Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná spráca č.71 zo dňa 24.5.2006

SEKRETARIÁT

SEKRETARIÁT

Sekretariát žiada sekretárov ObFZ o písomné nahlásenie výsledkov Nike Cup-u po každom kole na sekretariát VsFZ alebo pszenay@barimpexpo.sk príp . 0902 937 057, 0905 252 235.
Sekretariát žiada predsedov Matriky ObFZ a predsedov DK ObFZ , aby písomne zaslali na sekretariát návrhy a doplnky do pripravovaných noviel a zmien športových noriem pre amatérov.
Porada predsedov ObFZ s predsedov VsFZ sa uskutoční dňa 28.5.2007 o 14.00 hod. v budove Domu Športu v Košiciach.
Sekretariát, na základe informácie pozorovateľa stretnutia, žiada FK Stakčín o predloženie videozáznamu zo stretnutia Stakčín – N. Hrušov a FK Borša zo stretnutia Borša – Čaňa.

TRÉNERSKO METODICKÁ KOMISIA

TMK VsFZ žiada trénerov III. Ligy o dôsledné a dochvíľne vyplnenie anketového lístka 11-stky III.Ligy súťažného ročníka 2006/2007.

KOMISIA MLÁDEŽE

KM VsFZ pozýva zástupcov FK mládeže (SŽ + MŽ a prípravky) na pracovné stretnutie 4.júna 2007 (pondelok) o 14.00 hod. v zasadačke VsFZ Košice. Predmetom pracovného stretnutia bude predloženie návrhov na zmenu štruktúry súťaži II. LS/M/Ž a súťaže prípraviek. Účasť zástupcov FK z hľadiska prejednania návrhov nutná.

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK dôrazne žiada FK o zaslanie údajov do adresára v zmysle Návratky, ktorá je umiestnená na webovej stránke – www.futbalvsfz.sk – presný názov klubu, adresa, telefón FK, meno predsedu, telefón v zamestnaní a byt (v prípade mobilu stačí toto číslo), tajomník, telefón v zamestnaní a byt (v prípade mobilu stačí toto číslo), názov banky FK, číslo účtu a email adresu FK. Touto cestou žiadame aj delegátov a rozhodcov stretnutí na upozorňovanie jednotlivých zástupcov FK, aby v tomto zmysle upozorňovali zástupcov FK na stretnutiach. Adresy je možné hlásiť aj sekretárovi zväzu na fax 055 – 6433566. Predpokladáme, že je v záujme každého FK, aby adresár FK bol aktuálny a k tomu zvolili náležitý prístup.

2. Aktív ŠTK VsFZ sa uskutoční dňa 4.7.2007 o 16.00 hod. na Magistráte mesta Košíc (Terasa).

3. ŠTK vyzýva funkcionárov, zástupcov klubov, zástupcov jednotlivých ObFZ na pripomienky na novotvoriaci sa Rozpis pre ďalší súťažný ročník.

4. ŠTK oznamuje, že od nového SR na základe schválenia Komisiou mládeže a modelu v ostatných regiónoch sa bude hrať nový model súťaží prípraviek. Stretnutia budú hrané v týždni popoludní podľa súčasného modelu dvojičiek žiakov. Model súťaže vydáva Komisia mládeže. Stretnutia 4. ročníkov sa budú hrať na šírku ihriska a 5. ročníkov od 16. po 16. Hrací deň bude stanovený komisiou mládeže na základe konzultácie s FK.

5. ŠTK oznamuje, že v posledných troch kolách ruší všetky výnimky z UHČ dospelých. Nariaďuje odohranie stretnutí v jednotnom UHČ v nedeľu o 16.00 hod. Zároveň nariaďuje u družstiev dorastu doteraz hrajúcich nedeľné stretnutia ako pozápasy dospelých odohrať následne ako predzápasy o 13.45 hod.

6. ŠTK oznamuje záujemcom o umiestnenie reklamy do Rozpisu súťaže, že môžu svoj záujem nahlásiť na sekretariát VsFZ 055 / 6433566.

7. ŠTK nariďuje tieto zmeny termínov a UHČ
- III. Liga sk.A (žiaci) 23.kolo V. Opátske – Šaca sa odohrá o 16.00 hod. – dôvod birmovka.
- III. Liga sk.A (žiaci) 23.kolo Svinica – Medzev sa odohrá 26.5.2007 o 15.00 hod.
- III. Liga sk.C (žiaci) 25.kolo Demjata – Brezovica sa odohrá 9.6.2007 o 10.00 hod.
- III. Liga sk.A (žiaci) 24.kolo Kechnec – N. Myšľa sa odohrá 3.6.2007 o 10.00 hod.
- II. LS/M/Ž 21.kolo Snina "B" – Čierne n/T sa odohrá 2.6.2007 o 9.00 a 10.45 hod.
- II. LS/M/Ž 20.kolo Trebišov – Sečovce sa odohrá 26.5.2007 o 15.00 a 16.45 hod. – kolízia s I.LS/M/Ž.
- IV.L sk.D 23.kolo Dl. Klčovo – Zámutov sa odohrá 26.5.2007 o 14.00 hod. – vz. dohoda.
- II.L SŽ+MŽ 20.kolo Borša -Michalovce B sa odohrá 30.05.07 o 14.00 a 15.30 hod. - vz. dohoda.

