Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

03. 04. 2014 o 12:05

Dvadsaťdeväť statočných

autor: Attila Mikloško
2481x čítanéŠkolenie trénerov pre I. kvalifikačný stupeň licencie GRASSROOTS C, úspešne zakončili adepti trénerského remesla v utorok 1.4.2014 od 16 h. v priestoroch reštauračného zariadenia Bowling pri trati v Prešove.

Absolventi päťdňového školenia, sa na základe pozvánky zúčastnili na teste a priniesli so sebou aj záverečnú odbornú prácu. Na záverečnú skúšku bolo pozvaných celkom dvadsaťdeväť z tridsiatichtroch prihlásených účastníkov kurzu.

Pred odovzdávaním diplomov a osvedčení predseda trénersko-metodickej komisie VsFZ Košice a školiteľ Juraj Mihalčin vyzdvihol skutočnosť, že záverečnú prácu evidentne každý absolvent vypracoval samostatne. Zdôraznil, že školenia trénerov okresov Prešov a Sabinov mali v rámci východného Slovenska vždy tu najvyššiu kvalitu. Záverečný test hodnotil pozitívne až na dva prípady. Najlepšie výsledky dosiahli tréner žiakov Fintíc J. Kušnír, futbalista a tréner žiakov Uzovského Šalgova F. Fekete, tréner dorastu Šarišských Michaľan T. Guzik a futbalista ŠK Svinia  M. Miščák.

Najvyšší počet získaných bodov spoločne z testu aj záverečnej práce dosiahli J. Kušnír, F. Fekete,  tréner dorastu Veľkého Šariša R. Džubinský a futbalista FK Zámutov L. Hricov.

Peter Szenay (tréner a koordinátor mládeže SFZ a školiteľ), zdôraznil, že zrejme bolo potrebné vyvinúť na účastníkov školenia (samozrejme bral do úvahy nedostatok voľného času, ich zamestnanie, množstvo odborných tém, aj skutočnosť, že všetko sa nedá naučiť obzvlášť v tak krátkom čase, pripomenul však že aj negatívne hodnotenie je častokrát motivujúce...) ešte väčší tlak, pretože pri ambíciách k získaniu B licencie budú  záujemcovia potrebovať ešte zložitejší, odborný, terminologický slovník. Pochválil korektný prístup prítomných absolventov kurzu k celkovému jeho priebehu.

Za ObFZ Prešov bol prítomný člen výkonného výboru Ján Onofrej, ktorý prejavil radosť, že všetci školenie zvládli. Pripomenul, že napriek tomu vždy majú čo v trénerskej práci zlepšovať. Poprial všetkým veľa úspechov pri naplňaní ich cieľov pri neľahkom trénerskom chlebíčku.

Nasledovalo odovzdávanie DIPLOMOV (pre absolventa s maturitou) a OSVEDČENÍ (pre absolventa bez maturity). Predseda mediálnej komisie ObFZ Prešov J. Fenčák, venoval každému absolventovi spoločnú fotografiu.

Peter Szenay oznámil, že pokiaľ budú zo Slovenského futbalového zväzu dodané licenčné preukazy, diplomy a osvedčenia sú pre absolventov kurzu rovnocenným dokladom o získaní trénerskej licencie. Juraj Mihalčin na záver poprial všetkým veľa šťastia, aby sa im podarilo všetky zápasy v budúcnosti vyhrať, no podotkol, že v takom prípade sa nesmú prítomní tréneri medzi sebou navzájom stretnúť.

DRŽITELIA TRÉNERSKEJ LICENCIE GRASSROOTS C 2014: Peter Stašík, Tomáš Onofrej, Ladislav Sankweiler, Rudolf Šesták, Vladimír Uličný, Stanislav Guman, Radovan Huňady, Matúš Čekan, Miroslav Vodička, Jozef Baran, Filip Fekete, Maroš Guľvas, Jozef Hudaček, Ján Centek, Peter Baláž, Miloš Kovaľ, Jaroslav Hanko, Rastislav Džubinský, Matúš Čisárik, Miroslav Miščák, Jaroslav Kušnír, Lukáš Hricov, Ľubomír Kočík, Tibor Guzik, Kristián Vaško, Pavol Kakaščík, Martin Lejko, Marek Lipták, Dávid Hricov.

USPEŠNÍ ABSOLVENTI VYJADRILI SVOJE POCITY:

Lukáš Hricov, fubalista FK Zamutov: "Očakával som otvorenie trénerského kurzu temer tri roky. Som rád, že sa uskutočnil a mohol som ho osobne absolvovať. Priznám sa, že mi poskytol úplne iný pohľad na futbal, ako je to z pozície hráča na ihrisku. Takže teraz mi už zostáva iba získané vedomosti preniesť rýchlo do praxe, pretože sa na prácu trénera už veľmi teším".

Filip Fekete, futbalista Uzovského Šalgova: "Školenie prebiehalo podľa mojich očakávaní. Prebrali sme všetky témy, samozrejme pre nedostatok času v päťdňovom cykle, to bolo iba okrajovo. Mňa osobne tento kurz naučil, že základom trénerského remesla je naplánovanie tréningu. Osobne som tento princíp začal využívať pri práci s mládežou preto verím, že nám všetkým to prinesie aj lepšie výsledky. Vážne sa  zamýšľam už aj nad B-licenciou".

Ľubomír Kočík, vedúci mužstva dospelých Šarišských Michaľan: "Pred začiatkom kurzu sme si všetci mysleli, že sme veľkí tréneri, nakoľko už predtým sme skoro všetci pracovali s mládežou a pohybovali sa okolo futbalu. Až na kurze sme pochopili, že sa mám stále čo učiť. Pochopili sme, že práca s každou vekovou kategóriou má svoje špecifiká. Od našich školiteľov sme sa dozvedeli kopu nových zaujímavých informácií, o ktorých sme v minulosti nemali ani potuchy. Chcel by som školiteľom vysloviť veľké poďakovanie za ich prístup ku nám. Poradili, vysvetlili, odpovedali na každú našu otázku. Napriek problémom so zamestnaním, nedostatkom času sme všetci našťastie školenie zvládli. Diplom v rukách máme, ale všetkým sa nám treba ešte veľa, veľa učiť a zdokonaľovať. Futbal rýchlo napreduje, preto musíme našliapnuť a zachytiť tento trend".

Trénersko-metodická komisia Východoslovenského futbalové zväzu pripravila päťdňové školenie v dvoch blokoch. Prvý blok sa uskutočnil v dvoch dňoch 24. a 26. januára 2014, druhý 14.3 - 16.3. 2014. Záverečná skúška 1.4.2014.

Galéria
Dvadsaťdeväť statočnýchDvadsaťdeväť statočnýchDvadsaťdeväť statočných