Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

06. 04. 2016 o 13:37

Michalovská škola mladých rozhodcov

autor: Marián Škuba
3032x čítanéČinnosť Komisie rozhodcov ObFZ Michalovce.

Michalovská „Škola mladých rozhodcov“ má už svoje druhé pokračovanie. Po úspešnom organizovaní v rokoch 2012 – 2013, pokračuje jej druhá časť vo svojich pravidelných stretnutiach, ktoré sa uskutočňujú vždy posledný piatok v mesiaci. Na týchto stretnutiach, ktorých sa zúčastňuje 14 frekventantov, sa zaoberáme témami, aké vedú mladých rozhodcov k zlepšeniu ich výkonov v stretnutiach, ale nezabúdame aj na fyzickú a spoločenskú stránku. Tieto stretnutia lektorsky  a organizačne zabezpečujú J. Mano a M. Kurtak, členovia KR ObFZ Michalovce.

 

Na úvod našich stretnutí, v  mesiaci september, prišiel medzi nás asistent rozhodcu top skupiny SFZ a predseda KR VsFZ G. Ádam. V úvode sme  diskutovali o aktuálnom vnímaní rozhodcovstva v spoločnosti. Poukázal na kladné, ale aj záporné vnímanie rozhodcov hlavne zo strany laickej verejnosti. Vyzdvihol už čoraz častejšie pozitívne ohlasy na prácu rozhodcov vo vedení stretnutia. Spomenul aj projekty KR VsFZ vo výchove mladých talentovaných rozhodcov. Po tejto diskusii sme spoločne hodnotili výkon rozhodcov v stretnutí 10. kola Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava, na ktorom sa zúčastnili aj frekventanti ŠMR. V závere programu sa G. Ádam prezentoval odbornou prednáškou spojenou s diskusiou: Hráč mimo hry – PF XI.

Program stretnutia v októbri odštartoval asistent rozhodcu SFZ M. Špivák, ktorý najskôr frekventantom vo svojej prednáške podrobne vysvetlil a ozrejmil prácu AR v stretnutí. Poukázal na nezištnú pomoc - spoluprácu pri riešení náročných situácii v stretnutí, kde vyzdvihol AR ako neoddeliteľnú časť rozhodcovského tímu. Ďalej pokračoval analýzousituácií v stretnutiach UEFA z dostupných videozáznamov, v ktorej sa venoval najmä klasifikácii nedovolených priestupkov, zastaveniu sľubne sa rozvíjajúcej akcie a zmareniu gólu alebo gólovej príležitosti.

V novembri sa rozhodca VsFZ  Mgr. E. Anguš venoval PF XIV – Pokutový kop. Rozoberal postavenie hráčov pri zahrávaní pokutového kopu, pozičné postavenie R a AR pri PK ako aj samotné správne vykonanie pokutového kopu. Na praktických ukážkach sme si ukázali správne vykonávanie PK.

V decembri sme medzi nami privítali rozhodcu SFZ D. Sedláka. Ten sa venoval základným podmienkam pre posudzovanie zakázanej hry, kde si pripravil prednášku o riešení situácii v sľubne sa rozvíjajúcej akcii. V nej poukázal na najčastejšie nedostatky pri udeľovaní osobných trestov. Rozoberal aj tri pojmy priestupkov: neopatrne, riskantne a priestupok vykonaný nadmernou silou. Ďalej sa venoval rozboru problémových situácií, v ktorých bolo poukázané na zakázanú hru rukou a priestupky, v ktorých bola zmarená jasná gólová príležitosť.

V každom stretnutí organizovanom v mesiacoch september - december si J. Mano spolu s  frekventantmi pripravil rozbor vybraných stretnutí súťaže VI. ligy ObFZ Michalovce, ktoré rozhodovali frekventanti ŠMR. V týchto stretnutiach mali sami zhodnotiť svoj výkon. Vždy jeden sledoval spornú situáciu a hneď mal zaujať správne riešenie. Taktiež to bola zaujímavá forma výučby, lebo neraz dochádzalo k zaujímavým riešeniam a plodnej diskusii, kde sa vždy povedalo, aké malo byť správne rozhodnutie rozhodcu. Na záver z týchto ukážok, absolvovali frekventanti videotest.

