Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.60 zo dňa 16.5.2008

ODVOLACIA KOMISIA
02/08 – OK VsFZ sa zaoberala odvolaním TJ Cementáreň Turňa nad Bodvou proti rozhodnutiu DK VsFZ uverejnenému v Úradnej správe č.48 dňa 4.4.2008.


ODVOLACIA KOMISIA


02/08 – OK VsFZ sa zaoberala odvolaním TJ Cementáreň Turňa nad Bodvou proti rozhodnutiu DK VsFZ uverejnenému v Úradnej správe č.48 dňa 4.4.2008.
OK VsFZ potvrdzuje rozhodnutie DK VsFZ uverejnené v Úradnej správe č.48 dňa 4.4.2008 týkajúce sa stretnutia III. AVE V.O.D.S ligy Turňa nad Bodvou – Kráľovský Chlmec, v celom rozsahu. Písomné vyhotovenie rozhodnutia s odôvodnením a poučením o opravnom prostriedku budú zaslané dotknutým stranám doporučenou poštou.

TRÉNERSKO METODICKÁ KOMISIA


VV VsFZ, Rada VsFZ a TMK VsFZ Košice pokračuje v úspešnom organizovaní ankety o najlepšiu jedenástku 3.ligy VsFZ. Žiadame a vyzývame trénerov všetkých účastníkov súťaže k zhodnoteniu výkonov hráčov jednotlivých mužstiev. Do mailovej správy vpisujte najlepších hráčov súťaže podľa jednotlivých postov buď v rozostavení 4 – 4 – 2, alebo 3 – 5 - 2! Uveďte meno hráča a klub, za ktorý hráva. Serióznosť hodnotenia a dochvíľnosť zaslania správy sa stanú základným predpokladom úspešnosti tohto podujatia, na ktoré budú spolu s hráčmi pozvaní aj tréneri a zástupcovia klubov. Vami zostavené jedenástky roka budú menovite zverejnené v dennej tlači. Vyhodnotený bude tréner, ktorý sa počtom uvedených hráčov najviac priblíži najlepšej jedenástke.

Zloženie Vašej jedenástky 3.ligy zašlite elektronickou poštou na mailovú adresu mihalcin@unipo.sk alebo nahláste priamo na telefónne číslo 0905 802524 (Mihalčín Juraj, TMK VsFZ) najneskôr do 20.5.2008.

Nominácia hráčov U14
Nominovaní hráči: ZÁPOTOCKÝ Tomáš (1. FC Tatran), MARCIN Matúš (1. FC Tatran), KOMARA Tomáš (1. FC Tatran), LIČÁK Matúš (1. FC Tatran), MIDA Viktor (MFK Košice), VAĽKO Michal (MK Košice), HORÁČEK Eduard (MFK Košice), HUK Filip (MFK Košice), VANTROBA Peter (Sp. Nová Ves), BEŇA Kamil (Sp. Nová Ves), BREDA Miloš (Michalovce), DANKO Stanislav (Michalovce), VASIĽKO Peter (Vranov), KOVAĽ Róbert (Humenné), BAČA Ivan (Trebišov), ZREĽÁK Adam (Odeva Lipany), LUKÁČ Jakub (Stropkov), MACEJOVSKÝ Andrej (Bardejov).

Náhradníci: ONOFREJ Ján (1. FC Tatran), STAŠKO Dominik (1. FC Tatran), DŽURBAN Daniel (MFK Košice), GÁLL Boris (MFK Košice), JANÍK Jakub (Sp. Nová Ves), BOHÁČ Tomáš (Vranov), MESÁROŠ Tomáš (Michalovce), DUDA Ondrej (Snina), KISS Erik (Trebišov), MEKK Patrik (Odeva Lipany).

