Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.69 zo dňa 18.5.2007

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK z dôvodu aktualizácie údajov do adresára žiada všetky FK, aby na víkendové stretnutia pripravili údaje, ktoré sú podkladom do adresára – presný názov klubu, adresa, telefón FK, meno predsedu, telefón v zamestnaní a byt (v prípade mobilu stačí toto číslo), tajomník, telefón v zamestnaní a byt (v prípade mobilu stačí toto číslo), názov banky FK, číslo účtu a email adresu FK. Tieto údaje zástupcovia klubov predložia delegátom, ktorí uvedené údaje za jednotlivé FK zašlú v prílohe svojej správy na zväz. V prípade mládežníckych družstiev, ktorých družstvá dospelých nehrajú v súťažiach VsFZ, údaje podľa prílohy v návratke zapíšu rozhodcovia týchto stretnutí a tiež zašlú ako prílohu svojich správ z mládežníckych stretnutí. Takto sa zabezpečí aktuálnosť údajov do adresára. Návratka s požadovanými údajmi je umiestnená na webovej stránke VsFZ (www.futbalvsfz.sk). 2. ŠTK po prejednaní nariaďuje odohranie finálového stretnutia Regionálnej časti SP medzi družstvami Poprad – Prešov „B“ dňa 6.6.2007 o 17.00 v Kežmarku. 3. ŠTK informuje, že v prípade potreby doplnenia II. ligy východ o doplnenie účastníkov na 16 sa barážové stretnutie medzi družstvami umiestnenými na 2. mieste v SsFZ a VsFZ odohrá podľa rozhodnutia SFZ jednokolovo. Termín a miesto stretnutia určí SFZ. Následná prípadná baráž medzi družstvami 4. líg vo VsFZ pre prípadné potreby doplnenia 3.ligy na VsFZ sa odohrá podľa termínu predchádzajúcej baráže. Miesto stretnutia bude oznámené dodatočne podľa účastníkov stretnutia. 4. ŠTK nariďuje tieto zmeny termínov a UHČ - IV. Liga sk.C (dorast) 22.kolo Ľubotice – Raslavice 19.5.2007 o 16.00 hod. – vzájomná dohoda - III. Liga sk.A (žiaci) 22.kolo N. Myšľa – Seňa 19.5.2007 o 10.00 hod. – vzájomná dohoda - IV. Liga sk.B (dorast) 22.kolo Prakovce – Smolník 18.5.2007 o 18.00 hod. – vzájomná dohoda - IV. Liga sk.A (dorast) 22.kolo Medzev – 1.MFK Košice 23.5.2007 o 17.00 hod. – vzájomná dohoda - IV. Liga sk.B (dorast) 23.kolo Domaňovce – Prakovce 25.5.2007 o 17.00 hod. – vzájomná dohoda - IV. Liga sk.D (dorast) 22.kolo Brekov – N. Hrušov 20.5.2007 o 13.00 hod. - vzájomná dohoda - II. LS/M/Ž sk.D 19.kolo Michalovce „B“ – Strážske 23.5.2007 o 14.15 a 16.00 hod. – vzájomná dohoda - IV. Liga sk.F (dorast) 23.kolo PP-Stráže – Sp. Teplica 26.5.2007 o 14.00 hod. – vzájomná dohoda 5. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24.5.2007 o 16.30 hod. rozhodcu Homoľu Marcela a DZ Čabalu Štefana. 6. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24.5.2007 o 17.00 hod. predsedov FK Koš. N. Ves a 1.MFK Košice. 7. