Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Sekretariát - 24.2.2011

Košice - Rada VsFZ dňa 23.3.2011 schválila reorganizáciu súťaží od súťažného ročníka 2011 / 2012 podľa návrhu pracovnej skupiny!
Rada VsFZ schválila rozpočet VsFZ na rok 2...


Košice - Rada VsFZ dňa 23.3.2011 schválila reorganizáciu súťaží od súťažného ročníka 2011 / 2012 podľa návrhu pracovnej skupiny!
Rada VsFZ schválila rozpočet VsFZ na rok 2011.