Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

31. 07. 2015 o 09:55

Presuny v súťažiach na poslednú chvíľu

autor: Pito
2480x čítanéPre regionálne futbalové súťaže zasvietila zelená a tak sa masa hráčov môže dať do pohybu. Zápolenia predstavujú značný kolos, ktorý treba organizačne podchytiť a zabezpečiť tak, aby všetko víkend čo víkend klapalo. Aj preto počas prestávky nemali činovníci riadiaceho orgánu žiadne voľno, ale snažili sa všetky detaily doladiť do posledného „puntíku“.

Na poslednú chvíľu bolo treba meniť daktoré  záležitosti spočívajúce v zaradení tímov do príslušných súťaží. „Predstavitelia ŠK FUTURA Humenné nás informovali, že svoje domáce  zápasy budú hrať vo Svidníku v nedeľu v úradnom hracom čase. Zároveň z kuchyne futbalového klubu Drustav prišlo oznámenie, že odstupuje zo štvrtej ligy Sever. Dôvodom je, že  sa pripravuje fúzia týchto klubov, kde sa prevezmú všetky pohľadávky a záväzky a vznikne postupne nový klub pod iným názvom, ktorý vstúpi do treťoligovej súťaže v ďalšom súťažnom ročníku  a hrať bude vo Svidníku,“ upriamil pozornosť na posledné aktuality vedúci sekretár Východoslovenského futbalového zväzu Marcel Eperješi.  Zároveň informoval, že odstúpením Svidníka sa zachovalo miesto pre pôvodne vypadávajúce Spišské Podhradie v IV. lige Sever. „Následne sme museli riešiť aj doplnenie piatoligovej súťaže v skupine Podtatranskej. Ponúkli sme účasť Kežmarku, ktorý to ale odmietol a prihlásil sa do okresnej prvej triedy, preto sa možnosť ušla ďalšiemu kandidátovi – Veľkej Lomnici, ktorý to prijal.  Oproti minulej sezóne je novina aj to, že Vysoké Tatry budú hrať svoje domáce zápasy v IV. lige na ihrisku v Kežmarku.“ Na základe počínania si v minulom ročníku víťazi jednotlivých okresov mali právo postúpiť, pokiaľ splnili všetky náležitosti určené riadiacim orgánom. Niekde však zvážili svoje schopnosti a možnosti a túto šancu nevyužili. Týkalo sa to zástupcov z okresov Košice-mesto a Rožňava. Preto došlo k posunu hranice vypadnutia a v piatoligovej súťaži v skupine Košicko-gemerskej opustil súťaž iba Betliar, kým  Čečejovce a Turňa nad Bodvou sa udržali predsa nad vodou  K tomu treba prirátať aj už skôr proklamované vystúpenie Ďurkova z V. ligy(namiesto neho bola zaradená Veľká Ida).

 Ako je to so zaplatením štartovného – zábezpeky? „Všetky kluby túto povinnosť splnili a príslušnú sumu majú rozdelenú na šesť splátok, pričom termín prvej už vypršal.“  Výška štartovného je rôzna, odstupňovaná podľa jednotlivej súťaže. Najviac platia treťoligisti – 6800 eur, štvrtoligisti 4600 a piatoligisti 3100. Na ilustráciu, v III. lige jedna splátka predstavuje sumu 500 eur. „Riadiaci orgán vyšiel v ústrety klubom, ktoré majú zaradené mladších a starších žiakov v súťažiach riadených VsFZ – v druhej lige tým, že nemusia vyplácať náležitosti delegovaným osobám. Túto vec si zobral na starosť futbalový zväz.“ Prirodzene, podstatné bude, aby zápolenia niesli v duchu fair play, preto pozornými očami budú sledovať dianie delegáti a rozhodcovia. Aj v nastávajúcom ročníku bude pokračovať spolupráca s poľskými arbitrami v rámci vzájomnej výmeny. „Nie však v takom rozsahu ako naposledy.“ Minulý ročník bol komplikovaný, lebo došlo k presunutiu MFK Košice do II. ligy, čo ovplyvnilo mechanizmus postupu a zostupu v ďalších súťažiach. „Nuž, ťažko predvídať, či nový ročník bude menej komplikovaný, lebo hoci normy sú jasné a pravidlá i reglement určené, futbalový život prináša rôzne zvraty a prekvapenia, na čo treba byť pripraveným,“ dodal Marcel Eperješi.