Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

07. 12. 2014 o 14:02

Hlavný jesenný poznatok: Vyplatí sa byť slušným

autor: Pito
1717x čítanéUrčite mnohé pozitíva priniesla jesenná časť zápolení riadených Východoslovenským futbalovým zväzom. Tento ročník je vlastne premiérovým po reorganizácii súťaží a tak sa čakalo, ako sa to premietne do výkonnostnej úrovne i celkového diania na východnom Slovensku. Zdá sa, že prvá polovica zastihla účastníkov pripravených a vyskytlo sa minimum rušivých vplyvov.

 „Určite sa kvalitatívne inej úrovne v najvyššej regionálnej súťaži zhostili i tímy, ktoré boli predtým v IV. lige a aktuálne súperia s celkami, čo hrali tretiu najvyššiu republikovú súťaž. Výsledkom tohto konštatovania je, že terajšie treťoligové boje nestratili nič na svojej úrovni,“poznamenal vedúci sekretár VsFZ Marcel Eperješi. Kým v minulom ročníku – hlavne v prvej časti – bolo dosť nervozity, čo sa premietlo i do viacerých nešportových javov, uplynulé obdobie bolo v znamení slušného správania sa aktérov i divákov. Bezpochyby podiel má na tom  legislatíva a uplatňovanie príslušného zákona dotýkajúceho sa organizovania športových akcií. „Niet pochýb, že aj vplyvom tohto opatrenia bola v jeseni len jedna inzultácia. Pred rokom to bolo iné, vtedy vládla nervozita, mnohé kluby akoby žili v neistote, ako sa ich reorganizácia bude dotýkať. Po vysvetlení a objasnení podstaty tohto kroku napätie ustúpilo. Nepamätám si taký hladký priebeh  jesennej fázy ako tentoraz. Funkcionári sú si vedomí, čo obnáša spomínaný zákon a aké sú sankcie a postihy za nedodržanie jeho litery. Organizátori sú si vedomí problémov, ktoré by nastali, keby sa neriadili tým, čo majú. Majú zvýšenú právomoc a vedia, že musia zabrániť vstupu tým, čo spôsobujú problémy, vyvolávajú neprístojnosti napríklad pod vplyvom alkoholu. To sa vzťahuje aj na zákaz vstupu osôb s nežiaducimi predmetmi na štadión, na tribúny, do jeho útrob.“ Krokom vpred je i to, že ubudlo oficiálnych sťažností aj – zhliadnutí videozáznamov po stretnutiach.

Keď sa rozhodovalo o reorganizácii, tak hlavným námetom boli ekonomické opatrenia, úspora financií . Momentálne je ešte priskoro hovoriť o konkrétnych číslach a sumách, aké kluby ušetria, to bude jasné až po tom, čo budúci rok prídu k slovu daňového priznania.„Vieme však už teraz, že na štartovnom kluby ušetria približne 2500 eur za rok. Navyše nemožno prehliadnuť ani to, že počet najazdených kilometrov sa výrazne u mnohých zmenší. Jedno s druhým spôsobí, že náklady sa stenčia.“ M. Eperješi pri téme zachovania primeranej kvality a technickej úrovne III. ligy podotkol, že obavy niektorých, že sa súťaž uberie „silovým smerom“ namiesto kombinačnej pestrosti, sa nepotvrdili.„V tímoch sú viacerí vyspelí hráči, ktorí by sa nikdy neznížili k okopávaniu a celkový trend sa uberá k preferovaniu futbalovosti. Aj preto disciplinárna komisia nemala viac práce, nepribudlo zákerností.“ Resty zostali akurát v materiálno-technickej základni, vo vybavenosti štadiónov a v kvalite hracích plôch. „Niektoré kluby mali pripomienky práve k týmto otázkam a preto je to námet pre športovo-technickú komisiu. Tí, čo zaostávajú v tejto oblasti, budú vyzvaní, aby zádrhy odstránili.  Vzťahuje sa to na všetky súťaže, ale výkladnou skriňou je tretia liga, kde je najväčší tlak na kluby a náročnejšie kritériá sú nastavené inak,“ naznačil Marcel Eperješi. Nielen on, ale určite všetci, ktorí sú zainteresovaní do diania, si želajú, aby trend dodržiavania princípov fair play pokračoval aj v budúcom roku.