Tréneri: SZÉNAY Peter, VANDRAŠKO Peter, PROCHÁZKA Marek
Technický vedúci: PERŽEĽ Peter
Lekár: MUDr. VODIČKOVÁ Tatiana

Nominovaní hráči sa dostavia na zraz dňa 18. 5. 2008 (nedeľa):
o 8.00 hod. v Košiciach na Alejovú ul. do Domu športu,
o 8.15 hod. v Košiciach na železničnú stanicu,
o 9.00 hod. v Prešove na parkovisko pred BAUMAX-om,
o 9.30 hod. v Lipovciach v hotely Canyon.
Ukončenie zrazu dňa 21. 5. 2008 (streda):
cca o 19.00 hod. v Prešove na parkovisku pred BAUMAX-om,
cca o 19.30 hod. v Košiciach na železničnej stanici,
cca o 19.45 hod. v Košiciach na Alejovej ul. v Dome športu.

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISA


1. ŠTK vyzýva funkcionárov futbalových klubov, pracovných komisií a funkcionárov ostatných odborných kruhov o príspevky, resp. zmeny do Rozpisu súťaží pre nový súťažný ročník.
2. ŠTK vyzýva funkcionárov jednotlivých FK, aby aktualizovali zmeny vo svojich výboroch a nahlásili
sekretariát VsFZ zmeny osôb, ich funkcií a kontaktov, tak aby adresár bol úplne aktualizovaný.
3. ŠTK upozorňuje Oblastné futbalové zväzy, aby náležite oboznámili a pripravili postupujúce futbalové kluby na splnenie pasportizačných podmienok pre súťaže VsFZ. Zároveň oznamujeme postupujúcim
FK z ObFZ, že FK, ktoré nebudú spĺňať podmienky vybavenia ihrísk pre súťaže VsFZ, nebudú do týchto súťaží zaradení.
4. ŠTK oznamuje, že finále regionálnej časti SP medzi družstvami Kľušov – Topoľany sa odohrá dňa 21.5.2008 na ihrisku v Giraltovciach o 16.00 hod.
5. ŠTK nariaďuje tieto zmeny termínov, UHČ a HP:
- IV. Liga JUH 27.kolo Štítnik – Slivník 24.5.2008 o 16.00 hod. nariadenie ŠTK
- II. LS/M/Ž JUH 22.kolo Čaňa – KAC Košice 21.5.2008 o 15.00 a 16.30 hod. – vz. dohoda
- IV. Liga sk.F (dorast) 22.kolo Z. Hradište – Čierna n/T 17.5.2008 o 17.00 hod. – vz. dohoda
- II. LS/M/Ž JUH 23.kolo MFK Košice „B“ – Benecol Košice – 28.5.208 o 16.00 a 17.45 hod. – vz. dohoda, HP Užhorodská.
- IV. Liga sk.B (dorast) 25.kolo Teplička – Chrasť n/H 7.6.2008 o 15.00 – vz. dohoda
- IV. Liga sk.A (žiaci) 22.kolo Svinica – Geča 18.5.2008 o 14.30 hod. – nariadenie ŠTK
- III. Liga (dospelí) 29.kolo Bardejov – Svidník 7.6.2008 o 16.00 hod. na ihrisku v Bard. N. Vsi , zraz v Bardej. Novej Vsi.
- III. LS/M/D FC Lokom. Košice – svoje domáce stretnutia počnúc 27.kolom t.j. 17.5.2008 odohrajú na ihrisku v Nižnej Myšli o 10.00 hod. a 12.30 hod. – ruší sa pôvodné rozhodnutie.
- IV. Liga sk.B (dorast) 22.kolo Gelnica – Krompachy 17.5.2008 o 12.45 – nariadenie ŠTK
- IV. Liga sk.B (žiaci) 26.kolo Jamník – Krompachy 14.6.2008 o 16.30 hod. – nariadenie ŠTK
- IV. Liga sk.B (dorast) 24.kolo Jamník – Krompachy 31.5.2008 o 14.00 hod. nariadenie ŠTK
- IV. Liga sk.A (dorast) 23.kolo Turňa – KAC Košice 24.5.2008 o 15.30 hod. – kolízia stretnutí.
- III. LS/M/Ž sk.A 18.kolo Levoča – FAM Poprad 21.5.2008 o 16.00 hod. – vz. dohoda
- III. LS/M/D 28.kolo Haniska – Sabinov 1.6.2008 o 10.00 a 12.15 hod.- nariadenie ŠTK

6. ŠTK kontumuje:
- IV. Liga sk.D (dorast) Belá n/C – Soľ 3:0 kont – neúčasť hostí
- IV. Liga sk.B (žiaci) Kluknava – V. Folkmar 0:9 a Kluknava – Jamník 11:0 nedohrané – výsledky dosiahnuté na HP ostávajú v platnosti.
- IV. Liga sk.A (žiaci) Dobšiná – Ždaňa 3:0 kont – neúčasť hostí.

