Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

FK Beloveža

Ulica:
Mesto:
PSČ: 0
Telefón - klub:

Banka:
Účet:

Predseda:
Meno a Priezvisko:
E-mail:
Telefón: 0


Tajomník:
Meno a Priezvisko:
E-mail:
Telefón: 0