Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.75 zo dňa 8.6.2007

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA 1. ŠTK nariďuje tieto zmeny termínov a UHČ

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK nariďuje tieto zmeny termínov a UHČ - V. Liga JZ (dospelí) 25.kolo Chrasť n/H – Jaklovce odohrajú na ihrisku v Krompachoch v UHČ. Zraz v Krompachoch. - III. LS/M/D 29.kolo Koš. N. Ves – Haniska odohrá sa v UHČ na ihrisku v Koš. Olšanoch. Zraz je v Koš. N. Vsi. - III. Liga sk.B (žiaci) 26.kolo Margecany – V. Folkmár odohrať 17.6.2007 o 13.30 hod. – vz. dohoda. - III. Liga sk.B (žiaci) 26.kolo Nálepkovo – Jamník odohrať 17.6.2007 o 11.00 hod. – vz. dohoda. - III. Liga (dospelí) 30.kolo Bardejov – Barca odohrať 13.6.2007 o 17.00 hod. – vz. dohoda. - III. LS/M/D 30.kolo Lok. Košice – Svidník odohrať 16.6.2007 o 10.00 a 12.30 hod. – v. dohoda. - III. Liga sk.B (žiaci) 25.kolo Jamník – Jaklovce odohrať 9.6.2007 o 16.00 hod. – kolízia stretnutí. - III. Liga sk.A (žiaci) 26.kolo Geča – Poproč odohrať 13.6.2007 o 17.30 hod. – vz. dohoda. - II. LS/M/Ž sk.D 22.kolo Koš. N. Ves – MFK Košice „C“ odohrať 10.6.2007 o 9.00 a 10.45 hod, - vz. dohoda. 2. ŠTK kontumuje: - IV. Liga sk.A (dorast) Medzev – Perín 3:0 kont. – pokles hráčov pod 7. - IV. Liga SEVER Stakčín – Kežmarok 3:0 kont. – neúčasť hostí. - II. LS/M/Ž 21.kolo Snina „B“ – Čierne n/T 3:0 a 3:0 kont. – neúčasť hostí. - II. LSŽ Moldava – Žakarovce 5:0 – nedohrané, pokles hráčov pod 7. Výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. - III. Liga sk-B (žiaci) Domaňovce – Kluknava 14:0 nedohrané, pokles hráčov pod 7. Výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. 3. ŠTK stanovuje: termín kvalifikačných stretnutí víťazov II. Ligy st. žiakov na deň 16.7.2007, stretnutia sa odohrajú v Moldava a vo Fričovciach. UHČ týchto stretnutí bude v dopoludňajších hodinách na základe dohody družstiev. ŠTK zároveň pozýva víťazov II. Líg st. žiakov na svoje zasadnutie dňa 14.6.2007 o 16.30 hod. vo veci dojednania podrobností štartu hráča. Zástupcovia klubov na zasadnutie donesú: žiacke preukazy a originály rodných listov z dôvodu zabezpečenia štartu družstiev. 4. Na základe rozhodnutia SFZ o rozšírení počtu družstiev v II. Ligách na 16 účastníkov. Bude hrať družstvo umiestnené v III. Lige na 2. mieste kvalifikačné stretnutie s družstvom umiestneným na 2. mieste SsFZ. Na základe toho ŠTK stanovuje počet vypadávajúcich z tretej ligy nasledovne: v prípade postupu nášho družstva z kvalifikácie zostupuje len jedno družstvo. V prípade neúspechu nášho družstva vypádajú z tretej ligy 2 družstva. Zároveň ŠTK nariaďuje družstvám ašpirujúcich na postup do 2. Ligy zaslať obdržané prihlášky do súťaží SFZ. 5. ŠTK organizuje turnaje 4. a 5. ročníkov takto: - organizuje: FK Lendak dňa 12.6.2007 o 8.00 hod. na ihrisku v Lendaku za účasti: FAM Poprad, FK Poprad, ŠK Harichovce, ŠK Kežmarok, Junošport St. Ľubovňa, Lendak. - organizuje: FK Sečovce dňa 14.6.2007 o 8.00 hod. na ihrisku v Sečovciach, za účasti:Lok. Košce, 1.MFK Košice, Čaňa, Koš. Olšany. 