strážske – V. Folkmar (Gnip za Styrančáka)
Belá – Ubľa (Styrančák za Bazára)
Svidník – V. Šariš (Bazár za Škodyho)
Kľušov – Ľubotice (Ferenc za Gavaliera)
Š. Dravce – Čirč (Gavalier za Šafranka)
Svit – V. Opátske (Gonos za Holpa)
Poproč – Sp. Vlachy (Bochnovič za Chmuru)
Radvaň – Hrabovčík (Kudelas za Fedáka)
Cejkov – Čičarovce (Izrael za Gajdoša)
Malcov – Župčany (Šafranko za SFZ)
Krompachy - Čaňa (Sendek za Baja)
Dorast:
Čaňa – Š. Michaľany (15.6. o 14.00 a 16.15 hod. Farkaš za Píra, Čigaš za Borufku)
St. Ľubovňa – Sabinov (Kurňava za Fabínyho)
Belá – Stakčín (Basoš za Baráta)
Kapušany – Pušovce (Štefanič za F. Sendeka)
Peč. N. Ves – Dulová Ves (Polomský za Ziembu)
Bardejov "B" – Raslavice (Kunst za Počureka)
Vranov – Lok. Košice (Basoš za Jevína)
Žiaci:
KAC Košice – Lipany (Tabaka za Havrilu)
Kr. Chlmec – Ben. Košice (Hepka za Baja)
1. liga žiačky, nadstavba 16.6. o 13.15 hod. v Haniske Pakostov – Slovan (Zajac, Želizňák)
V. Kapušany - Lok. Košice (Bali-Jenčík za Stretavského)
 
Memoriál A. Repeľa Lipany 23.6. od 8.00 hod. (Ištoňa, Cuprák, Čech-Špirek, Ziemba, Polomský, J. Mišenčík)
 
- KR berie na vedomie oznámenie R Cehuľu o ukončení aktívnej činnosti R po skončení jar-nej časti ročníka 2011/2012.
- KR berie na vedomie žiadosť FK Lipany – obsadenie futbalového turnaja.
- KR berie na vedomie listy: FK Čičarovce, FK Prakovce, FK Haniska,
- KR žiada R predloženie potvrdení o zaplatení poplatku za oneskorené ospravedlnenie: 9,-EUR: Prokša, 6,-EUR: Friga, Miklošková, Choma, Pečarková, Firda , Havrila, 3,-EUR: Labaš, Martinko, Kunaj, Kova-lčin, Kmec, L.Tóth, Vyhonský, Jonáš, Treščák, Miklóš, Olahová, Tomáš, Gajdoš, Novotný, Šim-ková, Bajo, Lipták, Kurňava, Kováčová, Krejsa, Pavlovský, Dušek, Kavčák, Kertes, Turcsányi, Oravec, Zajac, Paulišin, Dankanin, F. Friga, Polomský, Somoš, Jančár, Blichárová, Baloga, Štefek, Ziemba, Barát, 
- KR pripomína R povinnosť predložiť pred vykonaním FP potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára. R, ktorí toto potvrdenie nepredložia nebude im umožnené na vykonanie FP. Pripomíname taktiež predloženie mailových adries.
- KR oznamuje limity pre FP:
MRV – do 40 rokov: 2800 m, nad 40 rokov: 2700 m
IV. liga – do 40 rokov: 2700 m, nad 40 rokov: 2600 m
V. liga – do 40 rokov: 2300 m, nad 40 rokov: 2200 m
Postupujúci do MRV: 2900 m
Postupujúci do IV. ligy: 2800 m
 
- KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22.6. o 17.00 hod. R Hudáka Miloša a ved. družstva dorastu Bardejova "B" p. Jozefa Soroka (prípadne zástupcu klubu) z dôvodu objasnenia skutočností stretnutia Fintice – Bardejov "B", Atletický areál Watsonova ul. Košice.
- KR vykonala pohovor s DZ Škodym, stretnutie Beloveža – Župčany.
- KR žiada R a DZ, ktorí majú v RS 2011/2012 uvedené nesprávne údaje (bydlisko, telefón), aby to písomne, prípadne mailom nahlásili na sekretariát VsFZ.
- Na základe sťažnosti FK Gaboltov vzhliadla video zo stretnutia Chmiňany – Gaboltov. KR považuje sťažnosť za opodstatnenú a pristupuje k OOD pre R a DZ. KR poplatok FK Gaboltov vracia.
 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zastavenie činnosti:
1 stretnutie: T. Bugoš (Kendice) - 1/4/a, D. Šeliga (Župčany) - 1/5/a od 3.6.2012, J. Fintor (V. Kapušany) - 1/5/a, M. Molnár (Michaľany) - 1/5/a.
2 stretnutia: D. Chyba (Poprad) - 1/6/1/a, M. Kaščák (Harichovce) - 1/5/a, M. Geleta (Ľubica) - 1/5/a, V. Jenčko (Zámutov) - 1/6/b.
3 stretnutia: T. Jakub (Košarovce) - 1/6/a+ 9€ od 4.6.2012, P. Miženko (Hrabovčík) - 1/6/1/a od 4.6.2012, M. Margicin (Bardejov „B“).
4 stretnutia: J. Studenc (Ťahanovce) - 1/3/b, J. Tinath (Plavnica) - 1/6/b od 3.6.2012, J. Tokoly (Peč. N. Ves) - 1/6/b + 9€ od 3.6.2012, L. Lukáš (Medzev) - DP 1/9/1/1b.
 
Zastavenie činností na jedno stretnutie za 4xŽK:
N. Kovesdi (Gem. Hôrka) + 9€, A. Pronyai (Kr. Podhradie), J. Takáč (Kalša), Š. Tomčák (Pakostov) + 9€, J. Zavacký (Levoča), M. Varechaj (Zamutov) + 9€, M. Svičin (Radvaň) + 9€, R. Olejník (Teplička), D. Humeňanský (Jaklovce) + 9€, M. Kandrik (Jaklovce) + 9€, T. Bdžoch (Harichovce), R. Hádry (Kluknava) + 9€, B. Urban (Hrabušice) + 9€, M. Bysara (Nac. Ves), J. Ruščančin (Borša) + 9€, V. Kačmár (Lastomír), M. Mihálik (Lastomír), I. Bumbera (Dvorianky) + 9€, A. Kaško (Kr. Chlmec), M. Pipa (Štítni)/, M. Polák (Rožňava).
 
Zastavenie činností na dve stretnutia za 8xŽK:
J. Csako (Barca) + 12€, R. Kudláč (Radvaň) + 9€, P. Belej (Kluknava) + 9€, L. Popadič (Hrabušice) + 9€, M. Riečica (Turňa).
 
Zastavenie činnosti na tri stretnutia za 12xŽK:
J. Nazarej (Kračúnovce) 28.,29. a 30. kolo.
 
DK VsFZ zastavuje činnosť do prerokovania prípadu: 
P. Kovač (Moldava), D. Lipnický (V. Tatry), J. Nazad (Košarovce), M. Svičin (Radvaň), J. Mikuš (Rudňany), M. Sukovský (Bystré), T. Kučeravý (Šiba), M. Baluch (Rudňany).
 
DK VsFZ uvoľňuje činnosť:
M. Suchý (Hanušovce), M. Matej (Sobrance).   

DK VsFZ trestá FK Chmiňany za nedostatočnú usp. službu podľa DP 2/1/1/b finančnou pokutou 50€+9€,   
DK VsFZ dáva do pozornosti DK SFZ hráča Jána Blaška (Lipany) z dôvodu neoprávneného štartu hráča na iný RP v stretnutí (Čirč – Malcov) V. Liga Š, zároveň trestá J. Didík ved. mužstva a V. Majdák kap. mužstva FK Čirč obidvaja zákaz funkcie na 4 Stretnutia NEPODMIENEČNE podľa DP 1/9/2/b.
DK VsFZ trestá kapitána FK Medzev R. Szalka zákazom výkonu funkcie kapitána na 4 stretnutia NEPODMIENEČNE podľa DP 1/9/1/b+4€.
DK VsFZ trestá vedúceho mužstva FK Medzev p. J. Onufer zákazom výkonu funkcie na 4 strnutia NEPODMIENEČNE podľa DP 1/9/1/b+4€.
DK VsFZ zamieta žiadosť hráča D. Kohút (Helcmanovce), J. Laško (Teplička).
DK VsFZ trestá FK Michalovce „B“ za NS divákov pokarhaním + 9€ podľa DP 2/1/a. 
DK VsFZ berie na vedomie list FK Bardejov.
DK VsFZ ruší poplatok Breznica 9€.
 
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní.
 
Záväzná ÚS odborných komisií, za obsah ktorej zodpovedá VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk


www.futbalvsfz.sk/files/uradna_sprava_72_11_12.pdf