Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa VsFZ č. 13, 26.08.2013

Obsadenie R a PR na 31.8-1.9.2013

Upozorňuje Komisie rozhodcov RFZ a ObFZ, že zápisy rozhodcov v papierovej forme zo stretnutí riadených SFZ (I.LMD, I.LS / MŽ a všetky súťaže žien a žiačok) nie je po trebné zasielať poštou na SFZ v prípade, že bol riadne uzavrený zápis v elektronickej podobe v ISSF. Rozhodcovia budú original zápisu archivovať do konca súťažného ročníka 2013/14 u seba a zašlú ho na riadiaci orgán iba v prípade jeho vyžiadania príslušnou komisiou. 

Kópia zápisu so stretnutí riadených SFZ sa už neposielajú ani na VsFZ. 

Dokumenty na stiahnutie