6. ŠTK oznamuje: - všetkým FK v súťažiach VsFZ, že na webovej stránke VsFZ je umiestnená prihláška do súťaží, údaje do adresára a zároveň úradná správa ŠTK. Týmto žiadame všetky FK o zaslanie prihlášok o súťaží zmysle tejto úradnej správy. Aktív ŠTK sa uskutoční dňa 4.7.2007 (streda) o 16.00 hod. v malej zasadačke budovy Magistrátu Košice (Biely dom) na triede SNP – Terasa. Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2007/2008. Prihlášku do súťaže na nový súťažný ročník žiadame vyplnenú zaslať na ŠTK VsFZ do 21.6.2007. Súčasťou vyplnenej prihlášky je aj ústrižok o zaplatení štartovného, ktoré na základe uznesenia Rady VsFZ pre nasledujúci súťažný ročník je: III. Liga (dospelí) - 13000,-Sk, IV. Liga (dospelí) 7000,-Sk, V. Liga (dospelí) - 5000,-Sk. Podmienkou zaradenia družstva dospelých je zaplatenie štartovného poplatku a predloženie ústrižku o jeho zaplatení do 21.6.2007. V prípade nezaslania Prihlášky do súťaže a nezaplatenia štartovného nebude príslušné družstvo zaradené do súťaží VsFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží VsFZ je uhradenie všetkých disciplinárnych poplatkov udelených v priebehu uplynulého súť. ročníka do jeho skončenia. V prípade neuhradenia týchto poplatkov nebude družstvo zaradené do súťaží nového súť. ročníka. V zmysle uznesenia Rady VsFZ z roku 1999 je u štartu družstva dospelých v súťažiach VsFZ povinnosť mať v riadnych dlhodobých súťažiach zaradené 2 mládežnícke družstvá. Bez splnenia tejto podmienky nebude družstvo dospelých zaradené do súťaží VsFZ. O štarte 2 mládežníckych družstiev FK predloží potvrdenie od príslušného ObFZ. Pre stanovenie žrebovacieho čísla platia nasledovné kritéria: - dátum došlej prihlášky, počet družstiev v súťažiach, nadväznosť možnosti predzápasov dospelí – dorast. Pre informáciu uvádzame termíny jednotlivých kôl: - súťaže so 16 účastníkmi – 5.8., 8.8., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9.2007, a ďalej víkendy, 3.liga dospelých odohrá plánované 9.kolo dňa 29.8.2007 z dôvodu účastí VsFZ na kvalifikácií na ME amatérov. - III.LS/M/D odohrá 2.kolo dňa 15.8.2007 a 23.kolo 8.5.2008 - jarná časť 23.3.2008, ukončenie 15.6.2008, jedno kolo 1.5.2008 - súťaže so 14 účastníkmi – začiatok jesennej časti 12.8.2007 a ďalej víkendy. - jarná časť 6.4.2008 a ukončenie 15.6.2008. jedno kolo 1.5.2008 Mládežnícke súťaže (SŽ, MŽ a ŽIACI) začnú svoje súťaže podľa počtu účastníkov zaradených v tej – ktorej skupine, pričom budú vytvorené dve druhé ligy SŽ+MŽ a následne 3.ligy podľa počtu účastníkov. Dôležité upozornenie: žiadame Vás o zodpovedné nahlasovanie žrebovacích čísel a termínov stretnutí do Rozpisu. Po aktíve na základe schválenia vo VV VsFZ budú následné žiadosti o zmeny termínov do Rozpisu a pri jednotlivých kolách spoplatňované takto – dospelí: 100 Sk, mládež – 50 Sk. Len na základe uhradeného poplatku budú žiadosti o zmeny termínov schválené. Zároveň žiadame všetky Oblastné futbalové zväzy, aby včas do uvedeného termínu zabezpečili nahlásenie postupujúcich do súťaží VsFZ a zároveň zabezpečili ich účasť na Aktíve ŠTK VsFZ. Taktiež žiadame nahlásiť údaje postupujúcich do adresára Rozpisu súťaží, ako aj zabezpečiť zaplatenie štartovného vo výške 5000,- Sk pre družstvo dospelých.

