Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradné správy 08/09

Úradná správa č.51 zo dňa 30.3.2009Obsadenie rozhodcov a delegátov zväzu
» Viac
Úradná správa č.49 zo dňa 23.3.2009Obsadenie rozhodcov a delegátov zväzu
» Viac
Úradna správa č.50 zo dňa 27.3.2009ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA1. Oznamuje termíny konania Aktívov ŠTK nasledovne: » Viac
Úradná správa č.47 zo dňa 16.3.2009Obsadenie rozhodcov a delegátov zväzu » Viac
Úradná správa č.46 zo dňa 13.3.2009SEKRETARIÁT1. VsFZ prechádza na centrálne vyplácanie R a DZ vo všetkých súťažiach riadených ŠTK VsFZ, t.j. že R a DZ budú vyplácaní centrálne z účtu VsFZ. Bližšie informá... » Viac
Úradná správa č.45 zo dňa 9.3.2009

Obsadenie rozhodcov a delegátov zväzu » Viac

Úradná správa č.44 zo dňa 6.3.2009SEKRETARIÁTŽiada FK, R a DZ, ktorí realizujú platby na VsFZ, aby používali platné variabilné symboly uverejnené v RS na str.17 a webovej stránke w... » Viac
Úradná správa č.43 zo dňa 27.2.2009ŠPORTOVO-TECHNICKA KOMISIA
1. Aktívy ŠTK sa uskutočnia nasledovne:
IV. liga SEVER 13.3.2009 (piatok) o 16.30 hod. v reštaurácii Mladosť v Prešove. » Viac
Úradná správa č.41 zo dňa 6.2.2009SEKRETARIÁTZasadnutie VV VsFZ sa uskutoční dňa 9.2.2009 (pondelok) v budove dome Športu v Košiciach o 14.00 hod. » Viac
Úradná správa č.40 zo dňa 23.1.2009SEKRETARÁTÚhrada poplatkov stanovené SFZ: » Viac
1 | 2 | strana 3 | 4 | 5 | 6 | 7