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou FK Domaňovce, FK Župčany a FK Sp. N. Ves. 8. ŠTK upozorňuje, že štart žiakov na žiacke preukazy je možný len za mladší dorast v zmysle RS, v žiadnom prípade nie za starší dorast. 9. ŠTK nariaďuje odohrať turnaje 4. a 5. ročníkov takto: - organizuje FAM Poprad dňa 23.5.2007 o 8.00 hod. v Šanovciach za neúčasti – Lendak, FK Poprad, FAM Poprad, Kežmarok a St. Ľubovňa. - organizuje FK Svidník dňa 23.5.2007 o 8.00 hod. vo Svidníku za účasti – Stropkov, Bardejov, Prešov, Košice a Svidník. - organizuje FK Ľubotice dňa 25.5.2007 o 9.00 hod. v Ľuboticiach za účasti – Ľubotice, Lipany, KAC Košice, Barca a Solivar. - organizuje MFK Košice dňa 1.6.2007 o 8.00 hod. na umelej tráve ZŠ Užhorodská (Železníky) za účasti – MFK Košice, Svidník, Stropkov, Bardejov a Tatran Prešov. 10. ŠTK vyzýva funkcionárov FK, trénerov o spoluprácu a prípadné návrhy k rozpisu súťaží pre ročník 2006 – 2007. Návrhy je potrebné zaslať na ŠTK VsFZ v Košiciach. 11. ŠTK kontumuje: - IV. Liga sk.B (dorast) Sp. Vlachy – Smolník 3:0 kont. – neúčasť hostí - V. Liga SV (dospelí) V. Žipov – Zubné 0:3 kont. – neopr. štart hráča na cudzí RP - IV. Liga sk.D Dlhé n/C – Belá n/C 3:0 kont. - neopr. štart hráča na cudzí RP - IV. Liga sk.E Ćierna n/T – Streda n/B 3:0 kont. – neúčasť hostí - III. LSD Rožňava – Solivar 0:7 nedohrané. Pokles hráčov pod 7, výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti – oprava ÚS zo dňa 10.5.2007

KOMISIA ROZHODCOV

KR pozastavuje delegáciu: - M. Juhásovi na 3 stretnutia dospelých za neudelenie ČK v stretnutí Podolínec – Miklušovce - Szörovi na 3 stretnutia dospelých za neudelenie ČK v stretnutí Raslavice – Ľubotice - Krejsovi na 1 stretnutie dospelých za nedostatky v zápise o stretnutí (nevypisaná zadná strana zápisu) - Baksayovi do vyriešenia prípadu KR žiada FK Snina o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Snina – Stakčín. KR žiada FK Tušice o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Tušice – Čičarovce. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Lok. Košice – N. Myšľa na základe sťažnosti FK N. Myšľa, KR považuje sťažnosť za nedôvodnú. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Cejkov – Čičarovce na základe sťažnosti FK Čičarove, KR považuje sťažnosť za nedôvodnú. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24.5.2007 o 17.30 hod. zástupcov Štich Humenné a DFK Prešov a R: Friga, Švec, Firda (objasnenie okolností stretnutia Štich Humenné – DFK Prešov). KR berie na vedomie list od R C. Juhása a trvá na svojom rozhodnutí. KR žiada ObFZ o nahlásenie po 2 rozhodcov na zaradenie do nominačných listín V. ligy a zároveň nominovaní R vykonajú fyzické previerky dňa 24.6.2007. Pred fyzickými previerkami každý rozhodca predloží doklad o platnej lekárskej prehliadke. Fyzické previerky budú vykonané novou formou podľa nariadenia FIFA (bližšie