Úvodná stránka

Reklama

Myšlienka týždňa:

Chceš vedieť viac o dianí vo futbale na východe - Internetové noviny VsFZ nájdeš na www.jedenastka.sk, reklama na tejto stránke len 30€/mesačne.

Aktuality VsFZ:

Na základe nepriaznivých poveternostných podmienok sa výberový zraz dievčat sa uskutoční 12.02.2013 v Bardejove.
 • Matrika upozorňuje kluby na hromadnú výmenu RP v čo najkratšej dobe a zároveň žiada o zaslanie registračných preukazov v papierovej forme na sekretariát VsFZ.
 • VV VsFZ sa uskutoční 14.02.2013 o 14,30 hod. v budove dome Športu v Košiciach. 
 • Tlačivo na darovanie 2% dane za rok 2012, si môžete stiahnuť tu.
 • Návrh reorganizácie súťaži SFZ, ktorý bude jeden z bodov programu Konferencie SFZ, prekonzultovaný na porade predsedov RFZ v Liptovskom Mikuláši 1. Návrh ZsFZ na reorganizáciu súťaží si môžete prečítať tu a 2. Reorganizácia súťaže SFZ - Variant 1 si môžete prečítať tu.
 • Historicky prvý elektronický transfer hráča zrealizovali v Kozárovciach, viac si môžete prečítať tu.
 • Od 1.januára 2013 kluby riadené VsFZ už neplatia jednotlivé úkony za prestup , hosťovanie, registráciu , zmenu termínu, či prejednanie jednotlivca a kolektívu za 4ŽK , ČK, pokuty, atď , ale klubový manažér v ISSF systéme odbrží zbernú faktúru za predchádzajúci mesiac aj z rozpisom položiek. Faktúru je nutné uhradiť čo najskôr avšak tak , aby najneskôr 14. v mesiaci boli peniaze na účte SFZ. 
 • Uznesenie z konferencie VsFZ zo dňa 12.1.2013 si môžete pričítať tu.
 • Deň talentov U13 (mimo ÚTM) viacej si môžete prečítať tu a organizačné zabezpečenie výberov talentov pre výber VsFZ U13 si môžete prečítať tu..
 • VsFZ otvára v mesiaci február 2013 školenie trénerov I. kval. stupňa licencia C a II. kval. stupňa licencia UEFA B. Termín odoslania prihlášok je 25. 1. 2013. Viac informácií nájdete na tu.
 • Kalendár akcií výberov VsFZ v I. polroku 2013 si môžete pozrieť tu.
 • Komisia rozhodcov:
  Počty zápasov R jeseň 2012/2013 si môžete pozrieť tu.
  Počty zápasov DZ sk. A a B jeseň 2012/2013, si môžete pozrieť tu.
 • Smernicu o licenčnom systéme Útvarov talentovanej mládeže a licenčnom systéme Grassroots si môžete pozrieť tu.
 • Prílohu č. 1 Licenčné podmienky pre udelenie licencií SFZ a povinnosti držiteľa licencie SFZ si môžete pozrieť tu.
 • ORGANIZÁCIA MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ V SR OD SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2013/2014 si môžete pozrieť tu.
 • Reorganizácie mládeže - návrh si môžete pozrieť tu.
 • ŠTK VsFZ na základe vykonanej pasportizácie informuje ohľadom nedostatkov, viac si môžete prečítať tu.
 • POKYNY PRE ROZHODCOVKÝCH POZOROVATEĽOV (UEFA až ObFZ) pre sezónu 2012-2013 si môžete pozrieť tu.
 • Aktualizované rozlosovanie 2012/2013 si pozrite  tu  

Prihláška k registrácii hráča platná od 1.7.2012
Žiadosť o transfer (prestiup, hosťovanie) hráča Slovensko platný od 1.7.2012 - platí len tento lístok
Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov
Registračný poriadok futbalu platný od 1.7.2012

futbalový obrázok
Najbližšie kolo

futbalový banner

Reklamný banner

futbalový bannerfutbalový bannerfutbalový bannerfutbalový bannerfutbalový bannerfutbalový banner