7. ŠTK žiada R p. Kvočku M. (ObFZ Trebišov) o zaslanie zápisu so stretnutia IV. Ligy sk.F (dorast) Zempl. Teplica – Streda n/B.
8. ŠTK berie na vedomie list od 1.MFK Košice o odhláasení družstiev 1.MFK Košice zo súťaží IV. Ligy sk.A (dorast) a II. LS/M/Ž Juh. Všetky dosiahnuté výsledky sa anulujú, mužstvá vyžrebované s týmto súperom majú voľno.

9. ŠTK žiada FK o aktualizáciu údajov do rozpisu súťaží.

10. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22.5.2008 o 16.30 hod. trénera žiakov a štatutára FK Malcov (pod ďalšími discipl. postihmi).

KOMISIA ROZHODCOV


KR berie na vedomie pochvaly:
a) FK Koš. N. Ves na R Dubovský, Čiernik, Žiga v zápase Šaca – Koš. Nová Ves
b) FK Záborské na AR Jevín, Dubovecký v zápase Záborske – Štrba

KR berie na vedomie listy od FK: Záborské, Dlhé Klčovo, Bystré, Benecol Košice, Sp. Vlachy a od R Basoša.

Zmeny v obsadení
Dospelí:
V . Šariš – Sp. Podhradie (Fedeš za Čonku)
Poprad – Kr. Chlmec (Palinský za Knuta)
V. Tatry – Turňa n/B (Dolhý za Kolesára)
N. Hrušov – Dl. Klčovo (Kolesár za Firdu)
Breznica – Kežmarok (Ondík za Jančára)
Lastomír – Haniska (Vojtko za Paulišina)
Nálepkovo – Krompachy (Paulišin za Vojtka)
Hanušovce – Bystré (Koščo, Firda, Koňar)
Hencovce – Zubné (Dankanin za Miňovú)
Hlinné – Kalnište (Basoš za Gajdoša)
Soľ – Radvaň (Šivec za Feckanina)
Čaňa – Nacina Ves (R. Farkaš za Basoša)
Strážske – Cejkov (Leferovič za Miňovú)
Poprad „B“ – Šiba (Pyda za Trembeckého)
Sp. Vlachy - Smižany (Feckanin za Šiveca)
Harichovce – Kr. Podhradie (Lešková za Kvašňáka)
Dorast:
Koš. N. Ves – Sabinov (Lešková za Savarija)
Prakovce – Žakarovce (Kotrady za Boldižára)
Domaňovce – Smižany (Cehuľa za Rumančíka)
Bard. N. Ves – Raslavice (OFZ za Dolhého)
Svit - Sp. Bystré (OFZ za Pokrivčákovú. aj žiaci)
Z. Hradište – Čierna n/T (17.5. o 17.00 hod. Kavčák za OFZ)
Vranov – Košice „B“ (Vasilenko za Ondíka)
Levoča – Svidník (Fabíny za Kočiša)
Žiaci:
Podolínec – Humenné „B“ (Uhlár za Pokrivčákovú)
Bardejov „B“ – Podolínec (20.5.2008 Pecha, Šivec)
Sp. N. Ves „B“ – Ben. Košice (Kačenga za OFZ)
Čaňa – KAC Košice (21.5. o 15.00 a 16.30 hod. Dubinský, Savarij – ruší pôvodnú delegáciu)
Košice – Prešov (Zubka za Pavlovského)
Poprad – St. Ľubovňa (Koščák za Porackého)
Levoča – FAM Poprad (21.5. o 16.00 a 17.30 hod. Uhlár, Paciga)