informácie budú zverejnené na internetovej stránke VsFZ). Zmeny v obsadení: Dospelí Krompachy – Barca (Molitoris za Dolhého) N. Myšľa – Topoľany (Dolhý za Molitorisa) Ľubotice – Snina (Cehuľa za Krejsu) Slivník – V. Opátske (Ličko za Cehuľu) Smižany – Čierna (Ličko za Počureka, Sakalík za Roku) Rožňava – Štítnik (Roka za Szöra) Čičarovce – Zalužice (Pavlovský za Ruščanského, Mihalíková za Basoša) Borša – Čaňa (23.kolo 23.5. o 17.30 hod. Jevín, Lenková, S. Bančanský, Josay) Štrba – Záborské (Schlesinger za Žigu) Hranovnica – Podolínec (Torkoš, Lešková, Mati) Š. Dravce – Šiba (Miňová za Bognovú) Chrasť – Ťahanovce (Gonos za Porackého) V. Kapušany – Sečovce (Weiss za Baksaya, aj dorast) Bystré – Hlinné (Basoš za M. Juhása) Dorast Kežmarok – Čaňa (Mihaliková za Cehuľu) Sp. N. Ves – Levoča (Pekár, Tóth, Djordjevič) Medzev – 1.MFK Košice (23.5. o 17.00 hod. Kozák za Roku) Geča – Perín (Babušík za Bognovú) V. Folkmár – Gelnica (Žiga za Pekára) Rudňany – Krompachy (OFZ za Jančára, aj žiaci) Prakovce – Smolník (18.5. o 18.00 hod. Mihaliková za Pavlovského) Sp. Vlachy – Harichovce (Cehuľa za Mihalikovú) Ľubotice – Raslavice (19.5. o 16.00 hod. Marušin, ruší sa pôvodná delegácia) Prešov – Ružomberok (Ondík za Firdu) Stropkov – Trenčín (Homoľa za Barvirčáka) Humenné – Michalovce (Čerevka, Gajdoš, Ondík) Žiaci Prešov „B“ – Poprad „A“ (Michalíková za Dubovského) Snina „B“ – Stropkov „B“ (OFZ, Fecura) Giraltovce – Čierne (E. Kočiš za Beliša) Ben. Košice – Koš. N. Ves (Djordjevič, Píro) Medzev – Poproč (Kozák za Roku) N. Myšľa – Seňa (19.5. o 10.00 hod. Torkoš) Jaklovce – Sp. Vlachy (OFZ za Žigu) Udavské – N. Hrušov (Hudák za Gajdoša) Stropkov – Košice (Čech-Špirek, Dolhý, Sendek) Lok. Košice – Trebišov (Juhás, Roka, Jonáš) Snina – Sp. N. Ves (17.5. o 13.00 a 15.00 hod. Jenčura, Vojtko, Friga) Ženy Prešov – Selce (M. Onofrej za Knuta) Liga žiačok –východ 20.5. sa hrá v Radaticiach.

KOMISIA DELEGÁTOV ZVÄZU

Zmeny v obsadení na dňa 12.5. - 13.5.2007: Moldava n/B. - Sobrance (DZ Lacko za Lumtzera) Smižany - Čierna n/T. (DZ Lumtzer za Lacka) Krompachy - Barca (DZ Gavalier za Eliaša) Brekov - Kr. Chlumec (DZ Eliaš za Gavaliera) Poprad – Radvaň (DZ Kovalčík za Kmeca) Humenné - Žiar n/H. (DZ Horodník - hrane, dňa 13.5.2007) Michaľany - Sokoľany (DZ Griger za Gajdoša - hrane, dňa 13.5.2007) KDZ oznamuje: DZ, že na webovej stránke VsFZ, v položke „Komisia delegátov“ sú zverejnené nedostatky v správach delegátov od 17. po neúplné 24. kolo. DZ, že letný seminár sa uskutoční, dňa 20. júla 2007 o 16.00 hod. v priestoroch doškoľovacieho strediska Veterinárneho lekárstva v Košiciach na ul. Cesta pod Hradovou. Ďalšie informácie budú zverejnené v ÚS VsFZ. Spresnenie adresy DZ Čabalu: 042 12 Košice, ul. Kozmonautov 7, mobil do práce: 0917 704 958, mobil: 0905 125 653, tel. domov: 055 / 674 73 90, tel. do práce: 055 / 673 47 42. KDZ berie na vedomie: ospravedlnenie DZ Bednár na deň 3.6.2007 ospravedlnenie DZ Ružbarský na deň 27.5.2007 ospravedlnenie DZ Gajdoša do prihlásenia (PNS) ospravedlnenie DZ Vaňa na deň 2. – 3.6.2007 list MFK Sobrance o zmenu DZ

