Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

13. 04. 2014 o 16:10

Richard Havrilla 1. viceprezidentom zväzu

autor: redakcia
1522x čítané

Členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) schválili na svojom zasadnutí v Bratislave návrh na zvolanie mimoriadnej konferencie SFZ 6. júna 2014 v Senci, návrh na zmenu a doplnenie revízneho poriadku SFZ, návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre Kazimíra Gajdoša a strieborných odznakov SFZ pre Mariána Horského, Otta Krammera, Miloša Straku, návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ (OŠK Moravany nad Váhom, mládežnícky futbalový klub Podunajské Biskupice, akadémia Juventus Žilina) ako aj návrhy na udelenie Ceny fair play Ivana Chodáka za rok 2013. VV SFZ zvolil Richarda Havrillu za 1. viceprezidenta SFZ, prerokoval návrh prestupového a registračného poriadku SFZ a odložil schválenie návrhu nového hracieho modelu súťaže Slovenský pohár ročníka 2014/2015 na májové zasadnutie.