Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.66 zo dňa 28.5.2010

SEKRETARIÁT

SEKRETARIÁT

1. Dáva do pozornosti širokej verejnosti, že prenajíma kancelárske priestory v zrekonštruovanej budove Dome Športu v Košiciach (6 €/m2 za mesiac). Voľné priestory majú rozmery cca 26 m2 a 14 m2. 2. Predseda VsFZ vyhlasuje deň prvého stretnutia našej reprezentácie na MS Slovensko –N. Zéland ako DEŇ futbalu na východnom Slovensku. Tento deň pripadá na 15.6.2010 zo začiatkom o 10.00 hod. Dňa futbalu sa majú možnosť zúčastniť všetky kluby III., IV. a V. líg a kluby mládeže pôsobiace vo VsFZ. Stretnutia sa môžu odohrať aj na menších hracích plochách aj v rámci jedného klubu v kategórii žiakov (2x30 min.). Prihlášky zasielajte na sekretariát VsFZ do 4.6.2010 14.00 hod. Hraciu loptu, ktorá ostáva domácemu družstvu na tento zápas si môžete vyzdvihnúť na príslušnom sekretariáte ObFZ.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK oznamuje FK, že aktív ŠTK pre vyžrebovanie nového súťažného ročníka sa uskutoční dňa 30.6.2010 o 16.30 hod. v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Úradná správa ŠTK s pokynmi pre prihlasovanie sa do nového RS, ako aj tlačivá – Prihláška do súťaže a Súpiska sú umiestnené na webovej stránke VsFZ. Tieto tlačivá vyplnené s príslušným zaplateným poplatkom je potrebné zaslať do termínu v zmysle uvedenej ÚS. 2. ŠTK vyzýva všetkých funkcionárov na predkladanie pripomienok k tvorbe Rozpisu súťaží pre nový súťažný ročník. V tejto súvislosti oznamujeme, že je možné do nového rozpisu umiestniť reklamu svojej činnosti, resp. firmy. Preto vyzývame záujemcov o umiestnenie reklamy svojej činnosti, resp. firmy v prípade, že budú mať záujem, aby tento záujem nahlásili na sekretariát VsFZ. Termínová listina pre nasledujúci súťažný ročník je umiestnená na webovej stránke VsFZ. 3. ŠTK po prejednaní schvaľuje a nariaďuje tieto zmeny termínov a UHČ: - III. Liga (dospelí) 27. kolo, Sp. Podhradie – Svidník sa odohrá dňa 2.6.2010 o 17.00 hod. - vzájomná dohoda (nedohrané stretnutie). - V. Liga JV (dospelí) 23. kolo Streda n/B – Poproč sa odohrá dňa 2.6.2010 o 17.30 hod. - vzájomná dohoda (neodohraté stretnutie). - III. LS/M/D 25. kolo Sp. Podhradie – Moldava n/B sa odohrá dňa 5.6.2010 o 14.00 a 16.15 hod. - vzájomná dohoda (kolízia stretnutí). - IV. Liga SEVER (dorast) 23. kolo Kračúnovce – SAFI Prešov sa odohrá dňa 1.6.2010. - IV. Liga JUH (dorast) 24. kolo Krompachy – Poproč sa odohrá dňa 29.5.2010 o 10.30 hod. - vzájomná dohoda. - V. Liga SZ (dorast) 27. kolo Župčany – Kežmarok sa odohrá dňa 2.6.2010 o 17.30 hod. - vzájomná dohoda. - V. Liga JV (dorast) 19. kolo Z. Hradište – Topoľany sa odohrá dňa 2.6.2010 o 17.00 hod. na ihrisku FK Zemplínsky Klečenov - vzájomná dohoda (dohrávka). - V. Liga JV (dorast) 23. Kolo Z. Hradište – Čierna n/T sa odohrá dňa 10.6.2010 o 17.00 hod. na ihrisku FK Veľký Ruskov pri Trebišove - vzájomná dohoda (dohrávka). - V. Liga SV (dorast) 