Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

CF Athletico Košice

Ulica: Sokoľ 181
Mesto: Družstevná pri Hornáde
PSČ: 4431
Telefón - klub:

Banka: SLSP
Účet: 0572190014/0900

Predseda:
Meno a Priezvisko: ViliamLastovecký
E-mail: viliam.lastovecky@centrum.sk
Telefón: 903515968
055 / 229 21 13

Tajomník:
Meno a Priezvisko: MiroslavJanočko
E-mail:
Telefón: 903569366
055 / 229 24 80