Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Úradná správa č.62 zo dňa 23.5.2008

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA


1. ŠTK vyzýva funkcionárov futbalových klubov, pracovných komisií a funkcionárov ostatných odborných kruhov o príspevky, resp. zmeny do Rozpisu súťaží pre nový súťažný ročník.

2.ŠTK vyzýva funkcionárov jednotlivých FK, aby aktualizovali zmeny vo svojich výboroch a nahlásili na sekretariát VsFZ zmeny osôb, ich funkcií a kontaktov, tak aby adresár bol úplne aktualizovaný.

3.ŠTK upozorňuje Oblastné futbalové zväzy, aby náležite oboznámili a pripravili postupujúce futbalové kluby na splnenie pasportizačných podmienok pre súťaže VsFZ. Zároveň oznamujeme postupujúcim FK z ObFZ, že FK, ktoré nebudú spĺňať podmienky vybavenia ihrísk pre súťaže VsFZ, nebudú do týchto súťaží zaradení.

4. ŠTK oznamuje, že Aktív ŠTK k vyžrebovaniu nového súťažného ročníka sa bude konať dňa 4.7.2008 na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP. Na webowej stránke VsFZ budú umiestnené tlačivá, ako prihláška do súťaží, súpiska a úradná správa ako tomu bolo aj pred minulým súťažným ročníkom.

5. ŠTK VsFZ oznamuje všetkým FK, že v súťažiach dospelých v posledných troch kolách ruší všetky výnimky z UHČ. Zároveň nariaďuje, že stretnutia dorastu plánované hrať ako pozápasy, budú hrané ako predzápasy. Kolízie stretnutí mládeže so stretnutiami dospelých sú FK povinné vopred nahlásiť z dôvodu zabezpečenia zmeny UHČ týchto stretnutí.

6. ŠTK na základe prehodnotenia nariaďuje tieto zmeny :
- II. LS/M/Ž Juh 23.kolo Borša – Michalovce „B“ – sa odohrá 4.6.2008 o 13.00 a 14.45 hod.
- IV. Liga sk.B (dorast) 23.kolo Harichovce – Jamník 24.5.2008 o 10.00 hod.
- IV. Liga sk.C (žiaci) 23.kolo Župčany – Malcov 24.5.2008 o 13.00 hod. na ihrisku v Kojaticiach
- IV. Liga sk.A (žiaci) 24.kolo Svinica – V. Opátske 4.6.2008 o 17.30 hod.
- IV. Liga sk.B (dorast) Jamník – Krompachy 31.5.2008 o 15.30 hod.
- III. LS/M/D 29.kolo Humenné – Stará Ľubovňa 7.6.2008 o 10.00 a 12.30 hod. na ihrisku pri Mlyne
- IV. Liga sk.C Jamník – Krompachy 14.6.2008 o 16.30 hod.
- III. LS/M/Ž 19.kolo V. Kapušany – Strážske 2.6.2008 o 15.30 a 17.15 hod.
- IV. Liga SEVER (dospelí) 27.kolo Solivar – Raslavice 25.5.2008 o 17.00 hod.
- III. L S/M/Ž sk.C 18.kolo Trebišov „B“ – V. Kapušany 26.5.2008 o 15.00 a 16.45 hod.

7. ŠTK kontumuje tieto výsledky:
- III. LMD Stará Ľubovňa – Ľubotice 3:0 kont. - nedohrané ,pokles hráčov pod 7
- IV. Liga sk.B (dorast) Sp. Podhradie – Jamník 3:0 kont. – neúčasť hostí
- V. Liga JV (dospelí) Čičarovce – Tušice 3:0 kont. – neúčasť hostí
- V. Liga SV (dospelí) Radvaň – Sačurov 3:0 kont. – inzultácia R a zároveň ŠTk berie na vedomie uznesenie DK VsFZ
(odpočítanie 3 body po skončení súť. ročníka)
- IV. Liga JUH (dospelí) Štítnik – Rudňany 3:0 kont. nedohrané, pokles hráčov pod 7
- IV. Liga sk.D (žiaci) Vechec – Sedliská 3:0 a 0:3 kont – uznesenie DK
- IV. Liga sk.C (žiaci) Malcov – Uz. Šalgov 3:0 kont., bez ďalších disciplinárnych postihov
- IV. Liga sk.E (dorast) Svit – Sp. Bystré 3:0 kont., nedohrané - pokles hráčov pod 7
- IV. Liga sk.E (dorast) Čirč – Hranovnica 3:0 kont., neúčasť hostí
- III. Liga AVE V.O.D.S (dospelí) Turňa n/B – Nižná Myšľa 0:3 kont., štart hráča v čase PN.

8. ŠTK berie na vedomie list FK Tušice.

9. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie IV. Ligy JUH Rudňany - Moldava n/Bodvou dňa 24.5.2008 o 16.00 hod. (vzájomná dohoda).