Januárovú „Školu mladých rozhodcov“ začal Erik Weiss, asistent rozhodcu top skupiny SFZ a asistent rozhodcu FIFA, ktorý sa vo svojej prednáške venoval motivácii R – AR v ich činnosti. V tejto prednáške sa najskôr zameral na svoje osobné úspechy na úrovní SFZ a FIFA. Potom frekventantom vysvetlil ako sa k týmto úspechom dopracovať. Zameral sa na osobnú prípravu na rôzne formy skúšok, či už teoretické, písomné a fyzické. Taktiež spomenul spôsob prípravy na stretnutia, čo v konečnom dôsledku môže byť rozhodujúcim faktorom pre bezproblémové výkony v stretnutiach a budovanie svojej kariéry. V ďalšom pokračoval Roland Weiss, rozhodca SFZ, ktorý  predniesol mladým rozhodcom prednášku na tému : Pravidelná fyzická príprava rozhodcu. V tejto prednáške sa zameral na dôležitosť pravidelnej fyzickej prípravy, ktorá je v súčasných podmienkach dôležitým faktorom, ktorým musí rozhodca v podmienkach SFZ disponovať. Taktiež zdôraznil, ako vplýva nedostatok fyzickej kondície pri vedení jednotlivých stretnutí a prispieva tak k problémovým situáciám v týchto stretnutiach.

Vo februári medzi nás prišiel Anton Perát, asistent rozhodcu SFZ a tajomník KR VsFZ Košice, ktorý sa najskôr vo svojej prednáške venoval tréningovým plánom R a AR. V nejfrekventantom ukázal formy fyzickej prípravy ako aj osobné plány pre R a AR s dôrazom na využitie nielen prírodných terénov ale aj telocvične, fitnes, sauny atď. V ďalšom sme diskutovali o tom, ako sa má R naučiť čítať hru. Hlavne sme sa zamerali na spoluprácu R s AR, ktorá spočíva v čo najrýchlejšom rozpoznaní  jednotlivých konfliktných situácii v stretnutí, čo v konečnom dôsledku môže byť rozhodujúcim faktorom na ich správne vyhodnotenie a rozhodnutie v súlade s PF. Taktiež sme mladým rozhodcom vysvetlili ako takým situáciám predchádzať. Na záver Anton Perát vo svojej prednáške Match-Fixing, upozornil frekventantov na nástrahy nekalých praktík v súčasnom futbale. Poukázal na zakázané ovplyvňovanie hry a samotný dopad na kariéru rozhodcu pri zistení takejto činnosti.

V mesiaci marec, keď nám to už počasie umožnilo, sme na umelej tráve štadióna MFK Zemplín Michalovce absolvovali praktickú ukážku rozcvičenia sa R a AR pred stretnutím, pozičné postavenie a pohyb R a AR po hracej ploche a ukážku signálov R a AR (práca so zástavkou, píšťalkou, správny spôsob udeľovania ŽK a ČK).    

Naša „Škola mladých rozhodcov“ končí v júni a máme ešte naplánovanú účasť na futbalovom stretnutí 28. kola Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce – DAC Dunajská Streda a vykonanie kontrolných fyzických previerok.

Vedúci školy: Ján Mano

                                                                                           vedúci školy: Ján ManoMichalovská „Škola mladých rozhodcov“ má už svoje druhé pokračovanie. Po úspešnom 
 
organizovaní v rokoch 2012 – 2013, pokračuje jej druhá časť vo svojich pravidelných 
 
stretnutiach, ktoré sa uskutočňujú vždy posledný piatok v mesiaci. Na týchto stretnutiach, 
 
ktorých sa zúčastňuje 14 frekventantov, sa zaoberáme témami, aké vedú mladých rozhodcov 
 
k zlepšeniu ich výkonov v stretnutiach, ale nezabúdame aj na fyzickú a spoločenskú stránku. 
 
