Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradna správa č.72 zo dňa 25.6.2010

SEKRETARIÁT Sekretariát oznamuje, že dňa 1.7.2010 sa uskutoční zasadnutie VV VsFZ o 13.00 hod. a o 16.00 hod. zasadnutie Rady VsFZ v budove Dome Športu v Košiciach.

SEKRETARIÁT

Sekretariát oznamuje, že dňa 1.7.2010 sa uskutoční zasadnutie VV VsFZ o 13.00 hod. a o 16.00 hod. zasadnutie Rady VsFZ v budove Dome Športu v Košiciach.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Pozor zmena: ŠTK oznamuje FK, že aktív ŠTK pre vyžrebovanie nového súťažného ročníka sa vzhľadom na posun posledných kôl pre nepriaznivé počasie uskutoční dňa 2.7.2010 o 16.30 hod. v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Úradná správa ŠTK s pokynmi pre prihlasovanie sa do nového RS, ako aj tlačivá – Prihláška do súťaže a Súpiska sú umiestnené na webovej stránke VsFZ. Tieto tlačivá vyplnené s príslušným zaplateným poplatkom je potrebné zaslať do termínu v zmysle uvedenej ÚS. 2. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - IV. Liga SEVER (dospelí) 30. kolo Hanušovce- Breznica 0:3 kont., štart hráča po 4. ŽK. - IV. Liga JUH (dospelí) 30. kolo Buzica – Štítnik 3:0 kont. - neúčasť H. - V. Liga SZ (dospelí) 30. kolo Sp. Bystré – St. Ľubovňa „B“ 3:0 kont. - neúčasť H. - III. LMD 26. kolo Rožňava – BENECOL Košice 3:0 kont. - pokles hráčov H pod 7. - II. LS/M/Ž SEVER 26. kolo Kežmarok – Raslavice 3:0 a 3:0 kont. - neúčasť H - II. LS/M/Ž JUH (žiaci) 22. kolo Borša – Gelnica 0:3 a 0:3 kont. 3. ŠTK berie na vedomie žiadosť TJ OLYMPIA Borša o odohratí vyžrebovaných domácich stretnutí V. Liga JV (dospelí) v jesennej časti súťažného ročníka 2010/2011 na ihriskách súperov pre nespôsobilú hraciu plochu v Borši. 4. ŠTK neprejednáva námietku MsŠK Čierna n/T pre nesplnenie náležitostí čl. 118 až 125 SP. 5. ŠTK opätovne predvoláva p. Kačmarčíka Karola, čl. VV MFK GORAL St. Ľubovňa, na svoje zasadnutie dňa 30.6.2010 (streda) o 16.00 hod. 6. ŠTK dáva na vedomie FK, že predbežné žrebovacie čísla pre súťažný ročník 2010/2011 budú uverejnené na web stránke VsFZ Košice už piatok večer dňa 25.6.2010. Žiadame FK o prípadné ďaľšie pripomienky k žrebovacím číslam. 7. Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 30.6.2010 (streda) o 15.30 hod.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenie: Hiľovský - na dni 22.6.- 17.7.2010 Sendek František - na deň 19.6.2010 Gálik - na deň 19.6.2010 Reňo - na deň 19.6.2010 Šivec - na dni 27.6. - 20.7.2010 Grecula do odvolania Vass - na dni 2.7. - 12.7.2010 Maturkanič - na dni 2.7. - 12.7.2010 Tornay - na dni 18.7. - 25.7.2010 a 4.8. - 10.8.2010 Borufka - na dni 19.7. - 31.7.2010 Josay - na dni 21.7. - 11.8.2010 Ospravedlnenie z fyzických previerok: Kunaj, Hiľovský, Laskovský, Farkaš, Bakoš, Bíro, Ondík Jozef, Firda, Wurm, Brendza, Grecula, - KR oznamuje DZ, že letný seminár DZ sa uskutoční dňa 23.7.2010 (piatok) o 16.00 v priestoroch VsFZ v Košiciach. - KR berie na vedomie oznámenie R Pechu, Duboveckého a Svata o ukončení aktívnej činnosti ako R. -KR berie na vedomie list FK Čierna n. Tisou -KR berie na vedomie oznámenie R Babušíka o prerušení aktívnej činnosti ako R, - KR žiada o predloženie potvrdenia o zaplatení poplatku za oneskorené ospravedlnenie: 6.60€: Počurek a 3.30€: Dubovecký, Vass, Bali- Jenčík, Ličko, Bíro, Polomský, Novotný, Volčko, Dziak, Zubka, Jeleneková, Firda, Ondík, Jonáš, Bakoš, R. Farkaš, F. Sendek, Hiľovský, Babušík, Grecula - KR žiada ObFZ o nahlásenie DZ do nominačných listín VsFZ s platnou licenciou v počte 1+1 (náhradník). - Písomný test bude zostavený z okruhu 613 otázok, ktoré sú uvedené na internete www.referee.sk