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

- DK uvoľňuje činnosť od 17.5.2007 týmto klubom: N. Myšľa, Kechnec, Čierna n/T, Dobšina, Raslavice, Pušovce, Štítnik, Buzica. - DK nepodmienečne zastavuje činnosť od 21.5.2007 za neuhradenie finančných pozdĺžnosti týmto klubom: Sp. N. Ves (Starší dorast), Smižany (dorast). - DK upozorňuje FK, ktoré nemajú uhradené finančné pozdĺžnosti aby tak urobili do 23.5.2007 pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení, šek o zaplatení predložiť na sekretariát VsFZ. Jedna sa o nasledujúce FK: Teplička – 150,-Sk, Sabinov 100,-Sk, Chrasť n/H – 250,-Sk, Koš. N. Ves – 150,-Sk, Žakarovce – 150,-Sk, Kračúnovce – 50,-Sk, Župčany – 100,-Sk, Kalnište – 1350,-Sk, Kluknava – 1500,-Sk. DK VsFZ mení trest na podmienečný na 2 stretnutia: T. Buka (Medzilaborce), P. Fečo (Záborské). Nepodmienečné tresty: 1 stretnutie: M. Leško (V. Folkmár) – 1/1a od 6.5.2007 + 50,-Sk doplatok za oneskorenie zaplatenie poplatku, J. Mesaroš (Dlhé n/C) – 1/5a od 9.5.2007 + 100,-Sk, O. Köver (Moldava n/B) – 1/5a, M. Baran (Sp. Teplica) – 1/5a, M. Štanzel (PP-Štvrtok) – 1/5a, M. Gabor (Lendak) – 1/5a, M. Trebuňák (Bystré) – 1/5a, P. Jakubčin (Ľubotice) – 1/5a, M. Svičin (Radvaň) – 1/5a, T. Štefek (Radvaň) – 1/5a, T. Šefčík (Harichovce) – 1/5a, J. Horváth (Krompachy) – 1/5a, M. Tomaško (V. Folkmár) – 1/5a, M. Mastiš (Jaklovce) – 1/5a, M. Sewczuk (Žakarovce) – 1/5a, J. Mitaľ (Giraltovce) – 1/5a, A. Csatlos (N. Myšľa) – 1/5a, M. Koriško (Krompachy) – 1/5a. 3 stretnutia: M. Migles (Poproč) – 1/3b, P. Hičan (Sačurov) – 1/6b od 7.5.2007, D. Tobák (Rešica) – 1/6/1b, L. Gašpar (PP- Stráže) - 1/6b, T. Halčin (Lendak) -1/6b, S. Beľančín (Kamenica) – 1/6b, R. Polačok (Ľubotice) -1/6b, M. Kuruc (Radvaň) – 1/6b, M. Celer (Chrasť n/H) – 1/3b. 4 stretnutia: M. Bukovič (Medzev) - 1/6/1b, T. Dutko (Smižany) - 1/6b, R. Vidricko (Turňa n/B) - 1/6b. 5 stretnutí: J. Pavlovský (Košarovce) - 1/6/1a+b, M. Ďorď (V. Folkmar) - 1/6b, N. Lauf (Jaklovce) - 1/6a, R. Kalmár (N. Myšľa) - 1/3b. 6 stretnutí: S. Hamaďák (Kamenica) – 1/3b, T. Dunka (Turňa n/B) - 1/6/1b. 7 stretnutí: L. Balint (Turňa n/B) - 1/6/1b. Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 stretnutie: M. Bačo (Čičarovce), S. Suchý (Sokoľany), V. Gajdoš (Strážske) + 250,-Sk, V. Herczeg (Buzica), M. Ivanko (V. Revištia), P. Jakub (V. Revištia) + 250,-sk, V. Kováč (Rešica) + 250,-Sk, W. Vislay (Moldava n/B), R. Vaňo (Moldava n/B), B. Sokoli (Haniska), P. Durkač (N. Šebastová) + 250,-Sk, M. Švab (Raslavice), M. Novák (Raslavice), S. Piatka (Jasenov), M. Sabo (Jasenov), M.Tipul (Kľušov), M. Guttek (Kľušov) + 250,-Sk, S. Dirga (Kendice), J. Vitko (Sp. Bystré), C. Adam (Miklušovce), Š. Poláček (Jaklovce) + 250,-Sk, P. Šefčík (Chrasť n/H), P. Pukluš (Harichovce), J. Hrušovský (Harichovce), M. Jakubišin (Margecany), M. Trella (Sačurov), A. Bubnár (Soľ) + 250,-Sk, M. Svičin (Radvaň) + 250,-Sk, J. Leško (Hlinné), L. Čekeľský (Kalnište) + 250,-Sk, M. Popália (Kr. Chlmec), M. Luščák (Bardejov), P. Kirňák (Barca) + 350sk,-Sk. Zastavením činnosti za 8 ŽK na 2 stretnutia: J. Mašlej (Pušovce) + 250,-Sk, M. Tomašov (Krompachy). Uvolnená činnosť: M. Figura (Čaňa), V. Vasilenko (Medzilaborce), R. Matz (Ben. Košice), L. Liščinský (Prakovce), M. Tyč (Dubová), M. Imričko (Slivník). DK zastavuje činnosť do prerokovania prípadu: P. Pompa (Výborná), L. Polhoš (St. Lesná), L. Ovšiak (L. Teplička), J. Terpák (Soľ), M. Bajus (Čičarovce). Oprava ÚS: R. Kundláč (Radvaň) + 250,-Sk 2 stretnutia nepodmienečne za 8 ŽK od 30.4.2007. DK ruší poplatok 250,-Sk pre hráča Ľ. Hric (Sačurov) DK pozýva na svoje zasadnutie na dňa 24.5.2007 na 16.30 hod. ved. družstva Poproča (dorast) P. Juhasza. DK trestá FK Turňa n/B finančnou pokutou 1500 + 250,-Sk za nedostatočnú uspor. službu a HNS uspor. služby v stretnutí Turňa n/B – Medzev. DK trestá FK Podolínec finančnou pokutou 3000 + 250,-Sk za nedostatočnú uspor. službu a HNS funkcionárov klubu v stretnutí Podolínec – Miklušovce. DK trestá ved. družstva FK Podolínec M. Dlugoša zákazom výkonu akejkoľvek funkcie do konca súťažného ročníka 2006/2007. DK trestá FK Smolník finančnou pokutou 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí Sp. Vlachy – Smolník (dorast). DK trestá FK Streda n/B finančnou pokutu 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí Čierna n/T – Streda (dorast). DK žiada FK Snina a FK Tušice videozáznamy zo stretnutí Snina – Stakčín a Tušice – Čičarovce nakoľko záznamy dodané KR nebolo možné pri dodaných formátoch prehrať. DK trestá FK Snina na základe správy DZ za HNS divákov v sektore fanklubu FK Snina (hádzanie konfiet a drobnej pyrotechiky na HP) a na základe podnetu predsedu VsFZ za nešportové prejavy domácich divákov (vyvesené transparenty počas stretnutia, ktoré nesúvisia so športovou etikou) finančnou pokutou 2500 + 250,-Sk. DK upozorňuje na základe správy R, že hráči Mačaj Tomáš (Lok. Košice) a Veselý Peter (N. Myšľa) obdržali v stretnutí Lok. Košice – N. Myšľa ŽK, ktoré neboli uvedené v kópiach zápisov o stretnutí, ktoré obdržali kluby. DK pozýva na zasadnutie 24.5.2007 o 16.30 hod. ohľadom objasnenia okolností v stretnutí Čierna – Lastomír R Homoľu, AR Slimáka, Kováča a DZ Čabalu, HÚ Marušaka, ved. hostí Dufinca Vladimíra a p. Jenčíka (Lastomír).