Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.64 zo dňa 21.5.2010

SEKRETARIÁT

SEKRETARIÁT

1. Sekretariát VsFZ žiada FK, ktoré ešte neobdŕžali finančné prostriedky za jesennú časť súťažného ročníka z preplatkov na COR spravované firmou Adminex (neodovzdané kompletné materiály nadobudnuté od FK), aby si obratom skontrolovali čísla účtov v rozpise súťaže a ak nastala zmena účtu resp. nový účet, písomne túto zmenu nahlásili na sekretariát VsFZ. Dlžné sumy sa priebežne odosielajú z účtu Tatra banky od 13.5.2010. 2. Dáva do pozornosti širokej verejnosti, že prenajíma kancelárske priestory v zrekonštruovanej budove Dome Športu v Košiciach v sume 6 €/m2 za mesiac. Voľné priestory majú rozmery cca. 26 m2 a 14 m2.

KOMISIA MLÁDEŽE

V dňoch 18. - 20. júna 2010 sa na medzinárodnom turnaji starších dorastencov Memoriál A. Repeľa v Lipanoch zúčastnia výbery Košického a Prešovského kraja do 19 rokov. Z uvedeného dôvodu žiada Komisia mládeže VsFZ o nahlásenie hráčov narodených po 1.1.1991 a mladších: do výberu Košického kraja U19 kluby: Moldava, Čaňa, Rožňava, Benecol, Košická Nová Ves, Geča, Krompachy, Gelnica, Sobrance, V. Opátske, Smižany, Poproč. do výberu Prešovského kraja U19 kluby: Giraltovce, St. Ľubovňa, Svidník, Snina, Sp. Podhradie, Sabinov, Ľubotice, Raslavice, Fintice, Kračúnovce, Belá n/C. Uvedené kluby žiadame do 21.5.2010 nahlásiť na e-mail: pszenay@barimpexpo.sk, resp. faxom 055/6433566: priezvisko a meno, dátum narodenia, post, tel. kontakt na hráča a tel. kontakt na trénera.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK vyslovuje poďakovanie zástupcom FK Odeva Lipany za vzornú prípravu, organizáciu a vytvorenie optimálnej športovo-spoločenskej atmosféry finálového stretnutia Regionálnej časti SP hraného dňa 19.5.2010. 2.ŠTK vyzýva všetkých funkcionárov na predkladanie pripomienok k tvorbe Rozpisu súťaží pre nový súťažný ročník. V tejto súvislosti oznamujeme, že je možné do nového rozpisu umiestniť reklamu svojej činnosti, resp. firmy. Preto vyzývame záujemcov o umiestnenie reklamy svojej činnosti, resp. firmy v prípade, že budú mať záujem, aby tento záujem nahlásili na sekretariát VsFZ. Termínová listina pre nasledujúci súťažný ročník je umiestnená na webovej stránke VsFZ. 3. ŠTK nariaďuje odohrať odložené stretnutia z minulého víkendu dňa 26.5.2010 (streda) o 17.00 hod. Jedná sa o nasledovné stretnutia: Dospelí: III. liga: Stropkov - V.Opátske. IV. liga SEVER: Dl. Klčovo - Svit, Fintice - N. Šebastová, Hanušovce - Medilaborce. IV. liga JUH: Turňa - Haniska, Kr. Chlmec - V. Kapušany, Helcmanovce - Rožňava, V. Revištia - V. Folkmar, Strážske - Krompachy. V. liga JV: Poproč - Petrovce, Dvorianky - Slivník, Medzev - Borša, Čierna n/T- Streda n/B, Cejkov - Sokoľany. V. liga JZ: Gelnica - Prakovce, Kluknava - Jaklovce. V. liga SV: FK Humenné - Hlinné, Hencovce - Ubľa, Zámutov - Kamenica, Jasenov -Pakostov, Radvaň - Kalnište, Seč. Polianka - Vechec. V. liga SZ: Miklušovce - Hranovnica, Šiba – Plavnica, Župčany - Kežmarok sa odohrá 27.5.2010 (štvrtok) o 17.30 hod.. Dorast: V. liga JV: Kalša – Krásna, Slivník – Ruskov (2.6. o 17.00 hod.). III. LS/M/D: Giraltovce – Snina. V. liga SZ: Svit – Hranovnica, V. liga JZ: V. Folkmar – Helcmanovce 27.5.2010 o 17.00 hod. Dňa 2.6.2010 o 17.00 hod. sa odohrá stretnutie dorastu IV. ligy JUH: Turňa – Bidovce. Dňa 2.6.2010 o 17.00 hod. sa odohrá stretnutie dospelých 23. kola Borša – Čierna n/T. Dňa 2.6.2010 o 17.00 hod. sa odohrá stretnutie dorast V. ligy JZ Helcmanovce – Drnava – kolízia stretnutí. Dňa 27.5.2010 o 17.00 hod. sa odohrajú stretnutia: – V. liga JV (dospelí) 22. kolo: Čičarovce – Sečovce, Lastomír – Michaľany. -V. liga SV (dorast) 16. kolo: Kamenica – Ptičie o 16.30 hod. -V. liga JZ (dorast) 22. kolo: Lok. Košice „B“ - Prakovce. Dňa 2.6.2010 o 14.00 a 16.00 hod. sa odohrá stretnutie III. LS/M/D Snina – Rožňava. Dňa 24.5.2010 o 17.30 hod. sa odohrá stretnutie 23 kola V. Ligy JV (dorast) Kr. Chlmec – Michaľany. 4. ŠTK po prejednaní schvaľuje a nariaďuje tieto zmeny termínov a UHČ: - V. liga SV (dospelí) 21. kolo Kamenica n/C – Soľ, sa odohrá dňa 21.5.2010 o 17.00 hod. na ihrisku v Hažíne. Zraz na ihrisku v Kamenici n/C. - V. liga SV (dospelí) 23. kolo Kamenica – Hencovce, ŠTK súhlasí odohrať na ihrisku v Hažíne v prípade nepriaznivého počasia. - V. liga SZ (dospelí) 28. kolo Uzovce – St. Ľubovňa „B“ sa odohrá dňa 30.5.2010 o 15.00 hod. - V. liga JZ (dorast) Drnava – Rudňany sa odohrá dňa 22.5.2010 o 17.00 hod na ihrisku v Pači. Zraz na ihrisku v Pači. - V. liga SV (dorast) 16. kolo Z. Hámre – Kochanovce sa odohrá dňa 23.5.2010 o 13.45 hod. - V. liga JV (dorast) 23. kolo, Čičarovce – Kalša sa odohrá dňa 22.5.2010 o 13.00 hod. Na štadióne OŠK Krišovská Liesková. Zraz účastníkov na ihrisku Krišovská Liesková. - V. liga SZ (dorast) 27. kolo Jakubany – Sp. Bystré sa odohrá dňa 23.5.2010 o 13.30 hod. - V. liga SZ (dorast) 29. kolo Jakubany – Š. Michaľany sa odohrá 6.6.2010 o 13.30 hod. - I. Liga U13, U12 (žiaci) 27. kolo Michalovce – 1. FC TATRAN Prešov sa odohrá dňa 22.5.2010 o 14.00 a 15.45 hod. - vzájomná dohoda. - I. Liga U13, U12 (žiaci) 30. kolo 1. FC TATRAN Prešov – Bardejov sa odohrá dňa 1.6.2010 o 15.00 a 16.45 hod. - vzájomná dohoda. - I. L U13, U12 (žiaci) 29. kolo Sp. N. Ves – 1. FC TATRAN Prešov sa odohrá dňa 27.5.2010 o 14.00 a 15.45 hod. - vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž Sever 23. kolo Sp. Podhradie – Kežmarok sa odohrá dňa 21.5.2010 o 14.00 a 15.45 hod. - vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž Sever 24. kolo Bystré – Sp. Podhradie sa odohrá dňa 27.5.2010 o 15.00 a 16.45 hod. - vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž Sever 23. kolo Medzilaborce – Svidník sa odohrá dňa 27.5.2010 o 15.30 a 17.00 hod. - vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž 20. kolo Moldava - Rožňava sa odohrá dňa 30.5.2010 o 10.00 hod. (MŽ) a 12.00 hod. (SŽ) - vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž Juh 18. kolo Čaňa – V. Kapušany sa odohrá dňa 25.5.2010 o 15.00 a 16.45 hod. - vzájomná dohoda. - III. LS/M/Ž 19. kolo Svit – Dobšiná sa odohrá dňa 2.6.2010 o 10.00 a 11.45 hod. - vzájomná dohoda. - IV. Liga JUH (dospelí) Štitník - Čaňa sa odohrá 22.05.2010 (sobota) o 17.00 hod. 5. ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia Záborské – Štrba na ihrisku v Haniske v pôvodnom UHČ. 6 . ŠTK ruší stretnutie dorastu Belá n/C – Ľubica, Z. Hradište – Čierna n/T a Z. Hradište- Topoľany. Žiadame FK Z. Hradište o predloženie dohody na odohratie týchto stretnutí. 7. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - IV. Liga JUH (dospelí) Buzica – Moldava „B“ 3:0 kont. - neúčasť hostí, - V. Liga SZ (dorast) 26. kolo Sp. Bystré – Podolínec 3:0 kont. - neúčasť hostí. - IV. Liga SEVER (dorast) Belá n/C – Ľubica, 3:0 kont. - neúčasť hostí. - V. Liga SZ (dospelí) Hranovnica – Uzovce kont. - inzultácia R domácim divákom, výsledok 1:4 ostáva v platnosti. - II. LSŽ 18. kolo Moldava n/B – Sečovce kont. - pokles hráčov hostí pod 7. Výsledok dosiahnutý na hracej ploche ostáva v platnosti (8:0). 8. ŠTK berie na vedomie list FK Stakčín. ŠTK nie je kompetentná v danej veci rozhodnúť. 9. ŠTK berie na vedomie list FK PARTIZÁN Bardejov o organizovaní turnaja prípraviek U10, U11 dňa 29.5.2010 (sobota) o 8.00 hod. na mestskom futbalovom štadióne v Bardejove. Účastníci: Sabinov, Ľubotice, SAFI Prešov, Bardejov. Zraz o 8.00 hod.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Ondrášek - 22.5.2010 Cuprák - 20.5.2010 Ondík Jozef 19.5. – 21.5.2010 Miklošková - 5.6. a 6.6.2010 Paulišin - 12.6.2010 Grecula 19.5. – 30.5.2010 Pokrivčáková - 22.5.2010 Jancura 8. – 21.6.2010 Kavčák - 20.5.2010 Marcin 22.5. – 23.5.2010 Marko - 12.6.2010 Alexa 29.5. – 30.5.2010 Počatko 13. – 25.5.2010 Svoboda 4.6. – 6.6.2010 Lenková - 5.6.2010 Maliňák - 22.5.2010 Mihálik - 20.5.2010 a v pracovné dni Džima - 12.6.2010 Marcin - 20.5.2010 Bakoš - 15.5.2010 Jurov 4.6. – 6.6.2010 Bali - 5.6.2010 Kocúr - 6.6.2010 a v pracovné dni Maruščák 20.5. – 27.5.2010 Dušek - 16.5.2010 Kovalčin - 23.5. a 30.5.2010 Knut - 5.6. a 6.6.2010 Volčko - 22.5. a 23.5.2010 Gajdoš od 20.5.2010 do prihlásenia Miháliková 5.6. a 6.6.2010 Zmeny v obsadení Dospelí: Kamenica – Hencovce (Šafranko za Michnu) Sp. Vlachy – Harichovce (Michna za Šafránka) Barca – Sobrance (Koščo P. za SFZ) Bystré – Bard. N. Ves (Vojtko za Zupku) Štítnik – Čaňa (22.5. Alexa, Mihálik, Jančár, Sedlák) V. Kapušany – Buzica (Zupka za Vojtka) Turňa – Moldava "B" (Sakalík za Koňara) Borša – Čierna (2.6 o 17.00 hod. Svoboda, Novák Grecula) Pušovce – Miklušovce (M. Juhás za Volčka) Prakovce – Hrabušice (Lajčák, Dušek, Jevin) Ťahanovce – Smižany (Gálik za Maruščáka, DZ Kalanin) Rudňany - Strážske (Paciga za Uhlára) Dorast: Humenné – Košice „B“ (Dzido za Dioszégiho) Kračúnovce – SAFI Prešov (Brendza za Maruščáka, aj žiaci) Smižany – Parchovany (Novotný za Marcina) Svit – Hranovnica (26.5. o 17.00 hod. Vaľko) Jasov – Medzev (E. Hegeduš za Kocúra) Sp. N. Ves – Trebišov (23.kolo 26.5. o 14.00 a 16.15 hod. Fabíny, Marcin, Gubala, Vaľko) Slivník – Ruskov (2.6. o 17.00 hod. Kovalčín za Vassa) Žiaci: Michalovce – Prešov (22.5. o 14.00 a 15.45 hod. Pavlov za Bíra) Sečovce – Borša (Hepka za Ondrášeka) Sp. Belá – Plavnica (Maličký za Pokrivčákovú) Svit – Dobšiná (2.6. o 10.00 a 11.45 hod. Alexa, Vaľko) Prešov - Lipany (Kunaj za Čiernika) I. Liga (ženy) štvrťfinále 26.5.2010 o 15.00 hod.: Humenné – Tr. Teplice (Firda, K. Friga, Švec) Zmeny na 26. – 27.5.2010 Dospelí: Kamenica – Soľ (21. kolo 21.5. o 17.00 hod. Ferenc, Hepka, Lipták) Strážske – krompachy (Sakalík za Leferoviča) Seč. Polianka – Vechec (Kunaj za Feckanina) Jasenov – Pakostov (Korinko, Svoboda, Firkaľ) Hencovce – Ubľa (Šivec za Bereckého) Čierna – Streda (Havrila, Tkáč, Somoši) Pušovce – Hranovnica (AR1 Počatko) Kluknava – Jakolovce (E. Kočiš, Tomeček, Brendza) Dvorianky - Slivník (Svat za Macka) Fintice - N.Šebastová (Džubák za Novotného) Radvaň - Kalnište (M. Firkaľ za Kriaka) Dorast: Kalša – Krásna (Babušik za Kocúra) Slivník - Michaľany (25. kolo 26.5. o 17.30 hod. Hepka za Bindasa) Župčany - Kežmarok (27.5. o 17.30 hod. M. Hudák z a Dubovského Trebišov - Lok. Košice (30.5. Vass za Kovalčina) Svit - Hranovnica (26.5. Kočiš za Alexu) Žiaci: Čaňa - V. Kapušany (Glova za Volčka) Poprad - Košice (26.5. Alexa, Uhlár, Dziad) Svit - Dobšina (2.6. Kočiš za Alexu) - KR berie na vedomie listy: FK Strážske, Lokomotíva Košice, Mikuláša Bindasa, - KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 27.5. o 17.00 R Kováčovú, R Topoľančina. KR upozorňuje R aby sledovali ÚS SFZ kvôli dohravaným stretnutiam!

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti: 1 stretnutie: B. Jančík (Lastomír) - 1/1b+9€, J. Hvizdoš (Kluknava) - 1/5a+9€, P. Gerčák (Bard. N Ves) - 1/5/a+9€, D. Glevaňák (Kežmarok) - 1/5a+5€, O. Riš (Levoča) - 1/1b, D. Spišiak (Hranovnica) - 1/5a, A. Artim (Raslavice) - 1/5a, R. Škop (Smižany) - 1/1b, P. Adamčo (Sabinov) - 1/5a. 2 stretnutia: J. Kozenko (FAM Poprad) - 1/6/1a+3€, J. Celovský (Radatice) - 1/2a. 3 stretnutia: M. Slaninka (Záborské) - 1/6b, R. Boroš (Sp. Vlachy) - 1/6b, F. Tomčák (Kežmarok) - 1/3b. 4 stretnutia: M. Lisý (Kluknava) - 1/1/4a+9€, M. Démeň (Gem. Hôrka) - 1/6b, M. Minár (Hanušovce) - 1/6b. 2 mesiace: P. Pavlina (Sobrance) - 1/6c. Zastavenie činnosti na 1 stretnutie za 4xŽK: Š. Ščešňák (Gaboltov) + 9€, A. Giblák (Štrba) + 9€, J. Michalko (Štrba), D. Feňak (Kendice), M. Dunčko (Levoča), B. Milko (Štítnik), M. Jelínek (Stakčin), J. Puchír (Svidnik), Z. Ištok(Gem. Hôrka). DK berie na vedomie uhradu finančných náležitostí FK Hranovnica, vyplatených R a DZ. DK trestá FK Kr. Chlmec za HNS