KOMISIA ROZHODCOV


KR oznamuje všetkým R, že letné fyzické previerky sa uskutočnia dňa 22.6.2008 (v nedeľu) v čase od 14.00 hod do 20.00 hod na tartanovej dráhe v Košiciach. Podmienkou pre zaradenie na listinu do nového ročníka je účasť na týchto previerkach. Limity sú nasledovné:
Všetci R do 30 rokov, R program TALENT a postupujúci R:
6x40m - 6,5s a vytrvalostný beh 30-35s.
Ostatní R:
6x40m - 7,0s a vytrvalostný beh 40-40s.

KR berie na vedomie pochvaly na výkon R:
od FC Lok. Košice na R: Korady, Dolhy, Čech-Špirek a DZ Eliáš v stretnutí Sobrance-Lok.Košice
od FK Čaňa na R: Chomčová,Tomáš, Farkaš a DZ Guľko v stretnutí Čaňa- Nacina Ves
od TJ Turňa na R: Michalík, Dolhý, Zubka v stretnutí V.Tatry - Turňa

KR berie na vedomie žiadosť:
- MFK Hanušovce nad Topľou
- TJ Lesy Zubné
- FK Košice Barca

KR Predvoláva R M. Juhása za svoje zasadnutie dňa 29.5.2008 o 17.30 hod.

Zmeny v obsadení
Dospelí:
Žakarovce – Giraltovce (Zubka za Maliňaka)
Turňa – Svidník (Kotrady, Čiták, Džima)
Kežmarok – Stakčin (Béreš za Szöra)
Štitnik – Slivník (Počurek za Perata)
Čierna – V.Opátske (Čonka za Vassa, aj dorast)
Radvaň – Zamutov (Mano za Miňovú)
Zubné – Bystré (Maliňák, Cehuľa, Počatko)
Dorast:
Čaňa – Levoča (Juhás za Dubinského)
Lok.Košice – Ľubotice (E. Hegedüš za Szöra)
Solivar – Sečovce (Mihalíková za Kokavca)
Hanušovce – Kamenica (AR1- Jevin, aj žiaci)
Košice – Žilina o 11.00 a 13.15 hod.
Košice B – Bardejov 28.5.2008 o 14.00 a 16.15 hod.
Sp. N. Ves – Vranov (24.5.2008 Kotrady, Pavlovský, Jančár)
Stropkov – Podbrezová (Pecha za Vlčeja)
Harichovce – Jamník (24.5.2008 o 10.00 Boldižár, ruší pôvodnú delegáciu)
Žiaci:
Košice „B“ – Ben .Košice 28.5.2008 o 16.00 a 17.45 hod.
V. Folkmar – Rudňany (Pekar za Mihalikovú)

ÚSEK DZ:
Zmeny DZ na dni 24. – 25.5.2008:
Dospelí:
Topoľany – V. Tatry (Diószegi za Jancuru)
Barca – Sobrance (Jancura za Diószegiho)
Solivar – Raslavice (Bednár za Fencíka)
Krompachy – Lastomír (Fencík za Novysedláka)
Sačurov – Hanušovce (Repovský za Szaba)
Dorast:
V. Opátske – Rožňava (Fencík za Borůfku)
Solivar – Sečovce (Novák za Poliaka)
Sabinov – Giraltovce (Poliak za Nováka)
Humenné – Haniska (Gajdoš za Guľka)
Trebišov – Lipany (Vavrek za Hajdadu)

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 29.5.2008 o 17.30 hod. DZ Guľka.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA


Nepodmienečné tresty
1 stretnutie: J. Kababik (Seňa) - 1/5a od 11.5.2008 + 100,-Sk doplatok, B. Németh (V. Kapušany) - 1/5a od 12.5.2008 + 100,-Sk doplatok, W. Hanko (V. Tatry) - 1/5a od 11.5.2008, M. Kotrady (Sp. Vlachy) - 1/5a od 11.5.2008 +150,-Sk, R.Regrut (Smižany) - 1/1b, T. Hric (Fintice) - 1/5a, P. Baláž (SAFI Prešov) - 1/4a, K. Kraus (Levoča) - 1/5a, Ľ. Beregsázi (N. Myšľa) - 1/5a, P. Atrim (Šiba) - 1/5a, P. Inač (N. Šebestová) - 1/1a, F. Bandžák (Kračúnovce) - 1/1a, J. Straka (Solivar) - 1/1a.
3 stretnutia: Š. Uličný (Užovce) - 1/3b, D. Vranko (Sabinov) - 1/4a, E. Patrila (Giraltovce) - 1/4a, R. Höger (Fintice) – 1/3b, J. Fedor (Stakčín) - 1/6b.
4 stretnutia: J. Štepánek (Kľušov) - 1/3b, D. Diro (Žakarovce) - 1/6b, J. Maník (Kežmarok) - 1/3b.
8 stretnutí: K. Čandík (Vechec) - 1/3b od 9.5.2008 + 150,-Sk, M. Vall (Vechec) - 1/3b od 9.5.2009 +150,-Sk.

Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 stretnutie:
B. Hencel (Borša), J. Malik (Valaliky) + 250,-Sk, L. Szalai (Čierna n/T), Š. Kováč (Čierna n/T), T. Galetka (Nálepkovo) + 250,-Sk, M. Seman (Moldava n/B), M. Pekarčík (Sp. Bystré), S. Abrahamovský (Plavnica), O. Desiatnik (Uzovce), J. Repiščák (V. Lomnica) + 250,-Sk, J. Kmec (Soľ), P. Adamišin (Bardejov), M. Matvej (Svidník), J. Klamo (Sobrance), Ľ. Bajtoš (Hrabušice) + 250,-Sk, M. Lapšanský (Prakovce), M. Sabol (Šaca), A. Suslov (Margecany), V. Jusko (Raslavice) + 250,-Sk, J. Molka (Ľubotice), J. Vrábeľ (Breznica).

Zastavenie činnosti za 12 ŽK na 3 stretnutia:
M. Kurilla (Jasenov), L. Mako (Valaliky) + 250,-Sk.

Uvoľnená činnosť:
V. Senjuž (Lastomír), P. Vilčko (V. Opátske), J. Pavlišin (Plavnica), M. Takáč (Kamenica), M. Biž (Hlinné), G. Komár (Bystré), Š. Smetanka (Šaca), M. Tomaškovič (Sačurov), F. Truhan (Sokoľany) od 22.5.2008.

DK zastavuje činnosť do prerokovania prípadu:
M. Baloga (Župčany), M. Dolnačko (Olcnava), P. Rusnák (Olcnava), P. Kiselovič (Humenné „B“), V. Hrišč (Zborov).

Kolektívne tresty:
- DK trestá FK Jamník finančnou pokutou 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí Sp. Podhradie – Jamník (dorast).
- DK trestá FK Hranovnica finančnou pokutou 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí Čirč – Hranovnica (dorast).
- DK trestá FK Tušice finančnou pokutou 3000,-Sk za neúčasť na stretnutí Čičarovce – Tušice (dospelí).
- DK trestá hráča Ľ. Estočina (Turňa n/B) zastavením činnosti na 4 stretnutia nepodmienečne od 15.5.2008 za neoprávnený štart v čase PN v stretnutí Turňa n/B – N. Myšľa 1/9/1b.
- DK trestá FK Turňa n/B za porušenie súťažného poriadku (štart hráča v čase PN) v stretnutí Turňa n/B – N. Myšľa pokarhaním + 500,-Sk (prerokovanie prípadu) – 2/6.
- DK trestá FK Sp. Bystré finančnou pokutou 500 + 250,-Sk na NS funkcionárov v stretnutí Podolínec – Sp. Bystré.
- DK trestá FK Podolínec finančnou pokutou 3000 + 250,-Sk za pokus o napadnutie R a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí Podolínec – Sp. Bystré (dorast).
- DK trestá vedúceho mužstva FK Podolínec p. M. Dlugoša zákazom výkonu akýchkoľvek funkcií v súťažných stretnutiach na 6 mesiacov nepodmienečne.
- DK pozýva na svoje zasadnutie 29.5.2008 o 16.30 hod. rozhodcu Petra Dziada.
- DK uvoľňuje činnosti nasledujúcim FK: Michaľany, Šaca, Demjata, Žakarovce.
- DK za neuhradenie finančnou pozdĺžností voči VsFZ zastavuje nepodmienečne činnosť od 26.5.2008 následujúcim FK: Košarovce 400,-Sk.
- DK vyzýva k zaplateniu finančných pozdĺžností voči VsFZ po lehote splatností pod dôsledkom ďalších disciplinárnych opatrení (nepodmienečne zastavenie činnosti) tieto FK: Kežmarok – 5250,-Sk, Olcanava – 1000,-Sk.
- DK ruší poplatok pre hráčov: Kozina (Michaľany) – 150,-Sk, Kulín (Michaľany) – 250,-Sk – zaplatené v termíne.
- DK pozýva na svoje zasadnutie 29.5.2008 o 16.45 hod. trénera dorastu FK Olcnava Ľ. Kožára.
- DK trestá FK Šaca finančnou pokutou 1500 + 250,-Sk za HNS trénera voči R v stretnutí Gem. Hôrka – Šaca.
- DK oznamuje FK Ľubica, že hráč M. Oravec obdržal v súťažných stretnutiach iba 3 ŽK.
- DK oznamuje FK Kamenica n/Cir., že hráč S. Godžák obdržal v súťažných stretnutiach iba 3 ŽK.