Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č. 71 zo dňa 18.6.2010

SEKRETARIÁT Žiada kluby o zaslanie komplet vyplnenej záväznej prihlášky t.j. všetky tri strany najneskôr do 23.6.2010 (streda).

SEKRETARIÁT

Žiada kluby o zaslanie komplet vyplnenej záväznej prihlášky t.j. všetky tri strany najneskôr do 23.6.2010 (streda).

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Pozor zmena: ŠTK oznamuje FK, že aktív ŠTK pre vyžrebovanie nového súťažného ročníka sa vzhľadom na posun posledných kôl pre nepriaznivé počasie uskutoční dňa 2.7.2010 o 16.30 hod. v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Úradná správa ŠTK s pokynmi pre prihlasovanie sa do nového RS, ako aj tlačivá – Prihláška do súťaže a Súpiska sú umiestnené na webovej stránke VsFZ. Tieto tlačivá vyplnené s príslušným zaplateným poplatkom je potrebné zaslať do termínu v zmysle uvedenej ÚS. 2. ŠTK dôrazne vyzýva funkcionárov jednotlivých FK o okamžité zaslanie prihlášok do súťaží s kontrolným ústrižkom o zaplatení štartovného. Bez preukázania zaplatenia štartovného nebude príslušné družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. 3. ŠTK po prejednaní schvaľuje a nariaďuje tieto zmeny termínov a UHČ: - III. Liga (dospelí) 30. Kolo Giraltovce – Lok. Košice sa odohrá dňa 19.6.2010 o 17.00 hod. na štadióne v Kračúnovciach - vzájomná dohoda, nespôsobilá hracia plocha v Giraltovciach. - III. Liga (dospelí) 30. Kolo Svidník – Barca sa odohrá dňa 19.6.2010 o 17.00 hod. - vzájomná dohoda. - III. Liga (dospelí) 30. Kolo Krásna – N. Hrušov sa odohrá dňa 20.6.2010 o 10.30 hod. - vzájomná dohoda. - IV. Liga SEVER (dospelí) 30. Kolo Raslavice – Medzilaborce sa odohrá dňa 19.6.2010 o 17.00 hod. - vzájomná dohoda. - IV. Liga JUH (dospelí) 30. Kolo Rožňava – Moldava "B" sa odohrá 19.6.2010 o 17.00 hod. – vzájomná dohoda - V. Liga SZ (dospelí) 30. Kolo Štrba – Kendice sa odohrá dňa 19.6.2010 o 15.00 hod. - vzájomná dohoda. - V. Liga JZ (dospelí) 30. Kolo Kluknava – Harichovce sa odohrá dňa 19.6.2010 o 17.00 hod. na štadióne v Krompachoch - vzájomná dohoda, nespôsobilá hracia plocha v Kluknave. - V. Liga JZ (dospelí) 26. Kolo Hrabušice – Sp. Vlachy sa odohrá dňa 20.6.2010 o 10.30 hod. - vzájomná dohoda. -V. Liga JZ (dorast) 26. Kolo Valaliky – V. Ida sa odohrá dňa 18.6.2010 o 17.30 hod. - vzájomná dohoda. - IV. Liga SEVER (dorast) 26. Kolo Belá n/C – Raslavice sa odohrá dňa 18.6.2010 o 17.00 hod. - vzájomná dohoda. - IV. Liga SEVER (dorast) 26. Kolo SAFI Prešov – V. Šariš sa odohrá dňa 20.6.2010 o 10.00 hod. - vzájomná dohoda. - V. Liga SZ (dorast) 30. Kolo Sp. Bystré – V. Lomnica sa odohrá dňa 17.6.2010 o 17.00 hod. - vzájomná dohoda. - V. Liga SZ (dorast) 30.kolo Šar. Michaľany – Župčany sa odohrá dňa 20.6.2010 o 10.30 hod. -vzájomná dohoda - V. Liga SZ (dorast) 30. Kolo Kežmarok – Svit sa odohrá dňa 19.6.2010 o 14.00 hod. na štadióne v Mlynčekoch, zraz v Kežmarku, nespôsobilá hracia plocha. - II. LS/M/Ž SEVER 25. Kolo Kežmarok – Raslavice sa odohrá dňa 19.6.2010 o 10.00 a 11.45 hod. na štadióne vo V. Lomnici, zraz vo V. Lomnici - nespôsobilá hracia plocha. - II. LS/M/Ž SEVER 25. Kolo Hanušovce – Brezovica sa odohrá dňa 17.6.2010 o 16.00 a 17.45 hod. - vzájomná dohoda. 4. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - V. Liga JV (dospelí) 25.kolo Borša – Lastomír 0:3 kont. - IV. Liga JUH (dorast) 25. Kolo Smižany – V. Kapušany 3:0 kont. - neúčasť H. - IV. Liga JUH (dorast) 25. Kolo Gelnica – Sečovce 3:0 kont. - neúčasť H. - V. Liga SZ (dorast) 29. Kolo Bard. N. Ves – Hranovnica 3:0 kont. - neúčasť H. - V. Liga JZ (dorast) 25. Kolo V. Ida – Prakovce 0:4 - pokles hráčom D pod 7, výsledok ostáva v platnosti. - II. LS/M/Ž JUH 18. Kolo Borša – Šaca 0:3 kont. - II. LS/M/Ž JUH 20. Kolo Borša – V. Kapušany 0:3 kont. - II. LS/M/Ž JUH 17. Kolo Haniska – Borša 3:0 a 3:0 kont. - neúčasť H. - II. LS/M/Ž SEVER 23. Kolo Kračúnovce – Levoča 3:0 a 3:0 kont. - neúčasť H. - III. LMD 25. Kolo Giraltovce – Rožňava - nedohranné stretnutie, výsledok 4:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti, pokles hráčov H pod 7. - IV. Liga JUH (dorast) 22. Kolo Turňa – Bidovce 0:3 kont. - neúčasť D. 5. ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia II. LS/M/Ž SEVER 26. Kolo Marhaň – Hanušovce v pôvodnom termíne dňa 19.6.2010 o 9.00 a 10.45 hod. na štadióne v Porúbke.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Švec - na dni 1.7. - 1.8.2010 Uhlár - na deň 21.6.2010 Novotný - na deň 20.6.2010 Bochnovič - na dni 19. - 20.6.2010 Polomský - na deň 20.6.2010 Lešková - na dni 29.6. - 16.7.2010 Dziak - na dni 19.6. - 20.6.2010 Juhás Cyril - na dni 14. - 18.6.2010 Kucer - na deň 20.6.2010 Ondrášek - na dni 17.6. - 19.6.2010 Škurla - na dni 22.6. - 13.7.2010 Marcin - na dni 12.6. - 13.6.2010 Zvolánek - na deň 12.6.2010 Volčko - na dni 19.6. - 20.6.2010 Jeleneková - na deň 20.6.2010 Fedeš - na dni 19. - 20.6.2010 Štofka - na dni 18.6. - 20.6.2010 Dub - na dni 14. - 25.7.2010 Leško - na dni 29.6. - 16.7.2010 Novotný - na deň 20.6.2010 Ospravedlnenie z fyzických previerok: Torkoš - na deň 26.6.2010 Zmeny v obsadení Dospelí: Helcmanovce – V. Folkmar (Ondík za Korpu) Kr. Chlmec – Rudňany (Korpa za Ondíka) Pakostov – Kalnište (Bazár za Mikitu) Gem. Hôrka – Koš. N. Ves (Mikita za Gavaliera, Jančár za Polomského) Sobrance – V. Opátske (Gavalier za SFZ) Svidník – Barca (Žofčák za Čech–Šprireka) V. Tatry – Sabinov (Čech–Špirek za Žofčáka) Rožňava – Moldava "B" (Alexa za Maliňáka) V. Revištia – Čaňa (Kovaľ za E. Kočiša) Kr. Chlmec – Rudňany (Vojtko za Fedeša) Seč. Polianka – Sačurov (Lang za Volčka) Šiba – Hranovnica (Kolesár za Pavlovského) Gaboltov – Pušovce (Paciga za Dziaka) Ťahanovce – Prakovce (Štefek za Kucera) Dorast: Moldava – Sabinov (Gábor za Štofku) Rožňava – Ben. Košice (Pekár za Novotného) Lipany – St. Ľubovňa (Svat za Korinka) Ľubotice – Sp. Podhradie (Michalík za Svata) Belá – Raslavice (18.6. o 17.00 hod. Pavlišin) Ľubica – Bystré (Kočiš za Pacigu) Hanušovce – Čirč (Tomáš za Bančanského) Bidovce – Sobrance (Juhás za Slimáka) V. Kapušany – Strážske (Topoľančin za Kolesára) Z. Teplica – Kr. Chlmec (Prokopovič za Ondrášeka) Š. Michaľany – Župčaany (20.6. o 10.30 hod. Onofrej) Kežmarok – Svit (Pokrivčáková za Dziaka, aj žiaci) Žiaci: Giraltovce – KAC Košice (Škurla za Bochnoviča) Levoča – Medzilaborce (Pavlovský za Pekára) Marhaň – Hanušovce (Šivec za Počureka) Brezovica – Svidník (Blichárová za Ištoňu) SAFI Prešov – Šaca (Tomeček za Zubku) Moldava – Čaňa (Biroš za Jelenekovú) Sp. Bystré – Sp. Belá (Paciga za Košiša) - KR berie na vedomie list FK Sabinov. - KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 24.6. o 16.45 R Vassa a DZ Timka. - Upresnenie fyzických previerok: R III. ligy a R do 35 rokov začiatok o 8.00 hod. fyzické previerky a 13.00 hod. teoretické previerky, R nad 35 rokov, nováčikovia a ženy začiatok a o 9.30 hod. teoretické previerky a 13.00 hod. fyzické previerky. Súčasťou letného seminára sú aj písomné testy