Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

20. 11. 2012 o 19:54

V Rožňave najhoršie podmienky za posledných desať rokov

autor: Karol Csobadi
1929x čítanéSituácia v rožňavskom futbale na začiatku nového súťažného ročníka 2012/13 nebola práve ružová. Ohrozená bola účasť mužov i žiakov v súťažiach VsFZ a SFZ. O tom, aká bola jeseň a aká je aktuálne situácia v rožňavskom futbale dnes, sme sa pozhovárali s Dušanom Pollákom, ktorý pri rožňavskom futbale pôsobí už 26. rok.

Dospelí a ako ďalej - začiatok súťažného ročníka

Po skončení minulej sezóny došlo k situácii, keď bola výrazne ohrozená účasť mužstva dospelých v V. lige (predtým IV. liga). Stratila sa funkčnosť výboru, chýbali financie i hráči. V krátkom časovom úseku bolo potrebné rýchlo konať, presvedčiť hráčov, aby pokračovali, doplniť mužstvo (odišli R. Kuzma, Gere, Skokan, Savčák) a zabezpečiť financie na chod jesennej časti súťaže. Osobne som pripravoval družstvo starších žiakov na l. ligu a chcel som, aby začalo svoju činnosť i dorastenecké družstvo. Po situácii, ktorá nastala s A-mužstvom, sa muselo pristúpiť k odhláseniu starších žiakov z I. ligy SFZ (družstvá žiakov hrajú II. ligu) a po zvážení z hľadiska počtu hráčov v A-mužstve nakoniec i k neprihláseniu dorastu do súťaží VsFZ.

Výbor klubu

Po ohlásenom odchode jedného zo štatutárov klubu J. Strelku bolo nevyhnutné hľadať druhého štatutára ako aj ľudí do výboru. Predchádzajúci členovia výboru nakoniec zostali v klube pracovať a pomáhať mu. Zo začiatku bola celá činnosť rozpačitá, v klube panovala nervozita, ale postupne sa situácia ako-tak konsolidovala. Táto oblasť však nie je dokončená, pretože chýba druhý štatutár i prezident klubu. Fungovali sme  v akomsi provizórnom zložení. Ani VČS, ktorú klub zvolal, nepriniesla žiadne prevratné zmeny, skôr situáciu s druhým štatutárom, ktorá v klube vyvolala väčšiu nervozitu ako posun dopredu... Funkcionárske zázemie má dopad i na hráčsku kabínu, preto je tento problém, ak futbal má v Rožňave pokračovať, potrebné vyriešiť v krátkom čase. V  každom prípade členom výboru treba poďakovať za ochotu pri organizačnom zabezpečení činnosti klubu v jesennej časti.

Podmienky

Túto oblasť je potrebné rozdeliť do troch oblastí: ekonomika - mesto - hráči. Ako odznelo i na záverečnom posedení s hráčmi po jeseni, dovolím si povedať, že klub prežil najťažšie obdobie za posledných desať rokov. Podmienky sú dnes lepšie už i v okolitých obciach. Rožňavskému futbalu - a to nehovorím iba o kategórii dospelých, ale i mládeži - chýba podpora mesta, strategický partner a sponzori. Klub je tak odkázaný na pomoc rodičov (mládežnícky futbal) a pár ľudí, priateľov, ktorí mu v rámci možnosti pomáhajú a pomohli prežiť jesennú časť. Pri osobných stretnutiach s trénermi, manažérmi, zástupcami samosprávy, napr. v Senici, Myjave, Michalovciach, Sp. Novej Vsi, závidím, ako to dokážu robiť v týchto mestách, mestečkách. Futbal a šport ako taký stratil svoje postavenie. Futbalisti, športovci sú častým tŕňom v oku, ale je to dôležitý prvok z hľadiska výchovy, disciplíny, životosprávy, prevencie a bezpečnosti hlavne z pohľadu čo sa v spoločnosti deje a aká je dnes mládež. Preto patrí poďakovanie hráčom, že dokázali v takýchto podmienkach reprezentovať klub, mesto. Cestovať na zápas vlastným autom, kúpiť si občerstvenie za vlastné, vystavovať sa riziku zranení, je ťažké. Na jednej strane hráčov kritizujeme za výkony, výsledky, neúčasť na tréningoch, zápasoch, ale, keď sa zamyslíte nad podmienkami, rizikom zranení a vžijete sa do vnútra hráčov, tak pochopíte ich reakcie.

Výsledky: čo potešilo - čo nepotešilo

Aj v takých podmienkach (ekonomických - organizačných), v akých klub pracoval to bolo najlepšie umiestnenie za posledné tri súťažné ročníky. Je ale iba polovica súťaže. Ako som to povedal ja, a potvrdil to i kapitán Kuzma, mužstvo malo, mohlo získať o 6 bodov viac hlavne v zápasoch  s Medzevom, Rudňanmi a  Sp. Vlachmi. Dôvodov bolo viacero, hlavne disciplína a účasť na zápasoch vonku. V závere sa už mužstvo výkonmi trápilo  (neúčasť na tréningoch, študenti, zranenia). Hodnotenie samotných hráčov či celkovej úrovne hry je vecou trénera. Celkove úroveň súťaže išla dole, stratil sa záujem divákov, ale v súťaži sa objavilo veľa mladých hráčov, čo je zas pozitívne. Mňa osobne tento rok najviac potešili naši odchovanci, ktorým sa darí. Viacerí hrajú vyššie súťaže a dobre padne, keď čítate, že A. Vaško, J. Ďuríček, D. Gere vyhrali - boli súčasťou družstva - súťaž v halovom futbale športových Gymnázií v rámci Slovenska.

Budúcnosť je ohrozená

O tom, či diváci v Rožňave budú chodiť na zápasy dospelých i v jarnej časti súťaže sa rozhodne pravdepodobne do 10. januára, keď je naplánované stretnutie s hráčmi. Predchádzať mu bude vyjadrenie mesta, či futbal a šport bude podporovať, resp. stretnutie a vyjadrenie jedného z možných partnerov pre rožňavský futbal. Ten, po avizovanom odchode niektorých hráčov, môže zostať tak bez financií ako aj hráčov... Je potrebné len dúfať, že tomu tak nebude.