MINI Champions Legea žiačky 21.5.2008 od 8.30 hod. Trebišov ZŠ Gorkého (Kosturová, Kovalčin)

Úsek DZ
Zmeny DZ na dni 17.-18.5.2008:
Kendice – Záborské (Lumtzer za Vansu)
Sp. Vlachy – Smižany (Vansa za Lumtzera)

Ospravedlnenie:
DZ Ferenc Jozef od 16. - 30.5.2008

Zmena tel. čísla:
DZ Kovalčík Jozef práca: 052 / 428 40 61-2, domov: 052 / 436 12 99

DISCIPLINÁRNA KOMISIA


Nepodmienečné tresty:
1 stretnutie: L. Pigula (Kendice) - 1/5a 2.5.2008, M. Mihalik (Tušice) - 1/5a od 2.5.2008, P. Kramár (Gaboltov) - 1/5a od 2.5.2008 + 50,-Sk doplatok, A. Adam (Sečovce) - 1/5a od 9.5.2008, V. Novák (Sp. Vlachy) - 1/5a, R. Hrušovský (Harichovce) - 1/5a, P. Čuha (Kendice) - 1/5a, L. Rohaľ (Strážske) - 1/1b, P. Štefanik (Giraltovce) - 1/1a, R. Draľ (Sačurov) 1/5a.
2 stretnutia: D. Gašparik (Čierna n/T) - 1/3a +150,-Sk od 4.5.2008, M. Tkáč (Kamenica) - 1/6a.
3 stretnutia: J. Paulišin (Plavnica) - 1/3b od 5.5.2008, R. Takač (Plechotice) - 1/3b, Ch. Mačák (Sp. Stará Ves) - 1/2b, J. Trebuňak (Soľ) + 1/6b.
4 stretnutia: P. Gombita (Pakostov) - 1/6b od 5.5.2008 +150,-Sk doplatok, T. Žula (Záborske) - 1/6b od 5.5.2008 + 250,-Sk, M. Ďalak (Žakarovce) - 1/6 +150,-Sk, D. Jusko (Uzovce) - 1/3b.
24 mesiacov: P. Dobranský (Sačurov) 1/6/3b.

Zastavenie činnosti za 4ŽK na 1 stretnutie:
R. Babik (Hrabušice) od 2.5.2008 + 250,-Sk, J. Gorej (Haniska) od 2.5.2008 + 250,-Sk, L. Lakatoš (V. Revištia) od 2.5.2008, L. Gatyaš (Cejkov), P. Demeš (Cejkov), L. Vaľa (Čaňa), Š. Zeleňák (Sokoľany), R. Kulín (Michaľany) + 250,-Sk, J. Valkučák (Stakčín) + 250,-Sk, M. Verbič (Lastomír), M. Cvetič (Rudňany) + 250,-Sk, M. Koščo (Slivník), J. Urban (Rožňava), I. Apiar (V. Revištia), M. Nemčík (V. Revištia) + 250,-Sk, M. Suchý (Harichovce), V. Vaľovský (Tušice) od 2.5.2008, P. Baran (Záborské), P. Glod (Soľ), P. Daro (Kr. Chlmec), M. Sokol (Giraltovce), P. Ontkoc (Brekov) + 350,-Sk, T. Marek (Hencovce) od 5.5.2008.

Zastavenie činnosti za 8ŽK na 2 stretnutia:
T. Staroň (Harichovce), V. Keresteš (Giraltovce), J. Estočin (N. Myšľa).

Zamietnutie žiadosti o uvoľnenie činnosti:
R. Polakovič (Svit).

Uvoľnená činnosť:
Z. Venczel (Čičarovce), D. Vida (Kežmarok), T. Kadar (Kr. Chlmec).

DK zastavuje činnosť do prerokovania prípadu:
J. Karabik (Seňa), W. Hanko (V. Tatry), M. Kotrady (Sp. Vlachy), B. Németh (V. Kapušany), K. Čandik (Vechec), M. Vall (Vechec).