z pravidiel futbalu, SP a Rozpisu súťaží VsFZ. KR upozorňuje R na povinnosť predložiť pri prezentácii lekárske potvrdenie a potvrdenie o úhrade poplatku za letný seminár vo výške 6€, uviesť VS: 30301. - KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 24.6. o 16.45 hod R: Hudák, DZ Levický, DZ Sendek. - KR žiada R o predloženie dokladu o zaplatení poplatku za oneskorené ospravedlnenie: 6,60 EUR: Kovalčin, Počurek a 3,30 EUR: Dubovecký, Vass, Drenko, Hegeduš, Bali–Jenčík, Ličko, Bíro, Polomský, Novotný, Volčko, Dziak, Zubka, Jeleneková, Fedeš. KR upozorňuje R, že pokiaľ budú mať nevyrovnané poplatky nebudú pripustení na letný seminár.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti nepodmienečne: 1 stretnutie: M. Mackanič (Bidovce) - 1/4a, P. Baštár (Hencovce) - 1/5a, M. Molitoris (Soľ) - 1/5a po odstáti 4xŽK, T. Jankovčin (Poproč) - 1/1/b. 3 stretnutia: D. Dinda (Sokoľany) - 1/3/b. 4 stretnutia: P. Duda (Fintice) 1/6b, J. Vitovič (Fintice) 1/6b. 6 stretnutí: M. Lumtzer (Koš. Nová Ves) 1/3b+4€. Zastavenie činnosti na 2 stretnutia za 8xŽK: M. Kurila (Jasenov)+9€, I. Artim (Raslavice)+9€, Zastavenie činnosti na 1 stretnutie za 4xŽK: L. Brož (Hranovnica), R. Ficko (Záborské), Š. Uličný (Uzovce)+9€, Ľ. Tokár (Uzovce)+9€, M. Želinský (Radatice), P. Popovec (V. Šariš)+12€, R. Mati (Vechec)+9€, M. Molitoris (Soľ)+9€, M. Revák (V. Revištia)+9€, G. Vašký (V. Kapušany), J. Depta (Kežmarok)+9€, M. Guľák (Stakčín), M. Hopko (Fintice)+9€, M. Valkučák (Kľušov), M. Hatala (Hanušovce)+9€, P. Spišák (Sokoľany), M. Koreň (Sečovce)+9€, B. Seman (Koš. N. Ves)+9€, P. Dičák (Hrabušice)+9€. Zastavenie činnosti do prerokovania prípadu: J. Baran (N. Šebastová), P. Šimco (Dl. Lúka), P. Ondaš (Krompachy), Z. Kovacz (Moldava), P. Ložiak (Humenné), P. Vybíral (Raslavice), P. Belej (Kluknava), R. Schmer (Medzev). DK uvoľňuje činnosť hráčom: R. Skokan (FK Smižany), A. Šoltís (V. Opatské), M. Čobík–Ferčík (Krásna), M. Kuchta (Prakovce). DK trestá FK V. Kapušany za neúčasť na stretnutí dorastu Smižany - V. Kapušany finančnou pokutou 100€. DK trestá FK Sečovce za neúčasť na stretnutí dorastu Gelnica -Sečovce finančnou pokutou 100€. DK trestá FK Hranovnica za neúčasť na stretnutí dorastu Bard. N Ves - Hranovnica finančnou pokutou 100€. DK trestá FK Turňa za neúčasť na stretnutí dorastu Turňa - Bidovce finančnou pokutou 100€. DK trestá FK Levoča za neúčasť na stretnutí žiakov Kračúnovce - Levoča finančnou pokutou 100€. DK trestá FK Raslavice za NS funkcionárov na lavičke náhradníkov podľa DP 2/1/a, IV. Ligy SEVER (dospelí) Svit - Raslavice, finančnou pokutou 50€+9€. DK trestá FK Kluknava za pokus o inzultáciu divákom počas stretnutí V. Liga JZ (dospelí) FK Kluknava - Jaklovce, finančnou pokutou 400€+9€, podmienečným uzatvorením ihriska na 1 stretnutie do 17.9.2010. DK trestá rozhodcov: p. D. Brendzu zastavením činnosti na 2 mesiace podľa DP 3/5, p. E. Kočiša na 1 mesiac podľa DP 3/5, delegáta zväzu p. P. Nováka na 2 mesiace podľa DP 3/5. DK trestá FK Koš. Novej Vsi za inzultáciu rozhodcu divákom po stretnutí mimo HP, V. Liga JZ (dospelí) Koš. Nová Ves - Hrabušice, finančnou pokutou 650€+9€, nepodmienečným uzatvorením ihriska na 1 stretnutie. DK trestá FK Šiba finančnou pokutou 135€ za nedodanie videozáznamu zo stretnutia V. Liga SZ (dospelí) Šiba – Gaboltov. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní. Záväzná ÚS odborných komisií, za ktorú zodpoveda jej obsahu VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk