Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Sekretariát - 18.2.2011

Košice - Sekretariát informuje o zmene v zákone o sociálnom poistení a daní z príjmov platné od 1.1.2011, ktoré si môžete pozrieť

Košice - Sekretariát informuje o zmene v zákone o sociálnom poistení a daní z príjmov platné od 1.1.2011, ktoré si môžete pozrieť
tu, príklad výpočtu odvodov do sociálnej poisťovne z dohody o vykonaní práce si môžete pozrieť tu, vzor vyplnených tlačív pre sociálnu poisťovňu si môžete pozrieť vzor 1 tu a vzor 2 tu.