Kolektívne tresty:
- DK ruší poplatok 250,-Sk pre hráča Š. Polaček (Jaklovce).
- DK trestá FK Fintice finančnou pokutou 750 + 250,-Sk za HNS ved. mužstva v stretnutí N. Šebastová – Fintice.
- DK ruší poplatok 150,-Sk pre hráča M. Fris (Sp. Bystré).
- DK trestá FK Soľ finančnou pokutou 3000,-SK za neúčasť na stretnutí Belá n/C – Soľ (dorast). Doplatok 2000,-Sk nakoľko 1000,-Sk už bolo uhradené.
- DK trestá FK Ždaňa finančnou pokutou 1500,-Sk za neúčasť na stretnutí Dobšina – Ždaňa (žiaci).
- DK trestá FK Maľcov finančnou pokutou 1000,-Sk za neúčasť na ŠTK.
- DK dáva do pozornosti KR R – T. Miklóša.
- DK dáva do pozornosti KR – J. Jevína.
- DK trestá R – Kandráča na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 7.5.2008.
- DK trestá FK Vechec finančnou pokutou 1000,-Sk za neúčasť na zasadnutí DK.
- DK trestá FK Vechec finančnou pokutou 2000 + 250,-SK za HNS hráčov (hromadná bitka so súperom), spôsobené predčasného ukončenia stretnutia a nedostatočnú usp. službu, odmietnutie vylúčeného hráča opustiť HP v stretnutí Vechec – Sedliská (žiaci).
- DK trestá FK Sedlidká finančnou pokutou 1000 + 250,-Sk za HNS hráčov (hromadná bitka so súperom), spôsobené predčasného ukončenia stretnutia v stretnutí Vechec – Sedliská (žiaci).
- DK navrhuje ŠTK skontumovať stretnutie Vechec – Sedliská (žiaci) na 3:0 a 0:3 kont. v neprospech oboch družstiev.
- DK uvoľňuje činnosť nasledujúcim FK: Buzica, Čierna n/Tisou.
- DK za neuhradenie finančných pozdĺžností voči VsFZ nepodmienečne zastavuje činnosť od 19.5.2008 nasledujúcim FK: Michaľany – 150,-Sk, Šaca – 250,-Sk, Demjata – 750,-Sk, Žakarovce – 750,-Sk.
- DK vyzýva k zaplateniu finančných pozdĺžností voči VsFZ po lehote splatnosti pod dôsledkom ďalších disciplinárnych opatrení (nepodmienečne zastavenie činnosti) tieto FK: Solivar – 150,-Sk, Košarovce – 400,-Sk.
- DK trestá FK Sačurov za inzultáciu R hráčom na HP v stretnutí Radvaň n/Lab. – Sačurov finančnou pokutou 12000 + 250,-Sk a nepodmienečným zastavením činnosti družstvu na 1 stretnutie nepodmienečne (Príl. DP 2/1d).
- DK navrhuje ŠTK skontumovať stretnutie Radvaň n/Lab. – Sačurov za inzultáciu R výsledkom 3:0 kont. v prospech FK Radvaň n/Lab. (čl. 100 SP).
- DK trestá FK Radvaň n/Lab. Za nedostatočný videozáznam zo stretnutia Radvaň n/Lab. – Sačurov v zmysle rozpisu súťaže (chýba časomiera, nedostatočné nasnímanie odchod R z HP) finančnou pokutou 1000,-Sk.
- DK trestá FK Zalužice finančnou pokutou 1000 + 250,-Sk za nedostatočnú usp. službu a HNS domáceho diváka v stretnutí Zalužice – Čaňa (obliatie SR pivom).
- DK dáva do pozornosti KR R – Tabaku.
- DK trestá FK Sp. Bystré finančnou pokutou 500 + 250,-Sk za NS funkcionára v stretnutí Podolínec –Sp. Bystré (dorast)
- DK trestá FK Podolínec finančnou pokutou 3000 + 250,-Sk za pokus o napadnutie R a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí Podolínec – Sp. Bystré(dorast).
- DK trestá vedúceho mužstva FK Podolínec p. M. Dlugoša zákazom výkonu akýchkoľvek funkcií v súťažných stretnutiach na 6 mesiacov nepodmienečne.

Voči rozhodnutiam DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS.