Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

14. 01. 2013 o 21:39

Futbal pod vlajkou nových stanov

autor: Eugen Magda
1520x čítanéŽivot je zmena. Bezpochyby to potvrdila aj januárová konferencia VsFZ v Košiciach. Vari všetko ustúpilo do pozadia pred zmenami a úpravami Stanov VsFZ. Ako povedal predseda Východoslovenského futbalového zväzu Ing. Richard Havrilla, v zásade vychádzajú z tých, ktoré platia pre SFZ, ale sú prispôsobené podmienkam nášho regiónu.

Zmeny, ktoré prijali na Konferencii VsFZ 12. januára v zasadačke košického Magistrátu jednohlasne, boli historické. Predovšetkým s názvom Rada sa už nikdy nestretneme, lebo svetlo sveta uzrie iba nový termín Konferencia. A nielen to. Novinkou bude to, že namiesto doterajších dvoch členov za ObFZ – teda 26 funkcionárov a predsedu VsFZ – sú už z každého ObFZ zvolení, alebo uvedení do života, traja funkcionári, z nich dvaja volení funkcionári z klubov na konferencii ObFZ a predseda, ktorí by mali tvoriť špičku oblasti. Inými slovami 39 ľudí z 13 ObFZ a predseda VsFZ. Na volebnej konferencii, ktorá bude tiež raz za štyri roky, budú voliť predsedu zväzu, osem členov predsedníctva – po štyroch za oba kraje s tým, že v jednej zo štvorice zvolia podpredsedu Košického kraja a v druhej Prešovského kraja. Okrem toho si konferencia zvolí predsedu disciplinárnej komisie, revíznej komisie, a tiež delegátov na Konferenciu SFZ, ale o všetkom viac a konkretnejšie s pribúdajúcimi dňami, týždňami a mesiacmi, lebo v prvom rade sme chceli priblížiť to, čo sa udeje na našom nižšom, ale pre našich ľudí najvýznamnejšom futbalovom poschodí.

V priebehu roka bude dvakrát konferencia zväzu. Na prvej schvália konečné výsledky súťaže a prediskutujú aktuálne problémy, na druhej, ktorá by mala byť zvyčajne koncom novembra, alebo začiatkom decembra, delegáti schvália aj rozpočet zväzu na ďalší rok a výsledky prvej časti súťaže. Na rade sa hovorilo tiež o počtoch delegátov na celoslovenskú konferenciu (aj kandidujúcich náhradníkoch), ale tento kľúč – teda počty delegátov – ovplyvní vždy obsadenie súťaži. My sme teraz chceli viac-menej zoznámiť futbalovú verejnosť, čo by sa malo zmeniť v najbližšom období, a čo by mohlo priniesť viac spravodlivosti do hnutia, pretože bez nej nemožno napredovať. Nehovoriac, že vo futbale by novými prúdmi mohol postupne viac zafúkať ozdravný vánok. To napokon rokovanie Konferencie dalo jasne najavo, a verme, že to potvrdí aj každodenný život a že schválené Stanovy po zaregistrovaní na Ministerstve vnútra SFZ sa z papiera dostanú v záujmu futbalu do praxe.

Dodajme, že VsFZ sa v rámci životných jubileí poďakoval za vykonanú prácu blížiacim sa osemdesiatnikom Jozefovi Šalamonovi z Trebišova a Jánovi Hunčárovi z Košíc, ďalej šesťdesiatnikovi Pavlovi Šuhajovi z Lipian a 50-ročnému Jozefovi Lehockému zo Stropkova za všetko to, čo pre slovenský futbal na klubovej, alebo zväzovej pôde v akýchkoľvek funkciách urobili. Napokon, takých nadšencov s dobrým poslaním vždy potrebujeme.

FOTO: JAROSLAV GLOVIČKO