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti nepodmienečne: 1 stretnutie: M. Bajus (Sečovce) - 1/5a, R. Schmer (Medzev) - 1/5a+9€, P. Belej (Kluknava) - 1/5a+9€, Z. Kovacz (Moldava) - 1/4a +9€, P. Šimco (Dl. Lúka) - 1/5a+9€, T. Smačár (Moldava), Tabačko (Koš. N. Ves) - 1/5a+9€, V. Sabol (Jasov) - 1/5a+9€, J. Mikuš (Rudňany) - 1/5a+9€, P. Staš (Kr. Chlmec) - 1/5a+9€, R. Fabiny (Hranovnica) - 1/5a+9€, M. Matvej (Breznica) - 1/5a+9€, P. Ložiak (Humenné) - 1/5a + 9€ od 14.6.2010. 2 stretnutia: P. Vybíral (Raslavice) - 1/5a, D. Horvát (Hanušovce) - 1/4a+9€. 4 stretnutia: P. Ondaš (Krompachy) - 1/3b+9€, J. Baran (N. Šebastová) - 1/6b+9€, J. Tóth (Kr. Chlmec) - 1/3b+9€, M. Hatala (Hanušovce) - 1/9b+4€. Zastavenie činnosti na 2 stretnutia za 8xŽK: P. Orzhakhovskij (Sobrance), Ľ. Rabajda (Radvaň)+9€, I. Lorinc (Rožňava)+9€, J. Pavlišin (Plavnica)+9€. Zastavenie činnosti na 1 stretnutie za 4xŽK: Ľ. Glevický (Sp. Podhradie)+12€, P. Krajník (Snina), P. Haluška (V. Opatské)+12€, R. Novák (V. Tatry)+12€, O. Čabak (Kamenica), L. Behun (Jasenov), S. Bereš (Sačurov)+9€, J. Fekete (Ťahanovce)+9€, N. Kovesdi (Gem. Hôrka)+9€, J. Mikuš (Rudňany)+9€, J. Surmin (V. Revištia)+9€, T. Hiriak (Strážske)+9€, J. Kmec (Hanušovce)+9€, J. Kalafut (Ľubica), R. Kopkaš (Kežmarok)+9€. DK uvoľňuje činnosť hráčom: J. Garčar (Moldava), B. Minďaš (Levoča). DK ruší poplatok za prerokovanie prípadu 4xŽK FK Sečovce, FK Raslavice. DK trestá FK Štitnik za neúčasť na stretnutí dospelí Buzica - Štítnik finančnou pokutou 265€, FK St. Ľubovňa za neúčasť na stretnutí dospelí Sp. Bystré – St.Ľubovňa finančnou pokutou 200€ a FK Raslavice za neúčasť na stretnutí II. LS/M/Ž Kežmarok – Raslavice finančnou pokutou 100€. DK trestá kapitána J. Matta (Hanušovce) zákazom výkonu funkcie kapitána na 4 stretnutia a ved. mužstva A. Socha (Hanušovce) zákaz výkonu funkcií v majstrovských stretnutiach na 4 stretnutia obaja podľa DP 1/9/2b. DK trestá FK Sabinov finančnou pokutou 100+9€ za HNS trénera v stretnutí Moldava - Sabinov (III. LSD). Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní. Záväzná ÚS odborných komisií, za ktorú zodpoveda jej obsahu VsFZ je uvedená na webovej stránke www.futbalvsfz.sk