Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.74 zo dňa 29.6.2012

....

SEKRETARIÁT
Oznamuje, že došlo k zmene plánovaného termínu zasadnutia Aktívu ŠTK VsFZ na 2.7.2012 (pondelok) o 16.30 hod. v Košiciach v budove magistrátu mesta Košice.
Zasadnutie Rady VsFZ Košice sa uskutoční 2.7.2012 o 14.00 hod. v Košiciach v budove magistrátu mesta Košice.
 
ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
1.  ŠTK upozorňuje FK, že žrebovacie čísla sú uvedené na web stránke VsFZ Košice.  
 
2. ŠTK kontumuje:
- IV. Liga KG (dorast) 26. kolo V. Ida – Valaliky 3:0 kont., pokles hráčov H pod 7.     
 
3. ŠTK žiada FK hrajúce súťaže prípraviek U9, U10, U11, ktoré odohrali turnaje a neodoslali výsledky, aby tak urobili obratom.
 
KOMISIA ROZHODCOV
Upozorňuje R, že koncom júla (pred začiatkom jesennej časti ročníka 2012/2013) bude školenie R k ISSF – vyplňovanie zápisu o stretnutí cez ISSF. Termín bude uverejnený na www.futbalvsfz.sk
 
DISCIPLINÁRNA KOMISIA
DK VsFZ berie na vedomie list p. A. Brezinu a zároveň menovaného trestá pokarhaním + 4€ prejednávací poplatok.
 
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní.

Záväzná ÚS odborných komisií, za obsah ktorej zodpovedá VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk
 

www.futbalvsfz.sk/files/uradna_sprava_74_11_12.pdf