KOMISIA ROZHODCOV

KR berie na vedomie pochvalu od FK Plešivec na R: Voroňáková, Koščo, Kavčák (stretnutie Jaklovce – Plešivec) KR pozastavuje R Bogdanovi na 3 stretnutia dospelých za nenariadenie PK v stretnutí Čierne – Jasenov. Pozastavuje delegáciu R Pekárovi a AR Cehuľovi na 3 stretnutia dospelých za nenariadenie PK v stretnutí Breznica – Kračúnovce. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Kr. Chlmec – Sabinov na základe sťažnosti FK Sabinov. KR považuje sťažnosť za nedôvodnú. KR oznamuje všetkým R , že zraz rozhodcov na fyzické previerky bude: - V. Liga zraz o 8.00 hod., fyzické previerky o 8.30 hod. - IV. Liga zraz o 11.00 hod., fyzické previerky o 11.30 hod. - III. Liga zraz o 14.00 hod., fyzické previerky o 14.30 hod. KR prerokovala námietku voči R od 1.FC Tatran Prešov zo stretnutia II.DL Prešov – Lipany bez ďalších opatrení voči R. KR prerokovala námietku voči R od SAFI Prešov zo stretnutia dorastu Ľubotice – SAFI Prešov bez ďalších opatrení voči R. KR odstupuje videozáznam zo stretnutia V. Tatry – Lok. Košice DK, z dôvodu nekvality predloženého záznamu. Zmeny v obsadení: Dospelí V. Šariš – V. Tatry (E. Weiss za Vlčeja) Lok. Košice – Brekov (Laskovský za Jancuru) Prešov "B" – Bardejov (Brendza za Kopca) Breznica – Stakčín (Bobko za Jančára, Straka za Pekára) Kežmarok – Ľubotice (Leško za Szöra) Snina – Jasenov (Slebodnik za Cehuľu, Klovanič za Kováča) Sečovce – Šaca (Anguš za Halečku) Haniska – Čierna n/T (Bochnovič za Bogdana) Kamenica – Bystré (Sedlák za Pustaiovú) Dl. Klčovo – Dubová (M. Ruščanský za Varadyho) Kalnište – Hlinné (Kocúr, Adam, Djordjevič) Sp. Bystré – Záborské (Dubovecký, Chmura, Šivec) V. Folkmar – Krásna (Maliňák za Kokavca) Dorast Koš. N. Ves – Haniska (Ivanov za Vlčeja) Šaca – Kežmarok (Djordjevič za Zvoláneka) Čaňa – Solivar (Čiták, Gazdová, Babušík) Krompachy – Žakarovce (OFZ za Pekára, aj žiaci) Zborov – V. Šariš (Pecha za Halečku) Svit – Lendak (Maliňák za Kopca) Humenné – Žilina „B“ (Jenčura za Krivjančina) Žiaci Poprad „A“ – Poprad „B“ (Maliňák za Kopca) Solivar – Humenné „B“ (Michalíková za Kokavca) Ľubotice – Bardejov „B“ (Komár za Mojseja) Koš. N. Ves – Košice „B“ (10.6. o 9.00 a 10.45 hod. Roka, Torkoš) Švedlár – Rudňany (OFZ za Olejníka) St. Ľubovňa – Michalovce (Cehuľa za Szöra) Lipany – Sp. N. Ves (E. Weiss, Kuspan, Džima) Obsadenie rozhodcov I. LS/M/ŽV 26. kolo 13.6.2007 o 15.00 a 17.00 hod.: Stropkov – Lipany (Jenčura, Ličko, Homoľa), Košice – Vranov (Firkaľ, Hegedüš, Roka), Bardejov – St. Ľubovňa (Dolhý, Čech-Špirek, Bogdan), Michalovce – Lok. Košice (Kosturová, Čan, Miklóš), v Harichovciach Sp. N. Ves – Humenné (Schlesinger, Cehuľa, Pavlovský), Snina – Trebišov (Anguš, Ondič, Pavlov), Prešov – Čaňa (Ištoňa, Kočiščin, Komár).