Tieto stretnutia lektorsky  a organizačne zabezpečujú J. Mano a M. Kurtak, členovia KR 
 
ObFZ Michalovce. 
 
Na úvod našich stretnutí, v  mesiaci september, prišiel medzi nás asistent rozhodcu top 
 
skupiny SFZ a predseda KR VsFZ G. Ádam. V úvode sme  diskutovali o aktuálnom vnímaní 
 
rozhodcovstva v spoločnosti. Poukázal na kladné, ale aj záporné vnímanie rozhodcov hlavne 
 
zo strany laickej verejnosti. Vyzdvihol už čoraz častejšie pozitívne ohlasy na prácu rozhodcov 
 
vo vedení stretnutia. Spomenul aj projekty KR VsFZ vo výchove mladých talentovaných 
 
rozhodcov. Po tejto diskusii sme spoločne hodnotili výkon rozhodcov v stretnutí 10. kola 
 
Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava, na ktorom sa zúčastnili aj 
 
frekventanti ŠMR. V závere programu sa G. Ádam prezentoval odbornou prednáškou 
 
spojenou s diskusiou: Hráč mimo hry – PF XI.
 
Program stretnutia v októbri zahájil asistent rozhodcu SFZ M. Špivák, ktorý najskôr 
 
frekventantom vo svojej prednáške podrobne vysvetlil a ozrejmil prácu AR v stretnutí. 
 
Poukázal na nezištnú pomoc - spoluprácu pri riešení náročných situácii v stretnutí, kde 
 
vyzdvihol AR ako neoddeliteľnú časť rozhodcovského tímu. Ďalej pokračoval analýzou 
 
situácií v stretnutiach UEFA z dostupných videozáznamov, v ktorej sa venoval najmä 
 
klasifikácii nedovolených priestupkov, zastaveniu sľubne sa rozvíjajúcej akcie a zmareniu 
 
gólu alebo gólovej príležitosti.
 
V novembri sa rozhodca VsFZ  Mgr. E. Anguš venoval PF XIV – Pokutový kop. Rozoberal 
 
postavenie hráčov pri zahrávaní pokutového kopu, pozičné postavenie R a AR pri PK ako 
 
aj samotné správne vykonanie pokutového kopu. Na praktických ukážkach sme si ukázali 
 
správne vykonávanie PK.
 
V decembri sme medzi nami privítali rozhodcu SFZ D. Sedláka. Ten sa venoval základným 
 
podmienkam pre posudzovanie zakázanej hry, kde si pripravil prednášku o riešení situácii 
 
v sľubne sa rozvíjajúcej akcii. V nej poukázal na najčastejšie nedostatky pri udeľovaní 
 
osobných trestov. Rozoberal aj tri pojmy priestupkov: neopatrne, riskantne a priestupok 
 
vykonaný nadmernou silou. Ďalej sa venoval rozboru problémových situácií, v ktorých bolo 
 
poukázané na zakázanú hru rukou a priestupky, v ktorých bola zmarená jasná gólová 
 
príležitosť.
 
V každom stretnutí organizovanom v mesiacoch september - december si J. Mano spolu s  
 
frekventantmi pripravil rozbor vybraných stretnutí súťaže VI. ligy ObFZ Michalovce, ktoré 
 
rozhodovali frekventanti ŠMR. V týchto stretnutiach mali sami zhodnotiť svoj výkon. Vždy 
 
jeden sledoval spornú situáciu a hneď mal zaujať správne riešenie. Taktiež to bola zaujímavá 
 
forma výučby, lebo neraz dochádzalo k zaujímavým riešeniam a plodnej diskusii, kde sa vždy 
 
povedalo, aké malo byť správne rozhodnutie rozhodcu. Na záver z týchto ukážok, absolvovali 
 
frekventanti videotest.
 
Januárovú „Školu mladých rozhodcov“ zahájil Erik Weiss, asistent rozhodcu top skupiny SFZ 
 
a asistent rozhodcu FIFA, ktorý sa vo svojej prednáške venoval motivácii R – AR v ich 
 
činnosti. V tejto prednáške sa najskôr zameral na svoje osobné úspechy na úrovní SFZ a 
 
FIFA. Potom frekventantom vysvetlil ako sa k týmto úspechom dopracovať. Zameral sa na 
 
osobnú prípravu na rôzne formy skúšok, či už teoretické, písomné a fyzické. Taktiež 
 
spomenul spôsob prípravy na stretnutia, čo v konečnom dôsledku môže byť rozhodujúcim 
 
faktorom pre bezproblémové výkony v stretnutiach a budovanie svojej kariéry. V ďalšom 
 
pokračoval Roland Weiss, rozhodca SFZ, ktorý  predniesol mladým rozhodcom prednášku na 
 
tému : Pravidelná fyzická príprava rozhodcu. V tejto prednáške sa zameral na dôležitosť 
 
pravidelnej fyzickej prípravy, ktorá je v súčasných podmienkach dôležitým faktorom, ktorým 
 
musí rozhodca v podmienkach SFZ disponovať. Taktiež zdôraznil, ako vplýva nedostatok 
 
fyzickej kondície pri vedení jednotlivých stretnutí a prispieva tak k problémovým situáciám v 
 
týchto stretnutiach.
 
Vo februári medzi nás prišiel Anton Perát, asistent rozhodcu SFZ a tajomník KR VsFZ KE, 
 
ktorý sa najskôr vo svojej prednáške venoval tréningovým plánom R a AR. V nej 
 
frekventantom ukázal formy fyzickej prípravy ako aj osobné plány pre R a AR s dôrazom na 
 
využitie nielen prírodných terénov ale aj telocvične, fitnes, sauny atď. V ďalšom sme 
 
diskutovali o tom, ako sa má R naučiť čítať hru. Hlavne sme sa zamerali na spoluprácu R 
 
s AR, ktorá spočíva v čo najrýchlejšom rozpoznaní  jednotlivých konfliktných situácii v 
 
stretnutí, čo v konečnom dôsledku môže byť rozhodujúcim faktorom na ich správne 
 
vyhodnotenie a rozhodnutie v súlade s PF. Taktiež sme mladým rozhodcom vysvetlili ako 
 
takým situáciám predchádzať. Na záver Anton Perát vo svojej prednáške Match-Fixing, 
 
upozornil frekventantov na nástrahy nekalých praktík v súčasnom futbale. Poukázal na 
 
zakázané ovplyvňovanie hry a samotný dopad na kariéru rozhodcu pri zistení takejto činnosti.
 
V mesiaci marec, keď nám to už počasie umožnilo, sme na umelej tráve štadióna MFK 
 
Zemplín Michalovce absolvovali praktickú ukážku rozcvičenia sa R a AR pred stretnutím, 
 
pozičné postavenie a pohyb R a AR po hracej ploche a ukážku signálov R a AR (práca so 
 
zástavkou, píšťalkou, správny spôsob udeľovania ŽK a ČK).     
 
Naša „Škola mladých rozhodcov“ končí v júni a máme ešte naplánovanú účasť na futbalovom 
 
stretnutí 28. kola Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce – DAC Dunajská Streda a 
 
vykonanie kontrolných fyzických previerok.
 
                                                                                           vedúci školy: Ján ManovMichalovská „Škola mladých rozhodcov“ má už svoje druhé pokračovanie. Po úspešnom 
 
organizovaní v rokoch 2012 – 2013, pokračuje jej druhá časť vo svojich pravidelných 
 
stretnutiach, ktoré sa uskutočňujú vždy posledný piatok v mesiaci. Na týchto stretnutiach, 
 
ktorých sa zúčastňuje 14 frekventantov, sa zaoberáme témami, aké vedú mladých rozhodcov 
 
k zlepšeniu ich výkonov v stretnutiach, ale nezabúdame aj na fyzickú a spoločenskú stránku. 
 
Tieto stretnutia lektorsky  a organizačne zabezpečujú J. Mano a M. Kurtak, členovia KR 
 
ObFZ Michalovce. 
 
Na úvod našich stretnutí, v  mesiaci september, prišiel medzi nás asistent rozhodcu top 
 
skupiny SFZ a predseda KR VsFZ G. Ádam. V úvode sme  diskutovali o aktuálnom vnímaní 
 
rozhodcovstva v spoločnosti. Poukázal na kladné, ale aj záporné vnímanie rozhodcov hlavne 
 
zo strany laickej verejnosti. Vyzdvihol už čoraz častejšie pozitívne ohlasy na prácu rozhodcov 
 
vo vedení stretnutia. Spomenul aj projekty KR VsFZ vo výchove mladých talentovaných 
 
rozhodcov. Po tejto diskusii sme spoločne hodnotili výkon rozhodcov v stretnutí 10. kola 
 
Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava, na ktorom sa zúčastnili aj 
 
frekventanti ŠMR. V závere programu sa G. Ádam prezentoval odbornou prednáškou 
 
spojenou s diskusiou: Hráč mimo hry – PF XI.
 
Program stretnutia v októbri zahájil asistent rozhodcu SFZ M. Špivák, ktorý najskôr 
 
frekventantom vo svojej prednáške podrobne vysvetlil a ozrejmil prácu AR v stretnutí. 
 
Poukázal na nezištnú pomoc - spoluprácu pri riešení náročných situácii v stretnutí, kde 
 
vyzdvihol AR ako neoddeliteľnú časť rozhodcovského tímu. Ďalej pokračoval analýzou 
 
situácií v stretnutiach UEFA z dostupných videozáznamov, v ktorej sa venoval najmä 
 
klasifikácii nedovolených priestupkov, zastaveniu sľubne sa rozvíjajúcej akcie a zmareniu 
 
gólu alebo gólovej príležitosti.
 
V novembri sa rozhodca VsFZ  Mgr. E. Anguš venoval PF XIV – Pokutový kop. Rozoberal 
 
postavenie hráčov pri zahrávaní pokutového kopu, pozičné postavenie R a AR pri PK ako 
 
aj samotné správne vykonanie pokutového kopu. Na praktických ukážkach sme si ukázali 
 
správne vykonávanie PK.
 
V decembri sme medzi nami privítali rozhodcu SFZ D. Sedláka. Ten sa venoval základným 
 
podmienkam pre posudzovanie zakázanej hry, kde si pripravil prednášku o riešení situácii 
 
v sľubne sa rozvíjajúcej akcii. V nej poukázal na najčastejšie nedostatky pri udeľovaní 
 
osobných trestov. Rozoberal aj tri pojmy priestupkov: neopatrne, riskantne a priestupok 
 
vykonaný nadmernou silou. Ďalej sa venoval rozboru problémových situácií, v ktorých bolo 
 
poukázané na zakázanú hru rukou a priestupky, v ktorých bola zmarená jasná gólová 
 
príležitosť.
 
V každom stretnutí organizovanom v mesiacoch september - december si J. Mano spolu s  
 
frekventantmi pripravil rozbor vybraných stretnutí súťaže VI. ligy ObFZ Michalovce, ktoré 
 
rozhodovali frekventanti ŠMR. V týchto stretnutiach mali sami zhodnotiť svoj výkon. Vždy 
 
jeden sledoval spornú situáciu a hneď mal zaujať správne riešenie. Taktiež to bola zaujímavá 
 
forma výučby, lebo neraz dochádzalo k zaujímavým riešeniam a plodnej diskusii, kde sa vždy 
 
povedalo, aké malo byť správne rozhodnutie rozhodcu. Na záver z týchto ukážok, absolvovali 
 
frekventanti videotest.
 
Januárovú „Školu mladých rozhodcov“ zahájil Erik Weiss, asistent rozhodcu top skupiny SFZ 
 
a asistent rozhodcu FIFA, ktorý sa vo svojej prednáške venoval motivácii R – AR v ich 
 
činnosti. V tejto prednáške sa najskôr zameral na svoje osobné úspechy na úrovní SFZ a 
 
FIFA. Potom frekventantom vysvetlil ako sa k týmto úspechom dopracovať. Zameral sa na 
 
osobnú prípravu na rôzne formy skúšok, či už teoretické, písomné a fyzické. Taktiež 
 
spomenul spôsob prípravy na stretnutia, čo v konečnom dôsledku môže byť rozhodujúcim 
 
faktorom pre bezproblémové výkony v stretnutiach a budovanie svojej kariéry. V ďalšom 
 
pokračoval Roland Weiss, rozhodca SFZ, ktorý  predniesol mladým rozhodcom prednášku na 
 
tému : Pravidelná fyzická príprava rozhodcu. V tejto prednáške sa zameral na dôležitosť 
 
pravidelnej fyzickej prípravy, ktorá je v súčasných podmienkach dôležitým faktorom, ktorým 
 
musí rozhodca v podmienkach SFZ disponovať. Taktiež zdôraznil, ako vplýva nedostatok 
 
fyzickej kondície pri vedení jednotlivých stretnutí a prispieva tak k problémovým situáciám v 
 
týchto stretnutiach.
 
Vo februári medzi nás prišiel Anton Perát, asistent rozhodcu SFZ a tajomník KR VsFZ KE, 
 
ktorý sa najskôr vo svojej prednáške venoval tréningovým plánom R a AR. V nej 
 
frekventantom ukázal formy fyzickej prípravy ako aj osobné plány pre R a AR s dôrazom na 
 
využitie nielen prírodných terénov ale aj telocvične, fitnes, sauny atď. V ďalšom sme 
 
diskutovali o tom, ako sa má R naučiť čítať hru. Hlavne sme sa zamerali na spoluprácu R 
 
s AR, ktorá spočíva v čo najrýchlejšom rozpoznaní  jednotlivých konfliktných situácii v 
 
stretnutí, čo v konečnom dôsledku môže byť rozhodujúcim faktorom na ich správne 
 
vyhodnotenie a rozhodnutie v súlade s PF. Taktiež sme mladým rozhodcom vysvetlili ako 
 
takým situáciám predchádzať. Na záver Anton Perát vo svojej prednáške Match-Fixing, 
 
upozornil frekventantov na nástrahy nekalých praktík v súčasnom futbale. Poukázal na 
 
zakázané ovplyvňovanie hry a samotný dopad na kariéru rozhodcu pri zistení takejto činnosti.
 
V mesiaci marec, keď nám to už počasie umožnilo, sme na umelej tráve štadióna MFK 
 
Zemplín Michalovce absolvovali praktickú ukážku rozcvičenia sa R a AR pred stretnutím, 
 
pozičné postavenie a pohyb R a AR po hracej ploche a ukážku signálov R a AR (práca so 
 
zástavkou, píšťalkou, správny spôsob udeľovania ŽK a ČK).     
 
Naša „Škola mladých rozhodcov“ končí v júni a máme ešte naplánovanú účasť na futbalovom 
 
stretnutí 28. kola Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce – DAC Dunajská Streda a 
 
vykonanie kontrolných fyzických previerok.
 
                                                                                           vedúci školy: Ján Mano
Galéria
Michalovská škola mladých rozhodcovMichalovská škola mladých rozhodcovMichalovská škola mladých rozhodcovMichalovská škola mladých rozhodcovMichalovská škola mladých rozhodcov
Michalovská škola mladých rozhodcovMichalovská škola mladých rozhodcovMichalovská škola mladých rozhodcovMichalovská škola mladých rozhodcov