17. Kolo Pakostov – Kamenica n/C sa odohrá dňa 2.6.2010 o 17.00 hod. - vzájomná dohoda. - V. Liga JZ (dorast) 26. kolo Helcmanovce – Domaňovce sa odohrá dňa 12.6.2010 o 14.30 hod. - vzájomná dohoda. - I. Liga U13, U12 (žiaci) 30. kolo 1. FC TATRAN Prešov – Bardejov sa odohrá dňa 9.6.2010 o 14.00 a 15.45 hod. - vzájomná dohoda. - I. Liga U13, U12 (žiaci) 29. kolo Trebišov- MFK Košice sa odohrá dňa 10.6.2010 o 10.00 a 11.45 hod., vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž Sever 23. kolo Kračúnovce – Levoča sa odohrá dňa 2.6.2010 o 15.00 a 16.45 hod. - vzájomná dohoda. - II. LS/M/Ž Sever 25. kolo Sp. Podhradie – Sabinov sa odohrá dňa 5.6.2010 o 10.00 a 11.45 hod. - vzájomná dohoda (kolízia stretnutí). - ŠTK ruší stretnutie II. LS/M/Ž Juh 20. kolo Borša – V. Kapušany pre nespôsobilú hraciu plochu zo dňa 29.5.2010 a nariaďuje ho odohrať dňa 9.6.2010 o 16.00 a 17.45 hod. - III. LS/M/Ž 21. kolo Sp. Belá – FAM Poprad sa odohrá dňa 2.6.2010 o 16.30 hod. (SŽ) a 18.15 hod. (MŽ) - vzájomná dohoda. 4. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie V. Ligy JV (dorast) 25. kolo Z. Hradište – Lastomír dňa 5.6.2010 o 13.00 hod. na ihrisku FK Veľký Ruskov pri Trebišove. 5. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - IV. Liga SEVER (dospelí) 27. kolo Kežmarok – Stakčín 3:0 kont. - neúčasť hostí. - IV. Liga JUH (dorast) 23. kolo Sp. Vlachy – Strážske 3:0 kont. - neúčasť hostí. - IV. Liga JUH (dorast) 23. kolo Gelnica – V. Kapušany kontumačne v prospech Gelnice, výsledok dosiahnutý na HP 6:0 ostáva v platnosti. - V. Liga SZ (dorast) 27. kolo Dul. Ves – Lendak 3:0 kont. - neúčasť hostí. - II. LMŽ Sever 23. kolo Raslavice – Brezovica kontumačne v prospech Raslavíc, výsledok dosiahnutý na HP 4:0 ostáva v platnosti, pokles hráčov pod 7. 6. ŠTK berie na vedomi list PARTIZÁN Bardejov o organizovaní turnaja prípraviek U9 dňa 5.6.2010 (sobota). Zraz o 14.30 hod. Účastníci MFK GORAL St. Ľubovňa, 1. FC TATRAN Prešov, Stropkov, Bardejov. 7. ŠTK berie na vedomie list FK BODVA Moldava n/B o organizovaní turnaja prípraviek roč. 1999-2000 dňa 29.5.2010 (sobota) o 9.00 hod. na umelej tráve. Zraz o 8.30 hod. Účastníci ZEMPLÍN Michalovce, 1. FC TATRAN Prešov, MFK Košice, Moldava n/B. 8. ŠTK berie na vedomie žiadosť FK SLOVAN Kendice a schvaľuje ako náhradnú hraciu plochu v prípade nepriaznivého počasia do konca súťažného ročníka ihrisko FK FURČA Haniska pri Prešove. 9. ŠTK po prejednaní schvaľuje odohrávanie domácich stretnutí FK Humenné aj na vedľajšej hracej ploche HFC Humenné do konca súťažného ročníka 2009/2010. 10. ŠTK žiada FK Vojčice a Z. Teplicu o predloženie vzájomnej dohody na odohratie dorasteneckého stretnutia.