8. ŠTK oznamuje nasledovné organizovanie prípraviek:
- Koš. Olšany organizujú dňa 30.5.2007 o 9.00 hod. za účasti Koš. Olšany, 1.MFK Košice, Sečovce, Čaňa, Lok. Košice zraz ZŠ Rozhanovce, doniesť halovú obuv.
- MFK Rožňava organizuje 7.6.2007 o 9.00 hod. v Nadabule za účasti Rešica, Buzica, Moldava n/B, Rožňava, Šaca.
- FK Rešica organizuje 30.5.2007 o 9.00 hod. v Buzici za účasti Rešica, Moldava n/B, Buzica, Rožňava, Šaca.

9. ŠTK kontumuje:
- III. LMD Lok. Košice – St. Ľubovňa (MD 3:0 kont. – pokles hráčov pod 7)
- III. Liga sk.B (žiaci) Nálepkovo – Kluknava 9:0 pokles hráčov pod 7, ŠTK ponecháva výsledok dosiahnutí na HP v platnosti.
- II. LSŽ Moldava n/B – Smižany SŽ 0:3 kont. pokles hráčov pod 7.
- V. Liga JZ Chrásť n/H – Ťahanovce 0:3 kont. na základe uznesenia DK.
- III. LMD Sabinov – Kežmarok 6:0 kont. pokles hráčov pod 7, výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.

10. ŠTK opätovne pozýva na svoje zasadnutie 31.5.2007 o 16.30 hod. zástupcu FK Koš. N. Ves vo veci štartu SŽ + MŽ.

KOMISIA ROZHODCOV

KR pozastavuje delegáciu na 6 stretnutí R Čonkovi za nenariadenie 2x PK v stretnutí Smižany – Čierna n/T.
KR pozastavuje delegáciu na 3 stretnutia R Homoľovi a AR Slimákovi za nedostatky v stretnutí Čierna n/T – Lastomír (vzhliadnutý videozáznam na základe sťažnosti FK Lastomír, ktorá bola čiastočne opodstatná).
Na základe sťažnosti FK Stakčín KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Snina – Stakčín, KR považuje sťažnosť za neopodstatnenú. Z dôvodu nesúvislého natáčania stretnutia KR odstupuje FK Snina na riešenie DK.
Na základe neprijatia hodnotenia R Baksaya od DZ Šimka – KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Čierne n/T – Ľubica. DZ nevyhodnotil hernú situáciu správne. Na základe uvedeného KR upúšťa od pozastavenie delegácie R.
KR prejednala sťažnosť dievčenského FK Prešov na výkon R a AR v stretnutí Štich Humenné – DFK Prešov za účasti iba R a AR. Na zasadnutie sa nedostavili funkcionári domácich ani sťažovatelia DFK Prešov.
KR žiada FK Vysoké Tatry o zaslanie videozáznamu zo stretnutia V. Tatry – Lok. Košice.

Zmeny v obsadení:
Dospelí
Topoľany – V. Tatry (Firda za Schlesingera)
Sp. Podhradie – Bardejov (Onofrej za Čitáka)
Breznica – Kračúnovce (Pekár za Dubinského, Cehuľa za Slimáka)
N. Hrušov – Ľubotice (Friga, Pavlišin, Jančár)
Sobrance – Šaca (Pecha, Švec, Čerevka)
Rešica – Lastomír (Kočiščin, Ličko, Vojtko)
Nacina Ves – Vojčice (Žulevič za Dubinského)
Zalužice – Tušice (Švec za Ruščanského M.)
Sp. Vlachy – Jaklovce (Mihaliková za Džubáka)
Helcmanovce – Krásna (Prevužňák za Bartíka)
Dorast
Sečovce – Koš. N. Ves (Koščo, Biroš, Koňár)
Čaňa – Rožňava (Krejsa za Vlčeja)
Trebišov – Vranov (Juhás za Jonáša)
Dl. Klčovo – Zámutov (26.5.2007 o 14.00 hod. S.Bančanský KR ruší pôvodnú delegáciu)
Žiaci
Kežmarok – Sp. Podhradie (OFZ za Kočisa)
SAFI Prešov – Giraltovce (Tomeček za Kokavca)
Žakarovce - Turňa n/B (Olejník za Džubáka)
Trebišov B – Sečovce (26.5.2007 o 15.00 a 16,45 hod.) Pongo,Pustaiová
Svinica – Medzev (26.5.2007 o 15.00 Tabaka za Koňara)
V. Opátske – Šaca (27.5.2007 o 16.00 hod MFZ za Papcuna)
Dl.Lúka – Brezovica (Bogdan za Bartíka)
Sp. Belá – Hranovnica (Koščák za Kočiša)
Trebišov – Michalovce (Gazdová, Baksay, Hegedüš)
Humenné – Prešov (Jenčura, Pavlišin, Friga)

KOMISIA DELEGÁTOV ZVÄZU

Zmeny v obsadení na dňa 26.5. - 27.5.2007:
 • Breznica - Kračúnovce (DZ Kanuščák za Mišenčíka)
 • Hanušovce - Zámutov (DZ Mišenčík za Vaľka)
 • Michalovce - Ružomberok „B“ (DZ Styrančák II.LSD)
 • Rudňany - V. Kapušany (DZ Vaľko za Ružbarského)
 • Raslavice - Kľušov (DZ Fencík za Šimka)
 • Sokoľany – Cejkov (DZ Maturkanič za Vaňa)
 • Zalužice – Tušice (DZ Vaňo za Maturkaniča)
 • Giraltovce – Solivar (DZ Sendek za Tarcalu III.LSD)
 • V. Revištia - Slivník (DZ Sedlák za Čabalu)

  KDZ oznamuje:
 • DZ, že opravuje termín letného seminára, ktorý sa uskutoční v sobotu, dňa 21.júla 2007 o 9.00 hod. v doškoľovacom stredisku Veterinárneho lekárstva v Košiciach na ul. Cesta pod Hradovou. Prezentácia o 8.00 hod.
 • DZ, že na webovej stránke VsFZ v položke „Komisia delegátov“ sú zverejnené nedostatky v správach delegátov od 17. po neúplné 24.kolo. Preto doporučujeme DZ, aby vo vlastnom zaujme si tuto stránku prezreli a tak predišli ďalším nedostatkom, ktorých sa dopúšťajú v „Správe delegáta o stretnutí“.
 • že VV - VsFZ na svojom zasadnutí, dňa 22.5.2007 na návrh KDZ schválil zaradenie DZ Kmec na nominačné listiny SFZ do funkcie DPR za p. Jendrichovského, ktorý sa vzdal aktívnej činnosti.
 • Ďalej na návrh KDZ schválil od nového súťažného ročníka preradenie DZ Barnu na nominačnú listinu delegáta stretnutia a na jeho miesto delegáta pozorovateľa rozhodcov, schválil DZ Ballarina.

  KDZ pozastavuje delegáciu:
 • DZ Šimkovi na 1 stretnutie za nedostatky v hodnotení R (stretnutie Čierne n/T. – Ľubica) a zároveň ho zaťažuje 5 t.b.
 • DZ Čabalovi za nedostatky v stretnutí Čierna n/T. - Lastomír na 3 stretnutia a zaťažuje ho 15 t.b.

  KDZ berie na vedomie:
 • dodatočne ospravedlnenie DZ Pokrivčáka na deň 12. - 13.5.2007
 • ospravedlnenie DZ Duška na deň 2. - 3.6.2007
 • ospravedlnenie DZ Mišenčíka na deň 26.5.2007
 • ospravedlnenie DZ Čeľovský na dní 2.6. a 10.6.2007
 • ospravedlnenie DZ Džubáka od 7.6. - 12.6.2007
 • list FK Buzica.

  DISCIPLINÁRNA KOMISIA

  DK VsFZ mení trest na podmienečný na 2 stretnutia: M. Vyravec (Svidník), P. Budzák (V. Tatry), M. Valkučák (Kľušov), M. Danko (Sobrance), G. Lazár (Kr. Podhradie).