funkcionárov v stretnutí (Čierna n/T - Kr. Chlmec) finančnou pokutou 100€+9€. Zastavenie činnosti do prerokovania prípadu: J. Balušinský (V. Šariš), M. Krišš (Gaboltov), M. Sukovský (Bystré), P. Petko (Gelnica). DK zamieta odpustenie zvyšku trestu hráčovi M. Džubakovi (Levoča), F. Suchému (Geča), V. Kuznecovi (Stakčin). DK zamieta žiadosť OFK Stakčin. DK navrhuje ŠTK kontumovať stretnutie Hranovnica – Uzovce v prospech FK Uzovce z dôvodu inzultácie „R“ domácim divákom. DK trestá FK Moldava „B“ za neúčasť na stretnutí Buzica – Moldava „B“ finančnou pokutou 265€. DK trestá FK Podolinec za neúčasť na stretnutí Sp. Bystré - Podolinec finančnou pokutou 100€. DK trestá FK Ľubica za neúčasť na stretnutí Bela n/C - Ľubica finančnou pokutou 100€. DK uvoľňuje činnosť: L. Klimko (Ľubotice), B. Sokoli (Ťahanovce), Š. Dostál (Gem. Hôrka), S. Sokolský (800318, Margecany), O. Bajtoš (Smižany). DK berie na vedomie list MŠK Čierna nad Tisou. DK zastavuje činnosť od 24.5.2010 týmto klubom do splnenia náležitosti: Pušovce - 18€, Brezovica - 5€, Sl. N Mesto - 36€, Seč. Polianka - 9€, Kalnište - 9€, Čaňa - 9€, Hanušovce - 12€, Čičarovce - 100€, Soľ - 209€, Valaliky - 9€, Cejkov - 9€, Sokoľany - 135€, Rožňava - 50€. DK predvoláva na došetrenie prípadu na zasadnutie dňa 27.5.2010 o 16.45 hod. zo stretnutia V. ligy JV Čierna n/T – Kr. Chlmec: HU, trénera hostí a rozhodcu stretnutia Bali-Jenčíka.

KOMISIA PRE MÉDIA

Komisia pre média dáva do pozornosti možnosť prezentovať zostrihy stretnutí klubov III. Ligy v regionálnej televízii TV REGION (Televízia Východné Slovensko). Ide o skúšobný projekt v spolupráci medzi VsFZ a TV REGION na odvysielanie zostrihov stretnutí v pripravovanom magazíne. V blízkej budúcnosti sa počíta o rozšírenie tejto možnosti aj pre kluby z IV. a V. Ligy VsFZ. FK III. Ligy môžu nahrať skrátený videozáznam (šot) zo stretnutia na FTP server najneskôr v utorok do 8.00 hod. Príspevok musí mať formát obrazu 16:9, musí byť uložený vo formáte MPEG2, minimálne 8Mbps VBR a najdôležitejšie je kvalita záberov. Šot by mal obsahovať najzaujímavejšie momenty zo stretnutia, nemal by byť dlhší ako 150 sekúnd, mal by mať komentár alebo písomný popis stretnutia (o aké stretnutie išlo, popis situácií, aký hráč dal gól a pod.). Všetky videozáznamy ktoré budú nahraté na FTP server, tak budú odvysielané v regionálnej televízii TV REGION pondelok poobede resp. si ich budete môcť pozrieť na webovej stránke www.regiontv.sk. Pre pokrytie televízneho signálu navštívte webovú stránku televízie. Prístupové údaje na FTP server sú: názov hostiteľa: upload.regiontv.sk uživateľ: sport heslo: regionsport Pre získanie viacej informácií resp. ak máte otázky tak kontaktujte milan.dubinsky@gmail.com resp. 0905 532 152 Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní. Záväzná ÚS odborných komisií, za ktorú zodpoveda jej obsahu VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk