Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

27. 01. 2014 o 15:10

Predsedom ObFZ Michalovce naďalej Vladimír Čan

autor: redakcia
1981x čítanéVolebná konferencia Oblastného futbalového zväzu Michalovce dňa 20.12.2013 ukončila 4-ročné funkčné obdobie orgánov zväzu v rokoch 2010-2013 a zvolila funkcionárov zväzu na 4-ročné funkčné obdobie na roky 2014-2017. Na funkciu predsedu zväzu kandidoval len doterajší jeho predseda Vladimír Čan, ktorého delegáti konferencie zvolili do tejto funkcie jednomyseľne aj naďalej.

Konferencia ObFZ zhodnotila činnosť a hospodárenie ObFZ za uplynulé dvojročné obdobie od 13. 1. 2012 do 20. 12. 2013, teda za druhé dva roky zo 4-ročného funkčného obdobia rokov 2010-2013, schválila zmeny a doplnky Stanov ObFZ Michalovce, rokovací poriadok ObFZ, volebný poriadok ObFZ, rozpočet ObFZ na rok 2014, zvolila nových funkcionárov ObFZ, 3 členov konferencie VsFZ za ObFZ na 4-ročné funkčné obdobie rokov 2014-2017 a schválila delegáta na konferenciu SFZ za ObFZ Michalovce. Na konferencii sa zúčastnil Vendelín Novysedlák (člen VV VsFZ Košice).

 

Výsledky volieb na konferencii:

Predseda ObFZ Michalovce: PaedDr. Vladimír Čan

Ďalší 6 členovia Výkonného výboru ObFZ Michalovce: PaedDr. Emil Dančišin, Štefan Czetö, Mgr. Rudolf Ivan, Ján Nemčík, Alexander Szabó, Ján Žofčák

Predseda Revíznej komisie ObFZ Michalovce: Ing. Jaroslav Pado

Predseda Odvolacej komisie ObFZ Michalovce: Miroslav Čaga

Predseda Disciplinárnej komisie ObFZ Michalovce: Mgr. Michal Polák

4 členovia riadnej Konferencie VsFZ za ObFZ Michalovce: PaedDr. Vladimír Čan (predseda ObFZ), Ing. Zdenko Hudák (TJ Veľké Revištia), Ing. Peter Pilch (ŠK Strážske)

Delegát za ObFZ Michalovce na konferenciu SFZ: PaedDr. Vladimír Čan (predseda ObFZ).