  Nepodmienečné tresty:
  1 stretnutie: J. Biačko (Šaca) – 1/1b, I. Leštianský (Smižany) – 1/5a, P. Štofik (Lok. Košice) – 1/5a, M. Prusak (Fintice) – 1/5a, O. Vagner (Kr. Podhradie) – 1/5a, J. Pethö (Podolínec) – 1/5a, M. Kubičko (Sp. Bystré) – 1/5a, L. Ovšiak (L. Teplička) – 1/1a od 13.5.2007 + doplatok 50,-Sk za oneskorený poplatok, L. Polhoš (St. Lesná) – 1/2a od 13.5.2007 + 100,-Sk, J. Terpák (Soľ) – 1/5a od 14.5.2007 + 100,-Sk, P. Valenta (Šiba) – 1/5a, Ľ. Horšiminer (Sp. N. Ves „B“) – 1/1b, M. Mitrík (Žakarovce) – 1/5a.
  2 stretnutia: D. Darák (Sabinov) – 1/6/1a.
  3 stretnutia: M. Kľučár (Smižany) – 1/6/1b, M. Ovák (Čierna n/T) – 1/6/1b, P. Zahorčák (Sobrance) – 1/4a, M. Svitek (Kežmarok) – 1/4a, M. Gažo (Vojčice) – 1/1/6b, R. Žaludek (Cejkov) – 1/1/6b, M. Jakuboc (Tušice) – 1/1/6b, P. Vasiľ (Tušice) – 1/3b.
  4 stretnutia: P. Doboš (Sečovce) – 1/3b, M. Demeter (Čaňa), P. Pompa (Výborná) – 1/3b od 13.5.2007 + 100,-Sk.
  8 stretnutí: M. Bajusz (Čičarovce) – 1/3b od 14.5.2007.

  Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 stretnutie:
  S. Sokolský (Lok. Košice), J. Didik (Bardejov) + 350,-Sk, M. Čurilla (Čierne n/T) + 250,-Sk, J. Molka (Ľubotice) + 250,-Sk, O. Artim (Raslavice), M. Matvej (Svidník), Ľ. Gmitro (Fintice), Š. Kováč (Čierna n/T), I. Sütö (Lastomír), R. Čižmár (Lastomír), I. Gutič (Sobrance), B. Švec (Sečovce), R. Adamišin (Jaklovce), P. Šmelko (Buzica) + 250,-Sk, L. Török (Čaňa), Ľ. Kováč (Poproč), M. Gazda (Tušice).

  Zastavením činnosti za 8 ŽK na 2 stretnutia:
  M. Nemčík (Sobrance), T. Zajac (Rudňany).

  Zamietnutie žiadosti o uvolnenie činnosti:
  P. Sivák (Sobrance).

  Uvolnená činnosť:
  J. Matta (Hanušovce n/T), P. Hričan (Sačurov), M. Tirpák (Brekov), M. Sikorjak (Plavnica).

  DK zastavuje činnosť do prerokovania prípadu:
  P. Bereznák (Krásna), P. Tóth (V. Folkmár), R. Dabej (Solivar), P. Verba (Smolník), Ľ. Maliňák (Helcmanovce), T. Minarič (Štrba), M. Elek (Michaľany), A. Fürik (Borša).

  DK uvoľňuje činnosť od 24.5.2007 týmto klubom: Smižany (dorast), Sp. N. Ves (dorast).
  DK nepodmienečne zastavuje činnosť od 28.5.2007 za neuhradenie finančných pozdĺžnosti týmto klubom: Teplička, Koš. N. Ves, Župčany, Kalnište.
  DK upozorňuje FK, ktoré nemajú uhradené finančné pozdĺžnosti, aby tak urobili do 30.5.2007 pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení. Šek o zaplatení predložiť na sekretariáte VsFZ. Jedná sa o nasledujúce FK: Úpor - 100,-Sk, Radvaň n/L – 250,-Sk, Teplica – 100,-Sk, Košarovce – 4250,-Sk, Sobrance – 1250,-Sk, N. Šebastová – 1000,-Sk.
  DK trestá FK Poproč pokarhaním + 250,-Sk za NS trénera v stretnutí V. Opátske – Poproč (dorast).
  DK ruší poplatok 250,-Sk pre hráča Š. Polaček (Jaklovce).
  DK trestá FK Snina finančnou pokutou 2000,-Sk za videozáznam zo stretnutia Snina – Stakčín, ktorý nebol dodaný v požadovanej kvalite podľa RS (strihaný, prerušovaný), hoci situácie ktoré boli predmetom sťažnosti sa dali posúdiť.
  DK pozýva zástupcov FK Podolínec HÚ - Šulcaj a VM - Dlugoša M. na 31.5.2007 na 16.30 hod.
  DK trestá FK Chrasť n/H finančnou pokutou 10000 + 250,-Sk za inzultáciu AR divákom v stretnutí Chrasť n/H – Ťahanovce a uzavretím hracej plochy na 2 súťažne stretnutia. Najbližšie domáce stretnutia odohrať vo vzdialenosti 15 km od Chraste n/H. Návrh na ŠTK 0:3 v prospech FK Ťahanovce.
  DK trestá FK Lastomír finančnou pokutou 1500 + 250,-Sk (prerokovanie prípadu) za HNS ved. mužstva p. Dufinca Vladimíra po stretnutí Čierna n/T – Lastomír.
  DK dáva do pozornosti rozhodcu Homoľu ohľadom stretnutia Čierna n/T – Lastomír.