Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa VsFZ č. 20, 20.09.2013

Zasadnutie odborných komisií VsFZ

     ŠTK VsFZ

      II.L SMŽ Ľubica - Sp. Podhradie sa odohrá 20.9.2013 /piatok/ o 15,00 a 16,45 hod

     KR VsFZ

     Prešov – Poprad              20.9./piatok/ o 12,00 a 14,00                       Leško, Jurašek, D. Béreš

     DK VsFZ 

     DK VsFZ uznáva inzultáciu rozhodcu divákom -hráčom /A- mužstva dospelých FK Čaňa / Lukašom Palenčarom 1229735po stretnutí  mladšieho dorastu /Čaňa - Lok.      

     Košice/  mimo HP podľa DP 2/1/c , FK Čaňa finančnou pokutou 700€+prejednávací poplatok 10€, zároveň trestá FK Čaňa uzavretím ihriska na 1 stretnutie

     s podmienečným  odkladom do 31.12.2013.   

     DK VsFZ trestá zákazom výkonu akejkoľvek funkcie v mládežníckych stretnutiach ved. mužstva Čaňa p. Bindu podľa DP 1/10 na 4 mesiace NEPO + prerokovací poplatok    

    10€.

    DK VsFZ doplnenie :

     Zastavenie činnosti na 1 stretnutie za 4xŽK : Ivan Stolár /K.Bakša/ + 10€, D.Maly  /Hranovnica/ +10€, M.Capko /Medzev/ +10€, M.Róth /Rožňava/ +10€, M.Sabol /Rudňany/          +10 €     

Dokumenty na stiahnutie