Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

22. 07. 2015 o 10:12

Sninská umelá tráva bude realitou

autor: Marián Škuba
1958x čítanéZástupcovia UEFA a SFZ na kontrolnej návšteve v MFK Snina.

Dlhoročná túžba vedenia MFK Snina, primátora mesta, ale aj samotných hráčov mať na futbalovom štadióne ihrisko s umelým trávnikom dostáva reálnu podobu. Pred časom bola verejnosť aj prostredníctvom informovaná, že Snina sa dostala do skupiny miest, ktoré UEFA podporí výstavbu ihriska s umelou trávnatou plochou.

Dôležitá je v prvom rade možnosť takmer celoročného využívania a skvalitnenia tréningového procesu, ale tiež šetrenie prírodnej trávnatej plochy hlavného ihriska, v neposlednom rade i nákladov, keďže za najbližšou podobnou umelou trávnatou plochou museli sninskí futbalisti cestovať do Michaloviec, resp. Stropkova.

Vo štvrtok 16. júla sa uskutočnilo avizované rokovanie so zástupcami UEFA a SFZ SR. Zúčastnili a na ňom Markus Keller, konzultant UEFA pre ihriská s umelým trávnatým povrchom, Peter Dedík, projektový manažér SFZ SR, primátor mesta Štefan Milovčík,  Vladimír Drobňák, prezident MFK Snina, manažér klubu František Hanc, ale aj zástupcovia samosprávy. Na pracovnom stretnutí sa už konkrétne hovorilo o príprave podkladových vrstiev pod umelý trávnatý koberec, riešili sa aj otázky ďalšieho technického zabezpečenia.

Prednedávnom prijalo Mestské zastupiteľstvo v Snine, na návrh primátora, investičný zámer na vybudovanie umelej trávnatej plochy. V pripravovanom rozpočte na budúci rok budú už konkrétne uvedené (pravdepodobne aj vysúťažené) náklady jednak na stavebné práce a tiež na umelý trávnatý koberec. Primátor Štefan Milovčík predpokladá, že dovtedy by už mali byť známe príspevky od UEFA, VÚC, prípadne od ďalších sponzorských subjektov. V závere rokovania bolo skonštatované, že v prípade celého prekonzultovaného postupu by sa najneskôr o rok mohlo toto ihrisko začať využívať.