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Topoľančin - na deň 27.5.2010 Pavlov - na dni 12. a 19.6.2010 Uhlár - na dni 22.5, 30.5. a 20.6.2010 Haviarik - na deň 13.6.2010 Kováčová - na dni 18.6. – 20.6.2010 Vaľko ml. od 29.5. do konca jarnej časti Stretavský - na deň 22.5.2010 Lang - na deň 2.6.2010 Mišenčík Jaroslav - na deň 29.5.2010 Pavlov - na deň 12.6.2010 Pecha - na deň 12.6.2010 Palinský - na deň 12.6.2010 Rumančík - na deň 12.6.2010 Gálik - na deň 26.6.2010 Novotný - na deň 12.6.2010 Novotný - na dni 5.6., 6.6. a 12.6.2010 Mišenčík Matúš - na deň 5.6.2010 Juhás Martin - na dni 5.6. – 22.6.2010 Dubovecký - na dni 5.6. a 12.6.2010 Macko - na deň 26.5.2010 Počurek - na deň 6.6. a 13.6.2010 Novotný - na deň 26.5.2010 Čanda - na dni 29.5. a 30.5.2919 Diószegi od 4.6. do konca jarnej časti Gonos - na deň 26.5.2010 Bazár od 29.5. do konca súťažného ročníka Zmeny v obsadení Dospelí: Ľubica – Medzilaborce (Kačmár za Sendeka) Cejkov – Michaľany (Štofka za Bazára) Bardejov – Barca (Jurašek za SFZ) Humenné – Vechec (Tarcala za Čabalu) Sobrance – Nižný Hrušov (Slebodník za Mihálika) V. Tatry – V. Opátske (Pavlovský za Zubku) Sabinov – Stropkov (Čech-Špirek, Čiták, Ádam) Stakčín – Bystré (Goč za Kovaľa) Strážske – Rožňava (Gazdová za Matiho) Turňa – V. Kapušany (Bochnovič, Brendza, Pekár) Čaňa – Rudňany(Benko, Šivec, Gonos) Š. Dravce – Záborské (Mihálik za Glovu) Kluknava – Sp. Vlachy (Drenko za Vaľka) Buzica – V. Folkmar (Homoľa za Počureka) Dorast: Ľubotice – Michalovce "B" (Sendek za Kačmára) Koš. N. Ves – Giraltovce (Baksay za Glovu) St. Ľubovňa – Moldava (Pecha, Šivec, Kandráč) Kapušany – Bystré (Krivjančin za Čiernika) Turňa – Bidovce (E. Hegeduš za Vaľka) Prešov – Stropkov (Pika za Matiho) Snina – Rožňava (Firda za Žuleviča, P. Friga za K. Frigu) Z. Hradište – Topoľany (2.6. Ondrášek za Dušekovú) Kračúnovce – SAFI Prešov (1.6. E. Kočiš) Žiaci: Giraltovce – Snina (Sakalík za E. Kočiša) Lendak – Sp. Bystré (Uhlár za Vaľka obe stretnutia) Plavnica – Svit (Kunaj za J. Mišenčíka) Košice – KAC Košice (Koňar za Dubinského) Sp. N. Ves – Michalovce (29.5. Jančar za Guballu) Ženy: Pakostov – Banka nehrá sa - KR berie na vedomie listy: FK Sobrance, FC Lok. Košice, Dvorianky. - Píro Martin zmena adresy: Prešovská 65, 044 31 Družstevná pri Hornáde. - KR vzhliadla video zo stretnutia V. Kapušany – Buzica na základe sťažnosti FK Buzica. KR považuje sťažnosť za čiastočne opodstatnenú. KR poplatok nevracia. - KR predvoláva na svoje zasadnutie 3.6. o 17.00 R: Trembeckí, Ondík, Volčko, Kovalčin. - KR žiada R o predloženie dokladou o zaplatení poplatku za oneskorené ospravedlnenie: Trembeckí, Ondík, Volčko, Kovalčík, Škurla, Kocúr, Maruščák, Alexa, Mihálik, E. Kočiš, Dubovecký, Počurek, J. Mišenčík, Vaľko. - KR neprejednalo námietku FK K. Chlmec k výkonu R z dôvodu nesplnenia náležitosti v rámci Rozpisu súťaži VsFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti nepodmienečne: 1 stret: P. Petko /Gelnica/ 1/5a-odstal v 23.kolo, M. Sukovský/Bystré/ 1/5a+5€, M. Krišš /Gaboltov/ 1/5a+9€,J. Balušinský /V. Šariš/ 1/5a+5€, T. Polkabla /Rudňany/ 1/5a-po odstáti trestu za 4xŽK, M. Lavko /Sp. Bystré/ 1/5a, J. Bic /Hanušovce/ 1/5a, M. Čižmár /KE-Barca/, G. Dozsický /V. Kapušany/, Š. Modla /Kr. Chlmec/ 1/1a, 3 stret: A. Šoltís /V. Opatské/ 1/6b, M. Fridman /Svit/ 1/6b, M. Čobík – Ferčak /KE-Krásna/, 5 stret: P. Zábavník /V. Opatské/ 1/6b Zastavenie činnosti na 2stret za 8xŽK : od 17.05.2010: P. Beliš /V. Šariš/ od 27.05.2010: R. Kudláč /Radvaň/+9€, Zastavenie činnosti na 1stret za 4xŽK : od 22.05.2010: R. Chalúpka /Kamenica/, P. Glod /Soľ/, od 24.05.2010: M.Tomáš /Hencovce/, P. Gombita /Pakostav/+9€, M. Bajus /Seč. Polianka/, B. Bilčák /Ubľa/+9€, Ľ. Pidanič /Humenné/+9€, T. Klembala /Hrabušice/+9€, P. Joščák /Ľubotice/, J. Motyľ /Kračunovce/, J. Nazarej /Kračunovce/+9€, J. Tomaško /Raslavice/+9€, J. Sklenár /Ľubica/+9€, P. Jaco /Fintice/, M. Biľ /N. Šebastová/+9€. P. Balint /Sečovce/, R. Heldák /Radatice/, J. Pavlišin /Plavnica/, M. Prihoda /Župčany/, M. Baran /Kendice/, V. Priščák /Miklušovce/, F. Oravec /Pušovce/+9€, M. Kopka /Topoľany/, A. Hoščuk /KE-Barca/, M. Devečka /Sobrance/, L. Bednár /Snina/, V. Palša /Bardejov/, J. Šofranko /Bardejov/, M. Ketcem /Lastomír/, T. Polkabla /Rudňany/, M. Košč /Krompachy/+9€, M. Hrabčák /V. Kapušany/, T. Nagy /V. Kapušany/, M. Nemčík /V. Revištia/+9€, J. Husovský /V. Kapušany/ od 27.05:2010: J. Barta /Kalnište/+9€, J. Krivjančin /Radvaň/+9€, F. Kotka /Čierna n/T/, P. Fedor /Borša/ Zastavenie činnosti do prerokovania prípadu : M. Kuchta /Prakovce/, M. Opremčák /Prakovce/, J. Max /Zem. Hámre/+9€, Maroš Imričko /Slivník/, M. Nemčík /V. Revištia/, DK uvoľňuje činnosť: Marek Svičin /Radvaň/ DK trestá FK Medzilaborce za nedostatočnú usporiadateľskú službu a HNS divákov finančnou pokutou 30+9€ v stretnutí Medzilaborce – D. Klčovo. DK trestá OFK Prakovce za HNS vedúceho družstva, vykázanie z lavičky náhradníkov v stretnutí /Gelnica -Prakovce/, finančnou pokutou vo výške 20+9€. DK trestá zákazom výkonu funkcie kapitána FK Slivník, p. M. Geňo. podľa 1/9/2/b na 4. stretnutia, zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva FK Slivník p. D. Rimár. podľa 1/9/2/b na 4. stretnutia. Návrh na ŠTK : Dvorianky – Slivník 3:0 kont. DK trestá FK Stakčín za neúčasť na stretnutí Kežmarok - Stakčín, finančnou pokutou 265€, poplatok uhradený. DK trestá FK Strážske za neúčasť na stretnutí Sp. Vlachy - Strážske, finančnou pokutou 100€. DK zamieta žiadosť OFK Stakčín z dôvodu nesplnenia náležitosti. DK oznamuje FK Smižany, že hráč V. Šebest. Obdŕžal iba 3xŽK. DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 03.05.2010 o 17:00 hod: trénera FK Buzica, kapitána FK Buzica- p. J. Oravca , kapitána FK V. Kapušany - p. J. Terebešiho, hlavného usp. stretnutia V. Kapušany - Buzica- p. A. Kaszonyi, rozhodcov a DZ tohto stretnutia – Zubka, Kovaľ, Metyľ, Čabala. DK berie na vedomie včasnú úhradu poplatku FK Čaňa, FK Hanušovce. DK berie na vedomie list futbalového klubu Kr. Chlmec. DK uvoľňuje činnosť futbalovým klubom Hanušovce, Čičarovce, Soľ, Sokoľany, DK zastavuje činnosť od 28.05.2010 klub Sl. Nové Mesto (36 €) do splnenia náležitosti .