Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.73 zo dňa 22.6.2012

...

Sekretariát
Aktív ŠTK sa uskutoční 2.7.2012 (pondelok) o 16.30 hod. v budove Magistrátu mesta Košice
Zasadnutie VV VsFZ sa uskutoční 23.6.2012 o 10.00 hod. v Lipanoch pri príležitosti Memoriálu A. Repeľa.
Školenie matrikárov ObFZ sa uskutoční 28.6.2012 o 11.00 hod. v Košiciach.
Školenie klubových manažérov povinne pre MRV (dobrovoľne pre ostatných) sa uskutoční 28.6.2012 o 15.00 hod. v Košiciach.
Zasadnutie Rady VsFZ Košice sa uskutoční 2.7.2012 o 14.00 hod. v Košiciach v budove magistrátu mesta Košice. 
 
ODVOLACIA KOMISIA
OK VsFZ sa nezaoberala odvolaním ŠK Štrba proti rozhodnutiu DK o uložení pokuty z dôvodu späťvzatia odvolania zo strany ŠK Štrba (odvolací poplatok sa vracia).
 
OK VsFZ po zohľadnení stanoviska OO PZ a na základe vykonaného dokazovania vyhovuje odvolaniu FK 05 Levoča proti rozhodnutiu MRK VsFZ vo veci schválenia prestupu hráčov Henrich Vojtuš rp 890311 a Miroslav Dunčko rp 900630 a uvedené rozhodnutie MRK VsFZ ruší v celom rozsahu. (odvolací poplatok sa vracia).
 
Trénersko – metodická komisia
oznamuje, že otvára:
v mesiaci jún 2012 školenie trénerov II. kvalifikačný stupeň – licencia UEFA B,
v mesiaci september a október 2012 školenie trénerov I. kvalifikačný stupeň – licencia C,
a organizuje:
4. 8. 2012 v objekte Škola v prírode v Kysaku seminár trénerov IV.tr./licencia C, III.tr./licencia B, I. kval. st./licencia C, II. kval. st./licencia UEFA B.
Bližšie informácie sú zverejnené http://www.futbalvsfz.sk/struktura-vsfz/vzdelavanie-trenerov/.
 
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1. ŠTK vyzýva funkcionárov ObFZ a FK na návrhy a pripomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže. 
 
2. ŠTK kontumuje:
- V. Liga Z (dospelí) 26. kolo Sečovce – Dvorianky 3:0 kont., neúčasť H.   
- V. Liga VD (dospelí) 26. kolo Radvaň n/L – Hrabovčík 3:0 kont., pokles hráčov H pod 7.
- V. Liga VD (dospelí) 26. klo, Stakčín – Kalnište 3:0 kont., pokles hráčov H pod 7.
- IV. Liga KG (dorast) 26. kolo Drnava – Medzev, nedohrané stretnutie pre pokles hráčov H pod 7, výsledok stretnutia  7:1 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
- IV. Liga KG (dorast) 26. kolo V. Opátske – Bidovce, nedohrané stretnutie pre pokles hráčov H pod 7, výsledok 5:0  dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.
- IV. Liga Z (dorast) 26. kolo Lastomír – Slivník 3:0 kont., neúčasť H.
- IV. Liga Š (dorast) 26. kolo Marhaň – Plavnica nedohrané stretnutie pre pokles hráčov H pod 7, výsledok stretnutia  5:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. 
- IV. Liga PT (dorast) 26. kolo Sp. Bystré – Jaklovce výsledok stretnutia 5:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti v zmysle  čl. 100 SP.   
- IV. Liga PT (dorast) 26. kolo Lendak – V. Lomnica 3:0 kont., pokles hráčov H pod 7. 
 
3. ŠTK žiada FK hrajúce súťaže prípraviek U9, U10, U11, ktoré odohrali turnaje a neodoslali výsledky, aby tak urobili obratom.
 
4. Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 27.6.2012 o 15,30 hod.   
 
5. ŠTK schvaľuje výsledky víkendových stretnutí. 
 
KOMISIA ROZHODCOC
Oznamuje R , že začiatok fyzických previerok sa posúva na 17.00 hod.
Prezentácia od 16.30 hod. na štadióne TUKE.
Bez predloženia lekárskeho potvrdenia nebude R pripustený k vykonaniu fyzických previerok. 
 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
Zastavenie činnosti:
1 stretnutia: R. Smolej (N. Hrušov) 1/5a, M. Róth (Rožňava) 1/1b +9€, J.Benedik( G. Poloma) 1/5a, M.Budej(Kežmarok)1/5/a, Ľ.Medviď(Svidník)1/5/a, od 12.6.2012 M.Sukovský (Bystré)1/1/b +5€, od ,11.6.2012 M.Baluch(Rudňany)1/5/a+9€,od11.6.2012  R.Hadry(Kluknava)1/5/a+9€, od 11.6.2012 Michal Svičin(Radvaň) 1/5/a+9€ od 11.6.2012
3 stretnutia: R. Čisár (Šaca) 1/6/1b +5€, R.Deák(Kr. Chlmec)1/4/a+5€,od 4.6.2012 J.
Mikuš(Rudňany)1/3/b, D.Lipnický(V.Tatry)1/6/1a+2€,od 10.6.2012 P.Kováč(Moldava)1/6/1b+9€
4 stretnutia: od 11.6.2012 T.Kučeravý(Šiba)1/6/1b+9€
5 stretnutia: P. Battyany(V.Kapušany) 1/6b, od 11.6.2012 J.Nazad(Košarovce)1/3/b+9€
 
Zastavenie činností na jedno stretnutie za 4xŽK:
R.Havranko (Turňa n/B)+9€, J. Gašpar (Medzev) +9€, O. Vysoký (Rožňava) +9€, J. Povraz (Lastomír), P. Haluška (Nacina Ves) +9€, A. Nagy (Borša) +9€, M. Semivan (Ľubica) +9€, J. Hoppe j(Kluknava)+9€, M. Ivančo (Kluknava)+9€, R.Čižmár (Belá nad Cirochou), J. Repík (Ruskov)+9€, L. Drobňak (Kr. Podhradie)+9€, M. Figura(Geča), Miloš Gallo Barnak (G. Poloma),
 
Zastavenie činnosti na dve stretnutia za 8xŽK:
J. Dlugoš (Sabinov), P. Fabián (Dobšiná)+9€, D. Kakalejčík (G. Poloma)
 
DK žiada p. A. Brezina  (V. Horeš) pod disciplinárnymi následkami o účasť na zasadnutí DK dňa  28.6.2021 o 16.00 hod.
 
DK uvoľňuje činnosť: V. Jenčo (Zámutov)
 
DK trestá FK Dvorianky  finančnou pokutou 300 € za neúčasť na stretnutí Sečovce-Dvorianky
DK trestá FK Slivník  finančnou pokutou 100€ za neúčasť na stretnutí Lastomír - Slivník

Voči rozhodnutiu odborných komisií sa môžete odvolať do 15 dní. 

www.futbalvsfz.sk/files/uradna_sprava_73_11_12.pdf