KOMISIA DELEGÁTOV ZVÄZU

Zmeny v obsadení na dňa 9.6. - 10.6.2007: Breznica - Stakčin (DZ Kmec za Bednára) Rešica - V. Opátske (DZ Bednár za Kmeca) Lok. Košice - Brekov (DZ Eliáš doplnenie delegácie) Šaca - Kežmarok (DZ Čigáš za Sedláka III. LSD) Čaňa - Solivar (DZ Levický za Korpu) N. Myšľa – Giraltovce (DZ Lisák za Eliáša) Barca - Sabinov (DZ Vaľko za Duba) Žakarovce - Krompachy (DZ Dub za Vaľka) KDZ oznamuje: DZ, že opravuje termín letného seminára, ktorý sa uskutoční v sobotu, dňa 21. júla 2007 o 9.00 hod. v doškoľovacom stredisku Veterinárneho lekárstva v Košiciach na ul. Cesta pod Hradovou. Prezentácia o 8.00 hod. Doneste zo sebou písacie potreby. KDZ berie na vedomie: ospravedlnenie DZ Maturkaniča 16. - 17.6.2007 ospravedlnenie DZ Eliaša 14. - 27.6.2007 ospravedlnenie DZ Sedláka 8. - 11.6.2007 ospravedlnenie DZ Novysedláka na 16.6.2007 ospravedlnenie DZ Korpu na 9.6.2007 list R Čana s doporučením ObFZ Michalovce list ObFZ Sp. N. Ves

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

DK VsFZ mení trest na podmienečný na 2 stretnutia: P. Mašlej (Kračúnovce). Nepodmienečné tresty: 1 stretnutie: R. Pružinský (Haniska) – 1/5a, P. Franta (Ľubotice) – 1/5a, V. Bochin (Svidník) – 1/1a, O. Gálik (Lendak) – 1/5a, T. Mašlej (Uzovce) – 1/5a po treste za 4 ŽK, V. Ružbarský (Hermanovce) - 1/5a, D. Madala (Strážske) – 1/5a, M. Marečin (Hanušovce) – 1/1a, R. Švarc (Žakarovce) – 1/5a, J. Barbarič (Topoľany) – 1/5a. 2 stretnutia: J. Grega (Haniska) – 1/4a, M. Bľacha (Svidník) – 1/4a, E. Lesňák (Sp. Štvrtok) – 1/6a od 27.5.2007 + 100,-Sk. 3 stretnutia: M. Kušnirák (V. Folkmár) – 1/6b od 27.5.2007 + 100,-Sk za nezaplatenie poplatku, M. Odrobina (Hranovnica) – 1/3b od 27.5.2007 + 100,-Sk, M. Kočiš (Cejkov) – 1/3b. 4 stretnutia: M. Doša (Šaca) – 1/3b, D. Cina (Giraltovce) – 1/6b, I. Gaži (Sp. Teplica) – 1/6b od 27.5.2007 + 50,-Sk doplatok za oneskorenie zaplatenie poplatku, M. Horoščák (Fintice) – 1/6b, M. Husár (Hranovnica) – 1/6b od 27.5.2007 + 100,-Sk, P. Lešňovský (Levoča) – 1/6b od 27.5.2007 + 100,-Sk, J. Tušim (Dl. Klčovo) – 1/3b, R. Tóth (Borša) – 1/3b, B. Macko (Margecany) – 1/2b, M. Biroščák (Sp. Vlachy) – 1/6b. 5 stretnutí: J. Sklenár (Ľubica). Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 stretnutie: M. Tabaka (Hlinné) + 250,-Sk, M. Dvorovčín (Dl. Klčovo), M. Demeter (Zámutov), J. Gašpar (Medzev), K. Farkaš (Moldava n/B) + 250,-Sk, R. Smolej (Sečovce) + 250,-Sk, M. Bobko (Rudňany) + 250,-Sk, P. Haluška (V. Opátske) + 250Sk,- L. Šuster (V. Opátske), J. Dorkin (Štítnik), B. Čisovský (Haniska), O. Vagner (Kr. Podhradie) + 250,-Sk, M. Kaščak (Harichovce) + 250,-Sk, M. Olejník (Margecany) + 250,-Sk, V. Štok (Krásna), L. Brož (Hranovnica) + 250,-Sk, J. Mihok (Záborské) + 250,-Sk, L. Ilčišák (Plavnica) + 250,-Sk, T. Mašlej (Uzovce), M. Levocký (Štrba), Ľ. Levocký (Štrba), M. Rančík (Šiba), P. Gaurecký (Breznica), M. Dupkala (Prešov „B“), P. Gálik (Giraltovce), T. Kiš (Topoľany). Zastavením činnosti za 8 ŽK na 2 stretnutia: I. Košč (Krompachy), R. Pazúr (Poprad), B. Firkaľ (Jasenov) od 28.5.2007, M. Korečko (Ťahanovce), M. Baran (Uzovce) E. Vrabeľ (Breznica), L. Kapraľ (Ľubica) + 250,-Sk, J. Tkač (N. Hrušov), M. Hrobko (Žakarovce), E. Patrila (Giraltovce). Zamietnutie žiadosti o uvoľnenie činnosti: J. Pavlovský (Košarovce), P. Verba (Smolník), M. ĎorĎ (V. Folkmar). DK zastavuje činnosť do prerokovania prípadu: M. Tabaka (Hlinné), M. Pompa (V. Lomnica), D. Madala (Strážske), R. Regrut (Smižany), M. Peložato (Bela n/C), D. Brinda (Kochanovce), Ľ. Svitana (V. Folkmar), M. Maršalek (Rudňany), D. Lizák (Lendak), M. Hartl (Pušovce), M. Minčák (Zborov), M. Dzimko (Teplička). - DK uvoľňuje činnosť od 7.6.2007 týmto klubom: Teplička, Koš. N. Ves, Kalnište. N. Šebastová. - DK nepodmienečne zastavuje činnosť od 11.06.2007 za neuhradenie finančných pozdĺžnosti týmto klubom: Župčany za nepredloženie šekov po výzve DK v ÚS zo dňa 1.6.2007, Slivník, Čičarovce. - DK upozorňuje FK, ktoré nemajú uhradené finančné pozdĺžnosti, aby tak urobili do 13.6.2007 pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení. Šek o zaplatení predložiť na sekretariáte VsFZ. Jedná sa o nasledujúce FK: Dlhé n/C 100 Sk, N. Šebastova 250sk, Klušov 250 sk, Turňa n/B 1750 sk, Podolínec 3250 sk, Smolník 3000 sk, Streda n/Bodrogom 3000 sk. - DK trestá FK N. Hrušov finančnou pokutou 2000 + 250,-Sk za nedostatočnú usporiadateľskú službu pri výtržnostiach divákov v stretnutí N. Hrušov - Ľubotice. - DK trestá hráča Michala Levockého (Štrba) zákazom výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac nepodmienečne. - DK na základe rozhodnutia ŠTK ruší finančnú pokutu 500,-Sk udelenú pre FK Koš. N. Ves za neúčasť na zasadnutí ŠTK z dôvodu hospitalizácie prevolaného. - DK trestá FK Vrbov (dorast) finančnou pokutou 500,-Sk za neúčasť na zasadnutí ŠTK. - DK trestá FK Sp. Štvrtok (dorast) finančnou pokutou 500,-Sk neúčasť na zasadnutí ŠTK. - DK pozýva na svoje zasadnutie na deň 14.6.2007 na 16.30 hod. R: M. Juhás, M. Boldižár, F. Žiga a DZ: Bednár. - DK trestá FK Kežmarok finančnou pokutou 16000,-Sk za neúčasť na stretnutí Stakčín – Kežmarok. - DK trestá FK Čierne n/T finančnou pokutou 3000,-SK za neúčasť na stretnutí Snina „B“ – Čierne n/T (II.LS/M/Ž). - DK pozýva na svoje zasadnutie 14.6.2007 na 16.30 hod. : - ved. mužstva Cejkov: Slovjak L., Hl. uspor. Cejkov: Judr. Sabo J., R: Onofrej, Tomeček, Dubovský. - DK pozýva na svoje zasadnutie 14.6.2007 na 16.45 hod. : - ved. mužstva Smižany: Balanean F., Hl. uspor. Smižany: Grečko J., ved. mužstva Smolník: Farkašovský Ľ., R: Pecha.