Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.79 zo dňa 29.6.2007

SEKRETARIÁT Sekretariát oznamuje členom VV, že zasadnutie VV VsFZ sa uskutoční 3.7.2007 o 12.00 hod. v zariadení HUMMER.

SEKRETARIÁT

Sekretariát oznamuje členom VV, že zasadnutie VV VsFZ sa uskutoční 3.7.2007 o 12.00 hod. v zariadení HUMMER. Sekretariát oznamuje členom Rady VsFZ, že zasadnutie Rady VsFZ sa uskutoční 3.7.2007 o 16.00 hod. v zariadení HUMMER.

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK oznamuje, že na základe prihlášok priradila žrebovacie čísla. Zároveň oznamuje FK, že tieto žrebovacie čísla sú uverejnené na webovej stránke VsFZ www.futbalvsfz.sk. 2. Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 4.7.2007 (streda) o 16,00 hod. v malej zasadačke budovy Magistrátu Košice (Biely dom) na triede SNP – Terasa. Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2007/2008. 3. ŠTK opätovne žiada FK, aby do 2.7.2007 doložili ústrižky o zaplatení štartovného poplatku na súťažný ročník 2007/2008. Jedná sa o nasledovné FK: Lok. Košice, Giraltovce, Bardejov, Turňa nad Bodvou, Veľký Šariš, Nižná Šebastová, Ľubica, Snina, Ľubotice, Haniska, Nálepkovo, Moldava nad Bodvou, Veľké Revištia, Buzica, Sečovce, Nižná Myšľa, Michaľany, Košice – Krásna, Šaca, Košická Nová Ves, Harichovce, Šiba, Miklušovce, Junošport Stará Ľubovňa, Kalnište, Hlinné, Pakostov, Sačurov, Čierne nad Topľou.

KOMISIA DELEGÁTOV ZVÄZU

KDZ oznamuje: DZ, že opravuje termín letného seminára, ktorý sa uskutoční v sobotu, dňa 21.júla 2007 o 9.00 hod. v doškoľovacom stredisku Veterinárneho lekárstva v Košiciach na ul. Cesta pod Hradovou. Prezentácia od 8.00 do 8.50 hod. Doneste zo sebou písacie potreby. DZ, že pokiaľ počas minulého súťažného ročníka došlo u Vás k zmene adresy, čísla telefónu, mobilu a e-mailovej stránky, aby ste tieto zmeny písomne nahlásili KDZ. DZ, že na web stránke VsFZ v správach delegátov nájdete od 29.6.2007 tieto informácie: - nedostatky v správach delegátov od 17. po 30. kolo - blahoželania jubilantov - počet stretnutí za súťažný ročník 2006 / 2007 Nominačné listiny DZ pre súťažný ročník 2007/2008 budú zverejnené v najbližších dňoch po schválení VV VsFZ. KDZ berie na vedomie: list MFZ Košice list ObFZ Michalovce

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Prenos trestov na počet stretnutí do nového súťažného ročníka 2007/2008: 1 stretnutie: S. Sokolský (Lok. Košice), T. Stričko (Topoľany), J. Surmin (Topoľany), S. Hamaďák (Kamenica n/C), D. Papcún (Šaca), B. Milko (Štítnik), M. Timko (Čierna n/T), I.Gaži (Sp. Teplica), Ľ. Dulovič (Slivník), P. Janoško (Š. Dravce), P. Stachura (Miklušovce), O. Pavlovič (Miklušovce), M.Valluš (Hranovnica), Š. Jakubčo (Sp. Bystré), P. Rančík (Šiba), M. Harbal (Zborov), Ľ. Hudák (Kapušany), M. Marcinko (Helcmanovce), p. Jablonský (Helcmanovce), J. Fekete (Košice – Krásna), Š. Vágner (Ťahanovce), T. Hudák (Smolník), M. Hadžala (Zámutov), Ľ. Vagaský (V. Žipov), T. Némethi (V. Kapušany), M. Janík (L. Teplička), M. Husák (Hranovnica), M. Baran (Sp. Teplica), D. Németh (Michaľany), M. Luha (Sp. Bystré). 1 stretnutie v Slovenskom pohári: B. Guman a J. Baránek (obaja Prešov „B“) 2 stretnutia: O. Vašš (Čierna n.Tisou), L. Balint (Turňa n/ Bodvou), M. Doša (Šaca), D. Cina (Giraltovce), M. Horuščák (Fintice), R. Tóth (Borša), G. Dysko (Košarovce), P. Kolník (Košarovce), P. Verba (Smolník), M. Dzimko (Teplička), M. Biroščák (), M. Maršálek (Rudňany), R. Harbaľ (Zborov), M.Macko (Štrba), Š. Dolanský (Kežmarok), J. Tušim (Dl. Klčovo), M. Bajusz (N. Myšľa), J. Mitaľ (Giraltovce), Z. Sedlačko (Sp. Podhradie). 3 stretnutia: P. Karaffa (Sabinov), M. Hasrtl (Pušovce), M. Minčák (Zborov), L. Török (Čaňa), M. Bajusz (Čičarovce), T. Kmecko (Košice – Krásna). 4 stretnutia: M. Baláž (Sabinov), E. Vachaľ (Giraltovce), V. Bereš (Sečovce), L. Heger (Lok. Košice), M. Zacher (Kežmarok), J. Geršič (Svit), D. Kovaľ (Čierne n/T), M. Ščurko (Žakarovce), P. Barej (Kendice), J. Šuhaj (Šar. Dravce). 5 stretnutí: P. Janiga (Sabinov). 6 stretnutí: R. Janoško (Žakarovce), M. Bodnár (Žakarovce), E. Šimidáč (Levoča). 7 stretnutí: J. Kmec (Giraltovce). DK vyzýva kluby na úhradu finančných pozdĺžnosti voči VsFZ do 30.6.2007. Po tomto termíne v prípade neuhradenia bude príslušnému FK zastavená činnosť. DK berie na vedomie úhradu škody FK Sabinov za poškodený dres R Bereša.